N2F2 Lewis-struktuur en -kenmerke (13 volledige feite)


N2F2 is ook bekend as distikstofdifluoried is 'n verbinding wat verkry word wanneer die termiese ontbinding van asied (N3F) plaasvind. Kom ons ontleed 'n paar feite daaroor.

Die struktuur van N2F2 bevat twee atome van waterstofelement en stikstofelement elk. Die struktuur kan bestaan ​​as isomere (cis en trans). Dit blyk 'n kleurlose gas te wees en sy waargenome molêre massa is 66 g/mol. Die digtheid van distikstofdifluoried is 2.69 g/L.

Die kookpunt verskil vir beide isomere vorms, vir cis-vorm is dit -105°C en vir trans is dit waargeneem as -111°C. Die smeltpunt vir cis is -195°C en trans is -172°C. In die volgende afdelings sal ons 'n paar belangrike eienskappe soos vorm, polariteit, struktuur, ens. in detail ontleed.

Hoe om N te teken2F2 lewis struktuur?

Deur gebruik te maak van die Lewis-struktuurkonsep kan ons die bindingsproses in distikstofdifluoried beter verstaan. Kom ons bestudeer hoe om dit vir N te teken2F2.

1.Om die totale aantal valenselektrone uit te vind

Die totale aantal valenselektrone in distikstofdifluoried is 24. Stikstof het 5 valenselektrone, aangesien twee atome van N daar 2×5= 10 is. Fluoorelement het 7 valenselektrone, aangesien twee F-atome teenwoordig is 2×7=14. Maak dit dus 10+14=24 valenselektrone.

2. Voorspel die atoom wat in die middel geplaas gaan word

Hierdie stap behels die besluit van die atoom wat in die middel geplaas sal word. Die atoom met minder elektronegatiwiteit tussen die ander atome sal in die middel geplaas word. In die struktuur van distikstofdifluoried is stikstofelement die minste elektronegatief en sal in die middel geplaas word.

3. Plasing van elektrone tussen die atome op gepaste wyse

Fluoor het nog een elektron nodig om sy oktet te voltooi, so dit sal elektron met stikstof deel en 'n enkelbinding vorm. Daar is 2 F- en 2 N-atome wat op soortgelyke wyse sal bind. Die 2 stikstofatome sal twee pare elektrone deel en 'n dubbelbinding vorm. Die twee tipes bindings is NN & NF.

N2F2 lewis struktuur

N2F2 Lewis struktuur vorm

Die struktuur van die molekule help om ander eienskappe te voorspel. Kom ons vind uit vir N2F2.

Die Lewis-struktuurvorm van N2F2 is trigonale vlak. Ons kan sien die struktuur lyk simmetries en dus kan enige van die atoom van stikstofelement as sentrale atoom aanvaar word, ons kan dit as A aandui. Die fluoorbinding met 'n enkelbinding aan die een kant, kan as X aangedui word.

Beskou nou die NF-binding aan die ander kant van dubbelbinding as X (een deel). Die sentrale atoom Stikstof het 1 paar alleenpare elektrone (E). Dit is duidelik dat die struktuur 'n formule AX het2E. Daar word gesê dat hierdie formule trigonale planêre meetkunde gee.

N2F2 Lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading sal bydra tot die voorspelling van laer energie. Nou sal ons analiseer vir N2F2.

Die formele lading op distikstofdifluoried is 0. Die berekening van formele lading op hierdie molekule word hieronder in detail bespreek.

Die vergelyking vir die berekening van formeel is

  • Formele lading = valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading op N-atoom = 5 – 2 – 6/2 = 0
  • Formele lading op F-atoom = 7 – 6 – 1 = 0

Daarom is die formele lading op distikstofdifluoried 0 volgens die bostaande berekening.

N2F2 Lewis struktuur hoek

Eensame pare elektrone speel 'n sleutelrol in struktuurmeetkunde. Kom ons ontleed vir N2F2.

Die N2F2 Lewis-struktuurhoek is 118°. Die meetkunde is trigonaal plat en struktuur is in die gebuigde vorm. Daar is een eensame paar elektrone op die sentrale atoom, wat geneig is om die syatome afwaarts te druk. Met ander woorde daar sal afstoot wees. Die meetkunde blyk vervorm te wees.

N2F2 lewis struktuur oktet reël

Volgens hierdie reël moet atome 'n volledige oktet hê wat 8 elektrone in die buitenste dop beteken. Kom ons kyk vir N2F2.

Die N2F2 lewis-struktuur volg die oktetreël. Stikstof het die potensiaal om nog 3 elektrone te neem en sy oktet te voltooi. Dit verkry dus 2 elektrone van N in die NN-binding en een van NH-binding. Fluoor het 7, so dit bevredig deur dit met N te deel en voltooi die oktet.

N2F2 lewis struktuur eensame pare

Die alleenpare elektrone neem nie deel aan die kovalente tipe binding nie. Kom ons studeer vir N2F2 lewis struktuur.

Die eensame pare op N2F2 Lewis-struktuur is 1 op stikstof en 3 op fluoratoom. Die alleenpaar wat op sentrale atoom Stikstof geleë is, beïnvloed die molekulêre geometrie en die elektrone sal so ver uitmekaar probeer wees. Dit beteken dat daar afstootlike kragte waargeneem sal word.

N2F2 valenselektrone

Valenselektrone is die elektrone in die buitenste dop wat aan die bindingsproses sal deelneem. Kom ons vind vir N2F2.

Die totale valenselektrone in N2F2 lewis-struktuur is 24. Die bydrae van valenselektrone vanaf stikstofkant is 10, vyf van elk van die 2 stikstofatome. Die bydrae van Fluoorkant is 14, sewe van elk van die twee Fluooratome.

N2F2 verbastering

Hibridisering is 'n proses waar vermenging van orbitale plaasvind om nuwe orbitale met 'n ander vorm, energie as die oorspronklike een te gee. Kom ons kyk vir N2F2.

Die hibridisasie van stikstofelementatoom (sentrale atoom) is sp2. Deur die steriese getal uit te vind, kan ons die tipe hibridisasie wat by die struktuur betrokke is, uitvind. Die berekening daarvan word hieronder gegee.

  • Steriese getal = aantal atome betrokke by binding met sentrale atoom + alleenpare (met sentrale atoom)
  • Steriese getal (Stikstof) = 2 + 1 = 3

Volgens bogenoemde berekening is steriese getal 3 en dit gee sp2 tipe verbastering.

N2F2 oplosbaarheid

Hierdie eienskap beskryf die vermoë van 'n stof om oplosbaar te wees of om homself in verskeie gegewe oplosmiddels op te los. Kom ons vind vir N2F2.

Lys van verbindings waarin N2F2 is oplosbaar:

  • water
  • Eter
  • benseen

N2F2 word gesien as oplosbaar in water. Die rede vir die oplosbaarheid daarvan is waterstofbinding is moontlik.

Is N2F2 vaste stof of gas?

Kom ons vind uit oor die fisiese aard van distikstofdifluoried vaste toestand, vloeibare of gasvormige toestand.

N2F2 in gasvorm voorkom. Dit is van toepassing by kamertemperatuur. Die distikstofdifluoried word as 'n gas geproduseer wanneer N2F4 en broom reageer in die teenwoordigheid van hitte (fotochemiese reaksie). Sommige ander byprodukte word ook in die reaksie verkry.

Is N2F2 polêr of nie-polêr?

Polêre stof het verskil in hul elektronegatiwiteite terwyl nie-polêre nie verskil het nie. Kom ons ontleed vir N2F2.

N2F2 is polêr. Aangesien daar verskil is in die elektronegatiwiteitswaardes van die 2 elemente. Maar die polariteit hang af van die tipe isomeer, cis isomere vorm is polêr aangesien dit 'n dipoolmoment van 0.16 D het. Waar as die trans isomere vorm niepolêr is nie, aangesien dit nie dipoolmoment het nie.

Is N2F2 suur of basies?

Lewissuur is die een wat 'n paar elektrone aanvaar en die Lewis-basis gee elektrone weg. Kom ons vind vir N2F2 .

N2F2 is 'n lewis basis. Dit dien as Lewis-basis omdat dit 'n eensame paar elektrone het en dit kan daardie ongedeelde elektrone gee. Nog 'n rede is dat daar verskil in die elektronegatiwiteitswaardes van stikstof en fluor bestaan.

Is N2F2 ionies of kovalent?

Ioniese bindings word gevorm tussen 'n metaal en 'n nie-metaal element. Terwyl kovalent deling van elektrone vir binding is. Kom ons kyk vir N2F2.

N2F2 kovalent is. Die rede is dat die bindingsvormingsproses plaasvind as gevolg van die deel van die valenselektrone in die struktuur. Die binding is ook van die tipe nie-metaal en nie-metaal wat 'n belangrike kriteria is vir 'n verbinding om kovalent te wees.

Gevolgtrekking

N2F2 is 'n kleurlose gas wat in twee isomere vorms bestaan. Die cis-vorm is polêr en trans-vorm is nie-polêr. Sy geometrie is trigonaal plat.

Sania Jakati

Dit is Sania Jakati van Goa. Ek is 'n aspirant-chemikus wat my nagraadse studie in organiese chemie volg. Ek glo opvoeding is die sleutelelement wat jou geestelik en fisies tot 'n wonderlike mens vorm. Ek is bly om 'n lid van skitterende tak van chemie te wees en sal my bes probeer om van my kant af by te dra wat ek kan en Lambdageeks is die beste platform waar ek terselfdertyd kan deel en kennis opdoen. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sania-jakati-0954101bb

Onlangse plasings