Molibdeen Chemiese Eienskappe (21 feite wat jy moet weet)


Molibdeen kom nie in die natuur as 'n vry metaal voor nie, dit word verkry in minerale met verskillende oksidasietoestande. Kom ons bespreek die chemiese eienskappe van molibdeen.

Molibdeen is 'n silwergrys metaal met 'n baie hoë smeltpunt (sesde hoogste op die periodieke tabel). Dit kan stabiele en harde karbiede in legerings vorm. Die meeste van die verbindings wat molibdeen bevat, het baie lae oplosbaarheid in water.

Kom ons fokus op die posisie van molibdeen op die periodieke tabel, isotope, ionisasie-energie en radius met 'n paar meer relevante feite kortliks.

Molibdeen simbool

'n Chemiese simbool is die afkortingsalfabet wat gebruik word om die atome te bepaal of om die atoom in 'n kort vorm te skryf. Kom ons bepaal die simbool van molibdeen.

Die simbool van molibdeen wat in chemie gebruik word, is Mo. Die molibdeennaam kom van die Neo-Latynse molibdaenum. Die term "Mo" word in die periodieke tabel geskryf om die posisie van molibdeen, die eerste twee alfabette van hierdie metaal, te identifiseer.

Molibdeengroep in Periodieke Tabel

Groep word gedefinieer as die kolom van elemente op die periodieke tabel. Kom ons voorspel die groep molibdeen op die periodieke tabel.

Die groep molibdeen op die periodieke tabel is 6 (VIb) wat sy posisie kry tussen niobium, Nb (groep 5) en tegnetium, Tc (groep 6).

Molibdeen Periode in Periodieke Tabel

'n Periode is die horisontale ry chemiese elemente op die periodieke tabel. Kom ons bepaal die tydperk van Mo op die periodieke tabel.

Mo of molibdeen behoort tot die 5th periode op die periodieke tabel wat die posisie tussen chroom (periode 4) en wolfram (periode 6) inneem.

Molibdeenblok in Periodieke Tabel

'n Blok van die periodieke tabel word gedefinieer as 'n stel elemente wat byna dieselfde fisiese en chemiese eienskappe het. Kom ons voorspel die blok van Mo.

Molibdeen behoort aan die d-blok op die periodieke tabel aangesien dit 'n gedeeltelik gevulde d-orbitaal (5 elektrone in 4d-orbitaal) elektronkonfigurasie het.

Molibdeen Atoomnommer

Die atoomgetal is die totale aantal protone wat in die kern van 'n atoom teenwoordig is. Kom ons bepaal die atoomgetal van Mo.

Molibdeen het atoomgetal 42 wat beteken dit het 42 getalle protone in sy kern.

Molibdeen Atoomgewig

Atoomgewig is die massa wat 'n atoom besit. Dit word uitgedruk as gram (cgs) of kilogram (SI). Kom ons bespreek dit.

Die atoomgewig van molibdeen is 95.95 amu (atoommassa-eenheid). Hierdie gewig verskil effens vir die verskillende isotope van Mo.

Molibdeen Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Elektronegatiwiteit is 'n neiging van 'n atoom in 'n molekule om die bindende elektron na homself toe te trek. Kom ons bepaal die elektronegatiwiteit van Mo volgens die Pauling-skaal.

Molibdeen is 'n d-blok-oorgangsmetaal met elektronegatiwiteit 2.16 volgens die Pauling-skaal. Hierdie waarde verskil in die Sanderson-skaal (1.15) en die Allred Rochow-elektronegatiwiteitskaal (1.30).

Molibdeen Atoomdigtheid

Atoomdigtheid word verkry deur die atoommassa deur die atoomvolume te deel. Kom ons praat in detail oor die atoomdigtheid van Mo.

Die atoomdigtheid van Mo is 10.2 mg/m3, 'n medium-hoë digte metaal.

Molibdeen Smeltpunt

Die smeltpunt definieer 'n spesifieke temperatuur waarby enige verbinding sy toestand van vaste stof na vloeistof verander. Kom ons bespreek die smeltpunt van Mo.

Molibdeen het 'n baie hoë smeltpunt van 26230 C wat aandui dat 'n groot hoeveelheid hitte benodig word om vaste Mo na vloeibare Mo om te skakel.

Molibdeen Kookpunt

Die kookpunt is 'n definitiewe temperatuur waarby 'n vloeibare stof in sy gasvormige toestand omgeskakel word. Kom ons ondersoek dit.

Molibdeen het ook 'n baie hoë kookpunt, 46390 C soos die smeltpunt.

Molibdeen Van der Waals Radius

Van der Waals radius is die helfte van die afstand tussen twee atome (onbegrens). Kom ons bespreek dit.

Die Van der Waals-radius van Mo is 209 pm maar dit het sy atoomradius, 139 pm, effens korter as die Van der Waals-radius.

Molibdeen Ioniese Radius

Ioniese radius dui die radius van 'n monoatomiese ioon in 'n kristalstruktuur aan. Kom ons bepaal dit.

Die ioniese radius van Mo is 68 pm wat baie korter is as sy Van der Waals en atoomradius.

Molibdeen isotope

Isotope behoort aan 'n familie van 'n element met dieselfde atoomgetal maar verskillende atoommassa. Kom ons fokus hierop.

isotopeOorvloed (in %)Vervalmodus
92Mo14.65Stabiele
93Mosynε
94Mo9.19Stabiele
95Mo15.87Stabiele
96Mo16.67Stabiele
97Mo9.58Stabiele
98Mo24.29Stabiele
99Mosynβ-, γ
100Mo9.74β-, β-
Verskillende isotope van molibdeen

Molibdeen elektroniese dop

Die elektroniese skulpe is dié waarin die elektrone draai en die kern in die middel hou. Kom ons bespreek dit in detail.

Molibdeen het altesaam 42 getalle elektrone in 'n ander elektroniese dop wat uit sy elektroniese konfigurasie bepaal kan word. Dit het elektronkonfigurasie 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1. Daarom het dit 5 skulpe met 2, 8, 18, 13 en 1 elektron in die dop.

 Molibdeen-energie van eerste ionisasie

eerste ionisasie-energie is die energie wat benodig word om die eerste elektron uit die valensiedop van 'n atoom te verwyder. Kom ons praat hieroor.

Die eerste ionisasie-energie van molibdeen is 7.0924 eV (elektronvolt). Mo + IE = Ma+ + e- = 7.0924 eV.

Molibdeen oksidasie state

Die oksidasietoestand is die hipotetiese lading van 'n atoom wat al sy bindings met verskillende atome as ionies beskou. Kom ons lewer kommentaar hierop.

Mo kan verskillende oksidasietoestande hê soos +2, +3, +4, +5 en +6 volgens die molekule wat dit teenwoordig is.

Molibdeen CAS-nommer

A CAS-registernommer is 'n outentieke numeriese identifiseerder wat deur koppeltekens in drie dele gedeel word. Kom ons bepaal dit.

Die CAS ID van molibdeen is 7439-98-7. Ons kan maklik op hierdie nommer soek om Mo te kry.

Molibdeen ChemSpider ID

ChemSpider ID, wat deur die Royal Society of Chemistry besit word, is 'n databasis van chemikalieë. Laat ons dit vind.

Die ChemSpider ID van molibdeen is 22374.

Molibdeen Chemiese Klassifikasie

Chemiese klassifikasie word gedoen volgens die fisiese of chemiese eienskappe van elemente. Kom ons verduidelik dit.

Molibdeen word as die oorgangsmetaal geklassifiseer aangesien dit 'n onvolledig gevulde d-orbitaal (4d) het5).

Molibdeentoestand by kamertemperatuur

Die fisiese toestand van 'n atoom hang af van sy smelt- en kookpunt. Kom ons praat in detail hieroor.

Molibdeen word as 'n silwergrys vaste stof aangebied aangesien dit 'n hoë smelt- en kookpunt het.

Is Molibdeen Paramagneties?

Paramagnetisme kan bepaal word deur die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone. Kom ons voorspel of dit paramagneties is of nie.

Molibdeen is 'n paramagnetiese stof aangesien dit ses ongepaarde elektrone (5 in 4d orbitaal en een in 5s orbitaal) in sy elektronkonfigurasie het.

Ongepaarde elektrone in molibdeen

Gevolgtrekking

Molibdeen het verskeie gebruike in verskillende velde soos die maak van legerings, katalisators, smeermiddels, kunsmis en pigmente. Dit is ook nodig in ensieme wat chemiese reaksies van swael- en stikstofverbindings in die lewende liggaam behels om die elemente te metaboliseer wat nie goed is vir ons gesondheid nie.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings