MN2+ elektronkonfigurasie: 3 feite om te oorweeg


Die laagste oksidasietoestand van mangaan (Mn) metaal is +2. Verskeie fisiese en chemiese eienskappe soos die magnetisme, magnetiese moment, kleur, ioniese toestand ens. van Mn2+ kan bepaal word deur sy Mn2+ elektronkonfigurasie.

Mn2+ elektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 en sy gekondenseerde en edelgas elektroniese konfigurasie is [Ar]3d54s0

Mn2+ ioon elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. Dit kan ook as 1s geskryf word2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2 3dxy1 3dyz1 3dxz1 3dx2-y21 3dz21.

Mn2+ ioon is 'n katioon oorgangsmetaal wat aan d blokelemente in die periodieke tabel behoort, met 2 elektrone minder as dié van die mangaanmetaalatoom.

Hoe om die elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon?

Om by die elektroniese konfigurasie van Mangaan uit te kom (Mn2+) ioon, moet elektrone in die volgorde in verskillende subvlakke bygevoeg word volgens Aufbau-beginsel, Pauli se uitsluitingsbeginsel en Hund se reël.

1) Bepaal eers die aantal elektrone teenwoordig in mangaan (Mn2+) ioon.

Die aantal elektrone teenwoordig in Mn2+ ioon is 23. Dit is die totale aantal elektrone teenwoordig na die verwydering van 2 elektrone uit Mangaan (Mn) metaal wat altesaam 25 elektrone het.

2) Elektrone betree die beskikbare subvlak doppe in die toenemende volgorde van hul energievlakke.

Die toenemende energievlak volgorde is as, 1s 2s 2p 3s 3p 3d (Mn2+ ioon).

3) Die sub-skulpe moet gevul of half gevul word voordat die elektrone die volgende sub-dopvlak betree.

S subdop kan maksimum twee elektrone hou, p subdop kan ses elektrone hou en d subdop kan tien elektrone hou.

                                1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

                              2+2+6+2+6+5=23

Dit is hoe die elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon word bepaal.

Die mn2+ elektronkonfigurasieboksdiagram van mangaan (Mn2+) kan voorgestel word as,

mn2+ elektronkonfigurasie

mn2+ elektronkonfigurasieboksdiagram

Uit die voorstelling van die elektroniese konfigurasieboksdiagram van Mn2+ ioon kan ons sien dat die vyf elektrone in die 3d-orbitale nie gepaard is nie, wat sy magnetisme paramagneties van aard maak.

Mn2+ grondtoestand elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5.

Mn2+ ioon word gevorm deur die verlies van twee elektrone uit mangaan (Mn) metaal deur ionisasie.

mn2+ elektronkonfigurasie

mn2+ elektronkonfigurasie verlies van 2 elektrone deur Mn

DeltaiH is die ionisasie-entalpie wat nodig is om twee elektrone uit mangaan (Mn) metaal te verwyder, en die waarde daarvan is 1509 KJ/Mol.

Aangesien die atoomgetal van die mangaan (Mn) atoom 25 is, dit wil sê, daar is 25 elektrone teenwoordig in die mangaanatoom, en so sy elektroniese konfigurasie kan geskryf word as,

                                                   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d54s2

Wanneer twee elektrone deur ionisasie van die mangaanmetaalatoom verlore gaan, dan is die aantal elektrone in Mn2+ ioon word 23. Dan kan die mn2+ elektronkonfigurasie geskryf word as,

                                                   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

Die twee elektrone van die mangaanatoom gaan verlore uit die 4s-orbitale en nie uit 3d-orbitale nie.

 Die rede daarvoor is dat wanneer elektrone in die orbitale gevul word volgens hul toenemende energievlak, die 4s-orbitale laer energie het as dié van die 3d-orbitale. As gevolg van hierdie rede word die elektrone eers in die 3s-orbitale gevul nadat dit tot by die 4p-orbitale gevul is, en dan word die 3d-orbitale gevul.

Maar wanneer die elektrone van die sub-skulpe verwyder word, word dit eers van 4s-orbitale verwyder en nie van 3d-orbitale nie, al het 4s-orbitale laer energie as dié van die 3d-orbitale.

Wanneer die afstand vanaf die kern in ag geneem word, is die 4s-orbitale baie verder weg van die kern as die 3d-orbitale, en dus ervaar die elektrone van die 4s-orbitale minder kernaantrekking in vergelyking met die elektrone van die 3d-orbitale, wat dit makliker maak vir die elektrone verwyder moet word van die 4s orbitale as die 3d orbitale.

Mn2+ gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die verkorte elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon word voorgestel as [Ar] 3d5 of dit kan ook as [Ar] 3d voorgestel word54s0.

Die elektroniese konfigurasie van atome word geleidelik langer met die toename in sy atoomgetal namate die aantal elektrone in 'n atoom toeneem met atoomgetal en as gevolg daarvan word die voorstelling van die elektroniese konfigurasie van die atome met 'n hoër atoomgetal ingewikkeld.

 Ten einde hierdie komplikasies gekondenseerde te oorkom elektroniese konfigurasie sy rol kom speel het.

Die mn2+ elektronkonfigurasie van ; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

Die elektroniese konfigurasie van Ar (Argon) is; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Dus, in Mn2+ elektronkonfigurasie tot 3p6 konfigurasie is die elektroniese konfigurasie van argon (Ar) edelgas atoom en dus kan ons die konfigurasie tot 3p voorstel6 as Ar, simbool van argon wat in 'n hakie geplaas word en die oorblywende elektroniese konfigurasie daarna word geskryf aangesien dit dit eenvoudig en maklik maak om te verstaan.

Mn2+ edelgas elektronkonfigurasie

Die elektroniese edelgaskonfigurasie van Mn2+ ioon is [Ar]3d5. Edelgas elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon kan voorgestel word deur die naaste edelgas voor Mn te let, dws die argon (Ar) gas sy simbool Ar in 'n hakie gevolg deur die elektroniese konfigurasie wat daarna kom neer te skryf.

Edelgas elektroniese konfigurasie is 'n algemene korthandnotasie om die elektroniese konfigurasie van atome voor te stel om dit kort te maak eerder as om die hele elektroniese konfigurasie uit te skryf

Die rede vir die voorstelling van die konfigurasie met 'n edelgas is omdat die elektrone tot sy volle kapasiteit gevul is en nie meer enige elektrone kan akkommodeer nie en as gevolg daarvan is hulle hoogs stabiel en as die minste reaktief beskou, wat dit makliker maak om die konfigurasie daarvan as innerlik te gebruik. dop van ander atome en verteenwoordig.

Dit is ook die oorsaak waarom die meeste van die atome met atoomgetal naby aan edelgas altyd probeer om elektroniese edelgas-konfigurasie te verkry deur elektrone te verkry of te verloor. Argon het 'n atoomgetal 18 en volledig gevulde elektroniese konfigurasie en as gevolg daarvan is hulle hoogs stabiele atoom teenwoordig naby mangaan.

Die verbindings van mangaan in+2-oksidasie staan ​​bekend as mangaanverbindings. Mangaan in +2 oksidasietoestand word as meer stabiel as sy ander oksidasietoestand beskou, dit kan verklaar word deur sy ekstra stabiliteit van halfgevulde 3d-orbitale.

Mn2+ is ionies van aard, want dit sal makliker wees vir die metaal om minder elektrone in sy ioniese karakter te verloor en ook basiese aard te toon. Hulle vertoon ligte pienk kleur.

Afsluiting -

Deur hierdie artikel het ons bestudeer en geleer dat die elektroniese konfigurasie van Mn2+ ioon 1s is2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 en sy gekondenseerde en edelgas elektroniese konfigurasie is [Ar]3d5.

Lina Karankal

Hi..Ek is Lina Karankal, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. Ek hou altyd daarvan om nuwe areas in die veld van Chemie te verken. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis en na Musiek te luister.

Onlangse plasings