Mikroverwerker 8085: Registers en belangrike adresmodusse


Definieer registers van mikroverwerker 8085:

"’n Register is ’n tydelike of korttermynbergingspasie wat in ’n SVE ingebou is.”

Meer of minder van die registers word intern toegepas, maar hulle kan nie buite die verwerker verkry word nie.

Mikroverwerker 8085, Image Crdit – Myself Gebruiker: ZyMOSIc-foto-Mitsubishi–M5L8085AP–(8085-CPU)CC BY-SA 4.0

Wat is die tipes register in mikroverwerker 8085?

 • Akkumulator (8 bis)
 • GPR (8 bis)
 • SP (16 bis)
 • PC (16 bis)
 • IR (8 bis)
 • TR (8 bis)
Mikroverwerker 8085 argitektuur , Beeldkrediet – Vinay357Http—scanftree.com-microprocessor-Architechture-Of-8085CC BY-SA 4.0

Definieer Akkumulator:

In die mikroverwerker 8085, akkumulator gespesifiseer as 'n 8 bis register gekoppel aan 'n ALU. Dit word gebruik om een ​​van die operande vir rekenkundige en logiese bewerking te hou; dit werk as insette na die ALU. Die ander operand vir rekenkundige en logiese bewerking word moontlik in die geheue of in GPR gestoor. Maar die finale produk sal slegs in die akkumulator gestoor word.

Registreer in Microprocessor 8085

Definieer algemene doelregister (GPR):

8085 mikroverwerker het 8 bit GPR; dit werk soos 'n paar - BC, DE, HL

Die HL-registerpaar word as 'n geheuewyser gebruik en dit bevat 16-bis-adres van 'n geheue-ligging.

Definieer stapelwyser (SP):

Stapelwyser is 'n 16-bis spesiale doelregister. Stapel is 'n volgorde van geheue-ligging wat deur 'n programmeerder gestel is. Die stapel presteer ook as LEWE (Laaste in Eerste Uit). Hier word twee bewerkings gebruik; DRUK & POP.

Programtoonbankdefinisie:

'n 16-bis-register vir gespesifiseerde bewerkings; bestaan ​​uit registers om geheue-adres te laai van waar die daaropvolgende instruksie ook al gehaal moet word.

Gestel die programteller bevat 'n geheue-ligging 7100H, dit impliseer dit mikroverwerker 8085 bedoel om die instruksie by die plek 7100H te gaan haal.

Deur die 7100H te haal, verhoog die programteller onvermydelik een telling. Dit het die spoor van geheue-adres van die instruksie.

VOORBEELD: JMP, BEL, TERUG, HERBEGIN ens.

Definieer instruksieregister:

Dit is 'n 8 bis register om die OPCODE van die instruksies wat gedekodeer en uitgevoer moet word te hou. Dit is nie toeganklik vir die programskrywer nie.

Definieer Tydelike Register:

Dit is 'n 8-bis nie-programmeerbare register wat gebruik word om data te hou deur 'n rekenkundige en logiese instruksie-implementering. TR hou slegs tussenresultate en uiteindelike finale eindresultaat word in die akkumulator gestoor. Dit is mikroverwerker-afhanklik, word nie deur ontwikkelaarkode beheer nie.

Adresseermodusse van mikroverwerker 8085:

Wat is aanspreekmodus?

"Adresseringsmodus is die beste manier om 'n sekere data te definieer wat deur middel van 'n instruksie beheer moet word."

Mikroverwerker het verskillende soorte adresseringsmodusse, aangesien dit die ontwikkelaar buigsaamheid gee om inligting te kry en toegang tot data te verkry.

Wat is die tipes aanspreekmodus?

Daar is altesaam vyf kategorieë soos volg:

 • Die direkte modus
 • Die Registreermodus
 • Die onmiddellike modus
 • Die Registreer indirekte modus
 • Die implisiete indirekte modus

Direkte adresseringsmodus (DAM):

In hierdie modus word die adres van die operand die instruksie die voorgenoemde geïdentifiseer. Instruksie wat direkte adres insluit vereis 3-grepe stoorplek van Mikroverwerker 8085.

 1. Instruksie kode
 2. 16 Bit adres

Voorbeeld instruksie soos STA 2500H stoor die inhoud van die akkumulator in die geheue plek 2500H. Hier is 2500H die adres geleë in die geheue spasie waar data gehou word.

Registreer adresmodus:

Hier is die operandes GPR. Die opkode identifiseer die adres van die register bykomend tot die bewerking wat uitgevoer moet word.

Byvoorbeeld die instruksie MOV A, B sal die data van register B na register A skuif. In ander instruksie soos ADD B, A; sal eers byvoegbewerking met die data van register B na register A doen en die eindresultaat moet in register A gestoor word.

Onmiddellike adresseermodus:

Hier word die operandes in die instruksie self gespesifiseer, dit beteken dat wanneer enige data uitgevoer moet word, dan word die operasie onmiddellik uitgevoer.

Voorbeeld - MVI 05

                  ADI 05

Registreer indirekte adresseringsmodus:

In hierdie geval sal die operand deur die registerpare geïdentifiseer word. Hier word akkumulasie nie direk gekoppel nie.

Voorbeeld is HL, BC, DE ens.

Implisiete adresseringsmodus:

Daar is sekere instruksies wat op die inhoud van die operateur werk. Hierdie instruksies sal nie die adres van operand vra nie.

Voorbeeld - JMP, BEL, RAR

Tydsberekening-effekte van adresseringsmodusse:

Adresseringsmodusse beïnvloed beide die hoeveelheid tyd wat nodig is vir die uitvoering van 'n instruksie en die totale hoeveelheid geheue wat nodig is om te stoor. By wyse van voorbeeld, instruksies wat gebruik maak van voorgestelde of registerherstelling, word vinnig uitgevoer omdat dit direk handel oor die chip hardeware of met inligting wat in hardeware registers voorkom.

Die belangrikste, maar instruksie kan met een geheuetoegang gehaal word. Die hoeveelheid geheuetoegange wat nodig is, is die faktor in die bepaling van prestasietyd, meer geheuetoegange vereis dus meer implementeringstyd.

Byvoorbeeld, om 'n CALL-instruksie uit te voer, vereis 5 geheue-voorregte; uit hierdie 3 sal die hele instruksie vir toegang wees en die 2 sal wees om die inhoud van die programtoonbank op die stapelplek te DRUK.

Die verwerker het toegang tot geheue tydens elke verwerkingsiklus. Elke siklus sluit 'n wisselende aantal state in. Dit is afhanklik van die klk frekw, en wat kan wissel van 480 nSec tot 2µsec. Die 8085 het klk frekw ongeveer 5 MHz en dus kan 'n minimale toestand van 200 nanosekonde wees.

Wat is subroetine?

Die skep van 'n program van spesifieke operasie kan verskeie geleenthede gebeur en hulle is nie toeganklik as individuele aanwysings saam met die aansoek vir so 'n operasie wat oor en oor herhaal word nie. Die program behoort egter geskryf te word. Die idee van subroetine word gebruik om die herhaling van hierdie kleiner kodering te voorkom. Die klein program vir gespesifiseer vir klein werk word subroetine genoem.

Subroetines word individueel saamgestel en dan in die primêre geheue gestoor deur RET te gebruik. CALL-instruksie word gewoonlik vanaf die primêre geheue tot subroetine gebruik.

Instruksiesiklus van mikroverwerker 8085:

Dit is die tyd wat die mikroverwerker neem om die uitvoering van die instruksie te voltooi. 'n Onderrigsiklus bestaan ​​gewoonlik uit 1 tot 6 masjiensiklusse.

Masjien-siklus

Dit is die tydsvereiste om 'n bewerking te voltooi deur toegang tot die een of ander van die geheue of I/O-toestelle te kry. Dit bestaan ​​uit 3-6 T-toestande. Hier, opcode haal, geheue lees, geheue skryf, I/O lees-skryf, bewerking uitgevoer. Met die ander woord word die operasie om óf geheuetoestelle óf I/O-toestelle te herwin, masjiensiklus genoem.

T Staat:

Dit is die tyd ekwivalent aan die een klokperiode in die basiese eenheid wat gebruik word om die tyd wat dit neem vir die uitvoering van die instruksie en program in die mikroverwerker te bereken.

Haalbewerking:

Die heel aanvanklike greep van 'n instruksiestel is die OPKODE. 'n Instruksie is gewoonlik meer as 1 greeplengte. Nog 'n greep is vir inligtingsdata of vir die operandadres. Aan die begin van die siklus word die inligting van programteller waar opkode verkry kan word, na die geheue gestuur. Hierdie vereiste 3 klok siklus nog een is ongedefinieerd.

Wat is die verskil tussen CALL- en JMP-instruksies van Mikroverwerker 8085?

Nadat 'n spring-instruksie uitgevoer is, word die adres wat in JMP-instruksie gegee word, na PC geskuif. Toepassingsbeheer word dus outomaties na hierdie plek gevorder en word uitgevoer as voortgesette uitvoering.

Wanneer CALL-instruksie voltooi is, hou mikroverwerker eers rekenaarinligting in die stapel. Vervolgens word PC beset met die adres wat in die OPROEP-instruksie gestel is. Vandaar dat programbeheer daarheen oorgedra word.

Wat is voorwaardelike en onvoorwaardelike SPRING?

Die JUMP-opdragte is twee soorte, spesifiek 'onvoorwaardelike sprong' en 'voorwaardelike sprong'. As die mikroverwerker wel geïnisieer word om 'n nuwe adres in die rekenaar te laai en instruksies daarin te begin, word dit as 'n onvoorwaardelike sprong bestempel. In die geval van 'n voorwaardelike sprong, word die rekenaar slegs met 'n nuwe adres gelaai wanneer sekere toestande vanaf die mikroverwerker geskep word nadat die korrekte status van registerbisse gelees is.

Vir meer elektroniese verwante artikel kliek hier

Soumali Bhattacharya

Ek is tans belê in die veld van Elektronika en kommunikasie. My artikels is gefokus op die hoofareas van kernelektronika in 'n baie eenvoudige dog insiggewende benadering. Ek is 'n aanskoulike leerder en probeer om myself op hoogte te hou van al die nuutste tegnologie op die gebied van Elektroniese domeine. Kom ons koppel deur LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/soumali-bhattacharya-34833a18b/

Onlangse plasings