MgSO4 Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


MgSO4 word wyd gebruik as reagens in kunsmis om magnesiumtekort in grond te verminder. Kom ons praat oor die kenmerke van magnesiumsulfaat in besonderhede hieronder.

MgSO4 verskyn as wit kristalle sonder enige reuk. Dit is 'n algemene mineraal in die natuur soos gehidreerde vorm soos MgSO4.nH2O. Die smaak van magnesiumsulfaat is redelik bitter. Dit is oplosbaar in polêre oplosmiddels met dipool interaksie maar onoplosbaar in niepolêre organiese oplosmiddel.

Gewoonlik MgSO4 kan gevind word van droë gebrek kante. Onlangs word dit uit seewater vervaardig. MgSO4 het 'n unieke karakter aangesien dit klank in seewater bo 10 KHz kan absorbeer. Kom ons bespreek die valenselektron, verbastering, oplosbaarheid, polariteit en ander feite met verduideliking.

Hoe om MgSO te teken4 lewis struktuur

Anorganiese sout MgSO4 lewis struktuur kan geteken word deur sy samestellende atoomsimbole met hul valenselektrone. Kom ons volg die stappe om MgSO te teken4 lewis struktuur.

Stap 1: som totale valenselektrone op

Totale valenselektron deelgeneem aan mgso4 Lewis struktuur is, [2+ 6+ (4×6)] = 32. Omdat in mgso4, magnesium (Mg) van groep 2 is, suurstof (O) en swael (S) is albei van groep 16 element in die Periodieke tabel. So valenselektrone kan volgens hul groepnommer bereken word.

Stap 2: oordrag van elektronwolk

3s-orbitale elektrone word vanaf magnesium oorgedra aangesien dit aardmetaal is. Magnesium word dus positief gelaaide ioon. Terwyl hierdie elektrone aanvaar word, word sulfaat negatief gelaai. Hierdie ione word binne hakies geskryf en die valensie word buite die hakie geskryf.

Stap 3: oktetreëlkontrolering

In MgSO4, magnesium het elektronies gestabiliseerde oktetbaan deur elektron na sulfaat oor te dra. Swael het ses valenselektrone in 3s buitenste orbitaal. Dit vul oktetrangskikking deur hierdie elektrone te aanvaar en ook deur elektron met suurstofatoom te deel.

MgSO4 lewis struktuur resonansie

Valensiebindingsteorie beskryf resonerende strukture, waar werklike molekule lyk soos 'n groot bydraende struktuur. Kom ons kyk of MgSO4 het so 'n gedelokaliseerde struktuur.

MgSO4 Lewis-struktuur kan nie resonerende kanonieke struktuur maak nie. Die kristallyne struktuur van MgSO4 word gevorm deur die oordrag van elektrone. Dit genereer sterk aantreklike elektrostatiese krag. Vir dit MgSO4 struktuur word styf.

MgSO4 Lewis struktuur vorm

Vorm van kovalente molekule word gevorm as gevolg van vervorming deur nie-bindende elektronpare. Kom ons bepaal of MgSO4 Lewis-struktuur het enige vorm.

MgSO4 Lewisstruktuurvorm kan nie geïdentifiseer word nie, aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Vanuit VSEPR teorie kan molekulêre vorm bepaal word op grond van hibriede molekulêre orbitaal. MgSO4 het geen hibriede orbitaal nie, aangesien dit nie nodig is om elektronwolk te deel nie.

mgso4 lewis struktuur
MgSO4 lewis struktuur

MgSO4 Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading word bereken om die laagste bekragtigde struktuur te vind wat '0' moet wees. Kom ons verduidelik of MgSO4 enige formele aanklag het.

Formele lading van atome van MgSO4 kan nie gemeet word nie aangesien dit verband hou met kovalente molekule. Dit word gevorm deur volledig elektronoordrag sonder elektrondeling. Formele lading word gemeet met bindende (n) en nie-bindende (l) elektrone deur die formule, F= (v- l- n/2) in kovalente molekule.

MgSO4 lewis struktuur oktet reël

Oktetreël word vir hoofgroepelemente in 'n gestabiliseerde Lewis-kolstruktuur bereken. Kom ons ondersoek of MgSO4 lewis-struktuur gehoorsaam die reël.

MgSO4 lewis-struktuurelemente voldoen aan oktetreël. Die buitenste orbitale 3s elektrone van magnesium word ten volle oorgedra na leë swael 3p orbitaal. Hier voldoen magnesium aan gestabiliseerde struktuur soos naaste edelgas 'Ne'. Swael en suurstof voltooi ook oktetkonfigurasie met die elektrone.

mgso4 lewis struktuur
MgSO4 lewis struktuur

MgSO4 lewis struktuur eensame pare

Eensame pare elektrone is ongedeelde elektrone in hibriede orbitaal van kovalente molekule. Kom ons vind of MgSO4 bevat sulke tipe elektrone.

MgSO4 lewis-struktuur het geen alleenpaar nie. MgSO4 word geproduseer deur elektron oor te dra sonder enige hibriede orbitaalvorming. Hier is dus geen moontlikheid vir die oorblywende van nie-bindende elektrone in molekulêre orbitaal as alleenpaar nie.

MgSO4 valenselektrone

Laaste wentelbaanelektrone wat aan binding deelneem, word valenselektrone in 'n atoom genoem. Kom ons leer oor valenselektrone van MgSO4 verbinding.

MgSO4 molekule word gevorm deur twee-en-dertig valenselektrone. Magnesium atoom het twee 3s elektrone, suurstof en swael bevat albei ses elektrone in hul valensie dop. MgSO4 molekule het vier suurstofatome, so totale buitenste dop elektrone is {2+ 6+ (6×4)} = 32

MgSO4 bindingshoek

Bindingshoek word gemeet tussen oorvleuelende orbitale. Dit help om die meetkunde van kovalente verbinding te verstaan. Laat weet ons oor bindingshoek van MgSO4.

MgSO4 Lewisstruktuurbindingshoek kan nie gemeet word nie as gevolg van doeltreffend gepakte struktuur. In die verbinding word anioon en katioon deur sterk elektrostatiese krag in rigiede volgorde gebind. Die molekule het geen kovalente binding waar hibriede orbitale oorvleuel en bindingshoek gemeet kan word nie.

MgSO4 verbastering

In hibridisasie meng laaste dop orbitale energiek om nuwe vorm orbitale te produseer. Kom ons verstaan ​​of hibridisasie nodig is vir MgSO4 of nie.

Hibridisering kan nie gesien word tydens MgSO4 molekulêre orbitale vorming. Dit is nodig vir kovalente molekules om 'n nuwe vorm baster orbitaal te hê. Maar in MgSO4 lewis struktuur 3s elektrone van magnesium word heeltemal oorgedra. Dus MgSO4 het geen noodsaaklikheid vir die vorming van hibriede orbitaal nie.

Is MgSO4 soliede?

Vaste toestand van 'n saak hang af van die kompakte rangskikking van die komponente. Kom ons kyk of ons MgSO kan vind4 in vaste toestand.

MgSO4 is 'n kristallyne vaste stof, onstabiel as watervry. Dit vorm kristal in gehidreerde vorms. Monohidraat, tetrahidraat, heksahidraat MgSO4 maak monokliniese soliede kristalle. Waar gedihidreer, heptahidreer MgSO4 maak ortorombiese soliede kristalle.

Hoekom MgSO4 is solied?

MgSO4 kan gevind word as wit kristallyne vaste stof. Kristallografie toon sollid MgSO4 roosterstruktuur wissel met die aantal watermolekules. In gedihidreerde vaste vorm word Mg (2+) omring deur vier suurstofatome van sulfaatioon en twee watermolekules.

Hoe MgSO4 is solied?

MgSO4 is vaste stof met eienskappe soos hoë smeltpunt. Vir hoogs geordende roosterstruktuur met ioniese binding, neem ontbinding van kristal baie energie. Smeltpunt vir watervry MgSO4 is 1124̊ C. Hierdie waarde word verlaag tot 150̊ C wanneer 7 watermolekules ingevoeg word MgSO4 molekule.

Is MgSO4 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van 'n verbinding in water is afhanklik van sy polariteit by 'n bepaalde druk en temperatuur. Kom ons vind of MgSO4 is oplosbaar in water vir ioniese aard.  

MgSO4 is oplosbaar in water en lei tot magnesiumoksied (MgO) en swaweltrioksied (SO3). By 0̊ C die gemete oplosbaarheidswaarde vir MgSO4 is 26.9 g per 100 mL water, waar 50.2 g per 100 mL water by 100̊ C. Die oplosbaarheid van hepta gehidreer MgSO4 is 113 g per 100 ml water by 20̊ c.

Hoekom MgSO4 is oplosbaar in water?

MgSO4 is oplosbaar in water aangesien sy akwa-ione deur die polêre oplosmiddelwater gestabiliseer word. Daar vind dipoolinteraksie tussen opgeloste stof en oplosmiddel plaas wat die reaksierigting na die regterkant dryf. Hiernaas MgSO4 is hoogs higroskopies, kan naby elf watermolekules in struktuur bevat.

Hoe MgSO4 is oplosbaar in water?

MgSO4 is oplosbaar in water en dit neem toe met toenemende temperatuur. Die roosterenergie van watervry MgSO4 is redelik hoog aangesien die bestanddele (+2) gelaai is. Vir hierdie hoë aktiveringsenergie die ontbinding van MgSO4 in water neem toe met hoë temperatuur.

Is MgSO4 polêr of nie-polêr?

Verskillende elektro-negatiwiteit van atome in kovalente binding genereer ongebalanseerde dipoolmoment. Dit veroorsaak polariteit. Kom ons bepaal of MgSO4 is polêr of nie-polêr.

MgSO4 is nie polêr of nie-polêr nie aangesien dit suiwer ioniese verbinding is. MgSO4 word geproduseer deur ten volle elektronwolkskenking van metaal (magnesium) na nie-metaal (sulfaat). Polariteit kan dus nie gemeet word nie, aangesien daar geen moontlikheid is dat elektronwolk deel nie.

Hoekom en hoe MgSO4 is nie polêr of nie-polêr nie?

MgSO4 is nie polêr of nie-polêr nie aangesien dit ioniese binding bevat. Hierdie ioniese binding-elektronwolk kan nie verwring word nie, aangesien dit deur sterk elektrostatiese krag begrens word. Bindingspolariteit word deur dipoolmoment (µ) bereken. Dit hang af van geskeide lading (δ) en afstand tussen hulle (r), dus MgSO4 kan nie polêr wees nie.

Is MgSO4 'n suur of basis?

In waterige oplossing bepaal die vervaardiging van hidroksied of waterstofioon basiese of suur aard. Dit word gemeet deur pH-skaalwaarde. Kom ons vind die aard van MgSO uit4.

MgSO4 is nie suur of basies nie. MgSO4 is neutraal van aard, want wanneer dit by lakmoespapier gevoeg word, sal daar geen verandering aan kleur wees nie. Daar sal verandering in lakmoespapierkleur na rooi of blou wees as dit suur of basis onderskeidelik is. 

Hoekom en hoe MgSO4 neutraal is?

MgSO4 is neutraal aangesien sy pH-waarde naby 7 is, middelwaarde in pH-skaal. pH is negatiewe log basis van waterstofioon (H+), maar MgSO4 is nie in staat om waterstofioon vry te stel nie. Hiervoor word die gemiddelde pH-waarde gesien.

Is MgSO4 'n elektroliet?

Elektroliete kan in oplossing dissosieer en elektrisiteit deur 'n oplosmiddel oordra. Laat ons dit uitvind as MgSO4 is 'n elektroliet.

MgSO4 kan 'n sterk elektrolietmolekule in waterige oplossing wees. In elektrolitiese dop van verdunde oplossing van MgSO4, kan stroom tussen anode en katode gemeet word. Hier word chemiese energie in die elektrodes omgeskakel na die elektriese energie.

Hoekom en hoe MgSO4 is 'n elektroliet?

MgSO4 verdunde oplossing is elektroliet wat akwa-ione produseer. Na oplossing in water genereer mgso4 waterige Mg (2+) en waterige SO4 (2-) ione. Hierdie ione kan nie met watermolekule reageer nie, so beweeg vrylik wanneer elektrisiteit op die elektrode toegedien word.

Is MgSO4 'n sout?

Soute is neutrale chemiese verbindings wat dissosieer in anioniese en kationiese deel in oplossing. Kom ons kyk of MgSO4 is 'n sout.

MgSO4 is 'n watervrye sout wat deur twee teenoorgestelde gelaaide entiteite gevorm word. Maar hierdie vorm is natuurlik onstabiel terwyl gehidreerde magnesiumsulfaat (MgSO4. nH2O) is meer stabiele sout. Algemene hidraat MgSO4 sout is (MgSO4. nH2O), bekend as Epsom-sout wat 7 watermolekules bevat.

Hoekom en hoe MgSO4 is 'n sout?

MgSO4 is neutrale sout. Dit is omdat dit geproduseer word in die reaksie van sterk suur (H2SO4) en sterk basis (Mg(OH)2) waar water neweproduk is. In vaste vorm is dit neutraal met nul netto lading. Dit vorm ook dubbelsout met kalium of natrium.

Is MgSO4 ionies of kovalent?

In 'n molekule is die aard van binding afhanklik van die verskil in elektronegatiwiteit en valenselektronkonfigurasie van atome. Kom ons bespreek of MgSO4 is ionies of kovalent.

MgSO4 is ioniese verbinding nie kovalent nie. Dit is omdat buitenste orbitale 3s-elektronwolk ten volle van magnesium (Mg) oorgedra word en sulfaatioon vorm. Waar deling van elektronwolk tussen twee atoomkerne gesien word in kovalente tipe binding.

Hoekom MgSO4 is ionies?

MgSO4 is ionies soos gemaak deur twee teenoorgestelde gelaaide ione. Magnesium as katioon het 'n netto positiewe lading van (+2) en sulfaat as anioon het 'n netto negatiewe lading van (-2). Sterk elektrostatiese krag bind hierdie ione om neutrale ioniese molekule te produseer MgSO4.

Hoe MgSO4 is ionies?

MgSO4 is ionies maar bevat ook kovalente bindings in die sulfaation. Daar is 'n gebrek aan twee elektrone om die oktet in sulfaation wat deur magnesium geskenk word, vol te vul. Die sterk aantrekkingskrag verhoog die aktiveringsenergie van die molekule.

Gevolgtrekking:

Mgso4-molekule het ioniese binding verbind met sterk elektrostatiese krag. Die molekule is ook hoogs higroskopies. Hierdie eienskappe beheer die chemiese gedrag van die ioniese verbinding.

Triyasha Mondal

Hallo...ek is Triyasha Mondal, besig met M.Sc in Chemie. Ek is 'n entoesiastiese leerder. My spesialisering is in fisiese chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/triyasha-mondal-a4b553249

Onlangse plasings