MgO Lewis-struktuur en kenmerke: 13 volledige feite


Mgo lewis struktuur word gevorm deur sekere minerale wat in die natuur voorkom, te kalsineer. Kom ons kyk na die mgo lewis-struktuur.

'n Algemene vorm van magnesiumoksied is magnesia, wat gevorm word deur kalsinerende minerale wat in die natuur voorkom. Dit het 'n molêre massa van 40.3 g/mol. Die digtheid van MgO is 3.58g/cm3.

Magnesiumhidroksied word geskep wanneer magnesium en water reageer (MgO + H2O Mg(OH)2), selfs al kan die proses gestop word deur die vloeistof uit te droog deur dit te verhit. Kom ons bespreek die feite en kenmerke van die MgO lewis-struktuur onder.

Hoe om Mgo Lewis-struktuur te teken?

Lewis-puntstruktuur demonstreer hoe katione en anione gevorm word deur elektrone te gee of te aanvaar. Die stappe om die MgO Lewis-struktuur te skets is soos volg:

Stap1: Tel die aantal valenselektrone in MgO wat in binding gebruik word 

Hierdie struktuur het 'n algehele valenselektrontotaal van 8=2+6. Een Mg-atoom en een O2-atoom neem deel aan die mgo Lewis-struktuur valenselektronberekening. Terwyl suurstof ses valenselektrone het, het magnesium net twee. Dus, Beide is betrokke by ioniese binding as die onderskeie Mg2+ en O2- ione.

Stap 2: Vind die sentrale atoom

Daar is 'n ioniese verbindingsvorming waarin een magnesiumatoom en een suurstofatoom aan die mgo Lewis-struktuur deelneem. Volgens reël is die atoom in die middel van die elektriese veld die minste elektronegatiewe atoom. Die verbinding deel nie elektrone in hierdie situasie nie, dus is geen sentrale atoom teenwoordig nie.

Stap 3: Binding tussen Mg- en O-atome

  1. Ioniese bindings word gegenereer tussen die atome van magnesium en suurstof as gevolg van hul wedersydse aantrekking.
  2. As gevolg van die dupletreël se assosiasie met die eerste groep van die periodieke tabel, kan magnesiumatome in hierdie situasie hul oktetvereiste bevredig.
  3. Suurstof tree egter anders op omdat dit 'n lid van die p-blok is en dus anders is as magnesium in die periodieke tabel. 
  4. As gevolg van sy hoër elektronegatiwiteit, kan suurstof twee ekstra elektrone by sy bestaande ses valenselektrone voeg. 
  5. Ioniese bindings word geskep as gevolg van die magnesiumoordrag van twee elektrone na die 3s subdop van suurstof.

Stap:4 Skets nou die magnesiumoksied (MgO) Lewis-struktuur:

Die MgO het 'n ioniese verbinding gevorm wat toon; Magnesium is 'n katioon omdat dit 'n 2+ positiewe lading het, terwyl suurstof 'n anioon is. Dit het immers 'n 2– negatiewe lading. Die prent hieronder sal dit demonstreer.

MgO Lewis-struktuur

MgO lewis struktuur formele aanklag

Die formele aanklag in enige Lewisstruktuur is 'n formele ladingsberekening, wat die molekule se stabiliteit verifieer. Kom ons kyk na die stappe wat gebruik word om dieselfde te bepaal.

Die formele lading op MgO is nul. Deur die formule te gebruik, bereken die formele lading van die MgO-molekule. Formele Lading(Cf) =Getal valenselektrone(Nv) – Aantal nie-bindende elektrone(Nb) – Totale aantal bindingselektrone / 2.

  • Die formele lading van Mg = +2.
  • Die formele lading van die O = -2.
  • Totale formele aanklag = 0.

Mgo lewis struktuur resonansie

Resonansie is 'n beduidende verskynsel in elke verbinding wat geskep word deur elektrone uit te ruil. Kom ons praat daaroor in terme van die mgo Lewisstruktuur.

Mgo Lewis-struktuur het geen resonansiestruktuur nie, want MgO het nie elektrone vir die bewegings nie.

Mgo valenselektrone

Valenselektrone in die Lewisstruktuur van MgO is 'n beginpunt vir die bepaling van sy eienskappe. Kom ons definieer die valenselektron tot die Lewis-struktuur van MgO.

Die Lewis-struktuur van magnesiumoksied het 'n totaal van 8 valenselektrone. In hierdie struktuur het Mg twee valansdopelektrone terwyl suurstof ses het. Die elektronkonfigurasie 2,8 word geskep wanneer magnesium sy twee valanselektrone het, en die EC 2,8,8 word gevorm wanneer suurstof daardie twee elektrone neem.

MgO lewis struktuur alleenpare

Die eensame paar elektrone van die sentrale atoom speel 'n belangrike rol in die Lewis-kol-elektronsimbool. Kom ons bespreek dieselfde idee terwyl ons die mgo Lewis-struktuur in gedagte hou.

In MgO het die Lewis-struktuur geen enkelpaarelektrone nie. Omdat dit twee ione het, Mg2+ en O2- en ionies is.

MgO lewis struktuur oktet reël

Oktetreëls is stabiliteitsvereistes gevolg deur elemente wat elektrone deel, verloor of kry. Kom ons ondersoek die mgo Lewis-struktuur se oktetreël.

Die suurstofatome en magnesium in die MgO Lewis-struktuur voldoen aan die oktetreël. Die toestand dra twee elektrone oor omdat suurstof net twee elektrone benodig.

Magnesium, 'n metaal met twee elektrone in sy valensiedop, gee hierdie twee elektrone aan suurstof. Suurstof is 'n gas met ses elektrone in sy valensiedop om sy oktet te voltooi. Dit word 'n ioniese verbinding gevorm.

MgO Lewis struktuur vorm

Mgo is 'n ioniese verbinding so koördinasie meetkunde kan die struktuur verduidelik. Kom ons verstaan ​​die Mgo lewis-struktuur in detail.

Die vorm van die MgO Lewis-struktuur is oktaëdraal. Wat sê dat die kristalrooster te wyte is aan koördinasiechemie. Sy hoe kubieke kristal met 'n hoë smelttemperatuur is 'n gevolg van sy styfgebonde vorm.

Dit sal die kubieke kristalstruktuur van MgO en sy roosterkonstante van 4.212 demonstreer. Dit sal vertoon word deur die teorie van die kristalrooster van 'n ioniese molekule te gebruik.

MgO hibridisasie

Die proses van hibridisering behels die kombinasie van orbitale om nuwe orbitale met heeltemal verskillende energieë te skep. Kom ons kyk in detail na die MgO Lewis-struktuurhibridisasie.

Mgo toon nie hibridisasie nie omdat beide van die betrokke atome in magnesiumoksied (MgO) nie-rigting ione is.

MgO-bindingshoek

Saamgestelde bindingshoeke word beïnvloed deur hul molekulêre geometrie en vorm. Kom ons bespreek meer Mgo-bindingshoeke.

MgO lewis struktuur het 'n bindingshoek van 90 grade, het dus 'n kubieke kristalstruktuur. Dit is as gevolg van die ooreenkoms van MgO met NaCl kubieke kristalstruktuur.

Is Mgo solied?

Mgo werk by hoë temperature, en MgO is chemies en fisies stabiel. Kom ons bespreek dit meer.

MgO is 'n higroskopiese solied, wit sowel as kristallyn. Die chemikalie wat in gesteentes voorkom, sluit in dolomiet, silikaat en magnesiet, wat uit MgO bestaan. As gevolg hiervan word dit hoofsaaklik in vuurvaste materiale gebruik.

Hoekom is MgO solied?

’n Wit stof genaamd Magnesiumoksied (MgO) is brandbaar en kan die longe beïnvloed wanneer dit ingeasem word. Kom meer te wete oor MgO solid.

MgO is solied omdat kragtige bindings die ioniese verbinding se samestellende deeltjies bind. Mg en O is metaal en nie-metaal wat in die lug kombineer om 'n ioniese verbinding te vorm.

Hierdie ongelooflik effektiewe verpakking skep stabiele binding en maak plaaslike ladingneutralisasie moontlik.

Is MgO oplosbaar in water?

Mgo is 'n oksied; dit kan oor die algemeen nie in water oplos nie. Kom ons ontleed of mgo oplosbaar is of nie.

MgO-ione is minder oplosbaar in water omdat hulle baie meer energie benodig om te skei. In water is magnesiumoksied net effens oplosbaar omdat positiewe ione en watermolekules op molekulêre vlak na mekaar aangetrek word.

Waarom los MgO nie in water op nie?

Magnesiumoksied is relatief klein, maar wanneer dit met water reageer, is die aantrekkingskragte so kragtig dat dit uitmekaar gebreek kan word. Kom ons kyk na die rede daaragter.

MgO is ook onoplosbaar in water as gevolg van die stewig gebonde atome. Magnesium gee vinnig sy elektrone af as gevolg van sy lae ionisasie-energie. Die hoë roosterenergie van MgO is ongeveer 4000 KJ/mol.

Is MgO molekulêr?

Die struktuur en deelpatrone kan gebruik word om die ioniese of molekulêre karakter te identifiseer. Hier is 'n beskrywing van die MgO Lewis-struktuur.

MgO is nie 'n molekulêre verbinding nie; dit is 'n ioniese een. Magnesiumoksied (MgO) vorm 'n ioniese binding as gevolg van sy beduidende verskil in elektronegatiwiteit in vergelyking met suurstof (3.44).

Hoekom is MgO ionies?

Die molekulêre of ioniese karakter van die Lewis-struktuur van magnesiumoksied word bepaal deur die tipe elemente betrokke by binding. Kom ons kyk na die betrokke faktore.

Mgo is 'n ioniese verbinding omdat magnesium elektrone na suurstof by twee buitenste skulpe oordra. Die enigste ding wat Mgo bymekaar hou, is die elektriese aantrekkingskrag tussen die Mg+2 katioon en die O-2 anioon.

Is MgO polêr of nie-polêr?

Die MgO Lewis-struktuur se geometrie en die samestellende komponente se elektronegatiwiteit beïnvloed die polariteit daarvan. Kom ons ontleed dit verder.

Magnesiumoksied is polêr omdat elektrone van magnesium na suurstof oorgedra word. Die idee van polariteit is nie van toepassing op magnesiumoksied nie as gevolg van nie kovalent nie binding.

Hoekom is MgO polêr?

'n Molekule se polariteit help om te bepaal hoe reaksies wat daaraan gekoppel is in die toekoms gebruik sal word. Kom ons leer oor die polariteit van die MgO lewis-struktuur.

Magnesiumoksied is 'n polêre molekule omdat dit die skeiding van ladings vertoon waar suurstof 'n anioon is en magnesium 'n katioon is.

Gevolgtrekking

Magnesiumoksied word gevorm deur elektrostatiese aantrekkingskragte; Mg is 'n katioon aangesien dit 'n 2+ lading het, terwyl O 'n anioon is aangesien dit 'n -2 lading het. Dit is dus moontlik om magnesiumoksiedmolekules met behulp van kristalroosterstruktuuranalise eerder as molekulêre meetkunde te bestudeer.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings