Mgh2 Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


Mgh2-struktuur word as potensiële waterstofberging gebruik. Kom ons praat oor kenmerke van magnesiumhidried (MgH2) struktuur in besonderhede hieronder.

Mgh2 Lewis struktuur verskyn as soliede wit kristalle. Hierdie strukture is tetragonaal gerangskik tot vanaf mgh2 rooster. Hierdie molekule het 'n sterk waterliefde en moet dus bedek word met droë sand gevolg deur plastiekvel.

Mgh2-molekule kan voorberei word deur hidrogeneringsreaksie van 'Mg'-metaal by hoë temperatuur en druk naby ongeveer 500̊ C. Kom ons bespreek die Lewis-struktuur met ander feite met verduideliking.

Hoe om mgh2 Lewis-struktuur te teken?

Mgh2 lewis-struktuur kan geteken word deur die atoomsimbool van magnesium en waterstof met elektrone in die buitenste wentelbaan. Kom ons kyk na die volgende stappe om mgh2 lewis-struktuur te teken.

 Stap: 1

Hierdie stap moet die totale buitenste baanelektrone van magnesium (Mg) en waterstof (H) opsom. Magnesium is in die 2nd periode en groep 2 van die periodieke tabel. Het dus net twee 3s-valenselektrone. In die geval van waterstof is daar net een 1s-elektron soos in 1ste periode en groep een.

Stap: 2

Hierdie stap lei om mgh2 lewis struktuur te teken waar magnesium die sentrale atoom word. Magnesium is meer positief en het die vermoë om bindings met meer as een atoom te vorm. Twee waterstofatome word in die teenoorgestelde kante van 'Mg' geplaas.

Stap: 3

Hierdie stap van die teken van mgh2-struktuur vereis kontrolering van die Lewis-struktuur-oktetreël. Aangesien dit slegs 1s-orbitaal van 'K'-baan het, voldoen waterstofatoom aan die dupletreël deur elektron te aanvaar. Magnesium vul die oktetstruktuur vol deur twee 3s-elektrone te skenk.

mgh2 Lewis struktuur
mgh2 Lewis struktuur

Mgh2 Lewis struktuur resonansie

In kovalente tipe molekules kan elektronwolk versprei na die leë orbitaal van buuratoom wat die gevolglike resonansiestruktuur veroorsaak. Kom ons kyk of mgh2 so 'n struktuur het.

Mgh2 Lewis-struktuur kan geen resonansiestruktuur vorm nie. Resonerende kanoniese strukture word gevorm deur elektronwolk wat na 'n leë orbitaal delokaliseer. In mgh2 lewis-struktuur is daar geen ruimte vir hierdie tipe delokalisering nie, aangesien dit rigiede elektroniese struktuur het.

Mgh2 Lewis struktuur vorm

Vorm van 'n molekulêre struktuur is verwronge vorm van sy werklike meetkunde. Kom ons bepaal die vorm van die mgh2 Lewis-struktuur.

Mgh2 Lewis-struktuurvorm kan nie geïdentifiseer word vir sy ioniese aard nie. Volgens VSEPR teorie word molekulêre vorm gevind op grond van die hibriede molekulêre orbitale aard. Mgh2 struktuur word gevorm sonder orbitale vermenging so vorm van die struktuur kan nie uitgewys word nie.

Mgh2 Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading word bereken om die gestabiliseerde kanoniese struktuur van 'n kovalente verbinding te vind. Kom ons vind of formele lading vir mgh2 bereken kan word.

Mgh2 lewis struktuur formele lading kan nie bereken word nie aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Formele lading word gemeet met bindende en nie-bindende elektrone, aangesien die bindingselektronwolk eweredig versprei is. Dus kan mgh2 formele lading nie gemeet word nie, want hier word elektronwolk ten volle oorgedra.

Mgh2 Lewis struktuur hoek

Struktuurhoek word gemeet om geometrie van 'n verbinding te verstaan. Laat weet ons van die mgh2 Lewis-struktuurhoek.

Mgh2 lewis struktuurhoek word nie gemeet nie aangesien dit ioniese verbinding is. In hierdie verbinding word die teenoorgestelde gelaaide ione deur sterk elektrostatiese krag gebind. Struktuurhoek is afstand tussen die oorvleuelende orbitale van kovalente verbinding wat nie in mgh2-struktuur gesien kan word nie.

Mgh2-molekules vorm roosterstruktuur met herhaalde oriëntasie. Daar is 'n bepaalde hoek tussen die molekules van 'n subroosterketting.

Mgh2 lewis struktuur oktet reël

Oktetreël word bereken om die gestabiliseerde elektroniese bindingsvorming te vind. Kom ons ondersoek of mgh2 Lewis struktuur ioniese bindings die reël gehoorsaam.

Mgh2 lewis-struktuur volg die oktetreël om 'n energeties stabiele struktuur te hê. Twee elektrone van valensiedop van magnesium word aan waterstofatome geskenk. Hier voldoen magnesium aan oktetstruktuur soos naaste edelgas 'Ne' waar waterstof ook sy dupletstruktuur soos 'He' het.

Mgh2 lewis struktuur alleenpare

Eensame pare elektrone is nie-bindende elektrone wat hoofsaaklik in kovalente molekules voorkom. Laat weet ons of mgh2 lewis-struktuur sulke tipe elektrone bevat.

Mgh2 lewis-struktuur het geen alleenpaar nie. In kovalente molekule na elektrondeling bly sommige elektrone na die ouerorbitaal, nie betrokke by binding nie. Maar mgh2 is ioniese verbinding waar die elektronwolke heeltemal oorgedra word. Dus mgh2 het geen nie-bindende elektrone nie.

Mgh2 valenselektrone

In 'n molekule word na die laaste wentelbaanelektrone verwys as valenselektrone aangesien hulle aan bindingsvorming kan deelneem. Kom ons leer oor die valenselektrone van mgh2.

Mgh2-molekule bevat vier valenselektrone. Magnesium het twee elektrone en waterstof bevat een elektron in hul laaste okkuperende orbitale. Hierdie elektrone neem deel aan chemiese bindingsvorming om elektroniese gestabiliseerde konfigurasie te verkry.

Mgh2 hibridisasie

In chemie is hibridisasie 'n spesifieke elektroniese toestand waar die buitenste orbitale met mekaar kan meng. Laat ons verstaan ​​of dit moontlik is vir mgh2.

In mgh2 kan molekulehibridisasie nie gesien word wanneer molekulêre orbitale gevorm word nie. In hibridisering nuwe hibriede orbitale vorms met verskillende energie en vorm om meer betekenisvol te oorvleuel. Maar in mgh2 Lewis-struktuur is elektrone heeltemal geskenk, so geen hibriede orbitaal is nodig nie. 

Is mgh2 kovalent of ionies?

In 'n molekule elektronwolk verspreiding tussen atome kan lei om die kovalente of ioniese aard te vind. Kom ons bespreek of mgh2 kovalent of ionies is.

Mgh2 is ionies nie kovalent nie aangesien elektronwolk ten volle oorgedra word tussen die bestanddele van mgh2 lewisstruktuur. Dit gebeur in die buitenste orbitaal. Die elektrone word tussen die atome gedeel in die geval van kovalente verbindings, wat nie ten volle oorgedra word nie.

Hoekom is mgh2 ionies?

Elektroniese konfigurasie van buitenste wentelbaan van element kan die aard van verspreiding van die elektronwolk toon. Kom ons vind hierdie reëling in die geval van mgh2.

Mgh2 is ionies aangesien dit ioniese bindings bevat. Synde groep 2 element magnesium het twee elektrone in laaste dop 3s. Dit word ten volle oorgedra na die vakante 1s-orbitaal van twee waterstofatome wat lei tot ioniese bindingsvorming.

mgh2 Lewis struktuur
mgh2 Lewis struktuur

Hoe mgh2 is ionies?

Ioniese en kovalente verbindings word deur hul spesifieke eienskappe onderskei. Kom ons ondersoek verder of mgh2 ionies genoem kan word.

Mgh2 is ioniese verbinding wat deur twee teenoorgestelde gelaaide ione gevorm word. Mgh2 word saamgestel uit metaal (magnesium) en nie-metaal (waterstof). Elektrostatiese krag is teenwoordig tussen die bestanddele aangesien aantrekkingskrag veroorsaak dat hierdie verbinding ionies is.

Is mgh2 'n vaste stof?

In vaste toestand van materie is molekules of atome nou gerangskik in herhalende patroon met rigiede vorm. Kom ons vind of mgh2 in vaste toestand gevind word.

Mgh2 is solied van aard wat as wit kristalle aangetref word. Hierdie kristallyne vaste struktuur van mgh2 is gebaseer op die rangskikking van die samestellende magnesium- en hidriedione op 'n hoogs geordende manier.

Hoekom is mgh2 solied?

Onder drie toestande van materie bevat vaste toestand kristallyne of amorfe strukture op grond van geometriese vorm. Kom ons ondersoek hoekom mgh2 solied is.

Mgh2 word in vaste vorm waargeneem aangesien dit in kristalroostervorm bestaan. Wat in al drie rigtings uitgebrei is met kenmerkende oriëntasie. Die rangskikkings van magnesium- en hidriedione is op tetragonale wyse.

Hoe mgh2 is solied?

Vaste toestand van materie het 'n paar spesifieke karakters waarvan een 'n hoë smeltpunt is. Kom ons verduidelik die feit om vaste toestand van mgh2 te verstaan.

Mgh2 is solied van aard met 'n skerp smeltpunt van 327̊ C. Omdat daar minder inter- ioniese afstand in die mgh2-rooster is. Die aantrekkingskrag tussen bestanddele is baie hoog. Dit veroorsaak hoë aktiveringsenergie en smeltpunt styg tot hierdie.

Is mgh2 oplosbaar in water?

Polêre molekules is oplosbaar in water deur dipool dipool interaksies aangesien water polêr van aard is. Kom ons praat oor die wateroplosbaarheid van mgh2.

Mgh2 is oplosbaar in water en ontbind ook in water. Omdat mgh2 in reaksie met watermolekules waterstof vrystel en daarmee ook magnesiumhidroksied (Mg(OH)2) produseer.

Waarom en hoe is mgh2 oplosbaar in water?

Sommige onlangse studies toon dat sitroensuur gebruik word om beter resultate te kry in die oplosbaarheid van mgh2 in water. Kom ons ondersoek die rede verder.

Mgh2 is oplosbaar in water en produseer Mg(OH)2 aangesien dit 'n laag oor magnesiumhidried maak. As gevolg hiervan kan water nie kontak maak met mgh2 nie en oplosbaarheid neem af. Om hierdie probleem te oorkom word sitroensuur gebruik.

Is mgh2 molekulêr?

Molekulêre verbindings word saamgestel uit 'n spesifieke aantal atome of ione. Kom ons kyk of mgh2 'n molekulêre verbinding is of nie.

Mgh2 is 'n molekulêre verbinding met 'n spesifieke molekulêre formule. Elkeen van magnesiumhidriedmolekules bevat een magnesiumatoom en twee waterstofatome. Daar is 'n spesifieke bindingslengte tussen die atome.

Waarom en hoe is mgh2 molekulêr?

Molekulêre verbindings is die kleinste eenheid van materie met al die karakters as die materie. Kom ons leer die feite waarom mgh2 molekulêre verbinding is.

Mgh2 is 'n tri-atomiese molekulêre verbinding soos gemaak van drie atome. Die samestellende ione is hul lading gebalanseer sodat die molekulêre verbinding mgh2 neutraal is, nie soos ioniese deeltjies nie.

Is mgh2 polêr of nie-polêr?

Polariteit kom voor in kovalente tipe bindings as gevolg van die opwekking van bindingsdipoolmoment. Kom ons bepaal of mgh2 polêr of nie-polêr is.

Mgh2 is nie-polêr aangesien daar geen kovalente binding in die molekule is nie. As gevolg van ongelyke ladingskeiding vir verskillende elektro-negatiwiteit, word dipoolmoment ontwikkel. Mgh2 is ioniese verbinding waar elektronwolk ten volle oorgedra word sodat hierdie bindingsdipool nie gevorm kan word nie.

Waarom en hoe is mgh2 nie-polêr?

Spesifieke molekulêre meetkunde met ongebalanseerde dipool veroorsaak polariteit in molekule. Kom ons praat oor die feite wat mgh2 nie-polêr veroorsaak.

Mgh2 is nie-polêr omdat dit ionies van aard is. In mgh2 molekule is elektronwolk ten volle van Mg gedelokaliseer, dus kan bindingselektronwolk nie verwring word nie. Aangesien polariteit van binding beskryf word deur die vermenigvuldiging van geskeide lading en afstand tussen hulle, kan mgh2 nie polêr wees nie.

Gevolgtrekking:

Mgh2 is 'n ioniese verbinding waar atome sterk elektrostatiese intermolekulêre kragte het. Hierdie konfigurasie handhaaf al die kenmerkende eienskappe van mgh2 lewis-struktuur.

Triyasha Mondal

Hallo...ek is Triyasha Mondal, besig met M.Sc in Chemie. Ek is 'n entoesiastiese leerder. My spesialisering is in fisiese chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/triyasha-mondal-a4b553249

Onlangse plasings