MGF2 Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, pare

In hierdie artikel sal ons oor mgf2 Lewis-struktuur, molekulêre meetkunde, formele ladingberekening, hibridisering en die toepassings daarvan bespreek.

Elke Magnesium-atoom en elke Fluoor-atoom het twee enkelbindings in die Lewis-struktuur van MgF2. Twee Fluooratome omring die Magnesiumatoom. Daar is geen alleenpare op magnesium nie, maar daar is drie alleenpare op beide fluooratome.

1. Hoe om MGF te teken2 Lewis struktuur:

Die Lewis-struktuur van magnesiumfluoried moet saam met die Lewis-struktuur van magnesium- en fluooratome bestudeer word. Die atoomgetal van magnesium is 12 en sy elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2. Dit gee magnesium 'n totale valenselektrontelling van 2. Fluoor, aan die ander kant, het 'n atoomgetal van 9 en 'n elektroniese konfigurasie van 1s2 2s2 2p5. In hierdie geval het fluoor 9 valenselektrone.

Stappe om die Lewis-struktuur van magnesiumfluoried (MgF2):

Stap 1: Bepaal die maksimum aantal valenselektrone wat in 'n enkele magnesiumfluoriedmolekule toeganklik is

Daar is sestien omdat twee magnesiumatome het en veertien het twee fluooratome.

Stap 2: Bepaal hoeveel valenselektrone een magnesiumfluoriedmolekule nodig het om sy oktet te voltooi

Dit is agt aangesien beide die fluoor- en magnesiumatome een benodig en die magnesiumatoom ses. Dit is noodsaaklik om te onthou dat die magnesiumatoom twee valenselektrone sal voorsien, terwyl elke fluoor-atoom een ​​sal kry.

Stap 3: Identifiseer die hoofatoom

Omdat hierdie atoom as 'n enkele ding bestaan, is dit magnesium.

Stap 4: Bepaal die soort skakel wat tussen die atome wat betrokke is vorm

Tussen elke magnesium- en fluoorskakel ontwikkel slegs enkelbindings.

stap 5Voeg al die gegewe feite saam om die Lewis-struktuur te vorm

Eenvoudige struktuur van MgF2 van Wikipedia

2. Molekulêre Meetkunde van Magnesiumfluoried:

Die molekulêre geometrie van die magnesiumfluoried word met behulp van die VSEPR-teorie bestudeer. Volgens hierdie idee moet die magnesiumfluoriedmolekule aan die volgende kriteria voldoen om 'n lineêre struktuur te hê:

  • Twee bindende elektronpare
  • Elektrondomeine is twee 
  • Eensame pare is nul

Die Lewisstruktuur onthul dat magnesiumfluoried (MgF2) 'n lineêre molekulêre geometrie het. Die drie-atomiese MgF2 molekule het die eenvoudigste struktuur aangesien al die betrokke atome in 'n reguit lyn teen 'n hoek van 180° in lyn is.

3. MGF2 Lewis struktuur formele aanklag:

Die formele lading teenwoordig op die magnesiumatoom in die MgF2 molekule is dieselfde as die werklike lading op die magnesiumatoom.

Deur die volgende formule toe te pas, kan ons die formele lading op die magnesiumatoom in die MgF uitvind2 molekule:

MgF2 molekule se formele lading op die magnesiumatoom = (V. E (Mg) – LE (Mg – ½ (BE))

VE (Mg) = die magnesiumatoom in die MgF2 molekule het 'n valenselektron.

LE (Mg) = Eensame pare elektrone in die MgF2 molekule se magnesiumatoom.

BE = die Mg-atoom in die MgF2 molekule het 'n bindingspaarelektron.

In die MgF2 molekule, word die formele lading op die magnesiumatoom bereken.

Die MgF2 molekule bevat twee valenselektrone, en vier bindingselektrone op die magnesiumatoom is die gevolg van die twee enkelbindings gekoppel aan die fluooratome en geen enkele paar elektrone nie.

MgF2 molekule se formele lading op die magnesiumatoom is gevind as = (2- 0-(4/2)) = 0

4. MGF2 hibridisasie:

Daar sal geen hibridisasiestruktuur in die Magnesiumfluoried (MgF2) molekule aangesien magnesiumfluoor nie 'n kovalente verbinding is nie. Omdat magnesium 'n lae elektronegatiwiteit het, verloor dit twee valenselektrone wanneer dit met 'n nie-metaal kombineer, wat 'n +2-lading tot gevolg het.

5. MGF2 lewis struktuur oktet reël:

Hierdie reël beperk die aantal valenselektrone in 'n atoom se buitenste dop tot 'n maksimum van agt. Die maksimum aantal valenselektrone wat volgens hierdie reël in die buitenste dop geakkommodeer kan word, is interessant om op te let aangesien verskeie groepe in die periodieke tabel hierdie norm oortree en hul buitenste dop vergroot om addisionele valenselektrone te aanvaar.

6. MGF2 Gebruike:

  • Multi-laag anti-reflektiewe optiese bedekkings op glas
  • As 'n langdurige lensmateriaal wat dubbelbreking in UV- en IR-straling uitskakel.
  • In die diep en vakuum UV gebiede, MgF2 vensters word algemeen gebruik. Hulle is langdurig en skep min abnormaliteite.

Gevolgtrekking:

Magnesiumfluoried (MgF2) is 'n ioniese verbinding, ons bestudeer sy lewis struktuur, vorm, formele ladingberekening, hibridisering en die gebruike daarvan.

Scroll na bo