MgCO3 Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


MgCO3 is 'n wit of kleurlose anorganiese sout met molêre massa 84.3139 g/mol en digtheid 2.96 g/cm3. Kom ons ondersoek meer wat verband hou met sy Lewis-struktuur en eienskappe.

MgCO3 is 'n trigonaalvormige vaste kristallyne ioniese verbinding wat twee teenoorgestelde gelaaide ione bevat (Mg2+ en CO32-). Maar dit bevat ook kovalente binding (in CO32-). Dit word in water, suur en waterige koolstofdioksied opgelos en die waterige oplossing daarvan is effens alkalies eerder as suur.

Kom ons bespreek die strukturele eienskappe van MgCO3.

Hoe om MgCO te teken3 lewis struktuur?

Lewis-struktuur is 'n strukturele voorstelling van enige molekule wat nie-bindende elektrone rondom die onderskeie atome toon. Kom ons praat hieroor.

Bepaling van die valenselektrone:

Die Lewis-struktuur van MgCO3 bevat drie tipes atome, Magnesium (Mg), koolstof (C) en suurstof (O) wat twee, vier en ses elektrone in hul onderskeie valensdop het.

Om die bindingselektrone uit te vind:  

CO32- in MgCO3 het altesaam vier kovalente bindings (twee enkel- en een dubbelbinding) en daar is een ioniese binding tussen Mg en CO3. Daarom is totaal (5×2) = 10 elektrone betrokke as bindingselektrone.

Bepaling van die nie-bindende elektrone:

Slegs CO32- in MgCO3 dra alleenpare (eensame pare suurstof). Totaal 10 elektrone word as nie-bindende elektrone oorgebly.

MgCO3 Lewis-struktuur

MgCO3 Lewis Struktuur Resonansie

Lewisstruktuurresonansie is die kombinasie van verskeie strukture van 'n molekule, wat binding tussen die atome in daardie molekule toon. Kom ons bespreek meer daaroor.

MgCO3 lewis resonansiestruktuur toon drie verskillende resonansiestruktuur van karbonaat-ioon (CO32-), wat dieselfde aantal kovalente bindings en lading behels. Resonansiestruktuur kan slegs in kovalente verbindings of kovalente gedeelte waargeneem word. Al die drie resonansiestrukture in CO32- is gelykstaande.

Tekening van resonansiestruktuur is baie belangrik in chemie omdat hierdie strukture help om die mees stabiele struktuur sowel as die vorm van die molekule te bepaal. Dit het ook 'n bydrae in die berekening van formele ladings van elk van die atoom.

MgCO3 Resonansie struktuur

MgCO3 Lewis Struktuur Vorm

Vorm van enige molekule kan bepaal word uit die verbastering van sentrale atoom en afstoting tussen die alleenpare en bindingspare. Kom ons lewer kommentaar op die vorm van MgCO3.

MgCO3 Lewisstruktuurvorm bevat 'n kristallografiese struktuur met 'n trigonale vorm. Dit bevat Mg2+ en CO32- ione. Die karbonaatioon is trigonaal platvormig. Koolstof is sp2 gehybridiseer in CO32-. Een s en twee p orbitale van koolstof is betrokke by hierdie hibridisasie in karbonaation.

Koolstofatoom is met drie suurstofatome geheg (twee suurstofatome is negatief gelaai en 'n ander een is neutraal) deur twee enkel- en een dubbelbindings. Maar al die bindings is chemies ekwivalent met gelyke bindingslengte.

Dus dra al die resonansiestrukture eweredig by tot die hibriede struktuur. Dus, die meetkunde en sowel as die vorm van hierdie molekule is trigonaal plat.

MgCO3 Lewis Struktuur Formele aanklag

Formele lading word slegs in die kovalent-gebinde molekule bereken om die mees stabiele Lewis-struktuur te bepaal. Kom ons bereken die formele lading deur die volgende reël te gebruik.

  • MgCO3 formele ladingberekening = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)
  • Formele lading van koolstof = 4 – 0 – (8/2) = 0
  • Formele lading van elk van die suurstof geheg deur enkelbinding met koolstof = 6 – 6 – (2/2) = -1
  • Formele lading van die suurstofatoom geheg deur dubbelbinding met koolstof = 6 – 4 – (4/2) = 0

Die karbonaatioon in MgCO3 dra twee negatiewe ladings maar hierdie lading word geneutraliseer deur die +2 lading van Mg2+. Daarom is hierdie verbinding neutraal, en dra geen lading as 'n geheel nie.

MgCO3 Lewis Struktuurhoek

Lewis-struktuurhoek dui die hoek aan tussen die sentrale atoom en die twee substituentatome of -groepe. Kom ons ontdek die hoek in detail.

MgCO3 Lewis-struktuurhoek toon bindingshoek 1200. Dit bevat karbonaat-ioon wat sp2 gehybridiseerd. Dit is die ideale bindingshoek van enige molekule met trigonale planêre geometrie. Bindingshoek hang basies af van die hibridisering sowel as die vorm van die molekule.

Maar hierdie bindingshoek kan afgewyk word as enige afstoting teenwoordig is in molekule soos alleenpaar-eenpaar, bindingspaar-eenpaar en bindingspaar-bindingpaar afstoting. Hierdie molekule is vry van hierdie afstotende faktore omdat die sentrale atoom, koolstof geen nie-bindende elektrone het nie.

MgCO3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël beskryf om dieselfde aantal valenselektrone in enige atoom se buitenste dop te hê as sy naaste edelgas. Laat ons verstaan ​​of MgCO3 gehoorsaam oktetreël of nie.

Die Lewis-struktuur van MgCO3 besluit of dit oktetreël gehoorsaam of nie. Mg (s blok) het 12 elektrone en dit bereik sy naaste edelgas valensie dop elektron konfigurasie in hierdie verbinding. Res van die kovalente deel CO32- voldoen ook aan hierdie reël omdat almal van hulle hoofblok (s en p blok) element is.

In die CO32-, koolstof het 4 valenselektrone en wanneer dit betrokke is by binding met die 4 suurstofatome, kry dit nog vier elektrone van die suurstof en oktetreël is bevredig. Die negatief gelaaide suurstof word deur kovalente binding met die koolstof geheg en die bindingselektrone word onderling tussen hulle gedeel.

Die neutrale suurstofatoom word deur een sigma en een pi met die koolstofatoom gebind en die vier elektrone van die dubbelbinding (een sigma en een pi) word onderling tussen hulle gedeel en dit kry ook sy naaste edelgas (Ne) soos elektronkonfigurasie .

MgCO3 Lewis-struktuur Lone Pairs

Eensame pare dui daardie elektrone aan wat geen bydrae tot bindingsvorming het nie. Daarom word hulle nie-bindende elektrone genoem. Kom ons lewer kommentaar op die eensame pare MgCO3.

MgCO3 lewis struktuur alleenpare kan bepaal word deur 'n maklike berekening soos die volgende te gebruik-

  • Formule van berekening van nie-gebonde elektron = Totale aantal valans-elektron – aantal gebonde elektrone.
  • Nie-bindende elektrone van koolstof = 4 – 4 = 0
  • Nie-bindende elektrone van die negatief gelaaide suurstofatoom = 6 – 0 = 6
  • Nie-bindende elektrone van die neutrale suurstofatoom = 6 – 2 = 4
  • Dus, totale aantal nie-bindende elektrone in MgCO3 = (2×6) + 4 = 16 of 8 alleenpare.

MgCO3 Valensie-elektrone

Valenselektrone dui op die elektrone van die buitenste dop van enige atoom en hulle is die mees reaktiewe met betrekking tot die binneste dop elektrone. Kom ons bespreek dit in detail.

Die valenselektrone van MgCO3 kan bepaal word uit die elektronkonfigurasie van elk van die samestellende atome. Mg is 'n aardalkalimetaal en dit het 2 elektrone in sy valensieskil. Koolstof en suurstof, wat p-blokelement is, het onderskeidelik vier en ses valenselektrone.

Mg is as blok aardalkalimetaal met elektronkonfigurasie [Ne] 3s2. Koolstof en suurstof is albei p-blokelemente met elektronkonfigurasie [He] 2s2 2p2 en [Hy] 2s2 2p4. Van die konfigurasie is dit duidelik dat Mg, koolstof en suurstof onderskeidelik 2, 4 en 6 elektrone het.

MgCO3 verbastering

Hibridisering is die vermenging van twee of meer atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal te vorm. Kom ons ontdek meer oor die hibridisering van MgCO3.

In die hibridisasie van MgCO3, kan ons sien dat die sentrale koolstofatoom van karbonaat-ioon sp2 verbaster. Vier elektrone van een s en drie p-orbitale van koolstof is betrokke by hierdie hibridisasie met die drie suurstofatome. Hierdie hibridisasie maak die molekuul trigonaal plat in vorm.

Daar is geen eensame paar in die sentrale atoom nie, dus meetkunde is skande as sy vorm, trigonale planêre en bindingshoek, 1200 in karbonaat-ioon.

Is MgCO3 kovalent of ionies?

Om te weet of MgCO3 kovalent of ionies is, moet die basiese verskil tussen hulle uitgeklaar word. Kom ons praat in detail daaroor.

MgCO3 is so 'n verbinding wat beide die kovalente en ioniese binding in sy struktuur inkorporeer. Mg2+ is verbind met karbonaat-ioon deur ioniese interaksie. Maar die koolstof is geheg met drie suurstofatome deur kovalente bindings.

Hoekom MgCO3 is kovalent sowel as ioniese verbinding?

Die teenwoordigheid van kovalente sowel as ioniese interaksie maak dit kovalent sowel as ioniese verbinding. Kom ons ondersoek dit kortliks.

MgCO3 is kovalent sowel as ionies omdat dit twee teenoorgesteld gelaaide atome bevat en ioniese interaksie (kolombies) is tussen hulle teenwoordig. Aan die ander kant, koolstofatoom in CO32- is gebind met die drie suurstofatome deur vier kovalente bindings (drie sigma en een pi).

Hoe MgCO3 is kovalent sowel as ioniese verbinding?

Kovalensie ontstaan ​​as gevolg van die wedersydse deling, maar ioniese interaksie ontstaan ​​as gevolg van permanente oordrag van elektrone. Kom ons bespreek daaroor.

Die bindingselektrone in CO32- word onderling gedeel tussen die bindingvormende atome, koolstof en suurstof. Dus, al hierdie vier bindings in CO32- word as kovalente bindings beskou. Maar die interaksie tussen Mg2+ en CO32- word gedefinieer as ioniese interaksie as gevolg van die twee teenoorgestelde gelaaide ione.

Is MgCO3 'n vaste stof?

Of enige molekule solied of vloeibaar of gas is, kan uit sy kookpunt bepaal word. Kom ons praat daaroor.

MgCO3 is 'n wit vaste stof onder omgewingstoestande. Dit is 'n trigonaalvormige kristallografiese roosterstruktuur.

Hoekom en hoe MgCO3 is 'n vaste verbinding?

MgCO3 het smeltpunt 9900 C wat die vaste fase daarvan aandui. Kom ons bespreek hoekom en hoe dit solied is.

MgCO3 is solied omdat 'n sterk ioniese interaksie teenwoordig is tussen Mg2+ en CO32-. Die eenheidselle daarvan is dig aan mekaar geheg. Daarom is 'n groot hoeveelheid hitte-energie nodig om dit vloeibaar te maak. Dus, dit verskyn as 'n vaste stof onder kamertemperatuur.

Vaste MgCO3.
Image Credit: Wikimedia Commons.

Is MgCO3 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van enige verbinding hang af van die aard van die stof sowel as die roosterenergie. Kom ons ontdek dit in detail.

MgCO3 is min oplosbaar in water en die waterige oplossing is effens alkalies van aard. Die rede waarom dit min oplosbaar is, is die hoë roosterenergie van magnesiumkarbonaat.

Hoekom MgCO3 is oplosbaar in water?

As die aard van opgeloste stof en oplosmiddel soortgelyk is, sal die opgeloste stof oplosbaar wees in daardie spesifieke oplosmiddel. Kom ons ondersoek dit.

MgCO3 is oplosbaar in water omdat MgCO3 is 'n ioniese en polêre verbinding en water is sowel as 'n polêre oplosmiddel. Daarom, MgCO3 is oplosbaar in water as gevolg van die soortgelyke interaksietipe.

Hoe MgCO3 is oplosbaar in water?

As gevolg van die polêre aard, MgCO3 kan in water opgelos word. Kom ons praat hieroor.

MgCO3 is oplosbaar in water omdat die samestellende atome, Mg2+ en CO32- word deur die watermolekules gehidreer. Die waterstofkant lê in die omgewing van die negatief gelaaide substituent, karbonaatioon en die suurstofkant sal die Mg hidreer2+ einde van MgCO3. Vir hierdie interaksie, MgCO3 word in water opgelos.

Is MgCO3 polêr of nie-polêr?

'n Molekule is polêr of nie-polêr kan uit sy substituentatome bepaal word. Kom ons ondersoek dit.

MgCO3 is 'n ioniese sowel as polêre verbinding. As gevolg van die teenwoordigheid van twee teenoorgesteld gelaaide ione, MgCO3 is polêr en oplosbaar in polêre oplosmiddel.

Hoekom en hoe MgCO3 is 'n polêre verbinding?

Die ioniese interaksie in MgCO3 maak dit 'n polêre verbinding. Kom ons bespreek dit.

MgCO3 is 'n ioniese stof. 'n Ioniese interaksie werk tussen magnesium en karbonaat-ioon wat dit polêre vaste stof maak. MgCO3 kan oplosbaar wees in water (polêre oplosmiddel) as gevolg van die hidrasie van die atome deur die watermolekules.

Gevolgtrekking

Magnesiumkarbonaat wat Mg2+ en CO32- ione is 'n polêre en vaste verbinding. Dit word gebruik in die kalsineringsproses vir die vorming van kalsiumoksied. Dit het ook 'n beduidende gebruik in brandblus, vloerbedekking en vervaardiging van tandepasta, skoonheidsmiddels, ens.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings