Smeltpunt en digtheid: 3 feite wat u moet weet


Smeltpunt en digtheid is albei belangrike fisiese eienskappe wat 'n stof besit. Albei speel 'n groot rol in die oorgang van stowwe van die een na die ander. Die waardes van smeltpunt en digtheid verskil vir elke voorwerp, en albei kan geringe uitwerking op mekaar hê.

Wat is Smeltpunt?

'n Smeltpunt is 'n reeks temperatuurpunte waar die stof 'n faseverandering ondergaan. In detail, as ons probeer om die smeltpunt te definieer, word dit gespesifiseer as die temperatuur van hitte waarteen die voorwerpe in hul spesifieke fase is.

Dit sal verander om 'n meer wanordelike toestand te word.

smeltpunt en digtheid
Image Credit: Pixabay gratis beeld

Beïnvloed digtheid smeltpunt?

Digtheid is nie die belangrikste faktor wat enige materiaal se smeltpunt beïnvloed nie. Die smeltpunt is amper dieselfde as dié van die sublimasie van hitte.

Die materiaal se digtheid en smeltpunt werk in samehang met mekaar, maw as beide hierdie fisiese eienskappe hoë waarde het, lei dit tot lae reaktiwiteit.

Het digter voorwerpe 'n hoër smeltpunt?

Die digtheid van 'n voorwerp of variasie in die digte aard van die materiaal het iets te doen met smelttemperatuur. Dit hang af van die komponent waaruit dit saamgestel is, en dit kan lei tot onmiddellike veranderinge in die stof, maw wanneer smelttemperatuur toeneem, is die resultaat 'n vermindering in digtheid.

Dit is waar vir sommige voorwerpe met 'n vloeistofdigtheid; in sulke gevalle het die druk 'n sekere hoë waarde wat lei tot 'n afname in smeltpunt.

Plastic materiaaldigtheid en smeltpunt

Hieronder is lyste van verskillende plastiese materiaal en hul smeltpunte.

SL.NOSoort plastiekSmeltpuntreeks
1Polipropileen (kopolimeer)200-280
2Nylon 6250-290
3Nylon 11220-250
4Polipropileen (30% GF)250-290
5PVC – Polivinielchloried160-290
6ABS/PC Allooi245-265
7Hoë digtheid poliëtileen210-270
8Lae-digtheid poliëtileen180-240
9Polyester PBT240-275
10Sellulose asetaat Butiraat170-240
smeltpunt en digtheid
Image Credit: Pixabay gratis beeld

Wat is die belangrike faktore wat die smeltpunt van 'n vaste stof beïnvloed?

Die belangrikste faktore wat die smeltpunt van 'n vaste stof beïnvloed, is soos hieronder gelys,

 • Die eerste en belangrikste faktor is die temperatuur van die hitte
 • Druk is nog een faktor wat lei tot die fase-oorgang
 • Tyd word geneem voordat die smeltpunt plaasvind
 • Die digtheid van die vaste stof
 • Intermolekulêre kragte
smeltpunt en digtheid
 
Image Credit: Pixabay gratis beeld

Hoe hou digtheid en smeltpunte met mekaar verband?

Digtheid en smeltpunt hou verband met mekaar deur intermolekulêre kragte. Saam met die periodieke tabel kan ons waarneem dat die digtheid van elke stof sal afneem soos ons onder die tabel gaan. Daarteenoor verskil die smeltpunt ewekansig van die een na die ander.

Die digtheid is nie die belangrikste faktor wat die eienskappe van die smeltpunt verander nie.

Hoe beïnvloed digtheid en smeltpunt reaktiwiteit?

Beide digtheid en smeltpunt is omgekeerd eweredig aan reaktiwiteit. As 'n stof se digtheid en smeltpunt hoog is, lei dit tot lae reaktiwiteit.

Daarenteen, as beide digtheid en smeltpunt lae waardes het, lei dit tot hoër reaktiwiteit. Die smeltpunt is dieselfde as dié van sublimasie, en digtheid dui die ionisasie-energie aan.

Is digtheid direk eweredig aan die smeltpunt?

Daar word gevind dat die digtheid van enige voorwerp direk eweredig is aan die smeltpunt van daardie stof. As enige materiaal meer digtheid het, vereis dit 'n hoër temperatuur om sy oorgang van 'n moeilike fase na 'n vloeistoffase te verander.

Aangesien hierdie fisiese eienskappe 'n mate van verband het, kan ons aflei dat digtheid en smeltpunt direk eweredig is.

Wat is die belangrike feite oor die smeltpunt?

Die lys van belangrike feite oor die smeltpunt word hieronder gegee,

 • Dit is 'n sekere temperatuur waarteen 'n voorwerp se faseverandering plaasvind.
 • By hierdie temperatuur sal die twee betrokke fases (vast en vloeistof) by 'n ewewigspunt wees.
 • Die temperatuur van die materiaal styg tot 'n sekere waarde totdat die vormverandering plaasvind.
 • Die hittewoede van die voorwerp is 'n belangrike faktor.
 • Digtheid is 'n belangrike faktor wat verband hou met variasie in smeltpunt.

Verander digtheid met smelting?

Die digtheid van enige materiaal verander altyd met variasie in smeltpunt. Om die digtheid van sekere stowwe wat uit 'n vloeistof of vaste stof bestaan ​​te bereken, gebruik ons ​​soms die smeltpuntfaktor.

Daar word waargeneem dat na verskeie bepalings wat deur eksperimente gemaak is, die voorwerp se digtheidsverandering gesien word wanneer 'n toename in smeltpunt gevind word as 9±1 %.

Het al die minerale wat in die omgewing teenwoordig is dieselfde smelttemperatuur?

Dit is nie moontlik vir elke mineraal wat in ons omgewing gevind word om dieselfde smelttemperatuur te hê nie. Byvoorbeeld, as ons verskillende tipes gesteentes in ag neem, is die gesteente saamgestel uit verskeie elemente met spesifieke smelttemperature; en elts eers op die bereiking van daardie temperatuur.

Afhangende van die komponente daarvan, kan daar lae smelttemperature of selfs hoër smeltpunte wees.

Watter soort eienskappe is digtheid en smeltpunt?

Beide smeltpunt en digtheid behoort aan 'n spesifieke eienskap van enige voorwerp bekend as fisiese eienskap, wat oor die algemeen verwys na meetbare en waarneembare hoeveelheid. Gewoonlik word fisiese eiendom gedefinieer as die karakter van enige materiaal wat gemeet word sonder om die identiteit daarvan te verander.

Saam met smeltpunt en digtheid kan ons baie ander fisiese eienskappe aanwesig in die materiaal vind.

sommige belangrike feite oor die verband tussen smeltpunt en digtheid

Die belangrike feite oor die verband tussen smeltpunt en digtheid word hieronder gelys;

 • As enige stof 'n hoër smelttemperatuur en -digtheid het, lei dit tot 'n lae reaktiwiteit van die voorwerp.
 • Net so, as enige stof 'n laer smelttemperatuur en digtheid het, lei dit tot hoë reaktiwiteit van die voorwerp.
 • Digtheid word nie beskou as die belangrikste eienskap wat die smeltpunt definieer en affekteer nie.
 • Saam met die periodieke tabel kan ons waarneem dat die digtheid van elke stof sal afneem soos ons onder die tabel gaan. Daarteenoor wissel die smeltpunt ewekansig van die een na die ander.
 • Intermolekulêre aantreklikhede is die belangrikste faktore wat die smelttemperatuur van 'n materiaal beïnvloed.
 • Albei saam gee die struktuur van die chemiese reaktiwiteit van 'n stof.
 • Beide gee die waarde van 'n kwalitatiewe kontroleerder wat die aard van reaktiwiteit spesifiseer.

Gevolgtrekking

Daarom kan ons sien dat die smeltpunt of smelttemperatuur van sekere stowwe en hul digtheid een of ander faktor sal hê wat met mekaar verbind word. Hulle verskil in sommige gevalle direk van mekaar. Daarom kan smeltpunt en digtheid as die belangrike fisiese eienskap geneem word.

Raghavi Acharya

Ek is Raghavi Acharya, ek het my nagraadse studie in fisika voltooi met 'n spesialisasie in die veld van gekondenseerde materie fisika. Met 'n baie goeie begrip in Latex, gnu-plot en oktaaf. Ek het fisika nog altyd as 'n boeiende studiegebied beskou en ek geniet dit om die verskillende velde van hierdie vak te verken. In my vrye tyd is ek besig met digitale kuns. My artikels is daarop gemik om die konsepte van fisika op 'n baie vereenvoudigde wyse aan die lesers te lewer. Kom ons koppel deur - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raghavi-cs-260a801b1 E-pos ID: raghavics6@gmail.com

Onlangse plasings