3 feite oor die gebruik van maatstaf in tyd (hede, verlede en toekoms)


Tyd is die vorm van die werkwoord waardeur ons die tyd van 'n handeling leer ken. Nou sal ons die toepassings van die werkwoord "meet" in al die tipes verskillende tye leer.

Ons moet 'n "s" aanbring met "meet” om “maatstawwe” te raam vir die gebruik in geval van 'n sin in die huidige onbepaalde tyd. Die huidige deelwoordvorm is “meet” en die verlede- en verlede deelwoordvorm van die werkwoord is “gemeet”. Ons kan hierdie vorme van werkwoorde in verskillende vorme van die drie tye gebruik.

Nou sal ons die relevante feite rakende die gebruik van "maat" in al die tydsvorme leer ken, tesame met voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 “Meet” in die huidige tyd.

Die teenwoordige tyd handel oor die handelinge wat in 'n onbepaalde tydsbestek plaasvind. Kom ons kyk na hoe “maat” in die teenwoordige tyd optree.

Ons gebruik beslis die werkwoord "meet'' in die huidige tyd om die spesifieke grootte van iets of een of ander persoon in die algemene konsep te neem.

Wanneer kan ons gebruik "meet'' in die present gespanne?

Ons kan die oorganklike werkwoord toepas "meet'' in die huidige tyd om 'n mening te vorm oor enige persoon of ding hoe sleg of goed dit/hy is.

Sinstruktuur of patroon van "meet'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "meet'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp (enige persoon of idee)+maatstaf/mates + objek+maatstaf/mates + objek + oorblywende gedeelte van die sin (beskrywende sin)
(ii) Doen/doen + onderwerp (enige persoon of ding) + meet + voorwerp + ander deel van die sin? (vir die maak van vrae)
  (iii) Maat + voorwerp + res van die sin (dwingende sin)     
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp (enige persoon of ding) + is/is/is + meet + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Am/is/is + onderwerp (enige persoon of ding) + meet + voorwerp + oorblywende gedeelte van die sin (vir die maak van vraag)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon of ding)  +het/het + gemeet (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (om 'n beskrywende sin te maak) 
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + het/ was + werkwoord+ing + voorwerp
b. Het/het + onderwerp + gewees + werkwoord + ing + objek + oorblywende deel van die sin (vir vraagstelling)
Sinstruktuur of patroon van “maat” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "meet'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie dokter meet die temperatuur van die liggaam met 'n termometer.Hier is die werkwoord "meet'' in sy basisvorm in die gebruik om aan te toon dat die dokter die temperatuur van die liggaam met 'n termometer in 'n algemene sin meet.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie messelaar meet die lengte van die plek aangesien 'n groot gebou daar gebou gaan word.Die term “meet” help ons om die voortdurende proses van meting in die verlede te ken. Ons kom agter dat die messelaar die lengte van die plek meet aangesien 'n groot gebou daar gebou moet word.
3. Hedendaagse volmaakte tydHet jy die lengte gemeet van die seun wie se hemp jy gaan koop?Die werkwoord “het verbeter” word gebruik om te verwys na 'n voltooide handeling onlangs. Dit word gesien dat jy die lengte gemeet het van die seun wie se hemp jy gaan koop.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie onderwysers meet die lyne vir 'n uur wat die studente op die tekenpapier geteken het.In hierdie voorbeeld wys die werkwoord "het al gemeet" dat die onderwysers die lyne vir 'n uur meet wat die studente op die tekenpapier geteken het.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “maat” in die teenwoordige tyd

"meet'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd bestaan ​​uit die werkwoordvorme wat die vorige handeling voortduur. Nou gaan ons die gebruik van "maat" in die verlede tyd.

Die werkwoord “gemeet'' word in die verlede tyd gebruik om die aanvaarding van enigiets in terme van berekeninge aan te toon.

Wanneer kan ons gebruik "meet'' in die verlede tyd?

Die oorganklike werkwoord "gemeet'' kan in die verlede tyd ingevoeg word om die bedoeling te wys om die grootte van iemand se liggaam of ding uit te vind om 'n uitgawe te koop of toe te laat. Ons moet "gemeet" en "meet" gebruik vir die vertoonvenster om metings te neem.

Sinstruktuurpatroon met "meet'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls wat gevolg moet word om 'n sin te vorm met "saak'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + gemeet (verlede vorm)+ voorwerp + ander gedeelte van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + gemeet + voorwerp + oorblywende gedeelte +?(vraestel)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp + was/was + werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin (verklarende sin)
b. Was/was + onderwerp + werkwoord + ing + objek + oorblywende deel van die sin (vir vraagstelling)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + saak gemaak + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + maat + voorwerp + oorblywende deel van die sin gehad (vraestel)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyd a. Onderwerp + was + gewees + werkwoord +ing + voorwerp + ander deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp + gewees + werkwoord +ing + voorwerp + ander deel van die sin (vir die maak van vraag)
Sinstruktuurpatroon met “maat” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "meet'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie wetenskaplike het die groeitempo van plante gemeet.Die werkwoord "gemeet'' word gebruik om 'n sin te raam om uitgevoerde handelinge van die verlede te wys. Ons vind uit dat die wetenskaplike die groeitempo van plante gemeet het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydRahamat het die sterkte van die buurman gemeet.Hier word "was besig om te verbeter" gebruik om 'n deurlopende aksie in die verlede te vorm. Ons kom agter dat Rahamat die sterkte van die buurman gemeet het.
3. Verlede volmaakte tydMy pa het die papier vir die tekening afgemeet voordat ek hom kon bystaan.Dit word gesien dat my pa se afmeet van die papier vir teken gedoen is voordat my bystand aan hom verleen is.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie meisie het 'n halfuur lank die kant vir haar suster afgemeet.Hier word gevind dat 'n meisie al 'n halfuur lank die kant vir haar suster afgemeet het.
Voorbeelde en verduidelikings van “meet” in die verlede tyd

"Meet" in die toekomstige tyd.

Toekomende tyd kan gebruik word om die aksie aan te dui wat in die toekoms uitgevoer sal word. Kom ons kyk na die gebruik van hoe "maatstaf" in die toekomende tyd optree.

Ons pas die werkwoord “meet” toe in die toekomstige tyd om te verwys na die handelinge om die hoeveelheid of grootte van iemand of iets te kry wat ons sal help om enige konsep daaroor te vorm.

Wanneer gebruik ons ​​"meet'' in die toekomende tyd?

Die werkwoord "meet" saam met sal/wil word gebruik om die aksie van die neem van die grootte vir te vertoon die doel om enige plek of kompetisie in die toekomende tyd te koop of toe te laat om deel te neem.

Sinstruktuur of vorming met die werkwoord "meet'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "meet'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyd
a. Onderwerp + sal/sal + meet + voorwerp + ander gedeelte van die sin (beskrywende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp + sal/sal + wees+ meet + voorwerp + ander gedeelte van die sin (beskrywende sin)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/sal + + maat + voorwerp + ander gedeelte van die sin hê (terwyl beskrywende sin gemaak word)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp + sal/sal + gewees het + werkwoord + ing+ voorwerp + ander gedeelte van die sin (terwyl beskrywende sin gemaak word)

b. Sal/sal + onderwerp + gewees + gewees + werkwoord + ing + voorwerp + ander gedeelte van die sin (terwyl ondervragende sin gevorm word)
Sinstruktuur of vorming met die werkwoord “meet” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "meet'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydDie organiseerder sal die hoogtes van die spelers meet.Die werkwoord “sal meet” word gebruik om vir ons 'n voorbeeld van algemene optrede van die toekoms te gee. Ons sien dat die organiseerder die hoogtes van die spelers sal meet.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydOns gaan die lengte van die water in die meer meet.Hier sien ons die voortdurende optrede van die toekoms. Dit word gesien dat ons die lengte van die water in die meer gaan meet.
3. Toekomstige volmaakte tydDie vreemdeling sal die afstand van die hotel vanaf die stasie te voet gemeet het.In hierdie sin word die werkwoord “sal gemeet het” gebruik om die toekomstige handeling aan te toon. Daar word gevind dat die vreemdeling die afstand van die hotel vanaf die stasie te voet sal gemeet het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseTitir sal al 'n paar weke lank die diepte van liefde vir haar minnaar meet.Die werkwoord “sal gemeet het” vorm die aaneenlopende aksie vir 'n geruime tyd in die toekoms wat wys Titir, 'n meisie sal vir 'n paar weke die diepte van liefde vir haar minnaar meet.
Voorbeelde en verduidelikings van “meet” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

 Uiteindelik kan ons sê dat ons die werkwoord “meet” as 'n selfstandige naamwoord in die vorm “meet” kan gebruik. Ons is ook in staat om frasewerkwoorde soos "meet af", "meet uit" en "meet op" met die werkwoord "meet" te raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings