33 QA: Modulasie-indeks, Multipleksing, Modulasie en Demodulasie


1. Die besparing in krag in 'n DSBSC-stelsel wat teen 80% gemoduleer is, is

 1. Nul
 2. 80%
 3. 75.76%
 4. 50%

Antwoord - (4)

2. 'n 1MHz draer word amplitude gemoduleer deur 'n 100 µs simmetriese vierkantgolf. Die frekwensie wat nie in die gemoduleerde seine gevind word nie, is?

 1. frekwensie van 990KHz
 2. frekwensie van 1010KHz
 3. frekwensie van 1020KHz
 4. frekwensie van 1030KHz

Antwoord - (4)

3. In watter vorm word klank in Televisie-uitsaaiwese gemoduleer?

 1. CDB
 2. FM
 3. SSB
 4. DSBSC

Antwoord - (1)

4. 'n Balansmodulatorkring word gebruik om weg te gooi

 1. Draer sein
 2. LSB sein
 3. USB sein
 4. LSB en USB seine

Antwoord - (1)

5. Die mees geskikte metode vir die opsporing van 'n gemoduleerde sein (2.5+5cosωct) cosωct is

 1. Die Envelop detector
 2. Die sinchrone detektor
 3. Die verhouding detector
 4. Beide (a) en (b) opsie

Antwoord - (4)

6. 'n Draer word gemoduleer deur die twee sinusvormige golwe van verskillende frekwe tot 40% en 60%. Die resulterende algehele modulasie-indeks is

 1. 1.00
 2. 0.72
 3. 0.40
 4. 0.60

Antwoord - (2)

7. 'n 10 Kilo-Watt-sender word tot 80 persent gemoduleer. Die gem. syband krag

 1. 1.8 kilowatt
 2. 8 kilowatt
 3. 3.2 kilowatt
 4. 4.6 kilowatt

Antwoord - (3)

8. 'n AM-sender straal krag van 10 kilowatt uit. Die modulasie-indeks vir draer se drywing is nul.

 1. 8.24 KW
 2. 8.47 KW
 3. 9.26 KW
 4. 9.6 KW

Antwoord - (2)

9. Die koevertdetektor is

 1. Die Sinchronous detectors
 2. Die asynchrone detektors
 3. Die produk demodulators
 4. Die samehangende detektors

Antwoord - (3)

10. Daar is twee sinusseine. Hulle is in die proses van modulasie van 'n draersein albei op dieselfde tyd. Die modulasie-indeks word gegee 0.3, 0.4. die algehele modulasie-indeks is

 1. 0.5
 2. 0.1
 3. 0.7
 4. 0.12

Antwoord - (1)

11. Die intermediêre frekwensie wat gebruik word vir 'n super-heterodyne AM-ontvanger is

 1. 455 KHz
 2. 755 KHz
 3. 545 KHz
 4. Nie 'n opsie nie

Antwoord - (1)

12. As die persentasie van modulasie 40% is vir AM-golf, vind die verandering in drywing uit.

 1. 33%
 2. 2%
 3. 1%
 4. 40%

Antwoord - (4)

13. Wat is die maksimum transmissiedoeltreffendheid van Amplitude Gemoduleerde sein?

modulasie-indeks
Image Credit: Almuhammedi at Arabiese WikipediaAmplitudemodulering, gemerk as publieke domein, meer besonderhede oor Wikimedia Commons
 1. 67.67%
 2. 50.00%
 3. 33.33%
 4. 100%

Antwoord - (3)

14. Die maksimum drywing vir universele amplitude gemoduleerde golf onder die distorsie minder toestand is

 1. 1.5 Pc
 2. Pc
 3. 2Pc/3
 4. Pc/3

Antwoord - (1)

15. 'n Spesifieke Amplitude Gemoduleerde uitsaaiverhoudingsender straal 10 Kilo-Watt uit en die diepte van modulasie is 60%, die drakragvoorvereiste is

 1. 9 KW
 2. 7.8 KW
 3. 8.47 KW
 4. 9.5 KW

Antwoord - (1)

16. Die teoretiese bandwydte van Freq. Gemoduleerde sein is

 1. Infinity
 2. 2fm
 3. 2fm(1+β)
 4. 0

Antwoord - (1)

17. Voorbeklemtoning in FM-sein behels

 1. Kompressie tegniek
 2. Uitbreidingstegniek
 3. Versterking van slegs die laerfrekwensiekomponente
 4. Slegs versterking van die hoërfrekwensiekomponente

Antwoord - (4)

18. Die bandwydte wat benodig word vir die oordrag van SSBSC sein is

 1. Groter as AM-sein
 2. Laer as DSBSC sein
 3. Groter as VSB sein
 4. Nie 'n opsie nie.

Antwoord - (2)

19. Varactor diode word gebruik vir

 1. FM generasie
 2. AM generasie
 3. PM generasie
 4. Nie een hiervan nie

Antwoord - (1)

20. Waarom word voorafbeklemtoningskring met groot geraasimmuniteit voorsien?

 1. Verhoog die basfrekwensie
 2. Versterk die hoër klankfrekwensie
 3. Voorversterk die hele klankband
 4. Skakel die PM om na FM

Antwoord - (2)

21. Ontbeklemtoning van FM sluit in

 1. Kompressie tegniek
 2. Uitbreidingstegniek
 3. Verhoging van laer frekwensie sein
 4. Verhoging van hoër frekwensie sein

Antwoord - (3)

22. As 'n stasie op 1600 KHz aangepas word, sal die beeldfrekw. sal wees

 1. 1600KHz
 2. 1145KHz
 3. 2055KHz
 4. 2510KHz

Antwoord - (4)

23. Die tipiese IF-waarde vir 'n AM-ontvangers is

 1. Die 455KHz
 2. Die 455MHz
 3. Die 108MHz
 4. 10.7MHz

Antwoord - (1)

24. PAM sein kan gedemoduleer word deur gebruik te maak

 1. 'n LPF
 2. 'n HPF
 3. 'n BPF
 4. Nie een hiervan nie

Antwoord - (1)

25. Die nr. van sybande in WBFM is

 1. 1
 2. Meer as 1
 3. Infinity
 4. Nie een hiervan nie

Antwoord - (3)

26. Moderne FM demodulators gebruik

 1. Slegs kwadratuurdetektor
 2. Slegs PLL
 3. Beide (1) en (2)
 4. diode

Antwoord - (3)

27. NBFM is

 1. Minder as AM
 2. Meerder as AM
 3. Dieselfde as AM
 4. Meerder as WBFM

Antwoord - (2)

28. IF frekwensie vir FM ontvanger is

 1. 10.7MHz
 2. 12.7MHz
 3. 13.71MHz
 4. 10.3MHz

Antwoord - (4)

29. Die Armstrong se tegniek word gebruik vir die

 1. generasie van FM vanaf PM
 2. generasie van WBFM van NBFM
 3. generasie van PM vanaf FM
 4. Alle opsie

Antwoord - (4)

30. 'n FM-sein met modulasie-indeks van 9 word op 'n frekwensie-trippel toegepas. Toe

 1. modulasie-indeks sal 1 word
 2. modulasie-indeks sal 30 word
 3. modulasie-indeks sal 9 word
 4. modulasie-indeks sal 27 word

Antwoord - (4)

31. Selektiwiteit van 'n ontvanger

 1. Sal verander met inkomende seinfrekwensie
 2. Sal swakker wees by hoër frekwensies
 3. Die uitskakeling van die aangrensende kanaal by die ontvanger
 4. Al die opsie

Antwoord - (4)

32. Kommersiële FM het

 1. 200KHz kanaalbandwydte en 75KHz afwyking
 2. 150KHz kanaalbandwydte en 55KHz afwyking
 3. 15KHz kanaalbandwydte en 75KHz afwyking
 4. Nie een hiervan nie

Antwoord - (4)

33. In die amplitude-gemoduleerde golf is die meerderheid van die drywing

 1. In die onderste syband
 2. In die boonste syband
 3. By Carrier
 4. Nie 'n opsie nie

Antwoord - (3)

34. Oormodulasie lei tot

 1. Verswak die sein
 2. Uiterste drakrag
 3. Vervorming sal voorkom
 4. Nie 'n opsie nie

Antwoord - (3)

Modulasie-indeks

Vir meer elektroniese verwante artikel kliek hier

Soumali Bhattacharya

Ek is tans belê in die veld van Elektronika en kommunikasie. My artikels is gefokus op die hoofareas van kernelektronika in 'n baie eenvoudige dog insiggewende benadering. Ek is 'n aanskoulike leerder en probeer om myself op hoogte te hou van al die nuutste tegnologie op die gebied van Elektroniese domeine. Kom ons koppel deur LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/soumali-bhattacharya-34833a18b/

Onlangse plasings