3 feite oor die gebruik van materie in tyd (hede, verlede en toekoms)


 Die werkwoord "matter" kan in die huidige, verlede of toekomstige tyd gebruik word. Kom ons het 'n duidelike verduideliking van die gebruik van "materie" in alle tipes tye.

Die "s'' word bygevoeg met die stamwoord "saak'' en gevorm "sake" in die tyd van toepassing dit na die onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal. Ons gebruik die term “materie” as “saaklik” in die verlede en deelwoordvorm. Die huidige deelwoordvorm is “saaklik”. Ons kan die vorme in die vorme van verskillende tye gebruik.

Ons sal 'n paar interessante feite teëkom wat verband hou met die gebruik van "materie" in die huidige, verlede en toekomstige tyd met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Materie" in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd handel oor die bespreking oor die aksies wat nou in 'n onbepaalde tydperk plaasvind. Kom ons kyk na die funksie van “materie” in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "saak'' in die huidige tyd om aan te dui hoe belangrik dit is om enige werk te doen wat ander sal beïndruk wat met ons geassosieer word.

Wanneer kan ons gebruik "saak'' in die present gespanne?

Ons kan die werkwoord "matter" in die teenwoordige tyd toepas wanneer ons enige probleem het om die belangrikheid van enige funksie aan enigiemand te wys. Ons gebruik die werkwoord “materie” in verskeie vorme saam met is/is/is, het/het, het/was om die handeling om waarde aan enigiemand of enigiets te betaal, te noem.

Sinstruktuur of patroon van "saak'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "saak'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp + saak/sake + voorwerp + ander gedeelte van die sin (beskrywende sin)
 b. Doen/doen + onderwerp + materie + voorwerp +? (vir die maak van vrae)
(iii) Materie + voorwerp + oorblywende gedeelte (vir die maak van 'n bestelling)  
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + "wees werkwoord" van teenwoordige tyd + saak maak + voorwerp + rus
b. Am/is/is + onderwerp + saak maak + voorwerp + oorblywende gedeelte van die sin (vir die maak van vraag)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + Het/het + onderwerp + saakgemaak + voorwerp + oorblywende gedeelte (verklarende sin)
b. Het/het + onderwerp + saak gemaak + voorwerp + oorblywende gedeelte (om iets te vra)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + Het/het + onderwerp + gewees + werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel (vir die maak van selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp + gewees + werkwoord + ing + objek + oorblywende deel (vraagmakende sin)
Sinstruktuur of patroon van “materie” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "saak'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseWat maak saak as ek in die kompetisie druip?Hier word die werkwoord "sake'' in sy basisvorm gebruik om aan te dui dat dit nie baie belangrik is of ek druip of nie in die kompetisie nie.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseOm 'n prys in die tekenkompetisie te wen, maak vir my baie saak.Die werkwoord "maak saak" help ons om die voortdurende aksie te ken waarin ons vind dat dit vir my baie belangrik is om 'n prys in die tekenkompetisie te wen.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie las het vir die swak mense baie saak gemaak.Die werkwoord "het saak gemaak" word gebruik om te verwys na 'n handeling wat 'n lastige feit geword het te swak persone.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie voer van die straathonde is vir my al vir 'n paar jaar baie belangrik.Hier wys die werkwoord "is saak maak" dat die gee van kos aan rondloperhonde vir etlike jare 'n saak van groot kommer geword het.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “materie” in die teenwoordige tyd

"Materie" in die verlede tyd.

A verlede tyd dra die aksies van die werkwoorde in die verlede. Nou sal ons 'n uitgebreide verduideliking kry van die funksie van "materie" in die verlede tyd.

Die werkwoord "matter" in sy 2nd vorm "saak gemaak het'' word in die verlede tyd gebruik om die aksie aan te toon om waarde te gee aan enige persoon of ding voorheen.

Wanneer gebruik ons ​​"saak'' in die verlede tyd?

Die werkwoord “mattered” kan toegepas word om die vorige aksies te wys om die waarde van iets beter te maak as voorheen. Ons moet die vorms gebruik "saak'', en "mattered" vir die vertoonvenster van algemene belang.

Sinstruktuur of patroon met "saak'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls wat gevolg moet word om 'n sin te vorm met "saak'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + vorige vorm van die werkwoord (materie) + voorwerp + bly
b. Het + onderwerp + materie + voorwerp + oorblywende gedeelte +?(vraestel)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp + was/was + werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel (verklarende sin)
b. Was/was + onderwerp + werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin (vraagmakende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + saak gemaak + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + saak gemaak + voorwerp + oorblywende deel (vraestel)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Die onderwerp met alle persone en syfers + was + besig om te verbeter + voorwerp + res van die sin (verklarende sin)
Sinstruktuur of patroon met "materie" in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "saak'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydMaak nie saak hoe hard jy probeer het nie, jy kon nie beter doen as jou vriend nie.Die werkwoord "mattered" word gebruik om 'n sin te raam om die belangrikheid van jou poging te wys. Ons sien dat, maak nie saak hoe hard jy probeer het nie, jy kon nie beter doen as jou vriend nie.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDit maak vir my niks saak of jy dit verkeerd gedoen het nie.Hier word “was mattering” gebruik om 'n deurlopende aksie van stootwaarde te vorm. Ons vind uit dat dit nie vir my saak maak of jy dit verkeerd gedoen het nie.
3. Verlede volmaakte tydOm die bedelaars te help het vir my vriend baie saak gemaak voordat ek die plek bereik het.Hier word die werkwoord “had mattered” gebruik om te konstrueer dat om die bedelaars te help, vir my vriend baie saak gemaak het voordat ek die plek bereik het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseJou staan ​​by my in die moeilikheid was baie belangrik vir 'n paar jaar.Hier kry ons 'n idee dat jou stand by my in die moeilikheid vir 'n paar jaar baie belangrik was.
Voorbeelde en verduidelikings van “materie” in die verlede tyd

"saak'' in die toekomende tyd.

'n Toekomstige tyd is die bespreking van toekomstige aksies. Kom ons kyk na die gebruik van hoe "materie" sy rol speel in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "saak'' word in die toekomende tyd gebruik om te verwys na die groeiaktiwiteit wat verband hou met een of ander persoon of voorwerp.

Wanneer gebruik ons ​​"saak'' in die toekomende tyd?

Ons kan beslis die werkwoord "saak'' om die aktiwiteit te vertoon wanneer ons enige geleentheid vir voorspoed van een of ander persoon in die toekoms moet noem.

Sinstruktuur van "saak'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "saak'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp + Sal/wil (hulpwerkwoord) + onderwerp + saak + voorwerp + ander gedeelte van die sin (verklarende sin)
b. Sal/wil (hulpwerkwoord) + onderwerp + materie + voorwerp + ander gedeelte van die sin (ondervragingsin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydb. Sal/sal wees (hulpwerkwoord) + onderwerp + saak maak + voorwerp + ander gedeelte van die sin (vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/wil (modale hulpwerkwoord) + het + materie + voorwerp + ander gedeelte van die sin (beskrywende sin)
b. Sal/sal(hulpwerkwoord) + onderwerp + het + saak gemaak + voorwerp +?(vraag)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp + sal/sal(modale werkwoord) + gewees + gewees + werkwoord + ing+ voorwerp +res van die sin (beskrywende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + gewees + gewees + werkwoord + ing + voorwerp + ander gedeelte van die sin (terwyl ondervragende sin gevorm word)
Sinstruktuur van “materie” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "saak'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydDit sal vir die voetgangers baie saak maak om veilig te loop.Die werkwoord "sal saak maak" word gebruik om 'n belangrike feit te wys aan die stappers wat die paadjie gebruik terwyl hulle stap. Dit sal in die toekoms plaasvind.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie verraad sal vir die eenvoudige mense van groot belang wees.Hier sien ons dat die voortdurende belangrike kwessie later sal afkom. Ons sien dat verraad baie belangrik sal wees vir die eenvoudige mense.
3. Toekomstige volmaakte tydGroente sal vir mense baie saak gemaak het.Hier is die werkwoord “sal saak gemaak het” gebruik om aan te toon dat groente in die toekoms baie vir mense saak sal maak. Ons kan leer weet dat groente 'n belangrike rol in die mens sal speel.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseWater sal op groot skaal saak gemaak het vir die inwoners van verlate grond.Die werkwoord “sal saak gemaak het” vorm 'n deurlopende aksie waarin gesien word dat water op groot skaal saak gemaak het op die inwoners van verlate land.
Voorbeelde en verduidelikings van “materie” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die woord "materie" kan in 'n sin as 'n selfstandige naamwoord gebruik word. Ons kan 'n frase "dit maak saak" maak met hierdie term. Ons kan hierdie frase gebruik terwyl ons sinne maak vir beter verduidelikings.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings