Wiskunde

 • Kan normale verspreiding skeef wees: gedetailleerde feite, voorbeelde en gereelde vrae

  Normaalverspreiding is skeef met nul skeefheid, dus die antwoord op die mees algemene verwarring kan normaalverspreiding skeef wees, is normaalverspreiding nie skeefverspreiding soos die kromme

  Wys meer

 • Hermite-polinoom: 9 volledige vinnige feite

  Inhoud Die Hermite-polinoom kom wyd voor in toepassings as 'n ortogonale funksie. Hermite polinoom is die reeks oplossing van Hermite differensiaalvergelyking. Hermite se vergelyking Die differensiaalvergelyking

  Wys meer

 • 2D-koördinaatmeetkunde: 11 belangrike feite

  Lokus in 2D-koördinaatmeetkunde Lokus is 'n Latynse woord. Dit is afgelei van die woord 'Plek' of 'Ligging'. Die Meervoud van lokus is Loci. Definisie van Lokus: In Meetkunde,

  Wys meer

 • 13 feite oor Chebyshev se ongelykheid en sentrale limietstelling

  In die waarskynlikheidsteorie handel die Chebyshev se Ongelykheid en sentrale limietstelling oor die situasies waar ons die waarskynlikheidsverdeling van som van groot getalle ewekansige wil vind.

  Wys meer

 • Puntafdelings of verhoudingsformules: 41 kritieke oplossings

  Basiese voorbeelde op die formules “Puntafdelings of Verhouding” Geval-I Probleme 21: Vind die koördinate van die punt P(x, y) wat die lynstuk wat die twee punte verbind intern verdeel

  Wys meer

 • Probleme oor waarskynlikheid en sy aksiomas

  Voorbeelde: In 'n sekere snelweg bied 'n restaurant drie kombinasie-maaltye as 'n voorgereg, 'n stysel en 'n nagereg. Hierdie etes sluit die volgende geregte Entrée Paneer of Manchurian Starch Noodles in

  Wys meer

 • Voorwaardelike verwagting: 7 feite wat u moet weet

  Inhoudsopgawe Vir die ewekansige veranderlike wat van mekaar afhanklik is, vereis die berekening van voorwaardelike waarskynlikhede wat ons reeds bespreek het, nou sal ons nog 'n paar parameters vir sulke

  Wys meer

 • Oomblikgenererende funksies: 13 belangrike feite

  Momentgenererende funksie Momentgenererende funksie is 'n baie belangrike funksie wat die momente van ewekansige veranderlike genereer wat gemiddelde, standaardafwyking en variansie ens. behels, dus met behulp van

  Wys meer

 • Kovariansie, Afwyking Van Somme: 7 Belangrike Feite

  KOVARIANSIE, VARIANSIE VAN SOMME EN KORRELASIES VAN EVENWILLIGE VERANDERLIKE Die statistiese parameters van die ewekansige veranderlikes van verskillende aard deur die definisie van verwagting van ewekansige veranderlike te gebruik, is maklik

  Wys meer

 • Voorwaardelike variansie en voorspellings: 7 belangrike feite

  In hierdie artikel sal die voorwaardelike Variansie en voorspellings wat voorwaardelike verwagting gebruik vir die verskillende soort ewekansige veranderlike met 'n paar voorbeelde bespreek. Inhoudsopgawe Voorwaardelike Variansie Die

  Wys meer

 • 11 feite oor wiskundige verwagting en ewekansige veranderlike

  Wiskundige verwagting en ewekansige veranderlike Die wiskundige verwagting speel 'n baie belangrike rol in die waarskynlikheidsteorie, die basiese definisie en basiese eienskappe van wiskundige verwagting wat ons reeds in vorige bespreek het.

  Wys meer

 • Voorwaardelike verspreiding: 7 interessante feite om te weet

  Inhoud Voorwaardelike verdeling Diskrete voorwaardelike verdeling Voorbeeld van diskrete voorwaardelike verdeling Deurlopende voorwaardelike verdeling Voorbeeld van deurlopende voorwaardelike verdeling Voorwaardelike verdeling van tweeveranderlike normaalverdeling Gesamentlike Waarskynlikheidsverspreiding van funksie

  Wys meer

 • Gesamentlik verspreide ewekansige veranderlikes: 11 belangrike feite

  Inhoud Gesamentlik verspreide ewekansige veranderlikes Gesamentlike verspreidingsfunksie | Gesamentlike Kumulatiewe waarskynlikheidsverdelingsfunksie | gesamentlike waarskynlikheid massafunksie | gesamentlike waarskynlikheid digtheid funksie Voorbeelde op Gesamentlike verspreiding Onafhanklike ewekansige

  Wys meer

 • Gammaverspreiding Eksponensiële Familie: 21 Belangrike Feite

  Inhoud Spesiale vorm van Gamma-verdelings en verwantskappe van Gamma-verspreiding Gamma-verdeling eksponensiële familie Verwantskap tussen gamma- en normaalverspreiding Poisson-gammaverspreiding | gif gamma verspreiding negatiewe binomiaal

  Wys meer

 • Omgekeerde gammaverspreiding: 21 belangrike feite

  Inverse gammaverspreiding en momentgenererende funksie van gammaverspreiding In voortsetting van gammaverspreiding sal ons die konsep van inverse gammaverspreiding en momentgenererende funksie sien, maatstaf van

  Wys meer