Massavloeitempo vs vloeitempo: Vergelykende analise en feite


Behoorlike begrip van Massavloeitempo Teenoor vloeitempo is nodig om te besluit watter vloeiinstrument reg is vir 'n spesifieke toepassing.

Massavloeitempo kan gedefinieer word as die massa van 'n vloeistof, dit kan vloeistof of gas wees, wat binne 'n tydperk deur 'n deursnee-area vloei. Net so kan vloeitempo gedefinieer word as die volume van 'n vloeistof wat vloeistof kan wees of gas vloei deur 'n gegewe deursnee-area per tydseenheid.

Hoekom Massavloei en volumevloeitempo meting is belangrike feite in 'n proses industrie?

Die akkurate meting van die vloeistof wat deur 'n kanaal vloei, of dit 'n gas of vloeistof kan wees, is 'n kritieke parameter in baie industrieë.

 • Besluit van die regte vloeistof teen akkurate hoeveelheid en regte tyd is verpligtend om 'n operasie uit te voer.
 • Akkurate vloeimeting beïnvloed die produkkwaliteit, gesondheid en veiligheid.
 • 'n Verwoestende situasie kan voorkom as gevolg van verkeerde meting van vloei tydens 'n operasie.
 • Dit help ook met toesig oor bates deur die vloeistofbeweging te reguleer of 'n gebalanseerde hoeveelheid in die tenk te handhaaf.
 • Inkomste van 'n bedryf hang af van die korrekte meting van massa en volume vloei koers.

Wat is massavloeitempo?

Massa is die hoeveel materie teenwoordig is in 'n stof en dikwels uitgedruk in gewig, bv. gm, kg, pond, ton, ens.

Massavloeitempo is die getal van molekules van 'n vloeistof gaan binne 'n bepaalde tydperk deur die deursnee-area van 'n pyp. Dit word aangedui deur (m kolletjie).

  ṁ=massa/tyd=m/t

Algemeen gebruikte eenhede van massavloeitempo is kilogram/sekonde of pond/uur.

Massavloei kan deur die volgende formule voorgestel word:

Massa=digtheid x volume=digtheid x Oppervlakte x snelheid

ṁ = ρ A v

Waar

ṁ = massa vloeitempo in kg/s

ρ = digtheid in kg/m3

A = area/gedeelte van pyp of 'n kanaal in m2

v =snelheid in m/s

Wat is volumevloeitempo?

Volumevloeitempo of -tempo gee die vloei van 'n volume van enige vloeistof deur 'n deursnee-area per tydseenheid en word aangedui deur Q of V.

Volumevloeitempo, ook bekend as werklike vloeitempo, dui die volume vloeistof aan wat deur 'n kanaal of pyp vloei per tydseenheid. Verskillende eenhede van vloeitempo is kubieke meter per sekonde, kubieke sentimeter per minuut, liter per minuut ens.

As ons 'n kombuiskraan oorweeg, die hoeveelheid water (in liter of kubieke meter) vloei binne 'n bepaalde tydperk (in sekonde of minuut) deur die kraan, dan kan hierdie hoeveelheid watervloei as die volumevloeitempo beskou word. Hierdie term is altyd van toepassing op gasse en vloeistowwe.

Volumetriese vloei kan deur die volgende formule voorgestel word:

Q=V /t

Waar

Q= Volumevloeitempo m3/s of L/s .

V=Volume vloeistof in liter of kubieke meter

=Gemiddelde snelheid van vloei(Gemiddelde waarde word in ag geneem omdat by elke deel die snelheid van die vloeistof nie dieselfde is nie)m/s

A=Dwarssnitoppervlakte wat deur die bewegende vloeistof in beslag geneem word m2

=Dwarssnitoppervlakte x Gemiddelde snelheid

Massavloeitempo vs vloeitempo
Volumevloeitempo

Massavloeitempo vs vloeitempo

Die konsep van Massavloeitempo vs vloeitempo is die belangrike parameter om die veilige, gladde en koste-effektiewe verloop van vloeistofbeheerprosesse te verseker.

Verskil tussen massa Vloeitempo en volume Vloeitempo

MassavloeitempoVolumevloeitempo
Werklike massa van 'n vloeistof wat per tydseenheid deur 'n meetinstrument beweegVolume vloeistof wat per eenheid tyd deur 'n meetinstrument gaan.
Verkieslik in die geval van hoë akkuraatheid met 'n hoë drukgraderingOor die algemeen verkies wanneer hoë akkuraatheid nie nodig is nie.
Daar is geen verandering in nie massavloeitempo met veranderende druk en temperatuur.Veranderings in Vloeitempo vind plaas met druk en temperatuur verander.
Formule vir massavloeitempo, ṁ = Digtheid x deursnee-oppervlakte x snelheid  Formule vir volumevloeitempo, Q=Dwarssnitoppervlakte x Gem. snelheid
Massavloei word gemeet in kilogram/sekondeVolumevloeitempo word gemeet in liter/sekonde of kubieke meter/sekonde.
Tabel: Massavloeitempo Teen vloeitempo

Verwantskap tussen massavloeitempo en volumevloeitempo

Ons weet dit,

m = ρ.V Vgl

Waar m=massa

ρ=digtheid

V = volume

As ons beide kante van Vgl(1) vermenigvuldig met tyd, t, dan kry ons

m/t = ρ.V/t

ṁ = ρ.Q Vgl2

Waar ṁ=massavloeitempo

Q= Volumevloeitempo

maar Q= Volumevloeitempo= Dwarssnitoppervlakte(A) x Gemiddelde snelheid

Van Vgl (2)

Vgl3

Vergelyking van massavloeitempo vs vloeitempometing

Die koste tussen massavloeimeting en volumevloeimeting is redelik beduidend.

Daar is 'n groot verskil tussen die massavloeitempo en volumevloeitempo-meettoestelle in terme van koste, oor die algemeen is massavloeimeters duur in vergelyking met volumevloeimeters.

 Maar ekstra uitgawes word geassosieer met volumevloeimeters aangesien ons 'n paar temperatuur- en drukmeettoestelle moet aankoop en installeer om 'n korrekte waarde te kry.

'n Voordeel verbonde aan massavloeitempo meting is wanneer massavloeitempo van 'n vloeistof gemeet word, die massa of gewig van die vloeistof fluktueer nie met die verandering van druk en temperatuur nie.

Van massavloei-meettoestelle kry ons meer betroubare en presiese data in vergelyking met vloeitempo-meettoestelle.

Afhangende van die vereiste (soos om 'n stel volume of die aantal molekules te meet) van toediening besluit ons om massavloei of volumevloeitempo van 'n vloeistof te gebruik.

Massa vloeitempo bly konstant ongeag verandering in druk en temperatuur. Soms word massavloeiinstrumente bo volumevloeiinstrumente verkies as gevolg van die vermoë om die beweging van gasmolekules akkuraat tydens in en uit 'n proses te meet en te beheer.

Voorbeelde van massavloeitoepassings is

Gasmengtoepassings, bewaringsoordragtoepassings, vervaardiging van optiese vesels, massavloei word gebruik om suurstof- en CO2-vlakke in bioreaktore te reguleer, massavloeitoestelle word gebruik in die branderbeheertoepassing, ens.

 Voorbeelde van volumetriese vloeimeting is

Om omgewingslug te monitor en industriële higiëne te handhaaf is die twee toepassings wat van volumetriese vloei gebruik maak. Die hoofdoel in elk van die toepassings om die aantal lugdeeltjies in 'n spesifieke volume lug onder sekere omgewingstoestande te bereken.

Massavloeitoestelle en volumetriese vloeitoestelle

Die beginsel wat gebruik word om vloei te meet, hang ook af van die diens van die vloeistof wat gemeet moet word.

Die beginsels van vloeimeting hetsy in massa of volumetriese basis verskil baie en so ook hul akkuraatheidsvlak en koste van die meettoestel.

Die meerderheid van die vloeitoestelle meet die vloei deur die beginsel van Bernoulli se stelling te gebruik wat die snelheid van vloeistof bereken deur die drukval tussen twee opeenvolgende punte in die vloeipad.

Die differensiële druk (DP Tipe) vloeimeters is die mees gebruikte vloei meet toestelle wat in die industrie gebruik word, waar die vloeistof toegelaat word om deur 'n vloei opening plaat te gaan en differensiële druk oor die opening gemeet word om die vloei te bereken.

Die venturi-vloeimeters en pitotbuis-vloeimeters werk ook op soortgelyke beginsel.

Die enigste toestel wat die vloei meet deur die volume daarvan te meet, is die positiewe verplasing of PD meter. Hierdie toestel het redelik goeie akkuraatheidsvlakke en word wyd gebruik in bewaringsoordragtoepassings hoofsaaklik in olie- en gasdiens.

Die volgende toestelle meet volumetriese vloei:

 1. Positiewe verplasingsmeters
 2. Turbinevloeimeters
 3. Openingsplate
 4. Venturis
 5. Vortex meters
 6. Pitot-buise
 7. Rotometers
Venturis;Beeldkrediet: venturis
Rotometer ; Beeldkrediet: vloei-meters.biz

In vergelyking met Volumetriese vloei, die aantal tegnologie beskikbaar om die massavloei direk te meet is beperk. Die algemeenste onder hulle is die coriolis-meter, wat die vloeistofvibrasie meet soos dit deur die buis beweeg.

Die termiese massavloeimeter werk op die beginsel van meting van hittevloeitempo oor die vloeiende vloeistof.

Ultrasoniese vloeimeters werk op die beginsel van meting van die snelheid van klankgolwe in die vloeistof om die vloeistofsnelheid te meet.

Die volgende toestelle meet massavloei:

 1. Coriolis stroommeters
 2. Termiese massavloei-meters
 3. Ultrasoniese meters (indirekte massavloei)
Ultrsoniese meters;Beeldkrediet: elprocus

Sangeeta Das

Ek is Sangeeta Das. Ek het my Meestersgraad in Meganiese Ingenieurswese voltooi met spesialisering in IC-enjin en motors. Ek het ongeveer tien jaar ondervinding wat die industrie en akademie insluit. My belangstellingsgebied sluit IC-enjins, aërodinamika en vloeistofmeganika in. Jy kan my bereik by https://www.linkedin.com/in/sangeeta-das-57233a203/

Onlangse plasings