Massavloeitempo tot volumetriese vloeitempo: hoe en probleemvoorbeeld


In die artikel sal ons bespreek oor die onderwerp van massavloeitempo tot volumetriese vloeitempo en hul verwante feite en die toepassing van massavloeitempo op volumetriese vloeitempo in die ingenieurswese en hul doeleindes.

Om die waarde van volumetriese vloeitempo van massavloeitempo te kry, moet ons die waarde van massavloeitempo deur die digtheid deel.

Massavloeitempo:

Uit die wet van die omskakeling van massa ons kry 'n duidelike konsep van die massavloeitempo. Die massa vloeitempo bly konstant by 'n standaard toestand waar tyd en druk vasgestel is, indien geen massa bygevoeg of verwyder word vanaf die eksterne bron na die voorwerp nie.

Massa vloeitempo kan gedefinieer word as die massa van 'n vloeibare stof beweeg op 'n vasgestelde tydperk vanaf 'n gegewe 'n deursnee-area teen 'n konstante druk en temperatuur.

Massa vloeitempo
Beeldkrediet - Wikiwand.com

Lees meer oor Massavloeitempo: die belangrike verhoudings en algemene vrae

Met behulp van die massavloeitempo kon ons die molekules wat in die vloeiende vloeistof teenwoordig is deur die meting meet. instrumente.

Volumetriese vloeitempo:

In die pypstelsel die volumetriese vloeitempo is 'n belangrike faktor. Deur hierdie volumetriese vloeitempo kon ons die toestand van die vloeistof opsom.

In die binnekant van die pyp vloei die volume vloeistof teen 'n deursnee-area in 'n bepaalde tydperk by die standaardtoestand waar die temperatuur en druk konstant is.

massavloeitempo na volumetriese vloeitempo
Volumetriese vloeitempo
Beeldkrediet – Wikipedia

Massavloeitempo tot volumetriese vloeitempo formule:

In hierdie artikel sal ons oor die onderwerp van Mis bespreek vloeitempo tot volumetriese vloeitempo formule met gedetailleerde feite.

Massavloeitempo formule:

Die formule van massavloeitempo is,

Massa vloeitempo = (Digtheid van die vloeistof)* (Snelheid van die vloeistof)* (Dwarssnitoppervlakte)

Wiskundig kan dit uitgedruk word as,

ṁ = ρVA

Waar, ρ = Digtheid van die vloeiende vloeistof

V = Snelheid van die vloeibare stof

A = Dwarssnitoppervlakte

Uit die bogenoemde vergelyking die massa vloeitempo kan maklik herken word dat die massavloeitempo afhang van die digtheid, snelheid en oppervlakte en dit het 'n direkte verband met hierdie drie parameters

In 'n ander woord kan massavloeitempo ook uitgedruk word as, verhouding tussen die verandering in massa van die vloeibare stof tot die verandering in vaste tyd.

Numeries kan dit uitgedruk word as,

ṁ = dm/dt

Die eenheid van die massa vloeitempo is kilogram per sekonde (kg/s). In die vergelyking word die hoofsaaklik gebruik om geklassifiseer te word vanaf gewone m, wat ons gewoonlik in werksdoeleindes gebruik word.

Volumetriese vloeitempo:

Die formule van die volumetriese vloeitempo is,

Volumetriese vloeitempo = (Vloeisnelheid van die vloeistof) *(Dwarssnitoppervlakte)

Wiskundig is die vorm van die volumetriese vloeitempo,

Q = vA

Waar, Q = Volumetriese vloeitempo van die vloeistof

v = Snelheid

A = Dwarssnitoppervlakte

Met 'n ander woord volumetriese vloeitempo gedefinieer as die verhouding tussen die veranderinge van volume met die verandering in tyd.

Dit kan uitgedruk word as, Q = dV/dt

Nadat ons die formule van die volumetriese vloeitempo bestudeer het, het ons gevind dat die volumetriese vloeitempo hoofsaaklik afhang van die snelheid van die vloeistof en area. Die eenheid van hierdie parameter is kubieke meter per sekonde. Die dimensie van die volumetriese vloeitempo is, L3T-1.

Lees meer oor Volumetriese vloeitempo: dit is alles belangrike konsep

Hoe skakel jy massavloeitempo om na volumevloeitempo?

Massavloeitempo van 'n pypstelsel is die totale massa wat in 'n materiaal beweeg. In numeries die massavloeitempo uitgedruk in pond. Op 'n ander manier is die volumetriese vloeitempo die totale volume wat vir 'n materiaal beweeg. Numeries die volumetriese vloeitempo uitgedruk as kubieke voet.

Skakel massa om vloeitempo na volume vloeitempo: Aan die begin van die proses word die massavloeitempo gedeel deur die digtheid van die vloeiende vloeistof. Na die verdeling watter resultaat kom dit is die volumetriese vloeitempo waarde. Numeries word dit uitgedruk as kubieke voet.

In die algemeen, wanneer ons die meting vir vloei oorweeg, word daardie tyd vloeibare stof en gasse vir 'n voorwerp in ag geneem. Die massa van 'n voorwerp wat as digtheid beskou word wat die volume vir die voorwerp bevat het. Dit kan uitgedruk word as pond per kubieke voet.

voorbeeld:

Gestel die massavloktempo vir 'n voorwerp is 200 pond en digtheid is 20 pond in kubieke voet, dan is die volumetriese vloeitempo,

Volumetriese vloeitempo = Massavloeitempo/Digtheid = 200/20 = 10 kubieke voet.

Gebruik die massa vloeitempo en volumetriese vloeitempo kry ons die verband wat hieronder gegee word,

Q = ṁ/ρ

ṁ = Q x ρ

Is volumetriese vloeitempo dieselfde as massavloeitempo?

Die volumetriese vloeitempo word hoofsaaklik gebruik om die hoeveelheid volume teenwoordig in die vloeistof te meet, terwyl die massavloeitempo wat gebruik word om die molekules in die vloeiende vloeistof te meet.

Volumetriese vloeitempo kan gedefinieer word as die, in 'n 3 - dimensionele area, die huidige gas vloei teen 'n vaste temperatuur en druk in 'n gegewe tydperk.

Massavloeitempo kan gedefinieer word as die molekules wat in die vloeibare stof teenwoordig is, in 'n gegewe deursnee-area by standaardtoestand deurvloei.

Probleme oor hoe om massavloeitempo na volumevloeitempo om te skakel:

Probleem: In die huis van Rajesh het hy 'n watertenk volgemaak met behulp van 'n pyp. Die radius van die pyp is 3 cm. Wanneer Rajesh die tenk volgemaak het, neem hy 2 ure. Die snelheid van die water wat deur die pyp vloei is 8.2 m/s. Gestel die digtheid van die water is 940 kg/kubiek per meter. Vind die volumetriese en massavloeitempo.

Oplossing: Ons weet dit,

Area vir die pyp is,

Die volumetriese vloeitempo vir die pyp is,

Die massatempo vir die pyp is,

Algemene vrae:

Probleem: 'n Watertenk is heeltemal vol met 'n vloeistof. Die vloeistof vloei in die watertenk teen 'n spoed van 90 meter per sekonde. Die totale oppervlakte van die watertenk is 0.9 vierkante meter. Die vloeistof dra die digtheid hoeveelheid is 1.6 gram per kubieke meter. Bereken die massavloeitempo vir die vloeistof in die watertenk.

Oplossing: Gegewe data,

ρ = 1.6 gram per kubieke meter

A = 0.9 vierkante meter

V = 90 meter per sekonde

Ons weet dit,

ṁ =ρ VA

ṁ= 1.6 x 0.9 x 90 = 129.6 gram per sekonde.

Die massavloeitempo vir die vloeistof in die watertenk is 129.6 gram per sekonde.

Probleem: Bepaal die deursnee van die pyp. 'n Pyp wat met die watertenk geheg is hierdeur vloei die water. Die massavloeitempo van die water wat deur die pyp vloei is 120 gram per sekonde. Die digtheid en die snelheid van die water is onderskeidelik 1.2 gram per kubieke meter en 0.2 meter per sekonde.

Oplossing: Gegewe data is,

ṁ = 120 gram per sekonde

ρ = 1.2 gram per sekonde

V = 0.2 meter per sekonde

Ons weet dit,

ṁ = ρVA

A = m/ρV = 120/1.2 x 0.2 = 500 vk. meter

Nou weet ons ook dat die formule van die deursnee-area is,

A = π x R2

Hier is r = Radius

d = 119.52 meter Die deursnee van die pyp is dus 119.52 meter.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings