3 feite oor die gebruik van bestuur in gespanne (hede, verlede en toekoms)

"Sorg vir" en "neem die stuur" is die twee woordgroepe wat verband kan hou met die betekenis van "bestuur." Kom ons kyk na die toepaslikheid van "bestuur" in verskeie tydsessies.

Die term "bestuur” moet gebruik word as “bestuur” om enige derdepersoon enkelvoud getal, ongeag die manlike of vroulike vorm, in die huidige tyd te beskou. Die vorme en strukture van verskeie sinne in verskillende tydswyses met die werkwoordvorm “bestuur” verskil.

Kom ons gebruik die term "bestuur" in sinne uit verskillende tydperke. 

"Bestuur" in huidige tyd

Hanteer, onderhou en bedryf is die drie beste woorde wat gelyke rangorde deel met die werkwoord "bestuur." Kom ons kyk na die toepaslikheid van "bestuur" in die huidige tydsessie.

Die term "bestuur" word gebruik in die teenwoordige tyd om aan te dui dat iemand tans 'n situasie hanteer wat nie voorheen korrek of gebalanseerd was nie. Terme soos "het dit reggekry" en "het dit reggekry" moet gebruik word om die sin in die huidige volmaakte modus van tyd volgens die nommer van die onderwerp te konstrueer.

Wanneer kan ons "bestuur" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydOns moet die basisvorm "bestuur" of "bestuur" gebruik om die eenvoudige huidige sinwyse te raam wanneer ons moet verklaar dat 'n entiteit oor die algemeen in staat is om 'n situasie, insident, onderwerp te hanteer, onder beheer te bring of op te maak. bespreking met doeltreffendheid op die huidige tydstip.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe term "is/is/bestuur" moet na die onderwerp gebruik word om die huidige progressiewe modus van tyd te konstrueer wanneer ons wil bedoel dat 'n entiteit aktief besig is om 'n situasie, insident, onderwerp te hanteer, onder beheer te bring en te maak. , of bespreking met doeltreffendheid op die huidige tydstip.
3. Present Perfect TenseDie huidige volmaakte term "het reggekry" of "het reggekry" moet volgens die nommer van die onderwerp gebruik word om die huidige volmaakte modus van tyd te konstrueer om te beteken dat die onderwerp begin het om te hanteer, onder beheer te bring en 'n situasie, insident te maak , onderwerp of bespreking met doeltreffendheid van 'n tyd in die verlede en het steeds sy toepassing.
4. Present Perfect Continuous TenseDie term "het bestuur" of "het bestuur" moet na die onderwerp gebruik word om 'n sin in die huidige volmaakte aaneenlopende modus van tyd te konstrueer om te beteken dat iemand aktief hanteer, onder beheer bring en 'n situasie, insident, onderwerp, of bespreking met doeltreffendheid van 'n tyd in die verlede en steeds in funksionele modus.
Gebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie huidige tydvorme

Voorbeelde met "bestuur" in die teenwoordige tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "bestuur"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydMina bestuur die geleentheid van die afskeidseremonie van die hoof van die skool met die hulp van die ander onderwysers.Die term "bestuur" is net na die onderwerp in die 3de persoon enkelvoud manlike vorm geplaas om die sin in die eenvoudige teenwoordige tyd om te stel, om te dikteer dat die onderwerp die beheer van die afskeidsgeleentheid op die huidige tydstip in haar hande bring.
2. Huidige Deurlopende TydMina bestuur die geleentheid van die afskeidseremonie van die hoof van die skool met die hulp van die ander onderwysers.Die term "bestuur" is net na die onderwerp geplaas om die huidige aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp die afskeidsgeleentheid met volle beheer op die huidige tydstip uitvoer.
3. Present Perfect TenseMina het die geleentheid van die afskeidseremonie van die hoof van die skool al 'n geruime tyd met die hulp van die ander onderwysers bestuur.Die term “het dit reggekry” word gebruik om sinne in die huidige volmaakte modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp die uitvoering van 'n gebeurtenis begin het met beheer van iewers in die verlede en die effek van die uitvoering is steeds voortduur.
4. Present Perfect Continuous TenseMina bestuur die geleentheid van die afskeidseremonie van die hoof van die skool met die hulp van die ander onderwysers van die begin van die seremonie tot nou.Die term "het al bestuur" word gebruik om die huidige volmaakte deurlopende modus van tyd te raam om te dikteer dat die onderwerp voortdurend 'n afskeidseremonie uitvoer met volle beheer van iewers in die verlede en die uitvoeringsproses is steeds in voortsettingsmodus.
Voorbeelde met "bestuur" in die teenwoordige tyd

"Bestuur" in verlede tyd

Die term "bestuur" moet toegepas word wanneer ons enige wankelrige of wanbestuurde toestand moet balanseer. Kom ons ondersoek die gebruik van "bestuur" in die vorige tydsessie.

Die term "bestuur" word gebruik in die verlede tyd om aan te dui dat iemand 'n situasie hanteer of hanteer wat voorheen deurmekaar was. Die term "het reggekry" moet gebruik word om die verlede se volmaakte modus van tyd te raam om die volgorde van gebeure waarbinne 'n mens praat oor die bestuur van 'n bumble ten toon te stel.

Wanneer kan ons "bestuur" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie vorige term "bestuur" moet gebruik word om die eenvoudige vorige sinswyse te raam wanneer ons moet verklaar dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit oor die algemeen in staat was om 'n situasie, insident, onderwerp te hanteer, onder beheer te bring of saam te stel, of bespreking met doeltreffendheid in vervloë dae.
2. Verlede Deurlopende TydIn vervloë dae moet die term "bestuur" of "was bestuur" gebruik word om die verlede aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit in die funksionele modus was van hantering, onder beheer bring of enige situasie, voorval, onderwerp of bespreking met doeltreffendheid.
3. Verlede Volmaakte TydDie verby volmaakte term "het reggekry" moet gebruik word om 'n opeenvolging van gebeure aan te toon, waaronder 'n mens moet verklaar dat 'n entiteit besig was om 'n situasie te hanteer of op te maak in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydOm sinne te konstrueer wat beteken dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit deurlopend enige situasie, insident, onderwerp of bespreking in die verlede met doeltreffendheid hanteer, onder beheer gebring het, of uitgemaak het, moet die term "verlede volmaak kontinu" gebruik word.
Gebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie verlede tydsvorme

Voorbeelde met "bestuur" in die verlede tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "bestuur"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydSandip het die aanbieding baie goed bestuur, hoewel dit aanvanklik 'n flater was.Die vorige term "bestuur" is net na die onderwerp in die eenvoudige vorige sinwyse geplaas om te verklaar dat die onderwerp die aanbieding doeltreffend aangebied het in die dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydSandip het die aanbieding baie goed bestuur, hoewel dit aanvanklik 'n flater was.Die term "was bestuur" is net na die onderwerp in die raamsin geplaas in die verlede deurlopende modus van tyd om te verklaar dat die onderwerp baie aktief die aanbieding met doeltreffendheid aangebied het in die dae wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydSandip het die aanbieding baie goed bestuur voordat enigiemand 'n totale ongeluk met daardie aanbieding gemaak het.Die term “had managed” is net na die onderwerp in die raamsin geplaas in die verlede volmaakte modus van tyd om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te toon, waarvan een bepaal dat Sandip die aanbieding voor 'n ander gebeurtenis aangebied het in die dae wat reeds geslaag.
4. Past Perfect Continue TydSandip het die aanbieding baie goed bestuur sedert hy by die kantoor aangesluit het totdat hy die kantoor na eie goeddunke verlaat het.Die term "het bestuur" is net na die onderwerp in die raamsin geplaas in die verlede perfekte aaneenlopende modus van tyd om te verklaar dat die onderwerp aktief 'n aanbieding aangebied het vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydperk in die dae wat reeds geslaag.
Voorbeelde met "bestuur" in die verlede tyd

"Bestuur" in toekomende tyd

Die term "bestuur" is nie net die verlede tyd en verlede deelwoord nie, maar ook die byvoeglike vorm van die werkwoord "bestuur." Kom ons pas "bestuur" in toekomende tyd toe.

Die term "bestuur" word gebruik in die toekomstige tyd om aan te dui dat iemand 'n voorheen deurmekaar situasie sal hanteer. Die term “sal bestuur het” moet in toekomstige volmaakte modus gebruik word, terwyl die term “sal bestuur gewees het” in toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd gebruik moet word.

Wanneer kan ons "bestuur" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisterm "bestuur" moet saam met "wil" gebruik word om 'n sin in die eenvoudige toekomstige modus van tyd te konstrueer om oor te dra dat 'n entiteit 'n situasie, bespreking, onderwerp, ens. gaan hanteer, onder beheer hou of vinnig voer. in die dae wat gaan plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydOns moet die progressiewe term "bestuur" saam met "sal wees" byvoeg om sinne in die toekomstige aaneenlopende modus van tyd te konstrueer om oor te dra dat 'n entiteit 'n situasie, bespreking, onderwerp, ens. aktief sal hanteer, vinnig bestuur of beheer in die dae wat gaan plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie frase "sal reggekry het" moet slegs gebruik word wanneer ons moet oordra dat 'n entiteit in die komende dae 'n situasie, bespreking, onderwerp, ens. sal voltooi of klaar sal hanteer, vinnig hardloop of beheer. 
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal bestuur het" moet gebruik word om aan te dui dat 'n entiteit voortdurend aktief sal wees vir 'n spesifieke tydperk in die toekomstige dae terwyl 'n situasie, bespreking, onderwerp, ens. hanteer, vinnig bestuur word of beheer word in die dae wat gaan plaasvind.
Gebruik van die werkwoord "bestuur" in verskeie toekomstige tydvorme

Voorbeelde met "bestuur" in die toekomende tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "bestuur"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydMôre sal Renu die gesprek met die kliënt bestuur in die afwesigheid van haar toesighouer in die kantoor.Die term "sal bestuur" word gebruik om 'n sin in die eenvoudige toekomstige modus van tyd te konstrueer om te verklaar dat die onderwerp die gesprek op 'n doeltreffende manier gaan voer in die dae wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydMôre sal Renu die gesprek met die kliënt bestuur in die afwesigheid van haar toesighouer in die kantoor.Die term "sal bestuur" word gebruik om 'n sin in die toekomstige aaneenlopende modus van tyd te konstrueer om te verklaar dat die onderwerp aktief die gesprek op 'n doeltreffende manier sal voer in die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydMôre sal Renu die gesprek met die kliënt in die afwesigheid van haar toesighouer voor 6:XNUMX in die aand bestuur het.Die term "sal reggekry het" word gebruik om 'n sin te konstrueer in die toekomstige volmaakte modus van tyd om te verklaar dat die onderwerp die gesprek op 'n doeltreffende wyse voor 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê gaan voltooi.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydRenu sal die gesprek met die kliënt bestuur het in die afwesigheid van haar senior van 3:6 tot XNUMX:XNUMXDie term "sal bestuur het" word gebruik om 'n sin in die toekoms volmaakte aaneenlopende modus van tyd te konstrueer om te verklaar dat die onderwerp aktief die gesprek op 'n doeltreffende wyse sal voer vir 'n bepaalde voorafbepaalde tydsraamwerk in die dae wat voorlê. .
Voorbeelde met "bestuur" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons les opsom met 'n nota oor die naamwoordvorm van die term "bestuur." Die term "bestuur" kan beskou word as die selfstandige naamwoord van die werkwoord "bestuur." Die term "bestuur" verwys na die handeling om onmiddellike beheer oor enige aktiwiteit, insident, idee of gedagte uit te oefen.

Scroll na bo