3 feite oor die gebruik van handhaaf in gespanne (hede, verlede, toekoms)


Behou en onderhou is die twee woorde wat 'n gelyke rangorde deel met die woord "handhaaf" in terme van betekenis. Kom ons ondersoek die "handhaaf" pleidooi in verskillende tydsessies. 

Ons moet die term "was" tussen twee terme, "gehad" en "onderhou", plaas om 'n sin in die verlede perfekte aaneenlopende modus van tyd te maak. Hier moet ons die feit in ag neem dat die term "onderhou" die rol speel van beide die verlede tyd en verlede deelwoordvorm van die term "onderhou."

Kom ons kyk hoe ons sinne in verskillende tydswyses kan konstrueer.

"Behou" in huidige tyd

"Hou aan" en "hou aan" is die twee beste woordgroepe om die betekenis van "handhaaf" te beskryf. Kom ons kyk na die feite rakende die toepassing van "handhaaf" in die teenwoordige tyd.

Die terme “handhaaf” en “handhaaf” moet in die teenwoordige tyd gebruik word volgens die aantal selfstandige naamwoorde wat in die sin as onderwerp gebruik word. Die byvoeging van "ing" is verpligtend om die aaneenlopende vorm van die werkwoord "handhaaf" te raam, terwyl die verlede deelwoordvorm vereis word vir die verlede volmaakte tydsvorm.

Wanneer kan ons "handhaaf" in die huidige tyd gebruik?

Die doel van die gebruik van die term “handhaaf” in die eenvoudige huidige modus van tyd is om te verklaar dat 'n entiteit dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens. op die huidige tydstip behou.

Voorbeelde met "handhaaf" in die teenwoordige tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "onderhou"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydSandip is 'n moderne man, maar hy handhaaf die kultuur en tradisies van sy familie met waardigheid.Aangesien die subjek derdepersoon manlik is, word die basisterm “handhaaf” gebruik met die byvoeging van “s” om aan te dui dat die subjek sy gesinsreëls met behoorlike dekorum volg. 
2. Huidige Deurlopende TydSandip is 'n moderne man, maar hy handhaaf die kultuur en tradisies van sy familie met waardigheid.Die doel van die gebruik van die term "handhaaf" in die huidige deurlopende modus van tyd is om te verklaar dat 'n entiteit aktief dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens. die huidige tyd. Die term “instandhouding” word gebruik om te verklaar dat die subjek funksioneel sy gesinsreëls met behoorlike dekorum volg.
3. Present Perfect TenseSandip is 'n moderne man, maar hy het sedert sy universiteitsdae die kultuur en tradisie van sy gesin met waardigheid in stand gehou.Die doel van die gebruik van die term “handhaaf” in die eenvoudige huidige modus van tyd is om te verklaar dat die onderwerp dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens. uit die verlede behou, en die effek is steeds voortduur. Die frase "het gehandhaaf" beteken dat die subjek 'n tyd gelede sy familiereëls met behoorlike dekorum begin volg het en dat die effek van daardie navolging steeds duidelik is. 
4. Present Perfect Continuous TenseSandip is 'n moderne man, maar hy handhaaf die kultuur en tradisies van sy familie van sy skooldae af tot nou met waardigheid.Die term "het/is gehandhaaf" moet volgens die onderwerp van die sin in die huidige volmaakte aaneenlopende modus van tyd geplaas word om te verklaar dat 'n entiteit aktief dieselfde balans, ritme, proses, ens. van enige werk, aktiwiteit handhaaf. , persoonlikheid, ens. uit die verlede en is steeds in funksionele modus. Die term "het gehandhaaf" word gebruik om te verklaar dat die subjek nou al 'n geruime tyd baie aktief sy gesinsreëls met behoorlike dekorum volg en dat volg steeds in aktiewe modus is.
Voorbeelde met "handhaaf" in die teenwoordige tyd

"Behou" in verlede tyd

Verlaat, staak en veroordeel is die mees algemene antonieme van die term "handhaaf." Kom ons kyk na die feite rakende die toepassing van "handhaaf" in die verlede tyd.

Terme soos "is in stand gehou", "is in stand gehou", "het in stand gehou" en "het in stand gehou" is voorbeelde van terme wat gebruik moet word om sinne in die verlede tydsvorm te konstrueer met die werkwoord "handhaaf."

Wanneer kan ons "handhaaf" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede tyd "onderhou" kan na die onderwerp in die eenvoudige verlede tydsmodus geplaas word om uit te voer dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens. in die dae wat reeds verby is.

Voorbeelde met "onderhou" in die verlede tyd

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydMina het die verwagtinge van haar ouers gehandhaaf deur goed te presteer in alle dansoptredes.Die onderwerp was in 'n konstante toestand van goeie dansuitvoering in die verlede, volgens die eenvoudige verlede-modus van tyd. 
2. Verlede Deurlopende TydMina het die verwagtinge van haar ouers gehandhaaf deur goed in alle dansoptredes te presteer.Die terme "was handhaaf" of "was handhaaf" kan geplaas word volgens die nommer van die subjek om verlede kontinue modus van tyd te konstrueer om te verklaar dat 'n entiteit in die funksionele modus was om dieselfde balans, ritme, ens. van enige werk, aktiwiteit, ens. in die dae wat reeds verby is. Die sin in die verlede aaneenlopende modus van tyd verklaar dat die onderwerp voortdurend 'n goeie dans in vervloë dae uitgevoer het.
3. Verlede Volmaakte TydMina het die verwagtinge van haar ouers gehandhaaf deur goed te presteer in alle dansoptredes voor sy getroud is.Die term "het gehandhaaf" moet in die verlede se volmaakte modus van tyd geplaas word om 'n reeks gebeurtenisse uit te voer, waaronder 'n mens moet verklaar dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens in die dae wat reeds verby is. Die sin toon die volgorde van twee gebeurtenisse, waarvan een sê dat die onderwerp, Mina, in vervloë dae in 'n konstante toestand van goeie dansvertoning was.
4. Past Perfect Continue TydMina het die verwagtinge van haar ouers gehandhaaf deur goed te presteer in alle dansoptredes vanaf haar kinderdae tot haar huwelik.Die term "het gehandhaaf" in die verlede volmaakte aaneenlopende modus van tyd gaan alles daaroor om te sê dat die onderwerp heeltemal aktief was om die ritme, proses, ensovoorts te hou vir 'n spesifieke tydsessie in die dae wat reeds verby is. Die sin is in die verlede perfekte aaneenlopende modus van tyd om oor te dra dat die onderwerp voortdurend goed presteer het in funksionele modus vir 'n spesifieke tydperk in vervloë dae.
Voorbeelde met "onderhou" in die verlede tyd

"Maintain" in toekomende tyd

Die term "onderhou" kan ook beskou word as die byvoeglike vorm van die term "onderhou." Kom ons regverdig die gebruik van "onderhou" in verskeie sessies van die toekomstige tyd.

Die byvoeging van die toekomsvorme "sal" of "sal" is verpligtend om sinne in enige vorm van toekomende tyd te raam. Ons moet "wees", "het" of "was" saam met "sal" of "sal" byvoeg volgens die behoefte van die verskillende vorme van die toekomstige modus van tyd.

Wanneer kan ons "onderhou" in die toekomende tyd gebruik?

Die basisterm "handhaaf" tesame met die toekomstige vorm "sal" of "wil" moet na die onderwerp geplaas word om uit te voer dat 'n entiteit dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit gaan handhaaf. , persoonlikheid, ens. op die tydstip wat dit gaan plaasvind.

Voorbeelde met "onderhou" in die toekomende tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "onderhou"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydSandip sal die toestand van sy voorvaders se huis handhaaf aangesien hierdie huis 'n voorbeeld van tradisionele Indiese beeldhouwerk is.Die eenvoudige toekomstige modus van tyd wys dat die subjek in die toekoms die toestand van sy voorouers se huis gaan behou.
2. Toekomstige Deurlopende TydSandip sal sy voorvaders se huis in 'n goeie toestand onderhou omdat dit 'n voorbeeld van tradisionele Indiese beeldhouwerk is. Die vorm "handhaaf" saam met "sal wees" moet na die onderwerp geplaas word om die toekomstige aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat 'n entiteit funksioneel sal wees terwyl dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ensovoorts van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ensovoorts ten tye van die voorkoms. Die toekomstige aaneenlopende modus van tyd wys dat die subjek in die toekoms aktief die toestand van sy voorouers se huis sal byhou.
3. Toekomstige volmaakte tydSandip sal binne die volgende tien jaar die toestand van sy voorvaders se huis behou het, aangesien dié huis 'n voorbeeld van tradisionele Indiese beeldhouwerk is.Die frase "sal gehandhaaf het" moet geplaas word om die toekomstige volmaakte tyd te raam om oor te dra dat die onderwerp gaan klaarmaak of voltooi terwyl dieselfde balans, ritme, proses, ensovoorts van enige werk, aktiwiteit, ensovoorts gehandhaaf word. die tyd wat voor 'n spesifieke tydsbeperking in die toekoms sal plaasvind. Die toekomstige volmaakte modus van tyd bepaal dat die subjek sy inisiasie sal voltooi om die struktuur van sy voorouer se huis te handhaaf voor 'n spesifieke dag in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydSandip sal van volgende jaar tot sy dood die toestand van sy voorvaders se huis handhaaf, aangesien dié huis ’n voorbeeld van tradisionele Indiese beeldhouwerk is.Om uit te voer dat 'n entiteit baie funksioneel sal wees terwyl dieselfde balans, ritme, proses, waardigheid, ens. van enige werk, aktiwiteit, persoonlikheid, ens. gehandhaaf word vir 'n spesifieke voorafbepaalde tydsessie op die tyd wat gaan plaasvind, die term “sal in stand gehou het” moet na die vak geplaas word. Die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd wys dat die subjek die toestand van sy voorouers se huis aktief sal byhou vir 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê.
Voorbeelde met "onderhou" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Dit is belangrik om te onthou dat die term "onderhou" op drie verskillende maniere gebruik kan word om sinne met verskillende tydraamwerke te raam. Die term "onderhou" kan eerstens as 'n vorige term gebruik word, tweedens as die verlede deelwoordvorm, en laastens as die byvoeglike vorm van die term "handhaaf."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings