Grootte van resulterende krag: 3 belangrike feite

Krag wat 'n vektorhoeveelheid is, het beide grootte en rigting. Die mate of grootte van krag wat op 'n voorwerp inwerk is bekend as die grootte van krag.

Die vektorsom van kragte wat op 'n liggaam inwerk is die grootte van resulterende krag. Op 'n gegewe tydstip is daar altyd veelvuldige kragte wat op 'n liggaam werk. Of hulle tree in dieselfde rigting of die teenoorgestelde rigtings op. Die kombinasie van al die kragte hou die voorwerp stabiel en doen die werk.

In fisika staan ​​die enkele krag wat dieselfde effek as veelvuldige kragte opwek bekend as die grootte van die resulterende krag. Krag, synde 'n vektorhoeveelheid, is belangrik om die rigting van 'n krag te oorweeg. Die kragte wat in dieselfde rigting inwerk, word as positief beskou, en dié wat in teenoorgestelde rigtings inwerk is negatief. Die restaurant krag staan ​​ook bekend as die netto krag.

Om die konsep van die grootte van resulterende krag te verstaan, kom ons neem 'n eenvoudige voorbeeld.

Twee tot drie mense word benodig om 'n swaar boks op te lig. Maar as daar 'n uiters sterk liggaamsbouer is, kan hy die boks maklik oplig. Dus sal die krag wat deur die liggaamsbouer uitgeoefen word amper gelyk wees aan die krag wat deur al die ander mense uitgeoefen word. En dit sou die grootte van resulterende krag wees

Numeries word die resulterende krag geskryf as;

F = f1 + f2+ f3

Wanneer die krag op die liggaam in die teenoorgestelde rigting inwerk, word hulle afgetrek om die netto krag op te wek.

F = f1 - f2

Wanneer die krag in 'n spesifieke rigting inwerk, tel hulle bymekaar om die grootte van die resulterende krag te kry.

F = f1 + f2

Klassifikasie van resulterende krag

Die grootte van die resulterende krag klassifiseer dit in;

Gebalanseerde krag

Wanneer die netto krag wat op 'n liggaam inwerk gelyk is aan nul, staan ​​dit bekend as gebalanseerde krag. Hier is kragte gelyk in grootte maar werk in die teenoorgestelde rigting. As die krag gebalanseer is, sal die liggaam voortgaan om in die posisie van rus of beweging te bly. Daar sou geen versnelling wees nie.

Sommige gevalle van gebalanseerde krag is;

In die bostaande diagram kan ons sien dat die gewig van die liggaam dit afwaarts trek, maar as gevolg van die spanning op die tou, val dit nie. Gevolglik is die grootte van die resulterende krag wat op die liggaam inwerk nul.

Image Credit: https://pixabay.com/photos/floating-logs-wood-in-river-4528510/

Selfs die stomp wat op water dryf is moontlik as gevolg van die gebalanseerde krag. Die gewig van die stomp werk afwaarts, maar die opstoot trek dit opwaarts. Die netto krag is dus nul, en die stomp dryf op water. As die gewig die opstoot oorskry, sal die stomp in die water sink.

Image Credit: https://pixabay.com/vectors/box-paper-courier-box-1252639/

'n Boks wat op 'n tafel rus, ervaar 'n normale krag wat opwaarts inwerk en swaartekrag afwaarts. Beide die kragte balanseer mekaar, en dus is die grootte van resulterende krag nul.

Ongebalanseerde krag

Die ongebalanseerde krag het 'n grootte nie gelyk aan nul nie. Wanneer die krag wat in teenoorgestelde of dieselfde rigting inwerk generasieversnelling opsom, is dit bekend dat dit die grootte van die resulterende krag is. Die ongebalanseerde krag beweeg óf 'n stilstaande voorwerp óf verander die snelheid van die liggaam. Die versnelling of verandering in 'n rigting hang totaal af van die maatstaf van die resulterende krag. Groter grootte genereer groot defleksie.

Om die konsep van 'n ongebalanseerde krag te verstaan, kyk na hierdie alledaagse aktiwiteite;

Image Credit: https://pixabay.com/illustrations/tug-of-war-power-teamwork-men-rope-1013740/

Die toutrek is die mees basiese geval van die gevolglike mag. Sodra die twee spanne oefen dieselfde krag uit, maar in teenoorgestelde rigtings beweeg niemand nie. Maar sodra enige span meer krag as die ander opwek, raak die gevolglike krag ongebalanseerd, en hulle is in staat om die ander span te trek.

Image Credit: https://pixabay.com/vectors/back-car-driving-flag-46490/

Die bewegende motor ervaar ook veelvuldige kragte. Die enjin oefen 'n krag uit wat die motor vorentoe beweeg, maar terselfdertyd weerstaan ​​die wrywing sy beweging. Aangesien die grootte van die voorwaartse krag baie groter is as die wrywingskrag, raak dit ongebalanseerd. Daarom beweeg die motor in die rigting van restaurantkrag.

Image Credit: https://pixabay.com/photos/apples-orchards-fruit-apple-tree-3568863/

Die appel wat op die grond val, is as gevolg van die grootte van die resulterende krag. Die swaartekrag trek die appel afwaarts, en die normaalkrag werk opwaarts. Maar die sterkte van swaartekrag is baie groter as die normale krag wat die netto krag afwaarts inwerk.

Daarom, om op te som, die gebalanseerde en ongebalanseerde krag;

  • Kragte van gelyke grootte wat in die teenoorgestelde rigting inwerk, het resulterende grootte nul en geen versnelling nie.
  • Kragte van ongelyke grootte wat in teenoorgestelde rigtings inwerk, word afgetrek, en die liggaam versnel na die groter krag.
  • Krag van ongelyke grootte wat in dieselfde rigting inwerk, word opgetel, en die liggaam versnel na die resulterende krag.

Gereelde vrae (FAQs)

Wat is die grootte van krag?

Die uiterlike of interne krag wat op 'n liggaam inwerk om nodige veranderinge te bring, is bekend as die krag.

Die maatstaf van krag staan ​​bekend as die grootte daarvan. Dit is die numeriese waarde wat ons die idee gee van hoeveel energie of krag aangewend word om die werk te doen. Byvoorbeeld, die krag wat op die rem toegepas word om die motor te stop, is die grootte daarvan.

Wat is die grootte van resulterende krag?

Die grootte of maatstaf van krag staan ​​bekend as die grootte van krag.

Wanneer twee of meer kragte op 'n liggaam inwerk, staan ​​die totale som van die krag wat 'n effek daarop genereer bekend as die grootte van resulterende krag. In eenvoudiger woorde, die som van die totale krag is die resulterende krag. Byvoorbeeld, wanneer twee mense probeer om die boks in dieselfde rigting te druk, tel hul kragte op om resulterende krag te genereer. Dit help hulle om die boks maklik te druk.

Is netto krag en resultante krag gelyk?

Die som van al die kragte wat op 'n liggaam inwerk staan ​​bekend as resultante krag.

Die netto krag is die optelling van die totale krag. Numeries is dit dieselfde as die resulterende krag. Die netto krag is net die ander naam vir die resulterende krag.

Wat gebeur wanneer die grootte van die resulterende krag nul is?

Al die krag wat op 'n liggaam inwerk word opgetel om die grootte van resulterende krag te kry.

Wanneer die grootte van resulterende krag nul is, beweeg die liggaam nie, of daar is geen versnelling nie. Die liggaam bly in dieselfde posisie van rus of beweging. Byvoorbeeld, die boek wat op 'n tafel gehou word, ervaar normale krag en swaartekrag. Beide die kragte is gelyk in grootte en teenoorgestelde in rigting, en dus tel die resulterende krag op tot nul.

Hoe verskil gebalanseerde en ongebalanseerde kragte?

Die resulterende krag is van twee tipes; gebalanseerde en ongebalanseerde krag.

Die gebalanseerde krag het 'n netto grootte van nul, en die liggaam versnel nie. Die ongebalanseerde krag het nie-nul grootte, en die liggaam verander die snelheid. Wanneer die fietsryer fiets ry, genereer hy 'n ongebalanseerde krag wat die fiets laat beweeg. Wanneer hy ophou trap, stop die fiets soos die wrywingskrag en toegepaste krag gebalanseer word.

Is lugweerstand 'n gebalanseerde krag?

Die opponerende krag wat deur die lug op die bewegende liggaam gegenereer word, is lugweerstand.

Om hierdie vraag te beantwoord, kom ons neem 'n voorbeeld. Wanneer 'n bal afwaarts val, ervaar dit lugweerstand en gravitasietrek. Die trek is van groter mate, en daarom versnel die bal afwaarts. Maar daar kom 'n tyd wanneer die bal ophou versnel en net met dieselfde snelheid aanhou val. Dit is in hierdie tyd dat die krag gebalanseer word.

Hoe versnel ongebalanseerde kragte die liggaam?

Wanneer die som van krag wat in dieselfde of teenoorgestelde rigting werk nie nul is nie, staan ​​dit bekend as 'n ongebalanseerde krag.

Wanneer die netto krag nie nul is nie, dan is daar 'n krag wat op 'n liggaam inwerk wat veranderinge sal veroorsaak. Deur 'n eenvoudige fisika-konsep weet ons dat die liggaam in die rigting van groter grootte beweeg. Gevolglik verander die liggaam snelheid en versnel na die resulterende krag. Dit bewys Newton se eerste bewegingswet.

Scroll na bo