Magnetiese vloed en tyd: 5+ feite wat jy moet weet


In hierdie artikel sal die onderwerp, "magnetiese vloed en tyd" met 7 interessante feite kortliks opgesom word. Magnetiese vloed is die meting van die hoeveelheid magnetisme.

Magnetiese vloed en tyd is albei verwant aan mekaar. In 'n ingeslote area wanneer magnetiese vloed gegenereer word as gevolg van eksterne magnetiese veld, neem die hoeveelheid magnetiese vloed toe terwyl die tyd toeneem. Die geïnduseerde stroom sal beslis 'n veld van die magnetiese uit die bladsy genereer.

Die rigting van die geïnduseerde stroom is antikloksgewys.

In watter punt van die kompas die staaf beweeg in die omgekeerde punt van die kompas sal die geïnduseerde stroom beweeg word. Die magnetiese vloed neem ook toe met die spoed. As 'n magneet vinniger beweeg as, sal die beweging van die magnetiese vloed ook vinniger verander, om hierdie spesifieke rede sal meer emk geproduseer word.

Hang magnetiese vloed van tyd af?

Magnetiese vloed is 'n vektorelement en hierdie eienskap hang af van die rigting van die veld van die magnetiese.  

Ja, die eienskap van die magnetiese vloed hang af van die tyd. In 'n geslote oppervlak, wanneer die omringde magnetiese veld is, genereer magnetiese vloed op daardie tydstip magnetiese vloed toeneem met die tempo van die tyd.

Magnetiese vloed: -

Magnetiese vloed is eienskap wat gedefinieer word as, die hoeveelheid magnetiese veldlyne wat deur 'n gegewe area gaan. Dit neem maatreëls die meting van die netto bedrag van magneetveld wat deur 'n spesifieke gespesifiseerde oppervlak gaan. Die area waarin magnetiese veldlyne deur die grootte gaan, beïnvloed nie die eienskap van magnetiese vloed nie. In die rigting van magnetiese veldlyne word magnetiese vloed ook in daardie spesifieke rigting gewys.

Magnetiese vloed word aangedui deur die simbool van, φB

Beeld - Elke punt op 'n oppervlak word geassosieer met 'n rigting, genoem die oppervlak normaal; die magnetiese vloed deur 'n punt is dan die komponent van die magneetveld in hierdie rigting;
Beeldkrediet – Wikipedia

Formule van die magnetiese vloed:-

Die formule van die magnetiese vloed is,

Afleiding van die magnetiese vloed formule:-

Die afleiding van die formule word hieronder beskryf,

φB aangedui as magnetiese vloed

B word as magnetiese veld aangedui

A word aangedui as area waarin magnetiese veldlyne deurloop

θ word aangedui as die hoek tussen die magnetiese veldlyne deurgange is

en die area.

Die SI-eenheid van die eienskap van magnetiese vloed is Weber.

Die CGS-eenheid van die eienskap van magnetiese vloed is Maxwell.

Die fundamentele eenheid van die eienskap van magnetiese vloed is Volt – sekondes.

 Verwantskap tussen magnetiese vloed en tyd:

Die verband met die magnetiese vloed en tyd is direk eweredig aan mekaar. Beteken in 'n ingeslote area wanneer magnetiese vloed gegenereer word as gevolg van eksterne magnetiese veld, neem die hoeveelheid magnetiese vloed toe terwyl die tyd toeneem en die hoeveelheid magnetiese vloed neem af wanneer die tydtempo afneem.

  • Die waarde van die magnetiese vloed sal in die laagste punt wees in die geval van wanneer die hoek van die magnetiese veldvektor en area amper gelyk is aan die waarde van 90 grade of die waarde presies 90 grade is.
  • Die waarde van die magnetiese vloed sal in die pikpunt wees in die geval van wanneer die hoek van die magnetiese veldvektor en area amper gelyk is aan die waarde van 0 grade of die waarde presies 0 grade is.

Hoe om magnetiese vloed van tyd af te bereken?

Met behulp van 'n wiskundige probleem word die berekeningsproses van die magnetiese vloed vanaf die tyd hieronder bespreek,

Probleem: 1:-

Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus verskil is,

. In hierdie uitdrukking φ teenwoordig is in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Bepaal nou die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 3 sekondes.

Oplossing:-

Gegewe data is,

In hierdie uitdrukking is \phi teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

 Die geïnduseerde elektromotoriese krag vir die lus in die tydperk van 3 sekondes (t = 3) by die differensiasie van die vgl (1) met betrekking tot t.

By, t = 3

Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus wissel is, φ= 9t2 + 8t + C. In hierdie uitdrukking is φ teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Dus, die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 3 sekondes is 62 mWb/s.

Probleem: 2:-

Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus wissel is, φ = 10t2 + 7t + C. In hierdie uitdrukking φ teenwoordig is in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Bepaal nou die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 4 sekondes.

Oplossing:-

Gegewe data is, φ = 10t2 + 7t + C………vergelyk (1)

In hierdie uitdrukking is \phi teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

 Die geïnduseerde elektromotoriese krag vir die lus in die tydperk van 4 sekondes (t = 3) by die differensiasie van die vgl (1) met betrekking tot t.

By, t = 4

Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus wissel is, φ= 10t2 + 7t + C. In hierdie uitdrukking is φ teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Dus, die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 4 sekondes is 87 mWb/s.

Magnetiese vloed en tyd grafiek:

Uit die grafiek van magnetiese vloed en tyd kan ons maklik waarneem dat met betrekking tot tyd, magnetiese vloed toeneem en wanneer die waarde van tyd afneem, neem die waarde van magnetiese vloed ook af, beteken magnetiese vloed en tydverwantskap is direk eweredig met mekaar.

magnetiese vloed en tyd
Beeld - Magnetiese vloed- en tydgrafiek

Probleemstelling met oplossing: 1

'n Lus wat gevorm is soos 'n reghoek. Die afmetings van die lus is 0.60 meter en 0.50 meter. Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area is 45 grade en die waarde van die magnetiese veld is 0.02 T.

Bepaal nou die waarde van die magnetiese vloed vir die reghoekige lus.

Oplossing: -

Gegewe data is,

Die afmetings van die lus is = 0.60 meter en 0.50 meter.

Magnetiese veld (B) = 0.02T

Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area θ= 45 grade

Ons weet,

Oppervlakte (A) = (0.60*0.50) vierkante meter = 0.3 vierkante meter

Die formule van die magnetiese vloed is,

'n Lus wat gevorm is soos 'n reghoek. Die afmetings van die lus is 0.60 meter en 0.50 meter. Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area is 45 grade en die waarde van die magnetiese veld is 0.02 T.

Dus, die waarde van die magnetiese vloed vir die reghoekige lus is 0.00312 Wb.

Probleemstelling met oplossing: – 2

'n Lus wat 'n geslote kringweerstand is wat deur 12 ohm gedra word. Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus wissel is, φ= 10t2 + 5t + C. In hierdie uitdrukking is \phi teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Bepaal nou die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 0.15 sekondes.

Oplossing:-

Gegewe data is,

r = 12 ohm

φ= 10t2 + 5t + C …vergelyk (1)

In hierdie uitdrukking is \phi teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

 Die geïnduseerde elektromotoriese krag vir die lus in die tydperk van 0.15 sekondes (t = 3) by die differensiasie van die vgl (1) met betrekking tot t.

By, t = 0.15

Nou,

'n Lus wat 'n geslote kringweerstand is wat deur 12 ohm gedra word. Die verbanduitdrukking vir die magnetiese vloed via lus wissel is, φ = 10t2 + 5t + C. In hierdie uitdrukking is φ teenwoordig in milliweber C is onveranderd en t is teenwoordig in tweede.

Dus, die grootte van geïnduseerde elektromotoriese krag (emk) vir die lus in die tydperk van 0.15 sekonde is 0.16 A.

Probleemstelling met oplossing: 3

'n Lusvormig lyk soos 'n reghoek. Die afmetings van die lus is 0.35 meter en 0.49 meter. Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area is 45 grade en die waarde van die magnetiese veld is 0.05 T.

Bepaal nou die waarde van die magnetiese vloed vir die reghoekige lus.

Oplossing: -

Gegewe data is,

Die afmetings van die lus is = 0.35 meter en 0.49 meter.

Magnetiese veld (B) = 0.05T

Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area θ = 45 grade

Ons weet,

Oppervlakte (A) =(0.35*0.49) vierkante meter = 0.1715 vierkante meter

Die formule van die magnetiese vloed is,

φB = BA = BA cosθ

φB = 0.05 *0.1715* kos 45

φB = 6.06 10 * XNUMX-3 Wb

'n Lusvormig lyk soos 'n reghoek. Die afmetings van die lus is 0.35 meter en 0.49 meter. Die hoek tussen die magnetiese veldlyne en area is 45 grade en die waarde van die magnetiese veld is 0.05 T.

Dus, die waarde van die magnetiese vloed vir die reghoekige lus is 6.06 * 10-3 Wb

Afsluiting:-

Die magnetiese vloed as gevolg van eksterne magnetiese veld via ingeslote area neem toe met tyd en neem af met tyd. Die verhouding tussen die magnetiese vloed en tyd is direk eweredig met mekaar. Die geïnduseerde stroom moet antikloksgewys wees. As die staaf in die teenoorgestelde rigting beweeg, sal die rigting van die geïnduseerde stroom ook omgekeer word.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings