Magnetiese vloed en elektriese vloed: 7 feite wat u moet weet


Die magnetiese vloed en elektriese vloed is twee verskillende konsepte maar kan interafhanklik wees in elektromagnetiese velde en bly loodreg op mekaar.

Die magnetiese vloed word geproduseer wanneer die magnetiese dipool in die rigting van die magnetiese veld in lyn kom, terwyl die elektriese vloed die penetrasie van die elektriese veldlyne is as gevolg van die beweging van die elektriese ladings op die oppervlak van die geleidende materiaal.

Is elektriese vloed gelyk aan magnetiese vloed?

Die elektriese vloed is nie gelyk aan die magnetiese vloed deur die magnetiese vloed wat geproduseer kan word as gevolg van die vloei van elektriese ladings nie.

Die elektriese vloed is gelyk aan die netto ladings teenwoordig in die geleidende materiaal deur die permittiwiteit van vrye ruimte, terwyl die magnetiese vloed die totale magnetiese veldlyne is wat deur die area van die materiaal penetreer.

Die elektriese vloed word geproduseer as gevolg van die elektriese veld. Dieselfde is ook die geval vir 'n magnetiese vloed wat gegenereer word en die magnetiese veld deur die area produseer. Die elektriese vloed word geproduseer as gevolg van die bron van die elektriese ladings en die elektriese veld, terwyl die magnetiese vloed geproduseer word deur die belynde dipole en dus die magnetiese veld produseer.

Ooreenkomste tussen magnetiese vloed en elektriese vloed

Sommige van die ooreenkomste tussen die magnetiese vloed en die elektriese vloed is soos volg:-

  • Die elektriese vloed en magnetiese vloed is direk verwant aan die area van die geleier.
  • Die vloed is die denkbeeldige lyne wat deur die magnetiese of elektriese veld gevorm word en is altyd noue lusse in die veld.
  • Die digtheid en sterkte van die magnetiese en elektriese veld hang af van die aantal vloedlyne wat deur die eenheidsarea van die geleier penetreer.
  • Die intensiteit van die onderskeie velde hang af van die digtheid van die vloedlyne deur 'n eenheidsarea van die geleidende materiaal.
  • Die magnetiese vloedlyne is loodreg op die elektriese vloed in die geleier.
  • Die elektriese vloed en die magnetiese vloed ervaar die elektromotoriese en magnetiese krag onderskeidelik op die dipole wat die materiaal vorm.

Verskille tussen magnetiese vloed en elektriese vloed

Alhoewel daar ooreenkomste tussen die magnetiese vloed en die elektriese vloed is en soms onderling afhanklik is, bestaan ​​daar 'n verskil tussen die magnetiese vloed en die elektriese vloed. Die verskil tussen die magnetiese en die elektriese vloed is soos volg:-

Magnetiese vloedElektriese Flux
Die magnetiese vloed vorm nou lusse en al die lusse is parallel aan mekaar.Die elektriese vloed vorm 'n noue lus in 'n noue stroombaan terwyl dit nie altyd deur is nie.
Die magnetiese vloede is denkbeeldige lyne oor die geleier wat vanaf een pool penetreer en uit 'n ander uitkom.Die elektriese vloed wat deur die geleier vloei, word stroom genoem.
Die vloei van magnetiese vloed word teengestaan ​​deur onwilligheid.Die weerstand in 'n stroombaan teen die vloei van stroom deur die geleidende oppervlak.
Die magnetiese vloed word in weber gemeet.Die elektriese vloed word in Volt gemeet. Meter (Vm).
Die magnetiese vloed bepaal die permanensie van die magnetiese veld in die materiaal en sy magnetiese eienskappe.Die elektriese vloed lei tot die geleidingsvermoë van die materiaal.
Die magnetiese vloeddigtheid word gemeet as die totale aantal vloed wat deur die eenheidsoppervlakte penetreer.Die elektriese vloeddigtheid word gemeet as die elektriese vloed deur die eenheidsarea.
Die magnetiese vloed word versterk deur die aantal windings van 'n spoel by te tel en is omgekeerd eweredig aan die lengte van die geleier.Terwyl die elektriese vloedintensiteit direk eweredig is aan die potensiaalverskil en omgekeerd verwant is aan die dryfsnelheid van die ladings.
Die magnetiese vloed vloei nie maar dit bestaan ​​in die materiaal in die vorm van noue lusse.Die elektriese vloedvloei in die stroombaan.
Die kragtoevoer word benodig om die magnetiese vloed op te wek en benodig geen eksterne bron om dit in stand te hou nie.Die kragtoevoer is nodig vir die deurlopende toevoer van stroom en om dit verder te onderhou.
Onwillig is heeltemal afhanklik van die magnetiese vloed.Die weerstand is onafhanklik van die elektriese vloed totdat die temperatuur daarvan onveranderd bly.
Vir magnetiese vloed is daar geen isolasie nie.Vir elektriese vloed is daar 'n aantal isolators.
Die magnetiese vloed het twee pole.Die elektriese vloed word om die statiese gelaaide deeltjies geïnduseer.
Die magnetiese vloed bestaan ​​in drie dimensies.Die elektriese vloed bestaan ​​in twee dimensies.

 

Het magnetiese vloed en elektriese vloed dieselfde eenheid?

Die magnetiese vloed en elektriese vloed word in verskillende velde geproduseer, dit wil sê in die magnetiese veld en die elektriese veld.

Aangesien die magnetiese vloed en die elektriese vloed in twee verskillende scenario's geproduseer word, kan albei nie dieselfde eenhede hê nie. Die eenhede van die magnetiese vloed en die elektriese vloed hang af van die eenhede van die magnetiese veld en die elektriese veld onderskeidelik.

Die magnetiese vloed word gemeet as die magnetiese veld keer die oppervlakte van die geleier. Ons weet dat die eenheid van 'n magneetveld Tesla is, wat ook in terme van Weber as Weber per vierkante meter gemeet word. Aangesien die magnetiese vloed die produk van die magnetiese veld en die vierkantige oppervlakte is, word die eenheid van die magnetiese vloed Weber.

magnetiese vloed en elektriese vloed
Magnetiese vloed deur die vlakke vel

Dieselfde word wiskundig hieronder getoon,

Die elektriese vloed word gemeet as die elektriese veld keer die area waardeur die elektriese veldlyne deur die geleier dring. Die eenheid van die elektriese veld is volt per meter en die eenheid van oppervlakte is vierkant van meter, dus sal die SI-eenheid van elektriese vloed wees,

Die eenhede van elektriese vloed is Vm

Die eenhede van elektriese vloed is Vm

Ons kan dus sien dat die eenhede van die elektriese vloed en die magnetiese vloed totaal van mekaar verskil.

Wat is die formule van elektriese vloed en magnetiese vloed?

Die vloed deur die geleidende materiaal is die produk van die tipe veld en die kwadraat van die area waardeur dit voortplant.

Die formule om die elektriese vloed te bereken is

, θ is 'n hoek tussen die normaal van die vlak van die geleier en die rigting van die elektriese veld. Terwyl, die formule om die magnetiese vloed te bereken is

, hier is ook θ die hoek tussen die normaal van die vlak van die geleier en nou die rigting van die magneetveld.

Wat is die elektriese vloed deur die area van 0.16 m2 gehou in die veld van 200 V/m as die hoek wat gemaak word deur die komponent met die vloed 30 is0?

Gegee: Die oppervlakte van die geleier is A = 0.16 m2.

Die elektriese veld in die streek is, E = 200 V/m.

Die hoek tussen die magnetiese vloed en die normaal is, θ = 300.

Die formule om die elektriese vloed te bereken is,

Deur die gegewe waardes in hierdie uitdrukking te vervang, het ons:

Vandaar die totale elektriese vloed deur die area van

Wat is die magnetiese vloed deur die silindermonster met lengte en deursnee van onderskeidelik 0.2 mm en 0.1 mm wat die magnetiese veld van 1 Tesla genereer?

Gegee: Die lengte van die silinder is,

Die deursnee van die silinder is,

Dus, die radius van die silinder is,

Die oppervlakte van die silindriese monster word bereken deur die formule,

Deur die waardes in hierdie formule te vervang, kry ons:

Die formule om die magnetiese vloed te bereken word gegee as,

Die magnetiese vloed vloei deur die pole van die silinder en is in die rigting van die veld, dus θ =0

Deur die gegewe waardes in hierdie formule te vervang, kry ons:

Gevolglik is die magnetiese vloed deur die eenheidsoppervlakte van die geleier 6.3*10{-4}.

Gevolgtrekking

Die magnetiese vloed en die elektriese vloed praat albei van die penetrasie van die veldlyne deur die geleidende materiaal, maar albei is verskillend en bestaan ​​onderskeidelik in magnetiese en elektriese veldstreke. Die magnetiese veldlyne vorm die perfekte nou lusse maar word dus nie in die elektriese vloed waargeneem nie.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings