Magnetiese vloed en stroom: 9 feite wat u moet weet


Magnetiese vloed en stroom gaan hand aan hand, en hulle het die verskille. Wanneer stroom in 'n area geïnduseer word, sal daar magnetiese vloed wees en hierdie magnetiese vloed sal teenoorgesteld wees aan dié van die normale vloed.

Nou sal daar 'n spoel wees waar ons stroom daarin sal induseer en dan kan ons die produksie van 'n magnetiese vloed sien. ons sien dat wanneer daar stroom geïnduseer word, daar outomaties 'n elektriese veld en magnetiese veld in die spoel geproduseer word. So nou, wanneer daar beide magnetiese en elektriese veld is, sal daar ook vloedlyne wees.

Magnetiese vloed is bloot die hoeveelheid wat die hoeveelheid magnetiese krag meet wat deur 'n eenheidsoppervlakte per eenheid tyd beweeg. Die magnetiese vloed is gewoonlik die aantal lyne wat gewoonlik deur die gegewe eenheidsarea gaan.

Is magnetiese vloed dieselfde as magnetiese stroom?

Die eenvoudigste terme, 'n magnetiese vloed is vergelykbaar met elektriese stroom sowel as 'n magnetisering waarin stroom 'n groot rol speel is vergelykbaar met elektriese spanning.

Alhoewel daar beduidende onderskeidings is, is 'n magnetiese stroombaan vergelykbaar met 'n elektriese stroombaan. Magnetomotoriese krag is gelykstaande aan elektromagnetiese krag binne 'n elektriese stroombaan.

Elke stroom wat in 'n stroombaan vloei sal 'n opponerende magnetiese vloed produseer as een wat daar was voordat die stroom geproduseer is. Die geïnduseerde stroom skep 'n noordpool wat in die rigting van die magneet se noordpool na 'n geleidende pad beweeg. Gevolglik word die verandering wat die stroom meegebring het deur hierdie krag afgeweer.

Hoe beïnvloed magnetiese vloed stroom in 'n stroombaan?

'n Groot hoeveelheid spanning (emk) kan dus slegs deur magnetisme na die wikkeling gegenereer word. Die drie verskillende elemente hieronder gelys wat die stroom in die stroombaan beïnvloed deur die emk gedeeltelik oor hulle te beïnvloed.

Uitbreiding van die hoeveelheid draaddraaie in die windings – Soos die menigte transmissielyne of die spoele wat oor die magneetveld sny, toeneem, sal die som van geïnduseerde elektromotoriese krag wat opgewek word die som van al die spesifieke groewe van die spoel wees; daarom, as die spoel 20 draaie het, sal daar 70 persent ekstra veroorsaak emk wees as in 'n enkele lus van tou.

Verbetering van die relatiewe beweging van die spoel met betrekking tot die magnetiese vloed – Afgesien van die aantal wonde, as die spoel deur dieselfde magnetiese veld gaan maar met 'n verhoogde snelheid, sal die drade die magnetiese vloedlyne vinniger onderbreek en sodoende 'n verbeterde emf.

Versterking van die magnetiese veld - Wanneer dieselfde spoel in 'n baie sterker magnetiese veld gedwing word, sal meer magnetiese vloedlyne gebreek word en meer emk produseer.

Hoe hou magnetiese vloed verband met stroom?

Die magneetveld word aansienlik sterker wanneer die draad in 'n spoel gedraai word, wat 'n sterk en statiese magnetiese veld skep wat op sy eie omring in die vorm van 'n elektromagneet met 'n duidelike rigting van noord na suid. Die magnetiese vloed wat om die spoel gevorm het, was omgekeerd eweredig aan die toegepaste stroom wat deur sy spoele loop.

Hierdie dinamiese magnetiese vloed sal verbeter word as opeenvolgende lae draad saam op dieselfde lus gewikkel word met baie dieselfde stroom wat daaroor loop.

Gevolglik is 'n spoel se ampere-spin wat bepaal hoe sterk sy magnetiese veld is. Die spoel se statiese magnetiese vloed word sterker namate meer draad binne-in dit draai.

Verander magnetiese vloed met magnetiese stroom?

Ja, die magnetiese vloed verander met magnetiese stroom. Om die sterkte van die magneetveld, die aantal lusse of die relatiewe beweging van die spoel met die veld te verander, verander die stroom proporsioneel.

Bv. Wanneer die generator om 'n lus of volume draadlusse roteer, induseer dit 'n stroom om die lus wat op sy beurt die vloed by 'n vaste magneetveld verander.

Die uitset van die kragopwekker word dus geproduseer wanneer die geïnduseerde spanning wat om die lus geproduseer word, die stroom stimuleer om te vloei. Die verandering in stroom met betrekking tot die magnetiese vloed kan met die Lenz-wet verduidelik word.

Lenz-wet: Die geïnduseerde stroom sal altyd vloei in die rigting van die verhoging van die vloed binne die lus. As daar 'n afname in vloed geproduseer is, sal die stroom in die teenoorgestelde rigting vloei.

"Strome verwant aan magnetiese velde" Beeldkrediete: Wikimedia

Hoe verander stroom in die magnetiese veld?

Die ferromagnetiese stof word verby die draadspoel vervoer om magnetiese veldinligting te volg. Dus, wanneer die ferromagnetiese stof oor die draad gebring word, word die magnetiese veld wat die data omring wat lees moontlik maak, heeltemal gewysig.

Die voorwerp se beweging veroorsaak eintlik die stroom in die spoel wat op sy beurt die magneetveld verskuif. Die veranderinge word dus proporsioneel in die magnetiese veld gebring. Wanneer die spoed van vervoer van die ferromagnetiese stof verhoog word, sal die magnetiese veld ook verhoog word wat induserende emk produseer.

magnetiese vloed en stroom
"Magnetiese veld" Beeldkrediete: Wikimedia

Hoe om magnetiese vloed uit stroom te bereken?

'n Gedeelte van die vloed word eweredig deur die spoel versprei terwyl dit beweeg. Laat die magnetiese vloed met B aangedui word en die eenheid is Weber (Wb). Aangesien dit rigtingafhanklik is, is dit 'n vektorhoeveelheid. Die magnetiese vloed word dus deur ϕB aangedui. Laat n die aantal spoeldraaie wees en A die dwarssnit van die draad wees, dus sal die magnetiese vloed ΦB = n BA cosθ Wb wees

Volgens Biot-Savart-wet is die magnetiese intensiteit op enige plek in die spoel direk eweredig aan die stroom wat oor die draad vloei en omgekeerd eweredig aan die lengte van die draad vanaf daardie punt.

Waar B die magneetveldintensiteit is, µ0 is die deurlaatbaarheid waarvan die waarde 4π is, A is die area van die spoel wat gewond is en N verteenwoordig die aantal wonde. Daarom word die formule gegee deur,

B=µ0NI/2A

"Magnetiese veld en die strome" Beeldkrediete: Wikimedia

Grafiek tussen magnetiese vloed en stroom

Die rigting van die magnetiese vloed is in regte hoeke met die stroom wat binne die spoel geïnduseer word. Ons weet ook dat wanneer daar stroom is, daar 'n elektriese veld en magnetiese veld ook daarin is.

Hieronder gegee is die grafiek tussen twee geleiers A en B, waar dit tussen die magnetiese vloed en die stroom is. Wanneer stroom verhoog word, sal daar ook 'n toename in die magnetiese veld wees.

(A en B is die 2 geleiers)

Probleem:

Die sirkelvormige spoel met 'n radius van 6 × 10-2 m en met 30 draaie dra 'n stroom van 0.35 A. Bereken die magnetiese veld van die sirkelvormige spoel in die middel.

Oplossing:

Die radius van die sirkelvormige spoel = 6 × 10-2 m

Aantal windings van die sirkelvormige spoel = 30

Stroom wat deur die sirkelvormige spoel gedra word = 0.35 A

Magnetiese veld word gegee as:

 B=µ0NI/2A

= 4π × 10-7 (30) (0.35) / 2 (2 π (6 x 10-2)

= 1.75 x 10-5 T

Gevolgtrekking

Magnetiese vloed is die aantal lyne wat in 'n gegewe eenheidsoppervlakte per tydseenheid verbygaan. Magnetiese vloed en stroom moet albei bestaan ​​as gevolg van die produksie van die magnetiese en die elektriese velde. Om te weet hoe die magnetiese veld bestaan, moet ons ook weet dat stroom in die sisteem deurgevoer moet word.

Keerthana Srikumar

Hallo...ek is Keerthana Srikumar, besig met Ph.D. in Fisika en my spesialiteitsgebied is nanowetenskap. Ek het my Baccalaureus- en Meestersgraad van onderskeidelik Stella Maris College en Loyola College voltooi. Ek het 'n groot belangstelling daarin om my navorsingsvaardighede te verken en het ook die vermoë om Fisika-onderwerpe op 'n eenvoudiger manier te verduidelik. Behalwe vir akademie is ek lief daarvoor om my tyd aan musiek deur te bring en boeke te lees. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/

Onlangse plasings