Magnetiese vloed en oppervlakte: 7 belangrike feite wat u moet weet


Die magnetiese vloede is die denkbeeldige lyne wat deur die materiaal dring wanneer dit in die elektromagnetiese of magnetiese veld gehou word. Die magnetiese vloed en area is interafhanklik.

Die magnetiese vloed en die veldsterkte hang af van die area van die geleidende materiaal en is lineêr afhanklik van die area. Soos die oppervlakte van die geleidende materiaal toeneem, neem die magnetiese vloed deur die geleier ook toe.

Hoe hou magnetiese vloed verband met area?

Die magnetiese vloed deur die materiaal wat in die veld gehou word, sal meer wees as die oppervlakte van die geleier groter is.

Die magnetiese vloed wat deur die geleidende materiaal penetreer, sal toeneem as die oppervlakte van die materiaal wat in 'n veld gehou word, groter is. Die magnetiese vloed is dus direk eweredig aan die oppervlakte van die materiaal saam met die magnetiese veld.

Die magnetiese veld is direk verwant aan die oppervlakte van die geleier deur die verhouding,

Hier is A die area waardeur die magnetiese veldlyne penetreer, B is 'n magnetiese veld en θ is die hoek wat gemaak word tussen die magnetiese veldrigting en die magnetiese vloedlyne.

Hang magnetiese vloed van area af?

Die magnetiese vloed hang wel van area af aangesien die vloed deur die materiaal toeneem as die oppervlakte van die materiaal groter is.

Die magnetiese vloed is 'n baie noodsaaklike konsep om die netto magnetiese vloed deur die materiaal te bepaal en dit hang direk van die area af. Hoe groter die area van die geleier, hoe meer van die vloed sal toegelaat word om deur die materiaal te dring.

Hoe om magnetiese vloed uit area te vind?

Die magnetiese vloed is die integraal van die magnetiese veld in 'n eenheidsarea.

Die magnetiese vloed vanaf die area kan gevind word deur die intensiteit van die magnetiese veld in die gebied en die totale oppervlakte van die geleier te ken. Die magnetiese vloed deur hierdie geleier is die produk van beide.

Beskou 'n vlakgeleidende area in die magnetiese veldgebied. Laat da die klein element met 'n oppervlakte van een vierkante meter wees. Die totale magnetiese veldlyne dφ dring deur hierdie klein element da in die rigting wat 'n hoek θ maak soos in die figuur hieronder getoon.

Magnetiese vloed deur die eenheidsarea

Die magnetiese vloed wat deur die eenheidsarea gaan, is die integrale veelvoud van die magneetveld in die gebied en die area da wat oorweeg word. Dus word die magnetiese vloed gegee deur die verband,

Die magnetiese veld is 'n algemene term aangesien dit nie veranderlik is in hierdie situasie nie, daarom kan ons die bogenoemde vergelyking herskryf as,

Die integraal van da is die totale oppervlakte van die materiaal in die magneetveld. As ons die integraal oplos, kry ons:

Hier is θ die hoek wat gemaak word deur die magnetiese veldlyne met die rigting van die veld.

As die veldlyne loodreg op die magnetiese veldrigting is, dan is θ=0 en dus kry ons die bogenoemde uitdrukking as,

φ=BA

Die magneetveld is die produk van die magneetveld wat geproduseer word en die area van die geleier waardeur die magneetveldlyne penetreer. Hierdie vergelyking gee die verband tussen die magnetiese vloed en die area.

Hoe verander magnetiese vloed met oppervlakte?

Die magnetiese veld wissel met die area van die magnetiserende materiaal.

Aangesien magnetiese vloed direk afhanklik is van die area van die geleidende materiaal in die veld, sal die magnetiese veld afneem as die konfigurasie van die materiaal verminder word en toeneem as die oppervlakte van die geleidende materiaal vergroot word.

Die magneetveldsterkte neem toe as die magnetiese vloed wat per eenheidsoppervlakte van die materiaal deurdring, toeneem. Dit hang duidelik af van die tipe magnetiese materiaal wat in 'n veld gehou word. Die ferromagnetiese materiaal sal meer magnetiese vloed deur die materiaal toelaat aangesien die magnetiese dipole maklik in die magnetiese veldrigting gerangskik word.

Hoe om die area van 'n magnetiese vloed te vind?

Die oppervlakte van die magnetiese vloed is die totale oppervlakte van materiaal waardeur die magnetiese vloed dring.

Die oppervlakte van magnetiese vloed is die verhouding van die magnetiese vloed deur die area gedeel deur die totale magnetiese veld. Die oppervlakte van magnetiese vloed kan ook bereken word uit die magnetiese vloed wat deur die materiaal vloei gedeel deur die digtheid van die magnetiese vloed deur 'n eenheidsoppervlakte.

Ons weet dat die digtheid van die magnetiese vloed die totale aantal magnetiese veldlyne is wat oor die eenheidsoppervlakte van die geleier beweeg. Dit word gegee deur die formule,

Hier,

is die digtheid van die magnetiese vloed deur 'n eenheidsoppervlakte, φ is die magnetiese vloed, en A is die oppervlakte van die materiaal.

Gevolglik kan die oppervlakte bereken word as ons die digtheid van die magnetiese vloed in 'n eenheidsoppervlakte en die netto vloed deur die materiaal ken deur die bogenoemde formule te verander as,

Die oppervlakte van die magnetiese vloed is die verhouding van die magnetiese vloed en die digtheid van die magnetiese vloed deur die eenheidsoppervlakte.

Magnetiese Flux vs Area Grafiek

Die magnetiese vloed is direk eweredig aan die oppervlakte van die materiaal en dus, soos die oppervlakte van die materiaal toeneem, moet die magnetiese vloed toeneem. Hoe groter die area, hoe meer sal die magnetiese vloed deur die materiaal dring.

Dus, die magnetiese vloed versus area grafiek lyk soos hieronder getoon:

Die grafiek van magnetiese vloed v/s area

Die grafiek toon duidelik die verband tussen die magnetiese vloed en die area. Soos die area van die magnetiserende materiaal groter is, sal dit meer en meer magnetiese vloed toelaat om daardeur te penetreer. En dus sal die magnetiese vloed deur die materiaal toeneem.

Die magnetiese velddigtheid sal nie verander met die vergroting van die area van die materiaal nie. Die magnetiese vloeddigtheid vir 'n spesifieke materiaal wat 'n vaste magnetiese veld produseer, sal konstant bly. Terwyl die magnetiese vloed wat deur die materiaal ingaan, sal verskil.

Gestel die magnetiese veld wat deur 'n sekere magnetiserende materiaal geproduseer word, is 2T. Die verskillende vlakke velle van die veranderlike areas van dieselfde materiaal word in dieselfde elektromagnetiese gebied gehou, en die magnetiese vloed deur die materiaal word bereken. Daar is gevind dat die magnetiese vloedlyne parallel bly aan die rigting van die magnetiese veld.

Die volgende data is opgemerk,

Gebied (m2)Magnetiese vloed (Wb)
12
24
36
48
510
Tabel: Variasie in magnetiese vloed met verskillende areas van die geleier

Kom ons teken die grafiek van magnetiese vloed v/s area deur die bogenoemde data nou te gebruik, en verstaan ​​die konsep.

magnetiese vloed en area
Die grafiek van magnetiese vloed en area

Hier is 'n grafiek van magnetiese vloed en die oppervlakte van elke vlakvel wat in die magnetiese veldgebied gehou word. Die grafiek toon dat die magnetiese vloed lineêr toeneem met die area. Met die toenemende intensiteit van die magneetveld, verskerp die totale aantal vloed wat deur die area dring.

Hoeveel is die magnetiese vloed deur die eenheidsoppervlakte van die geleier as die magnetiese veld B is0a2? Let daarop dat a die area is en B0 is die aanvanklike magneetveld?

Gegee: B=B0a2

A=1m2

Die magnetiese vloed deur die eenheidsoppervlakte kan bereken word deur die uitdrukking,

Deur die waarde van B in die uitdrukking te vervang, kry ons:

As ons die algemene term uit die integraal haal, het ons,

Deur die bogenoemde integraal op te los, kry ons:

Deur die waarde vir area te vervang, kry ons:

vandaar, die magnetiese vloed is een derde van die aanvanklike magneetveld.

Wat is die magnetiese veld as die magnetiese vloed wat deur die area van 0.16 m vloei2 is 1 Wb?

Gegee: A = 0.16m2

φ =1 Wb

Die magnetiese vloed word verwant aan die magnetiese veld deur die vergelyking,

φ =BA

Hier is φ die magnetiese vloed, A is die area en B is die magnetiese vloed.

Gevolglik is die uitdrukking om die magnetiese veld uit die magnetiese vloed te bereken,

B=φ/A

Deur die waardes in hierdie uitdrukking te vervang, kry ons:

As ons dit verder oplos, kry ons:

B=6.25 T

Dus is die magnetiese veld waarin die materiaal gehou word 6.25 T.

Gevolgtrekking

Die magnetiese vloed is direk afhanklik van die area van die magnetiserende materiaal. Die totale aantal magnetiese vloed wat die geleier by 'n konstante magneetveld binnedring, wissel met sy area. As die oppervlak van die geleier vergroot word, sal die magnetiese vloed deur die geleier toeneem. Die magnetiese vloed neem lineêr toe met die area.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings