Magnesiumoksied(MgO)-eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Magnesiumoksied, bekend as magnesia, is 'n witkleurige higroskopiese vaste stof. Kom ons bespreek die fisiese en chemiese eienskappe van magnesiumoksied.

Magnesiumoksied word geproduseer as gevolg van die kalsinering van magnesiumhidroksied [Mg (OH)2] en magnesiumkarbonaat (MgCO3) en is oplosbaar in suur en ammoniak maar onoplosbaar in etanol. Dit is een tipe Mg-aanvulling in die menslike liggaam om baie siektes te voorkom.

Hierdie artikel verduidelik die IUPAC-naam, radius, polariteit, magnetiese gedrag, kleur, reuksmelting en kookpunt van magnesiumoksied in detail.

Magnesiumoksied IUPAC Naam

Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) naam van magnesiumoksied is magnesiumoksied self.

Magnesiumoksied Chemiese Formule

Magnesiumoksied het die chemiese formule MgO.  

Magnesiumoksied CAS-nommer

MgO het die CAS-registernommer (outentieke numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) 1309-48-4.

Magnesiumoksied Chem Spider ID

MgO het die ChemSpider (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) ID 14108.

Magnesiumoksied Chemiese Klassifikasie

  • MgO kan chemies geklassifiseer word as 'n anorganiese kristalverbinding en higroskopies van aard.
  • MgO kan chemies geklassifiseer word as alkalies of basies (lewis basis).
  • MgO kan chemies geklassifiseer word as 'n ioniese verbinding.

Magnesiumoksied molêre massa

Die molêre massa of MgO is 40.304 g. Hierdie molêre massa word verkry uit die som van die molêre massa van magnesiummetaal en suurstof wat onderskeidelik 24.305 g/mol en 15.999 g/mol is.

Magnesiumoksied kleur

suiwer MgO is 'n wit soliede kristallyne of verpoeierde verbinding.

Magnesiumoksiedviskositeit

MgO toon maksimum viskositeit van 1088 mPa.s en dit word gemeet vir die slak met 13.6% MgO.

Magnesiumoksied Molêre Digtheid

Die molêre digtheid van MgO is 0.09 mol/cm3 omdat dit 'n digtheid van 3.60 g/cm het3 omdat die molêre massa van 40.304 g/mol.

Magnesiumoksied Smeltpunt

MgO het 'n smeltpunt van 28520 C of 51660 F. Dit toon 'n hoë smeltpunt omdat die rooster van MgO gehou word deur die sterk ioniese interaksie tussen Mg2+ en O2- ioon.

Magnesiumoksied Kookpunt

Die kookpunt van MgO is 36000 C of 65100 F.

Magnesiumoksied toestand by kamertemperatuur

By kamertemperatuur, MgO is 'n ioniese vaste stof as gevolg van sy hoë kook- en smeltpunt.

Magnesiumoksied Ionies Bond

MgO is 'n ioniese verbinding met 2 ione, Mg2+ en O2-. Magnesium skenk sy 2 valenselektrone van sy 3s-orbitaal na die 2p-orbitaal van suurstof. Na hierdie skenking en aanvaarding word Mg Mg2+ en O word O2-.

magnesiumoksied eienskappe
Ioniese interaksie in MgO

Magnesiumoksied Ioniese Radius

In MgO, die ioniese radius van magnesiumioon (Mg2+) en oksied (O2-) ioon is 0.65 A0 en 1.40 A0.

Magnesiumoksied-elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is die relatiewe rangskikking van die wentelelektrone in verskillende orbitale of skulpe. Kom ons verduidelik dit breedvoerig.

MgO het die elektronkonfigurasie van magnesium en suurstof wat [Ne] 3s is2 en [Ne] 2s2 2p4. Maar wanneer Mg Mg word2+ en O word O22- dan sal elektronkonfigurasie [Ne] wees (vir Mg2+) en [Ne] 2s2 2p6 (vir O22-).

Magnesiumoksied-oksidasietoestand

MgO het 'n oksidasiegetal van 0 omdat dit 'n neutrale verbinding is. In MgO is magnesium in +2 en suurstof is in 'n -2 oksidasietoestand wat MgO 'n neutrale ladinglose verbinding maak.

Magnesiumoksied Suurheid/Alkalies

MgO is 'n Lewis-basis omdat dit sy nie-bindende elektronpare kan skenk. Wanneer 'n metaal met oksied reageer, word 'n basiese oksied altyd gevorm. Die pH-waarde van MgO-opgeloste water is ongeveer 9.

Is magnesiumoksied reukloos?

MgO het geen kenmerkende reuk nie. Maar as jy die rook van magnesiumoksied inasem, kan dit skade aan die oë en neus veroorsaak.

Is magnesiumoksied paramagneties?

paramagneties verbindings is deur die eksterne magnetiese veld as gevolg van die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone. Kom ons kyk of MgO paramagneties is of nie.

MgO is nie 'n paramagnetiese verbinding nie. Al die elektrone in Mg2+ is saamgevoeg ([Ne]). Uit die molekulêre orbitaalteorie kan die gevolgtrekking gemaak word dat daar ook geen ongepaarde elektrone in oksied-ioon is nie (O22-). Daarom word dit as 'n diamagnetiese verbinding beskou.

Magnesiumoksied hidreer

MgO kristal is higroskopies omdat die kristalle watermolekules uit die lugatmosfeer kan absorbeer, maar dit is onoplosbaar in water. Wanneer MgO met water in aanraking kom, reageer dit, en 'n wit poeier magnesiumhidroksied word gevorm.

MgO (s) + H2O (l) = Mg(OH)2 (E).

Magnesiumoksied kristalstruktuur

Die kristal struktuur van die MgO is 'n halietagtige kubieke sel met ruimtegroep Fm3̅m. In hierdie kristal word elke Mg2+ is verbonde aan sy ses naburige O2- atome om MgO te vorm6 oktaëders en omgekeerd. Alle Mg-O-bindingslengte is 2.13 A0. Die roosterparameters is a = b= c = 4.26 A0 en α = β = γ = 900.

Magnesiumoksiedpolariteit en geleidingsvermoë

  • MgO is nie 'n polêre of nie-polêre verbinding nie. Dit is 'n ioniese stof en die term "polêr" pas slegs by kovalente molekules as gevolg van die elektronverplasing. In MgO is daar 'n duidelike ladingskeiding tussen elektropositiewe magnesium en elektronegatiewe suurstofatome.
  • MgO toon 'n hoë termiese geleiding maar lae elektriese geleidingsvermoë. Die termiese geleidingsvermoë van magnesiumoksied is 30 W m-1 K-1.

Magnesiumoksiedreaksie met suur

MgO reageer met sterk sure soos soutsuur (HCl) en salpetersuur (HNO3) en vorm sout saam met water.

  • MgO (s) + HCl (aq) = MgCl2 (aq) + H2O (l)
  • MgO (s) + HNO3 (aq) = Mg(NO3)2 + H2O (l)

Magnesiumoksiedreaksie met basis

MgO reageer nie met die basis nie, want dit is self 'n Lewis-basis. Dit aanvaar ook nie H nie+ ione vanaf die basis en dit kan ook nie elektronpare aan die basis skenk nie.

Magnesiumoksiedreaksie met oksied

MgO reageer slegs met water (waterstofoksied) en vorm magnesiumhidroksied.

MgO (aq) + H2O (l) = Mg (OH)2 (Aq)

Gevolgtrekking

Magnesiumoksied is 'n basiese vuurvaste metaal, en dit is stabiel by hoë temperature. Dit het groot nut as 'n teensuurmiddel om maagprobleme, sooibrand, ens. te voorkom. Dit genereer ook magnesium in ons bloed.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings