Magnesium chemiese eienskappe (23 volledige feite)


Elke element vertoon sekere chemiese eienskappe wat dit op verskeie maniere nuttig maak vir die mense. Kom ons bespreek die eienskappe van magnesium.

Magnesium is 'n aardalkalimetaal in die periodieke tabel. Dit verskyn met 'n blink grys kleur en geen spesifieke reuk nie. Net soos ander elemente in die periodieke tabel, het hierdie element ook 'n paar fisiese en chemiese eienskappe, wat belangrik is om bekend te wees om die element te ken.

Kom ons bespreek die posisie van magnesium in die periodieke tabel, sy gewig, konfigurasie, oksidasietoestand en baie ander verwante feite in hierdie artikel.

Magnesium simbool

Simbole word gebruik vir die elemente om hul voorstelling in chemiese reaksies en identifikasie in enige ander chemiese oorsig te maak. Kom ons vind die simbool van magnesium.

Die simbool van Magnesium is Mg. Terwyl die naam van hierdie element "M" en "G" uitgespreek word, word hierdie 2 letters onder druk geplaas sodat die simboliese notasie van die element Mg is.

magnesium chemiese eienskappe
Simbool van magnesium

Magnesium groep in periodieke tabel

Groepe is die voorstelling van kolomme in die periodieke tabel. Kom ons vind in watter groep magnesium behoort.

Magnesium bestaan ​​in groep 2 van die periodieke tabel. In ooreenstemming met die aantal elektrone in die laaste elektroniese dop, word die groep verdeel. Mg het 2 elektrone in die laaste dop sodat dit by groep 2 in die tabel geplaas word.

Magnesiumperiode in periodieke tabel

Periodes van die tabel is die rye wat die elemente met 'n vaste posisie vul. Kom ons identifiseer in watter tydperk Mg behoort.

Magnesium beslaan by periode 3 in die tabel. Dit is omdat die derde elektroniese dop die laaste dop of valensdop in die element is.

Magnesiumblok in periodieke tabel

Blok in die periodieke tabel verteenwoordig 'n stel spesifieke elemente wat soortgelyke vakatures in die valensiedop het in ooreenstemming met orbitale. Kom ons vind die blok van Mg.

Mg behoort aan s-blok van die periodieke tabel. Aangesien sy laaste elektron van die valensieskil op s-orbitaal lê, word magnesium by s-blok geplaas.

Magnesium atoomgetal

Atoomgetal is die aantal protone, elektrone en neutrone (Kerns) teenwoordig in 'n element of die lading wat deur die kern gehou word. Kom ons bespreek die atoomgetal van Mg.

Die atoomgetal van magnesium is 12. Dit beteken dit het 12 protone, 12 neutrone en 12 elektrone.

Magnesium atoomgewig

Die totale gewig van 'n atoom verteenwoordig die atoomgewig van die element. Dit is amper dieselfde as die totale aantal neutrone en protone daarin. Kom ons identifiseer dieselfde vir Mg.

Die atoomgewig van Mg is 24.312 u. Daar kan opgemerk word dat die bykomende aantal protone en neutrone (12+12) = 24 is, wat nader aan sy atoomgewig is.

Magnesium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

elektronegatiwiteit verwys na die aantrekking van elemente vir gedeelde elektron deur ander. Dit word aangedui deur X. Kom ons herken elektronegatiwiteit van Magnesium hieronder.

Volgens die meting van Pauling-skaal is dit geïdentifiseer dat die elektronegatiwiteit van magnesium 1.31 is.

Magnesium atoomdigtheid

Atoomdigtheid kan gedefinieer word as die digtheid van atome per m3 van die elemente. Kom ons stel die atoomdigtheid van Mg in per m voor3.

Die atoomdigtheid van magnesium is 1.74 Mg/m3. Dit beteken in 1 m3 van Mg, kan 'n totale digtheid van 1.74 Mg ontdek word.

Magnesium smeltpunt

Smeltpunt is daardie spesifieke temperatuur waarin 'n element begin smelt van sy vaste toestand na vloeistof. Kom ons bespreek die smeltpunt van Mg.

Die smeltpunt van magnesium word opgemerk as byna 650 °C (923 K). Dit is die laagste hoeveelheid temperatuur waarin 'n element smelt in die periodieke tabel.

Magnesium kookpunt

Kookpunt word gedefinieer as die spesifieke temperatuur waarin 'n periodieke element begin verdamp. Kom ons identifiseer die kookpunt van Mg.

Die kookpunt van magnesium is ongeveer 1090 °C (1360 K). Dit is ook die laagste temperatuur binne die kookpuntbereik van ander elemente.

Magnesium Van der Waals radius

Wetenskaplike Van der Waals het 'n spesifieke eienskap van periodieke element ontdek wat genoem word as atoomradius (rw). Kom ons identifiseer die Van der Waals-radius van Mg.

Die Van der Waals-radius van Magnesium is 173 nm. Dit verwys na die radius van denkbeeldige harde sfeer wat deur die laaste elektroniese dop van die element geskep word.

Magnesium ioniese radius

Die radius van monoatomiese ione wat deur 'n element geskep word nadat ekstra elektrone in die laaste dop gelaat of aangeneem is, word Ioniese radius genoem (rioon). Kom ons vind die ioniese radius van Mg.

Die ioniese radius van Mg2+ is 66nm. Dit is duidelik dat Magnesium 'n groot neiging het om elektrone te verminder of te verlaat en monoatomiese katioon te maak.

Magnesium isotope

Isotope is verskillende vorme van elemente met dieselfde atoomgetal maar verskillende nukleongetal. Kom ons vind die isotope van Mg hieronder.

Die drie stabiele isotope van Mg is 24mg, 25Mg en 26Mg. Andersins is daar 'n totaal van 19 radio-isotope van Magnesium wat redelik onstabiel is.

Magnesium elektroniese dop

Elektroniese skulpe is daardie paaie wat elektrone in elemente hou net soos die son planete in die elliptiese baan hou. Kom ons kyk hoeveel elektroniese dop Mg het.

Daar is drie elektroniese doppe in een atoom magnesium. Die eerste dop bevat 2 elektrone, tweede dop bevat 8 elektrone en die laaste dop het 2 elektrone.

Magnesium energie van eerste ionisasie

Eerste ionisasie-energie kan gedefinieer word as die hoeveelheid energie wat benodig word om die buitenste elektron van die laaste energievlak van atome te verlaat. Kom ons vind die eerste IE van magnesium.

Die eerste ionisasie-energie van magnesium is 737.7 kJ/mol.

Magnesium energie van tweede ionisasie

Tweede ionisasie-energie is daardie energie wat benodig word om die tweede valenselektron te verwyder nadat dit +1 lading in atoom besit het. Kom ons vind die tweede IE van Mg.

Die tweede ionisasie-energie van magnesium is 1450.7 kJ/mol.

Magnesium energie van derde ionisasie

Derde ionisasie-energie verwys na die energie wat benodig word om derde elektron van atome met +2 lading te reduseer. Kom ons vind derde ionisasie van magnesium hier.

Die derde ionisasie-energie van magnesium is 7732.7 kJ/mol.

Magnesium oksidasie toestande

Oksidasietoestand verwys na die spesifieke aantal elektrone wat deur 'n element in die periodieke tabel verloor kan word. Die oksidasietoestand van magnesium word hieronder geïdentifiseer.

Die enigste oksidasietoestand van Magnesium is +2. Mg het net twee elektrone in sy valensieskil, daarom het dit die vermoë om net 2 elektrone oor te laat.

Magnesium elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasie verwys na die rangskikking van elektrone in die orbitale. Dit word verteenwoordig deur Aufbau-beginsel. Kom ons dui Magnesium se elektroniese konfigurasie aan.

Die elektroniese konfigurasie van Magnesium is [Ne] 3s2 . Die volledige konfigurasie in ooreenstemming met die Aufbau-beginsel kan as 1s voorgestel word2 2s2 3p6 3s2. Dit beteken al die elektrone is beperk in s en p orbitaal van die atome van Mg.

Magnesium CAS-nommer

CAS-nommer van chemikalieë verwys na die Chemical Abstracts Services, wat 'n unieke identifikasie van die elemente skep. Kom ons noem die CAS-nommer wat deur Mg.

CAS-nommer van Magnesium is 7439-95-4. Dit word ook CAS Id van die elemente genoem, wat mekaar van mekaar onderskei.

Magnesium ChemSpider ID

ChemSpider is 'n chemiese databasis in aanlyn platform wat vryelik deur enigiemand verkry kan word om te weet oor chemiese eienskappe van element. Kom ons vind Mg se ID in ChemSpider.

Die ChemSpider-ID van Mg is 4575328. Deur hierdie ID te gebruik, kan enigiemand oor magnesium en sy eienskappe in ChemSpider-databasis soek.

Magnesium chemiese klassifikasie

Chemiese klassifikasie identifiseer die kenmerke van die elemente wat van mekaar kan verskil. Kom ons vind die kenmerke van magnesium hier.

Magnesium is die ligste aardalkalimetaal in die periodieke tabel. Mg is baie noodsaaklik in die sellulêre lewe as een van die belangrikste chemiese komponente van selvorming.

Magnesiumtoestand by kamertemperatuur

Element kan in kamertemperatuur verskyn met drie verskillende toestande soos vastestof, vloeistof en gasvormig. Kom ons identifiseer watter staat Mg natuurlik aanneem.

In kamertemperatuur verskyn magnesium as 'n soliede element met 'n blink grys kleur.

Is magnesium paramagneties?

Paramagnetiese elemente of verbindings is dié wat geen ongepaarde elektroniese konfigurasie het nie. Kom ons vind of Mg paramagneties is of nie.

Mg word as 'n paramagnetiese element geïdentifiseer aangesien dit geen ongepaarde elektrone in konfigurasie het nie.

Gevolgtrekking 

Die artikel het meer as 23 chemiese feite oor die aardmetaal Magnesium geïdentifiseer. Die bestaan ​​daarvan in die periodieke tabel is uniek as enige ander elemente. Die element besit alle algemene chemiese eienskappe maar op sy eie manier.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings