Magnesiumkarbonaat(MgCO3) Eienskappe(25 Feite)


Magnesiumkarbonaat is een van die verbindings van magnesium wat algemeen verkry word deur magnesiet te ontgin. Kom ons leer meer oor Magnesiumkarbonaat se eienskappe.

Magnesiumkarbonaat is 'n ioniese verbinding wat hoofsaaklik gebruik word vir die vervaardiging van magnesiumoksied. Dit word ook in baie ander dinge gebruik, soos vloerbedekking, brandwering, kryt, tandepasta, ens.

In hierdie artikel sal ons Magnesiumkarbonaat se nomenklatuur, belangrike eienskappe en struktuur ondersoek.

Magnesiumkarbonaat IUPAC naam

Die IUAPC naam van Magnesiumkarbonaat is magnesiumkarbonaat.

Magnesiumkarbonaat chemiese formule

Die chemiese formule van magnesiumkarbonaat is MgCO3.

Magnesiumkarbonaat CAS-nommer

Die MAS-nommer of MgCO3 is 546-93-0.

Magnesiumkarbonaat ChemSpider ID

Die ChemSpider ID Magnesiumkarbonaat is 10563.

Magnesiumkarbonaat chemiese klassifikasie

MgCO3 word chemies geklassifiseer as 'n anorganiese sout en as 'n karbonaat.

Magnesiumkarbonaat molêre massa

Magnesiumkarbonaat se molêre massa is 26.3207. Die berekening word hieronder getoon:

Berekening van molêre massa van MgCO3

Magnesiumkarbonaat kleur

Die kleur van MgCO3 is wit.

Magnesiumkarbonaat viskositeit

MgCO3se viskositeit kan nie gemeet word nie aangesien dit by verhitting ontbind.

Magnesiumkarbonaat molêre digtheid

Die molêre digtheid van watervry MgCO3 is 0.0350836 mol/cm3.

Magnesiumkarbonaat smeltpunt

Die smeltpunt van watervry MgCO3 is 350 °C

Magnesiumkarbonaat kookpunt

Die kookpunt van MgCO3 is nie bekend nie aangesien dit by verhitting by hoë temperature voor kook ontbind:

MgCO3  → MgO + CO2

Magnesiumkarbonaattoestand by kamertemperatuur

MgCO3 is 'n vaste stof by kamertemperatuur.

Magnesiumkarbonaat ioniese binding

Mg2+ en CO32- ione word verbind deur ioniese bindings, en die bindings tussen C- en O-atome is kovalent.

MgCO3 effekte

Magnesiumkarbonaat ioniese radius

Die radius word sedertdien nie vir magnesiumkarbonaat gedefinieer nie die ioniese/kovalente radiusse word slegs vir atome gedefinieer en gemeet en nie molekules nie. Magnesium karbonaat is 'n ioniese verbinding wat vyf atome bevat.

Magnesiumkarbonaat elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasies wys vir ons hoe die elektrone in 'n atoom orbitaal om die kern. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van MgCO3.

  • Die elektronkonfigurasie van Mg2+ in Magnesiumkarbonaat is 1s2 2s2 2p6, wat ook in die edelgas-konfigurasie geskryf kan word as [Ne]3s0.
  • Dit is nie so eenvoudig om die elektroniese konfigurasie van CO te beskryf nie32- deur bloot atoomorbitale te vul aangesien dit ingewikkelde molekulêre orbitale en kennis van simmetrie en groepteorie sal verg.

Magnesiumkarbonaat oksidasie toestand

Die Mg-atoom in Magnesiumkarbonaat is in 'n +2 Oksidasietoestand. die mede32- ioon is in -2 oksidasietoestand, waar elke O-atoom in 'n oksidasietoestand van -2 is, en die C-atoom is in 'n +4 oksidasietoestand.

Magnesiumkarbonaat alkalies

MgCO3 is alkalies en reageer met sure om sout en koolsuur te vorm.

MgCO3 + 2 HCl → MgCl­­2 + H2CO3

Is Magnesiumkarbonaat reukloos

Magnesiumkarbonaat is reukloos.

Is Magnesiumkarbonaat paramagneties

Paramagnetiese stowwe word deur magnete aangetrek; as gevolg van 'n ongepaarde elektron wat sy magnetiese moment met die magnetiese veld in lyn bring. Kom ons kyk of MgCO3 is paramagneties.

Magnesiumkarbonaat is nie paramagneties nie aangesien al die elektrone van die MgCO3 word gepaard in beide Mg2+ en CO32- ione.

Magnesiumkarbonaat hidreer

MgCO3 vorm drie verskillende hidrate benewens die watervrye vorm:

TipeFormuleAantal watermolekulesMolêre massa
DihidreerMgCO3.2H2O2120.344
DrihidraatMgCO3.3H2O3138.359
PentahidraatMgCO3.5H2O5174.389
Hidrate van magnesiumkarbonaat

Magnesiumkarbonaat kristalstruktuur

Watervrye magnesiumkarbonaat, ook bekend as Magnesiet, kristalliseer in 'n kalsietstruktuur. Die gehidreerde vorms het 'n trikliniese struktuur.

Magnesiumkarbonaat polariteit en geleidingsvermoë

  • MgCO3 is polêr aangesien dit 'n ioniese verbinding is.
  • MgCO3 kan ione voorsien om elektrisiteit in die gesmelte toestand te gelei.

Magnesiumkarbonaatreaksie met suur

Magnesiumkarbonaat is basies en sal met die meeste sure reageer om sout en koolsuur te vorm.

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2CO3

Magnesiumkarbonaatreaksie met basis

MgCO3 reageer nie met basisse nie.

Magnesiumkarbonaatreaksie met oksied

MgCO3 is basies, dus sal dit reageer met suuroksiede soos H3PO4.

3MgCO3 + 2 uur3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3 uur2CO3

Gevolgtrekking

Ons het geleer van Magnesiumkarbonaat se fisiese en chemiese eienskappe, 'n hoogs veelsydige verbinding wat in medisyne gebruik word, kryt, as 'n industriële voorloper, en die kalksteen wat ons op ons vloere gebruik.

Onlangse plasings