3 feite oor die gebruik van voorkoms in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "kyk'' kan in die huidige, verlede of verlede deelwoordvorme in verskillende vorme van tye gebruik word. Kom ons kyk na die gebruik daarvan in drie tye en hul vorme.

Die werkwoord “kyk'' het verskeie vorme wat in die verskillende tye gebruik word. Ons moet die "s" met die stamwoord by raam "lyk” wat gebruik word in die eenvoudige teenwoordige tyd in die geval van derde persoon enkelvoud getal onderwerp. Die ander vorms kyk en kyk word in kontinue en verlede tydsvorme gebruik. 

Kom ons bespreek nou meer interessante feite rakende die gebruik van "kyk" in die drie tye saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Kyk'' in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd is 'n grammatikale tydsvorm wat gebruik word om die handelinge van die huidige oomblik aan te bied. Kom ons kyk hoe "kyk" optree in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord "kyk'' in die vorms "kyk'', "kyk'', of "soek'' word gebruik om die teenwoordige tyd te vorm.  Ons gebruik die werkwoord "kyk'' om te verwys na die aksie om enige persoon of ding in 'n algemene sin dop te hou.

Wanneer kan ons gebruik "kyk'' in die present gespanne?

Ons gebruik die woord "kyk" wanneer ons iets of iemand naby moet kyk. Ons moet kyk, lyk of kyk saam met is/is/is, was of was gewees om sinne in die teenwoordige tyd te vorm.

Sinstruktuur van "kyk'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "kyk'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tense(i) Onderwerp (enige persoon) + kyk/lyk + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
(ii) Doen/doen + Onderwerp (enige persoon) + lyk + voorwerp +oorblywende deel ? (om ondervragende sin te raam)
(iii) Kyk (basisvorm) + voorwerp + res van die sin (imperatiewe sin)     
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp (enige persoon) + is/is/is + kyk + voorwerp + res van die sin (omraam selfgeldende sin)
b. Am/is/is + onderwerp + kyk + voorwerp + oorblywende deel (ondervragingsin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het/het + gekyk (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp gekyk + voorwerp + oorblywende deel +?(vraagvormsin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp (enige persoon) + het/het gekyk + voorwerp + oorblywende deel (stelling)
b. Was/was + onderwerp (enige persoon) + kyk + voorwerp + oorblywende deel (vraag)   
Sinstruktuur van "kyk'' in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "kyk'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseJy lyk na die wysste van almal in die groep.In hierdie scenario word die werkwoord "kyk'' gebruik om te wys dat jy nou baie wys voorkom onder al die lede van die groep.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseRohamat kyk by die venster uit terwyl dit katte en honde reën.Ons vind dat die term "soek" gebruik word om die voortdurende aksie te vorm om die meisie aantreklik te maak, want sy dra die twee dele.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie vrou het na die vreemdeling gekyk asof sy hom ken.Ons kom agter dat die vrou lank na die onbekende persoon gestaar het asof sy hom al lank ken.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseGargi soek al 'n uur na haar sakdoek in die kamer. Deur hierdie sin kry ons die konsep dat die werkwoorde "het gesoek" gebruik word om 'n sin te raam om 'n aksie te gee van Gargi se soek na die sakdoek is al 'n geruime tyd aan die gang.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “kyk” in die teenwoordige tyd-

"Kyk'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is die werkwoordvorm wat 'n handeling van die verlede toon. Nou sal ons 'n verduideliking kry van hoe die werkwoord "kyk" sy rol in die verlede tyd speel.

Die gewone werkwoord "kyk'' word in die verlede tyd gebruik om die spesifieke voorkoms van iemand wat voorheen gesien is, te wys.

Wanneer kan ons gebruik "kyk'' in die verlede tyd?

Ons gebruik die werkwoord "kyk" in die 2de vorm "gekyk" in die verlede tyd wanneer ons die aksie moet aanbied om dinge te kyk of direk daarna te kyk. Ons moet hierdie werkwoord gebruik saam met was/was, had en was volgens die vereiste om sinne in die verlede tyd te raam.

Sinstruktuur of vorming met die werkwoord "kyk'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "kyk'' in die verlede tyd-
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp (enige persoon) + gekyk (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (in tyd van selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp (enige persoon) + kyk + voorwerp + res van die sin (om vraag te maak)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + was/was + op soek + voorwerp + oorblywende deel van die sin (terwyl selfgeldende sin omraam)
b. Was/was + onderwerp (enige persoon) + kyk + voorwerp + oorblywende deel van die sin (ondervragende sin of vraag
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het gekyk (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (terwyl selfgeldende sin omraam)
b. Het +onderwerp + gekyk (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin(vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + het gesoek + voorwerp + res van die sin (vir selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp (enige persoon) + + gekyk + voorwerp + rus +?(om vraag te maak)
Sinstruktuur of vorming met die werkwoord "kyk'' in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "kyk'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydOns het gesoek na die dag wanneer ons die geleentheid sou kry om die krieketwedstryd in die stadion te geniet.In die sin word die werkwoord "gekyk'' gebruik om 'n sin te raam om 'n voltooide handeling in die verlede te vorm. Dit word gesien dat ons gesoek het na die dag wanneer ons die wedstryd sou geniet.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydMy pa het die oorsaak van ons geskil met die buurman ondersoek.Hier is “was looking” in die gebruik om verlede progressiewe tyd te vorm. Ons kom agter dat my pa gesoek het na die rede vir die dispuut met die buurman.
3. Verlede volmaakte tydDie sop het heerlik gelyk voor die speserye daarby gevoeg is.Hierdie voorbeeld wys vir ons die werkwoord "het gekyk" is in die gebruik van 'n sin met 'n sin om te voorsien dat die sop baie lekker voorgekom het voordat die speserye daarby gevoeg is.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie baba het twee uur lank na die katjies gekyk by hul speel.In hierdie sin is die werkwoord "het gekyk" in die gebruik om te verwys na 'n voortdurende aksie van die verlede. Ons sien dat die baba vir 'n geruime tyd die katjie by hul speletjie geniet het.
Voorbeelde en verduidelikings van “kyk” in die verlede tyd

"Kyk'' in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "kyk'' sal sal/wil daarna bring om toekomstige tyd te raam om toekomstige handelinge te noem. Kom ons vind die aspekte van hoe "kyk" optree in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord gebruik "kyk'' in die toekomende tyd om die handeling te vertoon om iets of iemand in die toekoms te vind.

Wanneer kan ons gebruik "kyk'' in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord "kyk'' saam met sal/wil om ons voorneme te toon om die situasies van iets in die toekoms uit te vind. Ons is ook seker om dit te gebruik wanneer ons wil hê iemand moet na iets kyk wat verras of belangstel.

Sinstruktuur van "kyk'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming met "kyk'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal lyk + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende of verklarende sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + kyk + voorwerp + oorblywende deel +?(in geval van raamvraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + kyk + voorwerp + oorblywende deel (stelling of beskrywende sin)  
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + wees + kyk + voorwerp + oorblywende deel +?(in geval van vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + gekyk het + voorwerp + oorblywende deel (terwyl selfgeldende sin omraam)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + gekyk het + voorwerp + oorblywende deel +?(om vraag te maak)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp + sal/sal + gewees het + kyk + voorwerp + oorblywende deel (vir die maak van assertiewe sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + was + gesoek + voorwerp + oorblywende deel (vir die maak van vraag)
Sinstruktuur van "kyk'' in die toekomende tyd

Voorbeelde en voorbeelde van "kyk'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydEk sal kyk hoe hulle die huis bou.Die werkwoord "kyk'' saam met wil word gebruik om vir ons 'n voorbeeld te gee om my te laat staar na die manier waarop hulle die huis in die toekoms bou.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie oplossing vir die probleme sal maklik wees vir 'n goeie verduideliking.Hier het ons gevind dat die werkwoord "sal soek'' 'n deurlopende aksie gevorm het waarin ons sien dat die oplossing van die probleme baie eenvoudig en maklik sal lyk vir 'n goeie verduideliking.
3. Toekomstige volmaakte tydVairabi sal iemand gesoek het om haar huis dop te hou.Die sin gee ons die gevoel dat die meisie Vairavi iemand wou gehad het om haar huis dop te hou.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie skilders sal vir 'n paar minute na hul skilderye gekyk het.Die werkwoord "sal gekyk het" het 'n sin in die progressiewe vorm gemaak waarin ons vind dat die skilders al 'n geruime tyd na hul skepping sal kyk.
Voorbeelde en voorbeelde van “kyk” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Aan die einde van die artikel kan ons sê dat ons frases met die werkwoord "kyk'' kan maak soos "moenie nou kyk nie", "kyk voor jy spring", "anderpad kyk", "nodig" om nie verder te kyk nie'', ens. Ons kan frasewerkwoorde soos "soek" en "kyk op", "kyk vorentoe", "kyk in", "kyk rond", "kyk na" raam. ' ens met hierdie werkwoordvorm.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings