Livermorium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Lv of Livermorium is 'n transaktinied element en uiters radioaktief van aard wat slegs in die laboratorium voorberei word. Kom ons verduidelik Livermorium in detail.

Livermorium is die sintetiese element wat in groep 16 geplaas word. Dit is die swaarste element onder die chalkogene. Die eienskap van Lv is baie soortgelyk aan 'n ander homoloog van groep 16 soos suurstof en swael. Dit is ook 'n na-oorgangsmetaalelement soos polonium.

Kom ons bespreek in hierdie artikel sommige van die chemiese sowel as fisiese eienskappe van Livermorium, soos smeltpunt, kookpunt, atoomgetal, ens.

1. Livermorium simbool

Die atoomsimbool van Livermorium is "Lv" wat van die Engelse alfabet kom. Aangesien Li vir litium in alkalimetaal geneem word, gebruik ons ​​dus "Lv" in plaas van Li vir die afkorting van Livermorium as 'n atoomsimbool.

Atoomsimbool van Livermorium

2. Livermorium groep in die periodieke tabel

Die groep Livermorium in die periodieke tabel is 16 omdat dit 'n chalkogenmetaal is. Dus, dit word as 'n element in die 16de groep geplaasIn die Mendeleev periodieke tabel is dit groep 16, maar in die moderne tabel word dit as die VIA-groep geplaas volgens die neerslagtabel.

3. Livermorium periode in die periodieke tabel

Livermorium behoort tot periode 7 in die periodieke tabel omdat dit meer as 86 elektrone in die valensiedop het. Tot periode 6 sal daar 86 weesth elemente wat goed geplaas is, sodat die oorblywende 30 elektrone die 7 kryth tydperk na die aktiniedreeks saam met die post-oorgangselement.

4. Livermorium blok in die periodieke tabel

Livermorium is 'n p-blok element omdat die valenselektrone in die p-orbitaal teenwoordig is. Lv het ook s-, d- en f-orbitale maar die buitenste elektrone is volgens die Aufbau-beginsel in die 7p-orbitaal teenwoordig.

5. Livermorium atoomgetal

Die atoomgetal van Livermorium is 116, wat beteken dit het 116 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone. Om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Livermorium atoomgewig

Die atoomgewig van Livermorium is 293 op die 12C-skaal wat beteken dat die gewig van Livermorium die 293/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement. Die oorspronklike atoomgewig van Livermorium is 293.08, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Livermorium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die elektronegatiwiteit van Livermorium is 2 volgens die Pauling-skaal, wat beteken dit het elektronegatiewe aard en kan elektrone na homself toe trek. Die groep 16th element het 'n hoër elektronegatiwiteit aard soos suurstof maar soos die groep afneem, neem elektronegatiwiteit ook af.

8. Livermorium atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van Livermorium is 12.9 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Livermorium met sy volume te deel. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar die atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Livermorium is 289 g
 • Die volume van die Livermorium-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Livermorium is 293/ (22.4) = 13.08 g/cm3

9. Livermorium smeltpunt

Die smeltpunt van Livermorium lê van 637 K tot 780 K temperatuur, want by kamertemperatuur bestaan ​​Livermorium as uiters radioaktief. Dit het minder energie nodig om die kristal tot 'n vloeistof te smelt. Deur die temperatuur te verhoog, kan die elemente in 'n goeie rangskikking geplaas word.

10. Livermorium kookpunt

Die kookpunt van Livermorium is vanaf 1035 K tot 1135K omdat dit in vaste vorm by kamertemperatuur bestaan ​​en ook 'n na-oorgangsmetaalelement is. Weens die radioaktiewe aard daarvan, fluktueer die waarde ook.

11. Livermorium Van der Waals radius

Die Van der Waal se radius van Livermorium is 175 pm, want dit het 7s en 'n gevulde 6d, 5f orbitaal so dit het 'n baie swak siftingseffek. Om hierdie rede neem die kernaantrekkingskrag vir die buitenste orbitaal toe, en dit verminder die radius.

 • Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sferies van vorm is.
 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar Rstaan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of die som van 'n radius van twee atome.

12. Livermorium ioniese radius

Die ioniese radius van Livermorium is 175 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Livermorium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Livermorium-atome.

13. Livermorium isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Livermorium.

Stabiele isotope word in die onderstaande afdeling van Livermorium bespreek:

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
290LvSintetiese8α174
291LvSintetiese18α175
292LvSintetiese12α176
293Lv  Sintetiese53α177
294Lv  Sintetiese54α178
Isotope van Livermorium

Livermorium is 'n kunsmatige element en as gevolg van hierdie rede het dit geen stabiele isotope toe dit eers gesintetiseer is nie. Daarna word bogenoemde vyf isotope in die laboratorium gesintetiseer met baie lae stabiliteit aangesien dit 'n hoogs radioaktiewe aard het.

14. Livermorium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Livermorium.

Die elektroniese dopverspreiding van Livermorium is 2 8 18 32 32 18 6 omdat dit s, p, d en f orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 86 elektrone het en om 116 elektrone te rangskik, benodig dit 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s , 7p orbitale.

15. Livermorium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van Livermorium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10  5f14 6s2 6p4 6d10 7s2 7p4 want dit het 115 elektrone en daardie elektrone moet na die naaste orbitaal van die kern s, p, d en f orbitale geplaas word en vir die 1st,2nd, 3de, 4th,5th, 6th, 7th orbitale.

 • As gevolg van uitruilenergie, gaan elektrone eerste in 6s-orbitaal dan 5d.
 • Waar die eerste getal vir die hoofkwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Rn het 86 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na die edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Rn]5f146d107s27p4.

16. Livermorium energie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasiewaarde vir Lv is 663.9 KJ/mol omdat die elektron uit die gevulde 7p orbitaal verwyder word. Die verwydering van die eerste elektron Lv kry ekstra stabiliteit aangesien dit 'n half-gevulde konfigurasie kry. Alhoewel die teenwoordigheid van 6s, en 5f orbitaal maar die eerste ionisasie-energie van Lv is baie laag.

17. Livermorium energie van tweede ionisasie

Die 2nd ionisasie-energie van Livermorium is 1330 KJ/mol omdat, in die 2nd ionisasie, word elektrone uit die halfgevulde 6p-orbitaal verwyder. Op 2nd ionisasie, Lv verloor sy stabiliteit so die proses is ongunstig en om hierdie rede, 2nd ionisasie is amper dubbel van eerste IE

18. Livermorium energie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie vir Lv is 28500 KJ/mol want die derde ionisasie vind plaas vanaf 7p orbitaal en kry stabilisering maar die waarde is hoër as wat verwag is omdat

 • Lv het 'n 7s orbitaal wat onderhewig is aan relativistiese sametrekking en hiervoor sal die kernaantrekking vir die buitenste elektrone toeneem.
 • Lv het ook 5f en 6d orbitaal wat onderhewig is aan swak afskermende effek en om hierdie rede sal ook kernaantrekkingskrag op die buitenste elektrone verhoog word en die verwydering van die elektron vereis groter hoeveelheid energie.

19. Livermorium oksidasietoestande

Lv het -2,+2 en +4 stabiele oksidasietoestande soos ander elemente in groep 16. As gevolg van die inerte paar-effek probeer die elektrone om in die 7s-orbitaal as gepaarde vorm te bly, dus kan dit nie sesvalente aard as die promosie toon nie energie van 7s tot 7d is baie hoog.

20. Livermorium CAS-nommer

Die CAS-nommer van die Livermorium-molekule is 54100-71-9, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Livermorium Chem Spider ID

Die Chem Spider ID vir Livermorium is 4886708. Deur hierdie nommer te gebruik, kan ons al die chemiese data wat met die Livermorium-atoom verband hou, evalueer.

22. Livermorium allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Livermorium.

Livermorium het geen allotrope nie, want dit is 'n sintetiese radioaktiewe element wat stabiel kan wees in die laboratorium. As gevolg van voortdurende verval kan ons dit nie in suiwer vorm vind nie.

23. Livermorium chemiese klassifikasie

Livermorium word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Lv is 'n na-oorgang chalkogenmetaalelement
 • Lv is 'n transaktiniedmetaal
 • Lv is 'n sterk kunsmatige radioaktiewe sintetiese element
 • Lv is 'n super swaar element

24. Lewermorium toestand by kamertemperatuur

Livermorium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal-interaksie het. In die kristalvorm neem dit romboëdrale meetkunde aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atoom is baie hoog by kamertemperatuur.

Die vaste toestand van Livermorium kan teen 'n baie lae temperatuur na vloeistof verander word, waar die willekeurigheid vir die Livermorium-atoom verminder sal word.

25. Is Livermorium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Livermorium paramagneties is of nie.

Livermorium is paramagneties as gevolg van die teenwoordigheid van twee ongepaarde elektrone in die valensie 7p orbitaal. vanweë die hoogs radioaktiewe aard daarvan, kan ons nie die molêre vatbaarheid van Livermorium voorspel nie.

Gevolgtrekking

Livermorium groep 16th kunsmatige radioaktiewe element byna nul stabiliteit. Dit is baie moeilik om hierdie element in ander eksperimente te hanteer as gevolg van oormatige radioaktiewe verval. livermorium is die element wat nie in die natuur voorkom nie.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings