Eienskappe van litiumfluoried (LiF) (25 feite wat u moet weet)


Litiumfluoried is 'n anorganiese verbinding met 'n struktuur soortgelyk aan natriumchloried Kom ons bespreek verskeie feite wat met litiumfluoried verband hou in hierdie artikel.

Litiumfluoried is 'n ioniese verbinding wat gevorm word deur die kombinasie van 'n alkalimetaal, litium en halogeen, Fluoor. Dit het 'n bitter of soutagtige smaak met 'n lineêre vorm. Daar word gevind dat die brekingsindeks 1 .3915 is. litiumfluoried is stof wat oplosbaar is in water en HF en nie in etanol nie.

Litiumfluoried word berei deur Li(OH) te behandel2 of Li2CO3 met HF. Kom ons bespreek die kleur, viskositeit en digtheid van litiumfluoried in die volgende afdelings.

Litiumfluoried IUPAC naam

Die IUPAC-naam van litiumfluoried is litiumfluoried.

Litiumfluoried chemiese formule

Die chemiese formule van litiumfluoried is LiF.

litiumfluoried eienskappe
Vorm van LiF

Litiumfluoried CAS-nommer

Die CAS-nommer van litiumfluoried is 7789-24-4.

Litiumfluoried chemspider ID

Die chemspider ID van litiumfluoried is 23007.

Litiumfluoried chemiese klassifikasie

  • Litiumfluoried is 'n organiese verbinding wat solied is.
  • Litiumfluoried bestaan ​​uit litiumioon en fluoriedioon.
  • Litiumfluoried word gevorm deur die elektrostatiese aantrekking van twee teenoorgestelde ladings soos Li+ en F-.

Litiumfluoried molêre massa

Die molêre massa van litiumfluoried is 25.939 gram/mol.

Litiumfluoried kleur

Die kleur van litiumchloried is wit of soms kan dit 'n deursigtige kristal wees.

Litiumfluoriedviskositeit

Die viskositeit Daar word gevind dat litiumfluoried afneem wanneer die temperatuur verhoog word. Volgens studie wanneer die temperatuur van 1000 tot 1800 Kelvin verhoog word, verander die viskositeit van 1.8 tot 0.8 m Pa s.

Litiumfluoried molêre digtheid

Die kiestand digtheid van litiumfluoried is 2.635 gram / cm3 .

Litiumfluoried smeltpunt

Die smeltpunt van litiumfluoried is 845 grade Celsius of 1118 Kelvin. Dit is ook 1553 grade Fahrenheit.

Litiumfluoried kookpunt

Die kookpunt van litiumfluoried is 1676 grade Celsius of 1949 Kelvin. Volgens die fahrenheitskaal is dit 3049 grade fahrenheit.

Litiumfluoriedtoestand by kamertemperatuur

Daar word gevind dat litiumfluoried 'n wit gekleurde poeier of 'n deursigtige kristal is wat higroskopies van aard is.

Litium floride ioniese binding

Litiumfluoried word gemaak deur die ioniese binding tussen litiumioon en fluoriedioon. Litium het een van sy elektron verloor om Li te word+ en fluoor aanvaar daardie elektron om F te word- . Dan trek hulle mekaar aan om die verbinding te vorm.

Litiumfluoried ioniese radius

Die ioniese radius van litiumfluoried is 1.570.

Litiumfluoried elektronkonfigurasie

Die verskillende orbitale wat betrokke is by die vul van elektrone is s,p,d en f. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van LiF.

Die elektroniese konfigurasie van litium is 1s1 2s1 en Fluoor is 1s1 2s2 2p3.

Litiumfluoried oksidasietoestand

Die oksidasietoestand van litiumfluoried is nul.

Litiumfluoried suur of alkalies

Daar word gevind dat die waterige oplossing van litiumfluoried suur is.

Is litiumfluoried reukloos?

Litiumfluoried is 'n reuklose vaste stof met 'n bitter of soutagtige smaak.

Is litiumfluoried paramagneties?

Paramagnetiese stof het 'n permanente dipoolmoment. Kom ons kyk of Litiumfluoried paramagneties is of nie.

Daar word gevind dat litiumfloried 'n diamagnetiese stof is omdat al die elektrone gepaard is.

Litiumfluoried hidreer

Litiumfluoried vorm nie in 'n tipe hidraat nie, aangesien dit nie met oksiede reageer nie.

Litiumfluoried kristalstruktuur

Die kristalstruktuur van litiumfluoried 'n gesig-gesentreerde kubieke rooster met die rooster konstante waarde van 403.51 Pico meter.

Litiumfluoried polariteit en geleidingsvermoë

Litiumfluoried is 'n polêre verbinding met 'n dipoolmomentwaarde 6.327 D. Dit is polêr van aard as gevolg van sy ioniese karakter. Litiumfluoried het 83.9% ioniese karakter. Ook die verbinding word gevorm deur die elektrostatiese aantrekking van twee teenoorgestelde ladings is die rede vir sy ioniese gedrag.

Litiumfluoried is 'n goeie geleier omdat dit 'n ioniese verbinding is. Daar word gevind dat die meeste van die ioniese verbindings goed in geleidingsvermoë is.

Litiumfluoriedreaksie met suur

Litiumfluoried reageer met waterstoffluoried om Litiumwaterstoffluoried te vorm en ook met waterstofchloried om litiumchloried en waterstoffluoried te vorm.

LiF + HCl → LiCl + HF

LiF + HF → LiHF2

Litiumfluoriedreaksie met basis

Litiumfluoried reageer met 'n basis soos litiumhidroksied om 'n dubbelsout met die formule LiF te vorm. LiOH.

LiF + Li(OH)2 → LiF.Li(OH)2

Litiumfluoriedreaksie met oksied

Daar is geen reaksie waargeneem vir litiumfluoried en oksiede nie as gevolg van die afskermstruktuur daarvan.

Litiumfluoried reageer met 'n metaal

Daar is geen reaksie tussen Litiumfluoried en metaal gevind nie as gevolg van suurstofvakatures.

Gevolgtrekking

Litiumchloried word gebruik in litiumfosfor-heksafluoriedbatterye, elektrolise van fluoor, in vakuum ultravioletspektrum, stralingsdetektors en kernreaktore. Wanneer dit verhit word, vorm litiumfluoried giftige fluoriedgas.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings