Eienskappe van litiumchloried (LiCl) (25 feite wat u moet weet)


Litiumchloried, ook bekend as Chlorolithium, is 'n ioniese verbinding (met sekere kovalente eienskappe). Kom ons bestudeer die verskillende eienskappe van litiumchloried.

Litiumchloried is 'n higroskopiese kristallyne sout wat hoofsaaklik gebruik word in die vervaardiging van metaallitium as 'n elektroliet, as 'n soldeervloeimiddel vir aluminium en waterige oplossingsvorm. Dit word gebruik vir die beheer van humiditeit in die lugversorgingsbedryf.

Ons bespreek die chemiese formule, polariteit, kleur, viskositeit, smeltpunt en vele meer eienskappe van litiumchloried.

Litiumchloried IUPAC naam

Die  IUPAC naam (International Union of Pure and Applied Chemistry) van LiCl is litiumchloried.

Litiumchloried chemiese formule

Die chemiese formule vir litiumchloried is LiCl.

Litiumchloried CAS-nommer

Litiumchloried het die CAS-registernommer (numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) 7447-41-8.

Litiumchloride ChemSpider ID

Litiumchloried het die ChemSpider ID ('n gratis chemiese struktuur databasis) 22449.

Litiumchloried chemiese klassifikasie

  • LiCl is 'n neutrale ioniese verbinding.
  • LiCl toon sekere kovalente eienskappe as gevolg van die buitengewone klein grootte van die litiummetaal katioon (Li+) in die alkalimetaalreeks.
  • LiCl is maklik oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels soos asetoon.

Litiumchloried molêre massa

Die molêre massa van LiCl is 42.39 g/mol.

Litiumchloried kleur

Litiumchloried is 'n kleurlose kristal of wit vaste stof.

Litiumchloried viskositeit

LiCl het 'n viskositeit van 0.87cP(centipoise) by 807° Celsius.

Litiumchloried molêre digtheid

Die molêre digtheid van LiCl is 0.0207 mol/cm3 omdat dit 'n digtheid van 2.07 g/cm het3.

Litiumchloried smeltpunt

Die smeltpunt van LiCl is 605-6140 C of 878-887 K.

Litiumchloried kookpunt

Litiumchloried het 'n kookpunt van 13820 C of 1655 k.

Litiumchloried toestand by kamertemperatuur

LiCl bestaan ​​as 'n vaste stof by kamertemperatuur omdat dit 'n smeltpunt hoër as by kamertemperatuur het.

Litiumchloried ioniese binding

LiCl is 'n normale ioniese verbinding. Dit word gevorm wanneer 'n elektron van 'n metaalioon na 'n nie-metaalioon oorgaan. Li is 'n alkalimetaal, en Chloor (Cl) is 'n nie-metaal en het die elektrostatiese aantrekkingskrag tussen Litiumkation (Li)+) en Chlooranioon (Cl-), wat dus 'n ioniese binding vorm.

Litiumchloried ioniese/kovalente radius

Die ioniese radius van LiCl, soos enige verbinding, kan nie bepaal word nie aangesien die ioniese radius slegs vir 'n enkele atoom bereken kan word.

Litiumchloried elektroniese konfigurasie

Die verspreiding of rangskikking van elektrone in verskillende atoom- of molekulêre orbitale (s, p, d en f) van 'n element word gedefinieer as die elektroniese konfigurasie van daardie element.

  • Die elektroniese konfigurasie van Litium (Li) is = 1s2, 2's1, met slegs een elektron in die valensiedop.
  • Die elektroniese konfigurasie van Chloor (Cl) is = [Ne] 3s2 3p5, met slegs een elektron wat nodig is om die oktetreël te voltooi.

Litiumchloried-oksidasietoestand

Die algehele oksidasietoestand van LiCl is neutraal.

  • Die oksidasiegetal van litium is +1
  • Die oksidasiegetal van Chloor is -1

Litiumchloried suur/alkalies

LiCl is 'n neutrale sout wat beteken dat dit nie suur of basies is nie. LiCl word berei uit 'n sterk basis (LiOH) en 'n sterk suur (HCl), wat 'n neutrale oplossing produseer, en die pH sal 7 wees.

Is litiumchloried reukloos?

Litiumchloriedoplossing is reukloos.

Is litiumchloried paramagneties?

Paramagnetiese verbindings word na die magnetiese veld aangetrek aangesien hulle een of meer ongepaarde elektrone in hul orbitale bevat. Kom ons kyk of LiCl paramagneties is of nie.

LiCl is diamagneties omdat dit nie ongepaarde elektrone in die valensiedop van die alkalimetaalkation (Li) bevat nie+).

Litiumchloried hidreer

Die kristal van LiCl bevat watermolekules en vorm hidrate, LiCl.nH2O, waarin 'n' 1,2,3 mol water kan wees (mono-, tri- en pentahidrate daarvan is bekend) vanweë die higroskopiese aard daarvan.

Litiumchloried kristalstruktuur

LiCl is 'n ioniese kristal met 'n kubieke kristalstruktuur met kubieke roosterparameters.

Litiumchloried polariteit en geleidingsvermoë

  • LiCl is nóg 'n polêre molekule nóg 'n nie-polêre molekule (die polariteitsverskil is groter as 2 tussen Litium- en chloorione); dit is 'n ioniese molekule.
  • LiCl is 'n sterk elektroliet en gelei elektrisiteit in waterige vorm (dissosieer heeltemal in Li+ en Cl- wat elektriese lading bevat). Dit is egter 'n nie-geleier in vaste vorm aangesien geen vrye ione teenwoordig is om 'n elektriese lading te dra nie.

Litiumchloried reaksie met suur

LiCl reageer met sure. Dit reageer byvoorbeeld met swaelsuur en vorm litiumsulfaat en waterstofchloried as produkte. Die chemiese reaksie word hieronder gegee:

2LiCl + H2SO 2HCl + Li2SO4

Litiumchloried reaksie met basis

LiCl kan met 'n basis reageer. Dit kan byvoorbeeld met natriumhidroksied kombineer en litiumhidroksied- en natriumchloriedprodukte lewer. Die chemiese reaksie word hieronder gegee:

LiCl + NaOH LiOH + NaCl

Litiumchloried reaksie met oksied

LiCl reageer met Oksiede soos yster (iii) Oksied om ysterchloride en litiumoksied te gee. Die chemiese reaksie word hieronder gegee:

Fe2O3 + 6LiCl  2 FeCl3 + 3Li2O

Litiumchloried reaksie met 'n metaal

LiCl reageer met metale soos natrium (Na) om natriumchloried en litium te lewer. Die chemiese reaksie word hieronder gegee:

LiCl + Na NaCl + Cl

Gevolgtrekking

Litiumchloried bestaan ​​in verskillende vorme wat watervrye, gehidreerde sout en waterige oplossings insluit. Dit het higroskopiese eienskappe en is vervloeiend van aard, aangesien LiCl as 'n hidraat kristalliseer. Dit het 'n skerp, soutagtige smaak. LiCl is 'n ioniese stof.

Priyanka Khanduri

Hi...ek is Priyanka Khanduri. Ek is 'n nagraadse in farmaseutiese wetenskappe. Ek het meer as vier jaar se onderwyservaring in wetenskap. Ek het 'n belangstelling en kundigheid in die vak Chemie. Ek is mal daaroor om te leer oor wetenskaplike navorsing, en uitvindings, en te leer oor chemikalieë, ek glo dat my kennis in hierdie veld sal bydra tot my toekomstige pogings. Kom ons koppel via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/priyanka-khanduri-a834ba1a6

Onlangse plasings