3 feite oor die gebruik van luister in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "luister" kan in dieselfde spelling in huidige, verlede of verlede deelwoord gebruik word. Ons gaan die gebruik van "luister" in drie tye leer.

Ons moet die "s'' by die stamwoord byvoeg om "luister" te vorm as ons dit toepas in die derde persoon enkelvoud getal onderwerp. Die werkwoord "luister'' word gevorm deur "luister" terwyl 'n sin in aaneenlopende tye omraam word. Ons neem die werkwoord “geluister” as verlede- en verlede deelwoordvorm. Hierdie geraamde vorms word in alle tye gebruik 

Kom ons bespreek nou meer interessante feite oor die gebruik van "luister" in die huidige, verlede en toekomstige tyd om die gebruik daarvan te leer.

 "Luister'' in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "luister'' in die vorms "luister'', of "luister'' kan die toepassings daarvan in die teenwoordige tyd wys. Kom ons sien die gebruik van "luister" in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "luister'' om te verwys na die handelinge om iets of iemand te hoor wanneer hulle iets praat.

Wanneer kan ons gebruik "luister'' in die present gespanne?

Die woord “luister” moet gebruik word in die huidige tyd wanneer dit nodig is om te noem dat ons aandag gee aan wat iemand vir ons sê en doen wat hulle voorstel. Ons moet luister, luister, geluister saam met is/is/is, het/het, was/was gebruik om te verwys na die handelinge om iets of iemand te hoor.

Sinstruktuur of vorming met "luister'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "luister'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tense(i) Onderwerp (enige persoon) + luister/luister + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
(ii) Doen/doen + Onderwerp + luister + voorwerp +? (ondervragende sin)       
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + am/is/is + werkwoord + ing + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Am/is/is + onderwerp + werkwoord + ing + voorwerp + rus (ondervragingsin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het + geluister (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp geluister + voorwerp + res van die sin +?(vraagvormsin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + was/was + werkwoord+ ing + voorwerp + res van die sin (stelling)
b. Is/was + onderwerp + luister + voorwerp + res van die sin (vraag)   
Sinstruktuur of vorming met “luister” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "luister'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie seun luister baie aandagtig na die onderwyser wanneer hy enige onderwerp in die klas bespreek.Hier wys die gebruik van die werkwoord “luister” dat die seun baie aandag aan die onderwyser gee wanneer hy in die klas praat.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseOns luister met groot aandag na die musiek op die radio, want die liedjies is baie vermaaklik.Die werkwoord "luister" word gebruik om die aaneenlopende aksie te vorm om die musiek te hoor wat op die radio speel vir wonderlike vermaak.
3. Hedendaagse volmaakte tydHet jy al na my woorde geluister oor die belangrikheid van hardlees?Ons sien die werkwoord "het geluister" dien as 'n voorbeeld van die gebeurtenis wat pas afgehandel is. Ons vind in die vorm van 'n vraag wat iemand gevra het of jy die woorde gehoor het oor die waarde van hard lees.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseMy vriende luister al vir twee uur na die regstreekse kommentaar van die krieketwedstryd.Die sin gee ons die gevoel dat die werkwoorde "het geluister" gebruik word om aan te toon dat die aksie al 'n geruime tyd in die hede aan die gang is, alhoewel dit vroeër begin is.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "luister" in die teenwoordige tyd

"Bar'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd dui op die werkwoordvorm wat die handeling van die vorige oomblik noem. Nou sal ons die funksie van "luister" in die verlede tyd.

Ons kan sekerlik die werkwoord "luister" toepas in die vorm "geluister” in die verlede tyd, aangesien dit ons help om 'n handeling aan te bied om aandag te gee aan enige klank of woorde wat iemand in die verlede gepraat het.

Wanneer gebruik iemand "luister'' in die verlede tyd?

Ons doen aansoek "luister'' in 'n sin wanneer ons enige wens het om die gehoor van iets of iemand baie naby in die verlede aan te dui. Ons moet die vorige vorm “geluister” toepas om na die aksies te verwys.

Sinstruktuurpatroon met die werkwoord "luister'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "luister'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp (enige persoon) + geluister (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (in die tyd van die opstel van assertiewe sin)
b. Het + onderwerp (enige persoon) + luister (wortelvorm) + voorwerp + res van die sin (om vraag te maak)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was/was + werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin (terwyl selfgeldende sin omraam)
b. Was/was + onderwerp (enige persoon) + luister + voorwerp + oorblywende deel van die sin (ondervragende sin of vraag)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het geluister (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin ('n selfgeldende vorm van 'n sin)
b. Het + onderwerp + geluister (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin+?(vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was + werkwoord + ing + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) b. Was + onderwerp (enige persoon) + gewees + werkwoord + ing + voorwerp + rus +?(om vraag te maak)
Sinstruktuurpatroon met die werkwoord “luister” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "luister'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydWrittick het baie aandagtig na sy pa se raad geluister. Die werkwoord "geluister" word gebruik om 'n sin te raam om 'n voltooide handeling in die verlede te vorm. Dit word gesien dat die seun Writtick die raad wat sy pa aan hom gegee het, voorheen baie aandagtig gehoor het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDie seuns het na die liedjies op die luidspreker geluister en grasieus gedans.Hier dui die gebruik van die werkwoord "was luister" op 'n handeling van gehoor in die verlede. Ons kom agter dat die seuns baie gretig na die liedjies geluister en gedans het.
3. Verlede volmaakte tydDie vroue het na die gerug geluister voordat dit oral versprei het.Hier verskaf die werkwoord “het geluister” vir ons 'n sin dat die vroue die gerug leer ken het voordat enigiemand dit kon hoor.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseKakoli het 'n uur lank na die opdrag wat haar boos gegee het, geluister.Hier is die werkwoord "het geluister" in die gebruik om te verwys na 'n handeling wat in die verlede tyd voortgeduur het.
Voorbeelde en verduidelikings van “luister” in die verlede tyd

"Luister'' in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die toekomende tyd om die handelinge te wys wat in die toekoms gedoen sal word. Kom ons kyk na die toepassing van hoe “luister” die rol speel in die toekomstige tyd.

Die werkwoord “luister'' moet in die toekomende tyd gebruik word om die handeling om iets te leer ken met noukeurige aandag te vertoon.

Wanneer gebruik ons ​​"luister'' in die toekomende tyd?

Die werkwoord “luister'' saam met sal/wil word gebruik om die aksie wat in die toekoms plaasvind, te vertoon. Wanneer dit nodig is om te noem om na iemand te luister, moet ons hierdie werkwoordvorm toepas.

Sinstruktuur van "luister'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "luister'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal luister (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende of verklarende sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + luister (wortelwoord) + voorwerp + oorblywende deel +?(in geval van raamvraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + sal/sal + wees+ werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (stelling of beskrywende sin)  
b. Sal/sal + onderwerp + wees + werkwoord+ing + objek + oorblywende deel +?(in geval van 'n vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp(enige persoon) + sal/sal + geluister het(3rd vorm) + voorwerp + oorblywende deel (terwyl selfgeldende sin omraam)  
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + gekyk het(3rd vorm) + voorwerp + oorblywende deel +?(om vraag te maak)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + gewees het + werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (vir selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + gewees + werkwoord +ing + objek + oorblywende deel (vir die maak van vraag)
Sinstruktuur van “luister” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "luister'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydChandni sal so hard na my luister as wat ek vir haar sal sê.In hierdie voorbeeld word die werkwoord "luister" saam met wil gebruik om vir ons 'n voorbeeld te gee van luister na my harde woord deur Chandni in die toekoms.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie studente sal aandagtig na die onderwyser se verduidelikings luister.Dit word gesien dat die studente in die toekoms op 'n deurlopende wyse na die onderwyser se verduidelikings sal luister.
3. Toekomstige volmaakte tydYuthi sal môre in die program geluister gewees het.Hierdie voorbeeld toon die gebruik van die werkwoord "sal geluister het" gee ons die gevoel dat Yuthi die program die volgende dag sal gehoor het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseMy pa sal vanaand vir 'n uur lank na my toekomsplanne geluister het.Die werkwoord "sal geluister het'' help ons om te leer dat my pa al 'n geruime tyd na my toekomsplanne gaan hoor.
Voorbeelde en verduidelikings van “luister” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Na die bespreking kan daar gesê word dat ons frases met die werkwoord “luister” kan maak soos “luister hier” wat sin kan maak van die sin terwyl ons dit gebruik. Ons sal seker hierdie frases toepas terwyl ons sinne omraam. Ons kan frasewerkwoorde soos "luister in", "luister na" en "luister" ens met hierdie werkwoordvorm raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings