3 feite oor die gebruik van lig in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die verlede tyd, die toekomende tyd en die huidige tyd is die drie tye wat almal werkwoorde funksioneer onder. Kom ons kyk na hierdie tye met betrekking tot 'n spesifieke werkwoord genaamd "lig".

"Lig” verander in “verlig” in die verlede tyd en “sal lig” in die toekomende tyd. Die woord kan beskryf word as die aksie om enige voorwerp aan die brand te steek wat in staat is om aan die brand te steek, of dit nou 'n vuurhoutjie, 'n vuur, 'n kers, 'n stoofplaatbrander of enigiets anders is.

Die werkwoord kan vertak word om sy ander voor te stel vervoeging vorms. Kom ons ondersoek "lig" as 'n werkwoord verder in hierdie artikel.

Lig in huidige tyd

Werkwoorde is geneig om hul basisvorme in die teenwoordige tyd. Laat ons verder. verken “lig” in die teenwoordige tyd.

“Lig” in die teenwoordige tyd word gebruik soos dit hier geskryf staan; dit wil sê in sy basisvorm. Dit is ook sy huidige deelwoordvorm. Wanneer die aksie om enigiets ontvlambaar aan te steek of te verbrand binne 'n deurlopende tydsraamwerk uitgevoer word, word dit beskou as in die huidige tyd.

'Is', 'het', 'het', 'is', 'is', ens. is 'n paar voorbeelde van hulpwerkwoorde, wat wanneer dit voor 'n werkwoord geplaas word, hul vorm in die teenwoordige tyd aandui.

Wanneer kan “lig” in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “lig” in onderskeie huidige tydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie eenvoudige teenwoordige tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat bloot in die nou plaasvind.
2. Huidige Deurlopende TydDie huidige aaneenlopende tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat progressief en voortdurend in die nou plaasvind.
3. Present Perfect TenseDie volmaakte tyd aanwesig weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in die nou aandui.
4. Present Perfect Continuous TenseDie perfekte volmaakte tyd aanwesig weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het, maar voortgaan en voltooi in die nou.
Die werkwoord "lig" word in verskillende vorme in die huidige tyd gebruik.

Voorbeelde van "lig" word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydWe lig vuurwerke tydens Diwali aangesien dit 'n eeue oue tradisie is.In hierdie besonder gegewe voorbeeld word die werkwoord "lig" in die eenvoudige teenwoordige tyd vorm. Dit kan gesien word deur die gebruik van sy basisvorm, wat ook die aksie van subjek direk op die voorwerp van die sin plaas.
2. Huidige Deurlopende TydWe is beligting vuurwerke tydens Diwali aangesien dit 'n eeue oue tradisie is.Soos 'n mens dalk hier kan sien, verleen die hulpwerkwoord 'is' voor die woord 'beligting' dit 'n eienskap om in die teenwoordige tyd te wees en die '-ing' aan die einde van die werkwoord toon die voortdurende aard van die aksie, dus maak die vervoegingsvorm "is verlig" die huidige aaneenlopende tyd.
3. Present Perfect TenseWe aangesteek het vuurwerke tydens Diwali aangesien dit 'n eeue oue tradisie is.Hier oorkant kan die term "het aangesteek" beskou word as die vervoegingsvorm van die volmaakte tyd aanwesig omdat dit 'n kwaliteit van voltooiing het. Die '-ed' agtervoegsel wat by die werkwoord gevoeg word, maak dit die verlede deelwoord van die werkwoord, maar die hulpwerkwoord 'hê' dui duidelik die vorm daarvan in die teenwoordige tyd aan.
4. Present Perfect Continuous TenseWe het verlig vuurwerke tydens Diwali aangesien dit 'n eeue oue tradisie is.Die samesmelting van die kwaliteit van voltooiing en kwaliteit van vordering maak "beligting" 'n term wat die perfekte volmaakte tyd aanwesig. Soos hierbo genoem, maak die '-ing' aan die einde van die werkwoord dit 'n deurlopende handeling, die modale werkwoord 'was' leen dit 'n faktor van voltooiing en die hulpwerkwoord 'hê' dui die huidige tydsvorm aan.
Voorbeelde van "lig" in verskillende teenwoordige tydvorme.

Lig in verlede tyd

Byna alle werkwoorde het 'n ander vervoegingseienskap in die verlede tyd vorm, met slegs enkele uitsonderings. Kom ons vind uit hoe "lig" in die verlede tyd vervoeg word.

"Lig" verander in "lig" in die verlede tyd. Wanneer 'n ontvlambare voorwerp in 'n tyd wat reeds verby is ingestel is om verbrand te word, word dit beskou as in sy verlede tydsvorm.

'Het', 'was' en 'was', is 'n paar van baie voorbeelde van hulpwerkwoorde, wat wanneer dit voor 'n werkwoord geplaas word, hul vorm in die verlede tyd aandui.

Wanneer kan “lig” in die verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan “lig” in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede TydDie eenvoudige verlede tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat eenvoudig al voorheen plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydDie verlede aaneenlopende tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat reeds progressief en voortdurend plaasgevind het in voorheen.
3. Verlede Volmaakte TydDie verby perfekte tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie aandui in 'n tydperk wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydDie verby volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het en in die verlede self voortgesit en voltooi is.
Die werkwoord "lig" word in verskillende vorme in die verlede tyd gebruik.

Voorbeelde van "lig" word in verskillende verledetydvorme gebruik.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie hoof van die skool bed die seremoniële kerse voor al die gebeure begin het.In hierdie besonder gegewe voorbeeld word die werkwoord "aansteek" in die eenvoudige verlede tyd vorm. Dit kan gesien word deur die gebruik van sy verlede deelwoordvorm, wat ook die aksie van subjek direk op die voorwerp van die sin plaas. Die '-ed'-agtervoegsel aan die einde is 'n duidelike weggee van sy verledetydvorm.
2. Verlede Deurlopende TydDie hoof van die skool was beligting die seremoniële kerse voor al die gebeure begin het.Soos 'n mens dalk hier kan sien, verleen die hulpwerkwoord 'was' voor die woord 'beligting' dit 'n eienskap om in die verlede tyd te wees en die '-ing' aan die einde van die werkwoord toon die voortdurende aard van die aksie, dus maak die vervoegingsvorm "was verlig" die verlede aaneenlopende tyd.
3. Verlede Volmaakte TydDie hoof van die skool aangesteek het die seremoniële kerse voor al die gebeure begin het.Hier oorkant kan die term "het aangesteek" beskou word as die vervoegingsvorm van die verby perfekte tyd omdat dit 'n kwaliteit van voltooiing het. Die '-ed'-agtervoegsel wat by die werkwoord gevoeg word, maak en die hulpwerkwoord 'het' voor dit dui die vorm daarvan in die verlede tyd duidelik aan.
4. Past Perfect Continue TydDie hoof van die skool was verlig die seremoniële kerse voor al die gebeure begin het.Die samesmelting van die kwaliteit van voltooiing en kwaliteit van vordering maak dat "belig was" 'n term wat die verby volmaakte aaneenlopende tyd. Soos hierbo genoem, maak die '-ing' aan die einde van die werkwoord dit 'n deurlopende handeling, die modale werkwoord 'was' leen dit 'n faktor van voltooiing en die hulpwerkwoord 'het' dui die verledetydsvorm aan.
Voorbeelde van "lig" in verskillende verlede tydsvorme.

Lig in toekomende tyd

Aanduidings van "lig" wat gebruik is in die toekomstige tyd gebeur wanneer sekere vervoegingskriteria gevolg word. Kom ons kyk.

“Lig” maak gebruik van modale werkwoorde soos 'wil' en 'sal', net lig die meeste ander werkwoorde, om sy vervoegingsvorm in die toekomende tyd oor te dra. Wanneer die daad om iets aan te steek op die punt staan ​​om plaas te vind in 'n tyd wat nog voorlê, word dit beskou as in die toekomende tyd.

Wanneer kan “lig” in die toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan “lig” in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie eenvoudige toekomstige tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat bloot na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie toekomstige aaneenlopende tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tyd wat progressief en voortdurend na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekoms volmaakte tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in 'n tydperk aandui wat oor 'n kort of lang tyd gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "lig" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die aksie van die aansteek van enige soort voorwerp wat ontvlambaar is tydens 'n tydperk waarin die genoemde aksie iewers in die toekoms begin en in die toekoms self voortgaan en voltooi.
Die werkwoord "lig" word in verskillende vorme in die toekomende tyd gebruik.

Voorbeelde van "lig" word in verskillende toekomstige tydvorme gebruik.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydOns al vyf sal lig 'n paar drywende lampe en sien hoe hulle vanaand in die lug opgaan.In hierdie besonder gegewe voorbeeld word die term "sal lig" in die eenvoudige toekomstige tyd vorm. Dit kan gesien word deur die gebruik van die modale werkwoord 'sal' voor die hoofwerkwoord, wat ook die aksie van onderwerp direk op die voorwerp van die sin plaas.
2. Toekomstige Deurlopende TydOns al vyf sal verlig word 'n paar drywende lampe en sien hoe hulle vanaand in die lug opgaan.As one may be able to see here, the auxiliary verb ‘be’ placed before the word ‘lighting’ lends it a quality of being in the future tense and the ‘-ing’ at the end of the verb showcases the continual nature of the action, and above all that the modal verb ‘will’ clearly demonstrates the future tense, thus making the conjugational form “will be lighting” the toekomstige aaneenlopende tyd.
3. Toekomstige volmaakte tydOns al vyf sal aangesteek het 'n paar drywende lampe en sien hoe hulle vanaand in die lug opgaan.Hier oorkant kan die term "sal aangesteek het" beskou word as die vervoegingsvorm van die toekoms volmaakte tyd omdat dit 'n kwaliteit van voltooiing het. Die '-ed' agtervoegsel wat by die werkwoord gevoeg word, maak dit die verlede deelwoord van die werkwoord, maar die hulpwerkwoord 'het' dui duidelik die vorm daarvan in die toekomende tyd aan en die modale werkwoord 'sal' maak dit natuurlik in die toekoms gespanne.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOns al vyf sal verlig gewees het 'n paar drywende lampe en sien hoe hulle vanaand in die lug opgaan.Die samesmelting van die kwaliteit van voltooiing en kwaliteit van vordering maak saam met die 'wil' in die begin 'n term wat die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd. Soos hierbo genoem, maak die '-ing' aan die einde van die werkwoord dit 'n deurlopende handeling, die modale werkwoord 'was' leen dit 'n faktor van voltooiing en die hulpwerkwoord 'hê' dui die toekomstige tydsvorm aan.
Voorbeelde van "lig" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die werkwoord "lig" goed werk in alle tye en sub-tye en beskik oor besondere vervoegingseienskappe wat met elkeen van daardie tye en sub-tye saamgaan.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings