3 feite oor die gebruik van hysbak in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "ophef" kan in die huidige, verlede, of verlede deelwoordvorm gebruik word om na die handelinge op verskillende tye te verwys. Kom ons regverdig die gebruik daarvan in verskillende tye.

Ons moet die “s” aanbring die werkwoord "lig'' om die woord "hys" te raam wat gebruik word terwyl 'n sin in die eenvoudige teenwoordige tyd gemaak word wat die derde persoon enkelvoud getal onderwerp het. Die ander vorme is "opheffing” en “gelig” wat in deurlopende en volmaakte tydvorme gebruik word.

Kom ons verduidelik nou meer interessante feite rakende die gebruik van "hys" in die drie tye saam met relevante voorbeelde en verduidelikings.

 “Lift” in die huidige tyd.

Die werkwoord "lig'' in die vorms "lig'', "lig'', of "ophef'' kan sy toepassings in die teenwoordige tyd. Kom ons kyk nou na die rol daarvan.

Ons gebruik die werkwoord “lig” om te verwys na neem hou iets vas en lig dit op om dit te verwyder of na 'n ander plek te dra.

Wanneer kan ons gebruik "lig'' in die present gespanne?

Ons kan die term “opheffing” gebruik wanneer ons iemand se krag moet wys om iets van sy plek op te sit en dit op 'n hoër plek te plaas. Ons moet lift, lifts, lifting, of lifted saam met am/is/are, has/have, has been to raam sinne gebruik om aan te dui dat iets van sy plek na 'n hoër plek verwyder word.

Sinstruktuur van "lig'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "lig'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tense(i) Onderwerp (enige persoon)+ lig/lig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (om 'n assertiewe sin te maak)
(ii) Doen/doen + Onderwerp + lig + voorwerp + res van die sin? (terwyl ondervragende sin gevorm word)  
(iii) Lig + voorwerp + res van die sin indien nodig (dwingende sin)      
2. Present continuous tense/ Present progressive tense(I) Onderwerp (enige persoon) + is/is/is + seer + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
(ii) Is/is/is + onderwerp + seermaak + voorwerp + res van die sin (om 'n ondervragende sin te raam)
3. Hedendaagse volmaakte tyd(I)Onderwerp (enige persoon) + het/het + opgehef (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
(ii) Het/het + onderwerp + opgelig + voorwerp + res van die sin+?(vraagvormsin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tense(I) Onderwerp (enige persoon) + het/het + opgelig + voorwerp + res van die sin(stelling)
(ii) Is/was + onderwerp (enige persoon) + lig + voorwerp + res van die sin (vraag)   
Sinstruktuur van “opheffing” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "lig'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie man lig sy kop baie hard aangesien hy ongesteld is met hoofpyn.Hier is die werkwoord “lig'' in die gebruik om die gebeurtenis aan te dui dat die man sy kop sit aangesien hy nie gesond is nie. Die aksieliging van die man se kop word in 'n algemene sin gedoen.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie baba lig die pop van die vloer af.Die term "is oplig" vorm die voortdurende aksie om die pop van die vloer af op te neem. Dit word deur die seun gedoen.
3. Hedendaagse volmaakte tydDorothy en Wizard het die bebloede man van die pad gelig en na hom gesorg.Die werkwoord "het opgehef'' word gebruik om 'n aksie te noem waarin die twee meisies die bloedige man van die pad af opgelig en met sagmoedigheid vir hom versorg het.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie student lig sy sak vol boeke vir 'n paar minute, aangesien dit swaar is.Hier word die gebruik van die werkwoord "het opgelig" toegepas om aan te dui dat die voortgesette aksie vir 'n geruime tyd voortduur. Ons kom agter dat die student sy sak vol boeke opgesit het aangesien dit baie swaar is.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “lig” in die teenwoordige tyd

"Lift'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd word gebruik om te verwys na 'n handeling wat die vroeëre tyd gesluit het. Nou sal ons die bespreking kry oor hoe die werkwoord "lig" werk in die verlede tyd.

Die werkwoord “lig'' word in die verlede tyd gebruik om die aksie aan te toon om iets of iemand uit die grond op te lig.

Wanneer kan ons gebruik "lig'' in die verlede tyd?

Ons kan die werkwoord “ophef” in die verlede tyd toepas wanneer ons die handeling wil aandui om enigiets van sy plekke na die hoër plekke in die verlede op te plaas. Ons kan die woorde opgehef, oplig saam met was/was, had of was gebruik om sinne te maak om die aksies te wys om enigiets na 'n hoër plek in die verlede te verwyder.

Sinstruktuur van "lig'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls wat gevolg moet word om 'n sin te vorm met "lig'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp (enige persoon) + opgehef (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp (enige persoon) + opgelig + voorwerp + res van die sin (vraag)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + was/was + lig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Was/was + onderwerp (enige persoon) + lig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (ondervragingsin)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het + opgehef (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + opgehef (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + het + opgelig + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp (enige persoon) + + oplig + voorwerp + res van die sin+ gewees?(vraag)
Sinstruktuur van “opheffing” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord "lig'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDawid het my uit ellende opgehef en my getroos om gemoedsrus te hê.In hierdie sin word die werkwoord "opgehef" gebruik om 'n sin te raam om 'n voltooide handeling te wys dat Dawid my uit my ellendige toestand opgewek het en my baie vertroosting in gedagte gegee het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDie sakeman was besig om die kaartjie te lig om die nommer te wys wat die eerste prys gewen het.Hier word "was lifting" gebruik om te noem dat die aksie van die verhoging van die kaartjie voortgegaan of aan die gang was. Dit noem die aksie dat die sakeman besig was om die kaartjie te lig om die nommer te wys wat die eerste prys in die kompetisie gewen het.
3. Verlede volmaakte tydDie gepeupel het die motor wat geval het uit die kanaal gelig voordat die hyskraan op die plek gekom het.In hierdie voorbeeld is die werkwoord “had lifted” toegepas om 'n sin te vorm met 'n sin om te voorsien dat die menseskare die gevalle motor uit die kanaal gelig het voordat die hyskraan op die plek gekom het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseEk het die swaar las op my kop vir 'n paar minute gelig.Hier is die werkwoord "het opgelig" gebruik om aan te dui dat 'n aksie van die opheffing van die las vir 'n geruime tyd voortgeduur het. Ons kom agter dat ek vir 'n paar minute 'n swaar vrag op my kop gelig het.
Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “lig” in die verlede tyd

"Lift'' in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "ophef'' sal neem sal/wil daarna om toekomstige tyd te raam om toekomstige handelinge te noem. Kom ons regverdig die toepassing van hoe “lift” optree in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord gebruik "lig'' in die toekomende tyd om die handeling te vertoon om iets of iemand na 'n hoër vlak of posisie te verhoog.

Wanneer gebruik ons ​​"lig'' in die toekomende tyd?

Die werkwoord "lig" saam met sal/wil word gebruik om die verskuiwing van iets na 'n hoër posisie te vertoon. Ons moet gebruik sal/sal hê, en sal/sal gewees het volgens die vereiste om sinne te konstrueer om die verwydering van iets of iemand uit sy posisie te toon.

Sinstruktuur van "lig'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "lig'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + lig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + lig + voorwerp + oorblywende deel +?(vraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + wees + lig + voorwerp + oorblywende deel van die sin(stelling)  
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + wees + lig + voorwerp + oorblywende deel +?(in geval van 'n vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/sal + het + opgehef + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + + opgehef + voorwerp + oorblywende deel van die sin+ hê?(vraag)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + gewees het + opgelig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + was + oplig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (vir die maak van 'n vraag)
Sinstruktuur van “opheffing” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord "lig'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydDie messelaars sal die massiewe struktuur op die muur van die gebou lig.Die werkwoord "lig'' saam met wil word gebruik om vir ons 'n voorbeeld te gee van die aanbring van 'n massiewe struktuur op die muur van die gebou in 'n algemene sin in die toekoms.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie meneer sal die sluier lig wanneer sy enige senior persoon sal sien kom.In hierdie voorbeeld word gesien dat die werkwoord "sal ophef" gevorm het om 'n voortdurende aksie van die toekoms te toon. Ons vind uit dat die meneer die sluier sal lig wanneer sy enige senior persoon sal sien kom.
3. Toekomstige volmaakte tydDie jong manne sal môre die ysterballe in die gimnasium gelig het.In hierdie sin is gesien dat die werkwoord “sal opgelig het'' 'n sin saamgestel het om ons die gevoel te gee dat die jong manne môre die ysterballe in die gimnasium sal opgelig het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie onderwyser sal al 'n geruime tyd die stok na die stout seuns gelig het.Hier het die werkwoord “sal opgelig het” 'n sin gemaak in die progressiewe vorm waarin ons vind dat die onderwyser vir 'n geruime tyd in die toekoms die stok na die stout seuns sal lig.
Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “lig” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Na die bespreking kan daar gesê word dat ons frases met die werkwoord “lig” kan maak soos “nie 'n vinger lig nie” wat sin kan maak van die sin terwyl ons dit gebruik. Ons sal seker hierdie frases toepas terwyl ons sinne omraam. Ons kan frasewerkwoorde soos "oplig" en "oplig" met hierdie werkwoordvorm raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings