LiF Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, pare

In hierdie artikel word Litiumfluoried sy Lewis-struktuur, binding, ladings en alle ander feite beskryf.

Litiumfluoried, is 'n anorganiese verbinding met chemiese formule LiF. Dit is 'n wit kristallyne poeier wat onoplosbaar is in water. Dit is 'n reuklose stof met 'n bitter smaak wat vir verskeie doeleindes van toepassing is.

Hoe om LiF Lewis-struktuur te teken ?

Die Lewis-puntstrukture verskaf 'n beeld van binding in molekules en ione in terme van die gedeelde elektronpare en die oktetreël. Vir die skets van die Lewis-struktuur van 'n atoom of 'n molekule word slegs die valenselektrone daarvan in ag geneem.

Hierdie valenselektrone word as sekere kolletjies in sy Lewis-strukture aangedui. Sulke  strukture wat op hierdie manier geteken word, word lewis genoem kolletjie strukture.

Die lewis struktuur van litiumfluoried of LiF kan maklik getrek word. Voor dit moet ons verstaan ​​hoe die verbinding gevorm word. Die elektroniese konfigurasie van Litium is (2, 1) en dié van die Fluoor is (2,7). Litium skenk sy een elektron van L-dop aan die fluoratoom.

Die Fluoor aanvaar een elektron wat deur die Litium gegee word om 'n binding tussen hulle te vorm. Wanneer Li sy elektron skenk, word dit positief gelaai, Li+ en wanneer fluoor hierdie elektron aanvaar, word dit negatief gelaai, F-. Sodat die lewis struktuur van Litiumfluoried geteken kan word as

Aangesien beide litium en fluoor in ioniese toestand is, word 'n vierkantige hakie oorgesit deur hul lading aan te dui. Die lading wat aangedui word, is eintlik die aantal elektrone wat onderskeidelik deur litium en fluoor verloor en verkry word. Hier is +1 vir litium en -1 vir fluoor.

LiF Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie is die beweging van gedelokaliseerde elektrone wat in 'n atoom van 'n molekule teenwoordig is. 'n Molekule of ioon met sulke elektrone word gesimboliseer deur sommige bydraende strukture. Sulke strukture word resonansiestrukture genoem.

In die geval van Litiumfluoried is slegs een struktuur moontlik.

struktuur van LiF

LiF Lewis Struktuurvorm

Litium skenk sy elektron en fluoor aanvaar dat elektron en die verbinding Litiumfluoried gevorm word. Dit is 'n AB-tipe molekule. So sy vorm is Lineêr. LiF het soortgelyke struktuur soos NaCl.

Vorm van LiF

Die eenheidselstruktuur van LiF is kubieke eenheidsel.

LiF lewis struktuur formele aanklag

Formele aanklag is die denkbeeldige lading wat aan 'n atoom toegeken word wanneer al sy valenselektrone perfek in 'n chemiese binding gedeel word.

Formele lading van 'n molekule kan deur 'n vergelyking uitgevind word

Formele lading van 'n atoom = Aantal valenselektrone – Aantal kolletjies of elektrone – Aantal bindings gevorm.

Valenselektrone in LiF

Die aantal valenselektrone teenwoordig in Li is 1, die elektrone teenwoordig as alleenpare is 0, die aantal bindings wat gevorm word is 1. Die formele lading van Li is dus

Formele lading van Litium = 1-0-1

                                            = 0

Die aantal valenselektrone teenwoordig in Fluoor is 7, die elektrone teenwoordig as alleenpare in F is 6, die aantal bindings wat deur F gevorm word is 1. Die formele lading van F is dus

Formele lading van Fluoried = 7-6-1

                                            = 0

Die formele lading teenwoordig in litium en fluoor in LiF is 0.

LiF lewis struktuur hoek

Bindingshoek is die hoek wat tussen die 3 bindings gevorm word wanneer verskillende of dieselfde atome saam kombineer om 'n verbinding te vorm. LiF is 'n lineêre molekule die hoek tussen die Li-F binding is 1800.

Bindingshoek van LiF

LiF Lewis Struktuur Oktet Reël

Die oktetreël bepaal dat die atome uiters stabiel is wanneer hul valensdoppies met agt elektrone beset is. Dit word vasgestel op die basis dat atome van hoofgroepelemente gewoonlik hierdie manier van deelname aan chemiese binding toon.

In ooreenstemming met hierdie reël kombineer atome saam om chemiese binding te vorm op so 'n manier dat hul valensieskil slegs agt elektrone moet bevat.

Daar is 'n uitsondering op oktetreël gevind in die geval van litium. Aangesien die eerste dop van Litium slegs 2 elektrone kan hê, volg dit duetreël in plaas van oktetreël. Die fluoor het 7 valenselektrone in sy L-dop.

Wanneer dit een elektron van Li aanvaar, is sy buitenste dop gevul met 8 elektrone en sy oktet is vervul.

Oktetreël in LiF

LiF Lewis Struktuur Eensame pare

Eensame paar elektrone is die elektrone wat nie aan enige chemiese reaksie deelgeneem het nie. Die eensame elektronpaar teenwoordig in enige molekule word gegee as .

Eensame elektronpaar in enige atoom = (valenselektrone – Aantal elektrone wat deur die atoom gedeel word) /2.

valenselektrone in LiF

Eensame elektronpaar in Li = (1 – 1)/2

                                            = 0

Daar is geen alleenpaar in Li-atoom in litiumfluoried nie.

Eensame elektronpaar in F = (7-1)/2

                                          = 3

Die eensame paar elektrone wat in Fluoor bestaan ​​is 3.

LiF Valenselektrone

Die elektrone wat teenwoordig is in die buitenste dop of die valensieskil van enige atoom of ioon wat aan enige chemiese reaksie kan deelneem, word sy valenselektrone genoem. In die geval van litiumfluoried het litium net 1 valenselektron in sy buitenste dop.

Fluoor het 7 valenselektrone in sy buitenste dop. Litium deel sy een valenselektron met Fluoor maak die ioniese binding tussen hulle. Die valenselektrone teenwoordig in litium is dus 1 en dié van fluor is 7.

LiF Hibridisering

Hibridisering is die proses van kombinasie van atoomorbitaal met byna dieselfde energie om 'n stel nuwe orbitale met dieselfde energie te vorm. Die aantal nuwe orbitale wat gevorm word, is gelyk aan die aantal atoomorbitale verenig. Die varsgevormde orbitale deur hierdie proses van hibridisasie word hibriede orbitale genoem. 

Maar hibridisasie is 'n konsep wat slegs in kovalentgebonde verbindings toegepas kan word. Aangesien LiF 'n ioniese verbinding is, wat gevorm word deur die aantrekking van teenoorgestelde ladings soos 'n positief en negatief gelaaide ioon, is die konsep van hibridisering ontoepasbaar in die vorming van litiumfluoried.

LiF Gebruike

  1. LiF is 'n groot vloeimiddel wat gebruik word in die vervaardiging van emalje, glase, glasure.
  2. LiF word hoofsaaklik gebruik vir die kommersiële vervaardiging van litiummetaal.
  3.  LiF word soms gebruik as die soldeervloeimiddel vir aluminium in motors en droogmiddel in droë lugstrome.
  4. Litiumfluoried word gebruik vir die produksie van elektroliet in litiumioonbatterye.
  5. Litiumfluoried word ook gebruik in optika, bestralingsdetektors en in vloeistof-fluoried-kernreaktors.

Is LiF ionies of kovalent ?

Die binding wat gevorm word deur die elektrostatiese aantrekking tussen 'n positiewe en negatiewe ioon in 'n chemiese verbinding word genoem Ioniese binding of elektrovalente binding. LiF word gevorm die aantrekkingskrag van 'n positief gelaaide Li+ en negatief gelaaide F-.

Litium skenk een van sy elektrone om Li te word+ en fluoor aanvaar dit om F te word-, fluoried-ioon. So LiF is heeltemal 'n ioniese binding.

Is LiF stabiel ?

Daar word gevind dat ioniese verbindings baie stabiel is omdat hulle gevorm word deur die sterk aantrekkingskrag tussen die teenoorgestelde gelaaide ione. Hulle band sal dus baie stabiel wees. Daarom is LiF of Litiumfluoried 'n stabiele verbinding.

Scroll na bo