LiBr Lewis-struktuur en -kenmerke (13 nuttige feite)


LiBr of litiumbromied is die gehalogeneerde anorganiese sout van alkalimetaal met 'n molekulêre gewig van 86.84 g/mol. Kom ons bespreek LiBr in detail.

LiBr is 'n ioniese sout wat 'n kubieke kristalstruktuur aanneem waar elke Litium-ioon deur vier Br-atome omring word en ook elke Br-atoom deur vier Li-atome omring word. Dit kan berei word deur die reaksie van hidrobromiensuur en litiumhidroksied, so die aard van die sout is baie sterk.

LiBr is higroskopies en magneties van aard met magnetiese vatbaarheid van -34.3 *10-6 cm3/mol. In hierdie artikel sal ons leer oor Lewis-struktuur, polariteit, bindingshoek, hibridisasie, ioniese aard, suurheid en molekulêre vorm van die LiBr met behoorlike verduideliking in die volgende deel.

1. Hoe om LiBr lewis-struktuur te teken

Lewis-struktuur vir 'n kovalente molekule kan ons 'n idee gee van die bindingsaard en die elektrone betrokke by binding. Kom ons probeer om die Lewis-struktuur van LiBr te teken.

Tel die totale valenselektrone

Die totale 8 elektrone is die valenselektrone vir LiBr, wat betrokke is by die bindingsvorming en ander chemiese eienskappe van die molekule. Basies het Li en Br 'n totaal van 8 elektrone van hul valensorbitaal bygedra en hulle saamgevoeg. Daardie elektrone word as valenselektrone beskou.

Die keuse van die sentrale atoom

Nadat die totale valenselektrone getel is, in die 2nd stap, daar is 'n vereiste vir die sentrale atoom. om die sentrale atoom te kies, moet sommige toestande geverifieer word, een is elektronegatiwiteit en die ander is grootte. Op grond van al die oorwegings het ons Broom gekies as die sentrale atoom in die LiBr-molekule.

Voldoen aan die oktetreël

Elke atoom moet die oktet volg terwyl bindingsvorming gevorm word deur hul valenselektrone met geskikte elektrone te voltooi. Li en Br voltooi albei hul valensiedop deur elektrone in die bindingsvorming te deel. Die elektrone benodig vir die oktet is 2+8 = 10, wat deur die bindingsvorming gedeel kan word.

Bevredig die valensie

Die elektrone wat benodig word vir die voltooiing van 'n oktet is 10 en die beskikbare valenselektrone vir die LiBr is 8, so daar sal 10-8 = 2 elektrone oor wees en hierdie elektrone benodig 2/2 =1 binding. Dus, daar sal 'n minimum van een binding in die LiBr vereis word om die valensie te bevredig. Li en Br is albei eenwaardig.

Ken die eensame pare toe

Li is 'n gebrek aan alleenpare omdat dit net een valenselektron het wat deur sy valensie bevredig word. Br word hier bevredig deur sy stabiele monovalensie waar dit slegs een enkele binding met li vorm deur een elektron te deel. Die oorblywende ses valenselektrone bestaan ​​as eensame pare deur die gepaarde vorm.

LiBr Lewis-struktuur

2. LiBr valenselektrone

Ionies of kovalent, elke molekule het valenselektrone wat die bydrae van hul samestellende atoom is. Kom ons tel die totale valenselektrone vir LiBr.

Totale valenselektrone vir die LiBr is 8, welke elektrone betrokke is by die bindingsvorming en teenwoordig is in die buitenste dop. Ons tel net die valenselektrone van elke atoom en tel hulle dan saam deur hul stoïgiometriese proporsie in die molekule te vermenigvuldig.

 • Die valenselektron teenwoordig oor die Li-atoom is 1 (omdat dit slegs 1 elektron in sy valensie se orbitaal bevat)
 • Die valenselektrone teenwoordig oor die Broomatoom is 7 (omdat dit 7 elektrone in sy valensie 5s en 5p orbitaal saam bevat)
 • Dus, die totale aantal valenselektrone teenwoordig oor die LiBr-molekule is 1+7 = 8

3. LiBr lewis struktuur alleenpare

Die alleenpare oor 'n molekule is daardie valenselektrone wat nie by die bindingsvorming betrokke is nie, maar by die reaksie betrokke is. Kom ons tel die totale alleenpare LiBr.

Daar is 3 pare alleenpare teenwoordig oor die LiBr-molekule wat die oorblywende valenselektrone is na bindingsvorming. Al die alleenpare word bygedra vanaf die Broomterrein omdat Li 0 alleenpare het en ek oortollige elektrone het as sy stabiele valensie om alleenpare te wys.

 • Die formule wat vir die alleenpare bereken moet word, is alleenpare = elektrone teenwoordig in die valensorbitaal – elektrone betrokke by die bindingsvorming
 • Die alleenpare teenwoordig oor die Li-atoom is 1-1 = 0
 • Die alleenpare teenwoordig oor die Br-atoom is 7-1 = 6
 • Dus, die totale eensame pare teenwoordig oor die LiBr-molekule is 6 elektrone of drie pare alleenpare.

4. LiBr lewis struktuur oktet reël

Die oktet is vir die vorming van die binding deur die valenselektrone van elke tom met 'n geskikte aantal elektrone te voltooi. Kom ons kyk na die oktet van LiBr.

In LiBr het elke atoom nie die valensorbitaal gevul nie, so dit volg die oktet om sy valensorbitaal deur elektrone te voltooi. Dit benodig 10 elektrone in die oktetformasie (twee vir die s-blokelement en 8 vir die p-blokelement). Die ruim elektrone word bevredig deur die geskikte aantal bindings.

Die uitruimende elektrone sal 10 – 8 = 2 wees wat deur die 2/2 = 1 binding bevredig kan word. In die LiBr sal daar 'n minimum van 1 binding teenwoordig wees tussen Li en Broom, en indien nodig sal 'n ekstra binding volgens valensie gevorm word. Maar via 1-binding voltooi Li en Broom beide hul valensorbitaal en oktet ook.

5. LiBr lewis struktuur vorm

Die molekulêre vorm van die ioniese molekule deur sy roosterstruktuur en vir kovalente molekule deur die VSEPR teorie. Kom ons voorspel die vorm van die LiBr.

Die molekulêre vorm van die LiBr is lineêr volgens die VSEPR-teorie wat in die onderstaande tabel bespreek kan word.

Molekulêre
Formule
Aantal van
verbandpare
Aantal van
alleenpare
Vorm  meetkunde    
AX10lineêre  lineêre
AX2        20lineêre  lineêre  
AX       11lineêre  lineêre  
AX330Driehoekig
planêre
Driehoekig
planêre
AX2E     21gebuigDriehoekig
planêre
AX2     12lineêre  Driehoekig
planêre
AX440tetraëdriesetetraëdriese
AX3E     31Driehoekig
piramidale        
tetraëdriese
AX2E2                2gebuigtetraëdriese
AX3                     13lineêre  tetraëdriese
AX550trigonaal
bipiramidaal
trigonaal
bipiramidaal
AX4E     41wipplanktrigonaal
bipiramidaal
AX3E2    32t-vormig         trigonaal
bipiramidaal
AX2E3    23lineêre   trigonaal
bipiramidale
AX660oktaëdrieseoktaëdriese
AX5E     51             vierkante
piramidale   
oktaëdriese
AX4E2                    42vierkante
piramidale 
oktaëdriese
VSEPR Tabel

Volgens die VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) teorie sal die molekulêre meetkunde viervlakkig wees aangesien dit 'n AX is.4 tipe molekule wat beteken tetra gekoördineer maar daar is 3 alleenpare teenwoordig so dit verander sy beste geometrie na lineêr en om hierdie rede sal die hibridisasie verander word.

6. LiBr lewis struktuur hoek

Die bindingshoek van 'n ioniese molekule hang af van die rangskikking van roosterkristal en kovalent op hibridisasie. Kom ons bereken die bindingshoek vir LiBr.

Die bindingshoek vir die LiBr-molekule is 1800, wat 'n duidelike aanduiding is dat die molekule lineêre geometrie het, en slegs vir lineêre meetkunde moet die hoek 180 wees0. Daar is slegs een binding teenwoordig tussen Li en Broom en geen ander elemente is teenwoordig nie, so die moontlike bindingshoek wat deur twee atome gemaak word, is 1800.

LiBr Bond Angle
 • Met behulp van hibridisasiewaarde kan ons die teoretiese en berekende bindingshoekwaarde vir LiBr saamvoeg.
 • Die bindingshoekformule volgens Bent se reël is COSθ = s/(s-1).
 • Die Broom is sp3 gehybridiseer, maar as gevolg van lineêre meetkunde, neem dit sp hibridisasie aan.
 • Die sentrale atoom Broom is sp gehibridiseer, so die s karakter hier is 1/2th
 • Dus, die bindingshoek is, COSθ = {(1/2)} / {(1/2)-1} =-( 1)
 • Θ = COS-1(-1/2) = 1800
 • Dus, die waarde van die bindingshoek is berekende waarde en die teoretiese waarde is gelyk.

7. LiBr lewis struktuur formele aanklag

Die formele aanklag teenwoordig oor elke atoom word bereken deur dieselfde elektronegatiwiteit van alle atome aan te neem. Kom ons bereken die formele lading van LiBr.

Die formele lading oor LiBr is nul omdat die lading teenwoordig oor elke atoom geneutraliseer kan word met dieselfde grootte waarde maar teenoorgestelde in teken. In die LiBr het Li-atome een elektron vrygestel om Li te vorm+ en Broom neem daardie elektron om I te vorm-. Maar die lading word nietig verklaar omdat die molekule neutraal is.

 • Kom ons kyk hoe die molekule neutraal is by die berekening van formele lading deur die formule, Formele lading = Nv - NLP -1/2 Nbp
 • Die formele aanklag teenwoordig oor die Li+ ioon is 1-0-(0/2) = +1
 • Die formele lading teenwoordig oor die Bromied-ioon is, 7-8-(0/2) = -1
 • Dus, die formele aanklag van Li+ en ek- +1 en -1 onderskeidelik, dus is die waarde dieselfde maar teenoorgestelde in teken, dus het hulle mekaar geneutraliseer en die molekule neutraal gemaak.

8. LiBr hibridisasie

Hibridisering vir die kovalente molekule vir die behoorlike binding van verskillende energiebevattende atoomorbitale. Kom ons sien die verbastering van Broom in LiBr.

Die sentrale Br is sp3 hier gehybridiseer wat uit die volgende tabel ooreenstem,

struktuur   verbastering
waarde  
Toestand van
verbastering
van sentrale atoom
Bindingshoek
1.Lineêr         2         sp /sd / pd1800
2.Beplanner
trigonaal      
3sp2                   1200
3.Tetraëdraal 4sd3/ sp3109.50
4.Trigonaal
bipiramidaal
5sp3d/dsp3900 (aksiaal),
1200(ekwatoriaal)
5.Oktaedraal   6        sp3d2/d2sp3900
6.Vyfhoekig
bipiramidaal
7sp3d3/d3sp3900, 720
Hibridiseringstabel
LiBr Hibridisering
 • Ons kan die hibridisasie bereken deur die konvensie formule, H = 0.5(V+M-C+A),
 • Dus, die verbastering van sentrale Broom is, ½(7+1+0+0) = 4 (sp3)
 • Een s orbitale en drie p orbitale van N is betrokke by die hibridisasie.
 • Die alleenpare oor die Broom is betrokke by die verbastering.

9. LiBr oplosbaarheid

Die oplosbaarheid vir 'n ioniese verbinding is om binding tussen twee toms te breek en oplosbaar te word in die spesifieke oplosmiddel. Kom ons kyk of LiBr in water oplosbaar is of nie.

LiBr is oplosbaar in water omdat dit 'n ioniese molekule is en ioniese verbindings is polêr so oplosbaar in polêre oplosmiddels. Die hidrasie van energie van LiBr is ook hoër as sy bindingsentalpie, so wanneer dit in ione breek, word die watermolekule na die Li aangetrek.+ ione aangesien dit 'n hoër ioniese potensiaal het.

Afgesien van water, kan dit oplosbaar wees in ander polêre oplosmiddels soos,

 • CCl4
 • CHCl3
 • DMSO
 • metanol
 • etanol
 • tolueen

10. Is LiBr solied of gas?

Die meeste van die ioniese verbindings is solied van aard as gevolg van sterk interne-kerninteraksie tussen die samestellende atome. Kom ons kyk of LiBr solied is of nie.

LiBr is 'n soliede kristallyne molekule. Dit bestaan ​​as 'n wit kristallyne poeiervorm omdat dit uit 'n halietrooster bestaan ​​en om hierdie rede is die struktuur van rooster en ioniese interaksie in die molekule baie hoog en alle samestellende atome is baie naby aan mekaar teenwoordig en bestaan ​​as 'n vaste vorm. .

Die aard van die kristal is baie hard en het baie groot energie vereis om die kristal van LiBr te breek.

11. Is LiBr polêr of nie-polêr?

Al die ioniese verbindings is polêr omdat die aard van die binding teenwoordig tussen atome hoogs polêr is as gevolg van ioniese interaksie. Kom ons kyk of LiBr polêr is of nie.

LiBr is 'n polêre molekule aangesien dit 'n ioniese verbinding is, so die aard van die binding tussen Li-Br is polêre karakter. As gevolg van lineêre struktuur vloei die dipoolmoment van elektropositiewe Li na elektronegatiewe Broomatoom en daar is geen ander dipoolmoment wat sal werk nie. Dus, daar is 'n resulterende dipool-momentwaarde.

Daar is ook 'n groot elektronegatiwiteitsverskil waargeneem tussen Li en Broom omdat een die meeste elektropositief is en die ander halogeen so hoogs elektronegatief is.

12. Is LiBr suur of basies?

Die meeste van die ioniese verbindings is sout van aard omdat hulle geen eienskappe soos suur of basis het nie. Kom ons kyk of LiBr suur, basies of neutraal is.

LiBr is nie suur nóg basis nie, dit is eerder 'n ioniese anorganiese sout. LiBr word gevorm deur die reaksie van sterk basis natriumhidroksied met sterk suur waterstofbromied. So, hulle vorm sout saam met water, en LiBr is sout en die aard daarvan is baie sterk en kan maklik geïoniseer word om 'n sterk gelaaide deeltjie te vorm.

13. Is LiBr elektroliet?

Ioniese verbindings is elektroliete as gevolg van ionisasie in die waterige oplossing en die meeste van die sout is ionies van aard. Kom ons bespreek of LiBr 'n elektroliet is of nie.

LiBr is 'n sterk elektroliet omdat dit in Li geïoniseer kan word+ en Br-, daardie ione het hoër mobiliteit en hoër ladingsdigtheid sodat hulle maklik elektrisiteit deur die oplossing kan dra wanneer hulle in 'n oplossing opgelos word. Dit is ook 'n ioniese sout, dus kan dit elektrisiteit dra.

14. Is LiBr ionies of kovalent?

Die meeste sout is ionies van aard en vorm bindings deur die volledige ionisasie en skenking van elektrone en die bindings is polêr. Kom ons kyk of LiBr ionies is of nie.

LiBr is 'n suiwer ioniese molekule omdat dit gevorm word deur die skenking van een elektron deur die Bromied-ioon aan die Li+. Dus, die band wat tussen hulle gevorm word deur die ioniese interaksie en die ioniese potensiaal van Li+ is baie hoog sodat dit maklik groter polariseerbare anioon Bromied maklik kan polariseer en ioniese karakter toon.

Gevolgtrekking

LiBr is 'n ioniese anorganiese sout wat as 'n droogmiddel in 'n lugbeheerstelsel gebruik kan word. In verskillende organiese sinteses word LiBr as 'n reagens gebruik, dit word ook gebruik in katalisators vir die oksidasie- en hidroformileringsreaksies.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings