Loodelektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet


Lood word voorgestel deur die simbool "Pb." Kom ons sien 'n paar belangrike feite oor die elektroniese konfigurasie van Lood in hierdie artikel.

Lood is 'n 'p'-blokelement. Dit behoort aan die koolstoffamilie. Dit verskyn as metaalgrys. Dit kom onder groep 14 en die 6de periode van die periodieke tabel. Pb het die atoomgetal 82 en 'n atoomgewig van 207.2. Dit is regs van die oorgangsmetaal en links van die metalloïede geleë.

Kom ons bespreek 'n paar belangrike parameters wat met lood verband hou, soos lood elektroniese konfigurasie, lood elektroniese konfigurasie diagram, lood elektroniese konfigurasie notasie, en meer sulke feite in hierdie hoofartikel. 

Hoe om loodelektronkonfigurasie te skryf

Elektroniese konfigurasie kan stap vir stap geskryf word soos hieronder gegee.

 • Stap 1: Eerste stap is om die aantal dop uit te vind.
 • Daar word gevind dat lood 6 elektronskil het.
 • Stap 2: Tweede stap is om orbitale uit te vind.
 • S, p, d en f is die vier orbitale wat elektrone bevat.
 • S orbitaal kan maksimum twee elektrone hou, p orbitaal kan maksimum ses elektrone hou en in d en f orbitale kan 10 en 14 maksimum elektrone gevul word.
 • Stap 3: In hierdie stap word orbitale gevul met elektrone volgens Aufbau beginsel in toenemende orde van energievlak van orbitaal.
 • Eerste 1s orbitaal gevul aangesien dit die minste energie het.
 • Dan elektron kry gepaard volgens Hund se reël met hul draai in teenoorgestelde rigting gevolg deur Pauli-uitsluitingsbeginsel.
 • Elektron ingevulde orbitaal word in die vorm van boskrif geskryf. Voorbeeld 1s2 hier stel 2 in boskrifvorm die aantal elektrone voor.

So finale konfigurasie van lood kan geskryf word as

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d104p65s24d105p66s24f145d106p2

Die loodelektronkonfigurasiediagram

Die loodatoom het 82 elektrone. Die elektroniese konfigurasie van Lood kan voorgestel word deur 'n diagram soos hieronder getoon.

 • 1s-orbitaal met die minste energie en maksimum kapasiteit van twee elektrone, word eerste gevul. Langs hierdie 2s orbitaal wat 'n maksimum van twee elektrone kan hou, word gevul.
 • Hierna gaan die elektron in 2p-orbitaal binne, wat 'n maksimum van ses elektrone bevat. 
 • Na die 2p-orbitaal word die 3s-orbitaal gevul, wat 'n maksimum van twee elektrone kan hou.
 • Op dieselfde manier, na 3s, 3p, en 4s orbitaal gevul.
 • Na 4s gaan elektrone die 3d-orbitaal binne, wat 'n maksimum van tien elektrone kan hou.
 • Op dieselfde manier word 4p, 5s, 4d, 5p, 6s orbitaal gevul.
 • Naas 6s gaan elektrone die 4f-orbitaal binne met 'n maksimum kapasiteit om veertien elektrone te hou.
 • Nadat 4f, 5d en 6p orbitale gevul is. Die diagram kan dus soos hieronder geskryf word.
Die Lood elektroniese konfigurasiediagram

 Loodelektronkonfigurasienotasie

Die elektroniese konfigurasie van Lood kan hieronder getoon word.

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

Die elektroniese konfigurasienotasie van Lood bestaan ​​uit 'n totaal van 82 elektrone. Eerstens word 54 elektrone voorgestel deur die te skryf Xenon gas simbool. Vervolgens twee elektrone in die 6s-orbitaal, veertien elektrone in die 4f-orbitaal, tien elektrone in die 5d-orbitaal en twee elektrone in die 6p-orbitaal.

Lood onverkorte elektronkonfigurasie 

Lood onverkorte elektronkonfigurasie kan soos hieronder geskryf word. 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2

Lood onverkorte elektronkonfigurasie bevat 82 elektrone wat in 'n ander orbitaal versprei kan word soos hieronder.

 • 1s orbitaal met twee elektrone
 • 2s orbitaal met twee elektrone.
 • 2p orbitaal met ses elektrone.
 • 3s orbitaal met twee elektrone.
 • Ses elektrone in 3p orbitaal.
 • Twee elektrone in 4s orbitaal
 • Tien elektrone in 3d-orbitaal
 • Ses elektrone in 4p orbitaal
 • Twee elektrone in 5s orbitaal
 • Tien elektrone in 4d-orbitaal
 • Ses elektrone in 5p orbitaal
 • Twee elektrone in 6s orbitaal
 • Veertien elektrone in 4f-orbitaal
 • Tien elektrone in 5d-orbitaal
 • Twee elektrone in 6p orbitaal

Grondtoestand loodelektronkonfigurasie

Die grondtoestand is die mees stabiele reëling. Grondtoestand elektroniese konfigurasie van Lood kan hieronder uitgebeeld word.

Lei grondtoestand elektroniese konfigurasie

Die opgewonde toestand van loodelektronkonfigurasie

Hierdie rangskikking is van hoër energievlak. In die grondtoestand bevat die Pb-atoom twee ongepaarde elektrone. Wanneer die Pb-atoom dan opgewonde raak, absorbeer dit energie. As gevolg van die wins van hierdie energie, spring 'n elektron van 6s orbitaal na 6pz orbitaal. Opgewonde toestand elektroniese konfigurasie van Lood kan hieronder geteken word.

                                    

Lood opgewonde staat elektroniese konfigurasie

Grondtoestand lei baandiagram

Die orbitaaldiagram word gevorm deur gebruik te maak van Hund se reël en Pauli-uitsluitingsbeginsel. Aangesien 1s orbitaal die orbitaal met die minste energie is en die naaste aan die kern gaan elektron eerste in 1s orbitaal. Volgens Hund se reël gaan 'n elektron eerstens in 'n kloksgewyse rigting in, en tweedens in 'n antikloksgewyse rigting. 

      Lei grondtoestand orbitaaldiagram

 Lood 2+ elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Pb2+ kan hieronder geskryf word.

Pb2+ ⟶ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 

Soos ons weet, is daar twee ongepaarde elektrone in die 6p-orbitaal van Pb. Pb skenk hierdie twee elektrone en vorm Pb2+, wat 'n katioon is.

Pb – 2e- Pb2+

Gevolgtrekking

Die elektroniese konfigurasie is die verspreiding van elektrone in verskillende orbitale, wat verskillende energievlakke het. In 'n Loodatoom is daar 'n totaal van 82 elektrone in sy orbitaal. Lood word in 'n stoorbattery gebruik. In kabelbedekking word dit ook gebruik. Dit word ook in die legering gebruik.  

Lees meer oor die volgende konfigurasies:

Mercury Electronic
Plutonium elektron
Americium-elektron
Neptunium elektron
Meitnerium-elektron
Molibdeen-elektron
Kobalt elektron
Loodelektron
Stikstof-elektron
Tallium-elektron
Europium-elektron
Praseodymium-elektron
Einsteinium-elektron
Gadolinium-elektron
Titaan-elektron
Hafnium-elektron
Holmium elektron

Arti Gokhale

Hallo almal ek is Arti D. Gokhale. My meestersgraad met 'n spesialisasie in Organiese Chemie en ek het gegradueer met Chemie, Biologie en Dierkunde. Ek het 3 jaar se werkservaring in waterontleding by die Nasionale Omgewingsingenieurswese Navorsingsinstituut Nagpur. Maak kontak met my via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arti-gokhale-b5699b251

Onlangse plasings