Krypton chemiese eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Kr of kripton is 'n kleurlose, reuklose element wat in spoorhoeveelhede in die atmosfeer voorkom. Kom ons voorspel die chemiese eienskappe van kripton.

Krypton is 'n edelgas met 'n volledig voltooide valensorbitaal. Dit kan soos ander edelgas in fotografie gebruik word. As gevolg van die spektrale intensiteit, kan dit gebruik word in fluoresserende lampe wat wit van kleur is. Die intense spektrale lyn van kripton word in laservloed gebruik spektroskopie.

In hierdie artikel sal ons verskillende fisiese sowel as chemiese eienskappe van kripton bespreek soos oksidasiegetal, allotroop, isotoop, ionisasie-energie, smelt en kookpunt.

1. Kripton simbool

Die atoomsimbool van Krypton is "Kr" wat van die Engelse alfabet kom. Aangesien K vir Kalium of Kalium in alkalimetaal geneem word, word "Kr" in plaas van Kr gebruik vir die afkorting van Krypton as 'n atoomsimbool.

Kripton Atoomsimbool

2. Kriptongroep in die periodieke tabel

Die groep van Krypton in die periodieke tabel is 18 omdat dit 'n edelgas is. Dus, dit word as 'n element in die 18de groep geplaasIn die Mendeleev periodieke tabel is dit groep 18, maar in die moderne periodieke tabel word dit as die VIIIA-groep geplaas volgens die neerslagtabel.

3. Kriptonperiode in die periodieke tabel

Kripton behoort aan periode 4 in die periodieke tabel omdat dit meer as 18 elektrone in die valensiedop het. Tot periode 3 sal daar 18 weesth elemente wat goed geplaas is, sodat die oorblywende 18 elektrone die 4 kryth tydperk na die oorgangselement.

4. Kriptonblok in die periodieke tabel

Krypton is 'n p-blok element omdat die valenselektrone in die p-orbitaal teenwoordig is. Kr het ook s, en d orbitale maar die buitenste elektrone is teenwoordig in die 4p orbitaal volgens die Aufbau beginsel.

5. Kripton atoomgetal

Die atoomgetal van Kripton is 36, wat beteken dit het 36 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone. Om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Kripton atoomgewig

Die atoomgewig van Krypton is 84 op die 12C-skaal wat beteken dat die gewig van Krypton die 84/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement. Die oorspronklike atoomgewig van Krypton is 83.798. Dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Krypton Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die elektronegatiwiteit van Krypton is 3 volgens die Pauling-skaal, wat beteken dit het elektronegatiewe aard en kan elektrone na homself toe trek. Die groep 18th element het 'n hoër elektronegatiwiteit as die vorige groep se halogeenelement.

8. Kripton atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van Krypton is 3.19 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Krypton deur sy volume te deel. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar die atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Krypton is 289 g
 • Die volume van die Krypton-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Krypton is 293/ (22.4) = 13.08 g/cm3

9. Kripton smeltpunt

Die smeltpunt van Krypton is -157.40C of 115.6K temperatuur omdat by kamertemperatuur Kripton in gasvormige toestand bestaan. Dit het minder energie nodig om die kristal tot 'n vloeistof te smelt. Deur die temperatuur te verhoog, kan die elemente in 'n goeie rangskikking geplaas word.

10. Kripton kookpunt

Die kookpunt van Krypton is -153.40C of 119.6K omdat dit in gasvorm by kamertemperatuur bestaan.

11. Krypton Van der Waals radius

Die Van der Waal se radius van Krypton is 202 nm. want dit het 4s en 'n gevulde 3d-orbitaal dus het dit 'n sterk siftingseffek. Om hierdie rede neem die kernaantrekkingskrag vir die buitenste orbitaal toe, en dit verminder die radius.

 • Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sferies van vorm is.
 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar Rstaan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of die som van 'n radius van twee atome.

12. Kripton ioniese radius

Die ioniese radius van Krypton is 202 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Krypton is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Kripton-atome.

13. Kripton isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Krypton.

Alhoewel Krypton inert is, het dit 33 isotope wat hieronder gelys word-

 • 69Kr
 • 70Kr
 • 71Kr
 • 72Kr
 • 73Kr
 • 73mKr
 • 74Kr
 • 75Kr
 • 76Kr
 • 77Kr
 • 78Kr
 • 79Kr
 • 79mKr
 • 80Kr
 • 81Kr
 • 81mKr
 • 82Kr
 • 83Kr
 • 83m1Kr
 • 83m2Kr
 • 84Kr
 • 84mKr
 • 85Kr
 • 85m1Kr
 • 85m2Kr
 • 86Kr
 • 87Kr
 • 88Kr
 • 89Kr
 • 90Kr
 • 91Kr
 • 92Kr
 • 93Kr
 • 94Kr
 • 95Kr
 • 96Kr
 • 97Kr
 • 98Kr
 • 99Kr
 • 100Kr
 • 101Kr
 • 102Kr

Die 9 stabiele isotope van Krypton word hieronder bespreek -

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
78Kr0.36%9.21 * 1021 y€ anders42
79KrSintetiese35 ure€, γ, β43
80Kr2.29%stabieleN / A44
81Krspoor2.3 * 1019 y€, γ45
82Kr11.59%stabieleN / A46
83Kr11.50%stabieleN / A47
84Kr56.99%stabieleN / A48
85KrSintetiese11 daarβ49
86Kr17.28%stabieleN / A50
Isotope van Krypton

Onder daardie stabiele isotope, 79Kr en 85Kr is sintetiese isotope, en die res kom natuurlik voor.

14. Krypton elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Krypton.

Die elektroniese dopverspreiding van Krypton is 2 8 18 8 omdat dit s-, p- en d-orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 18 elektrone het en om 36 elektrone te rangskik, benodig dit 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d en 4s orbitale.

15. Kripton-elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van Krypton is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3d10 4s2 4p6 omdat dit 36 ​​elektrone het en daardie elektrone moet geplaas word na die naaste orbitaal van die kern s, p, d orbitale en vir die 1st,2nd, 3de, 4th orbitale.

 • As gevolg van uitruilenergie, gaan elektrone eerste in 4s-orbitaal dan 3d.
 • Waar die eerste getal vir die hoofkwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Kr het 18 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na die edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Kr]3d104s24p6.

16. Kriptonenergie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasiewaarde vir Krypton is 1350.8 KJ/mol omdat die elektron uit die volledig gevulde 4p-orbitaal verwyder word. Dus, die verwydering van die eerste elektron vir enige edelgas versteur die stabiliteit. Dit verg dus meer energie en om hierdie rede word verwag dat die eerste ionisasie-energie van elke edelgas hoog sal wees.

17. Kriptonenergie van tweede ionisasie

Die 2nd ionisasie-energie van Krypton is 2350.4 KJ/mol omdat, in die 2nd ionisasie, word elektrone uit die 4p-orbitaal verwyder. Op 2nd ionisasie, Kr verloor nie sy stabiliteit nie, maar die 2nd elektron word uit die opgewekte toestand verwyder sodat dit baie energie benodig.

18. Kriptonenergie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie vir Krypton is 3565 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf 4p orbitaal plaasvind en stabilisering kry as gevolg van halfgevulde orbitaal maar die waarde is hoër as wat verwag is omdat

 • Kr het ook 'n 3d orbitaal wat onderhewig is aan swak afskermende effek en om hierdie rede sal ook kernaantrekkingskrag op die buitenste elektrone verhoog word en die verwydering van die elektron vereis 'n groter hoeveelheid energie.
 • Die 4s-orbitaal van Kr het 'n sterk afskermende effek.

19. Kriptonoksidasietoestande

Die stabiele oksidasie van Kr is O aangesien dit 'n edelgas is. Daarom het dit 'n gevulde valensorbitaal, maar dit toon ook 'n +1, +2 en +3 oksidasietoestand afhangende van die molekulevorming met elektronegatiewe atome. Maar daardie oksidasietoestande word baie skaars gevind.

20. Krypton CAS-nommer

Die CAS-nommer van die Krypton-molekule is 7439-90-9, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Krypton Chem Spider ID

Die Chem Spider ID vir Krypton is 94615. Deur hierdie nommer te gebruik, kan ons al die chemiese data wat met die Kripton-atoom verband hou, evalueer.

22. Kripton allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Krypton.

Kripton het geen allotrope nie, want dit is 'n edel inerte gas wat 'n gevulde valensdop het. As gevolg van meer stabiliteit, toon dit nie katenasie-eienskap nie.

23. Kripton chemiese klassifikasie

Krypton word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Kr is 'n edele inerte element
 • Kr is 'n gasvormige element
 • Kr is 'n baie stabiele element

24. Kriptontoestand by kamertemperatuur

Kripton bestaan ​​in 'n gasvormige toestand by kamertemperatuur omdat dit laer van der Waal se interaksie het. In die kristalvorm neem dit gesiggesentreerde kubieke vorm aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atoom is baie hoog by kamertemperatuur.

25. Is Krypton paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Krypton paramagneties is of nie.

Kripton is nie paramagneties nie, dit is eerder diamagneties omdat al die elektrone in die valansorbitale in gepaarde vorm is. Dit het 'n molêre vatbaarheidswaarde van -28.6* 10-6 cm3/mol.

Gevolgtrekking

Kripton is 'n edele inerte element. Dit neem nie deel aan ander reaksies nie. In spektroskopie het kriptonlig baie spektrale lyne en die golflengte van daardie lyne is digter en hoog.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings