11 Feite oor KrF2 Lewis-struktuur en -kenmerke


KrF2 Lewis-struktuur verwys na die elektroniese skets van KrF2 waar die elektrone deur kolletjies aangedui word. Dit sal nuttig wees om verskeie chemiese feite oor KrF2 te onderskei.

KrF2 is 'n stabiele verbinding wat duidelik gemaak is van 'n edelgas wat Krypton is, wat hoogs stabiel is, en 'n afgod vir die elemente van dieselfde tydperk in die periodieke tabel. Die kleinste element in die tabel wat Fluoor is, dra ook stabiliteit in die verbinding by deur sterk bindings met Krypton te maak.

Die faktore wat die belangrikheid beïnvloed Lewisstruktuur van die samestelling kan in hierdie artikel met volledige aantekeninge voorgestel word. Kom ons bespreek die verskillende kenmerke van KrF2 hieronder:

Hoe om KrF2 Lewis-struktuur te teken?

Min eenvoudige en basiese stappe word oor die algemeen gevolg om fundamenteel te teken Lewis-puntstruktuur van enige verbinding. Die stappe word hieronder beskryf:

Stap 1: Valenselektronberekening

Berekening van valenselektrone in elk van die elemente wat deelneem aan die vorming van die verbindings moet geprioritiseer word fundamentele stap vir die inisieer van die tekening van Lewis-struktuur.

Aantal valenselektrone teenwoordig in Kripton en Fluoor moet getel word voordat die tekening begin word. kom ons bereken die totale aantal valenselektrone in KrF2 hieronder:

  • Aantal valenselektrone in een Kripton = 8
  • Aantal valenselektrone in elk van die Fluooratome = 7
  • Aantal valenselektrone in twee Fluooratome = (7*2) = 14
  • Gevolglik is die totale aantal valenselektrone in KrF2 [8+14] = 22.

Stap 2: identifikasie van sentrale atoom

Krypton is die gekose een om die sentrale posisie in die verbinding te beklee. Aangesien dit 'n enkele Krypton is, neem deel aan die vorming van KrF2 wat duidelik blyk uit die chemiese formule van die verbinding.

Element met hoër elektronegatiwiteit hou die sentrale posisie is 'n Lewis-struktuur. Alhoewel Kr minder elektronegatief is as fluor, word dit as sentrale atoom gekies. Aangesien een Kr en Twee soortgelyke F-atome KrF2 maak, word gevind dat Kr geskik is om in die middel van die verbinding te wees.

Stap 3: Bandvorming  

Hier word die bindings met lyne gerangskik deur die aantal bindingspare wat deur die elemente geskep word, te identifiseer. Een elektron van elk van die Fluoor en een elektron van Kripton verbind met mekaar en maak die bindings.

krf2 lewis struktuur
KrF2 Lewis-struktuur en bindingsvorming

In Krypton is daar twee eenvoudige Sigma-bindings wat by die deelnemende elektrone aansluit.

Stap 4: Formele ladingberekening

Na hierdie stap moet die individuele lading van die Kripton- en twee Fluooratome bereken word. Hierdie individuele ladings dryf ons om totale formele lading van die verbinding te identifiseer. Hierdie stap beduidend verbreed die studie met interne inligting.

Stap 5: Teenwoordigheid van alleenpare-identifikasie

Beide Kripton- en fluooratome hou drie alleenpare. Die stap moet gevolg word voordat die finale skets van die verbinding voorgestel word.

Hierdie stappe help om die Lewisstruktuur behoorlik met min betekenisvolle belang van die verbinding. Hierdie stap reguleer die vorming in 'n sistematiese wat die struktuur insiggewend maak. Inligting soos valenselektrone, tipe en sterkte van binding kan uit die Lewis-struktuur herken word.

KrF2 Lewis struktuur resonansie

Resonansie verwys na die meganisme wat die alternatiewe struktuur van die verbinding met die soortgelyke chemiese formule verteenwoordig. Ons kan die saak hieronder prominent bespreek:

KrF2 Lewis-struktuur het geen Pi-bindings of negatiewe lading nie. Die verbinding hou ook geen ekstra enkele elektrone in sy elektroniese struktuur nie. Daarom is daar geen kans op resonansie nie. Die teenwoordigheid van pi-bindings in struktuur gee alternatiewe resonerende strukture wat irrelevant is vir KrF2.

KrF2 Lewis struktuur vorm

Die vorm van die verbinding hang af van verskeie kenmerke. 'n Elektroniese struktuur van verbinding het eensame pare en die vorm daarvan verskil. Kom ons bespreek die vorm hieronder:

Die KrF2 Lewis-struktuur is lineêr gevorm. Die geometrie van hierdie verbinding is Trigonaal bipiramidaal aangesien dit drie alleenpare in sy sentrale atoom het. Meetkunde en vorm word as dieselfde kenmerke in die verbindings beskou, maar dit is belangrik om hierdie faktore te onderskei in die geval van die identifisering van die effek van alleenpare.

Volgens die VSEPR-teorie is afstoting van alleen-paar-alleen-paar en alleenpaar-binding-paar afstoting die rede vir die wek van verskillende vorms van die verbindings. Die KrF2 Lewis-struktuur voel nie hierdie soort afstoot nie.

KrF2 Lewis-struktuur formele aanklag

Formele lading is die kenmerk wat tegnies die chemiese balans in enige verbinding ondersteun. kom ons openbaar die feit deur die formele aanklagte van individue in die samestelling te bereken.

  • Daar is 'n spesifieke formule vir die berekening van die formele lading van verbindings.
  • Die formule van Formele Lading = [aantal valenselektrone op atoom] – [nie-gebonde elektrone + aantal bindings.
  • Formele lading van Krypton: [8 – 6+2] = 0.
  • Formele lading van twee Fluoor atoom: [7 – 1+1] = +5

Netto lading is nul in Krypton difluoried, aangesien die sentrale daarvan nul netto lading is. Meeste van die tyd beïnvloed die eienskappe van sentrale atome die algehele eienskappe van 'n verbinding. Dit is uiters groot om potensiële chemiese waarde aan 'n verbinding te gee.  

KrF2 Lewis struktuur hoek

Lewis-struktuur is relevant in die lewering van feite omtrent die hoek van 'n verbinding. Kom ons beskryf daardie hoek wat deur die elemente gevorm word nadat Sigma-bindings met mekaar gemaak is.

Kripton difluoried lê onder 180 grade bindingshoek. Dit beskik oor 'n geometrie waar die elemente op 'n reguit lyn is, maar die alleenpare skep 45 grade hoeke tussen hulle. Dit kan gevind word hoed definieer die hoek is makliker vir Lewisstruktuur van Kryptondifluoried.

KrF2 Lewis struktuur oktet reël

Die definisie van oktetreël is hoogs produktief vir enige verbinding wat help om die chemiese rede agter die deel van oordragende elektron te identifiseer. Kom ons identifiseer die redes hieronder:

KrF2 Lewis struktuur oktet reël sê, Krypton het reeds agt elektrone in sy laaste energievlak. Dit is een van die mees stabiele edelgasse in die periodieke tabel. 'n Fluooratoom bevat sewe elektrone, hierdie atome benodig nog een elektron om daardie uiteindelike stabiliteit met gevulde oktettoestand te verkry.

Oktetreëls definieer dat die vervulling van oktettoestand nodig is vir enige element om so stabiel soos edele elemente te wees. Elke element moet die oktettoestand opvolg soos hul onderskeie edele elemente. en Oktetreël bewys dat dit betekenisvol is om op te gee of ekstra elektrone te verkry om uiteindelike stabiliteit te bereik.

KrF2 Lewis-struktuur alleenpare

Die teenwoordigheid van alleenpare is die kenmerk van enige verbinding. Kom ons definieer verskillende eienskappe van die verbinding soos bindingshoeke, polariteit, nie-polariteit, hibridisasie en ander. 

KrF2 Lewisstruktuur het drie alleenpare in sy geometrie. Daar kan gesê word dat hierdie eensame pare 'n potensiële effek op die bindingshoek van die verbinding kan uitoefen. Volgens VSEPR-teorie kan bindingshoek verander word met die invloed van alleen-paar-eenpaar en alleenpaar-binding paar afstotings in KrF2.

Daar is geen enkele paar-binding paar afstoting vind plaas in Krypton difluoried, aangesien dit 'n eenvoudige verbinding is met twee sigma bindings in een reguit lyn. Dit verander die meetkunde in Trigonale bypiramidale struktuur. VSEPR (Valence Shell Electron Pair repulsion) teorie het gevind dat die eensame pare groot spanning op die bindingshoeke verskaf deur afstotings te maak.

KrF2 hibridisasie

Hibridisering omhels die interne inligting met chemiese voorstelling van die teenwoordigheid van elektrone. Kom ons bespreek KrF2 Hibridisering hieronder kortliks.

Die gehibridiseerde voorstelling van Kryptondifluoried is Sp3d. Hierdie hibridisasiestruktuur is die gemengde weergawe van hibridisasie van enkelkripton- en fluooratome. Nadat binding geskep is, kry Krypton elektrone in sy d-orbitaal en stel 'n gekombineerde hibridisering van sp3d-manier voor.

Die hibridisasiestruktuur van sentrale atoom in KrF2 is sp3 wat die gekeurde hibridisasie van gemengde dop beïnvloed. Boonop kan gevind word dat elektronrangskikking in fluooratome sp3 hibridisasie beklemtoon.  

Waarom is KrF2 sp3d-verbaster?

Kom ons vind die rede vir die oorweging van die hibridiseringsformaat van Kryptondifluoried as sp3d.

Beide van Krypton en sy ligande, Fluooratome het sp3 hibridisasie. Daarom is dit betekenisvol dat nadat hulle elektrone gedeel het, hulle 'n verandering in hul valenselektronskulp het. elektrone verander hul posisie is die beide die elemente en vorm 'n nuwe gehibridiseerde toestand in die nuutgevormde verbinding.

Oorlusing tussen die elektrone en valensdoppies is die belangrikste rede waarom nuwe gehibridiseerde toestand van verbindings na vore kom. In KrF2 vorm nuwe elektronpaar in die d-orbitaal van fluooratome wat die rede is agter uitbreiding in die hibridisasie van sp3 na sp3d.

Hoe word KrF2 sp3d gehibridiseer?

Die proses om sp3d hibridisasie van sp3 te maak struktuur deur beide Krypton en Fluoor word hieronder beskryf.

KrF2 het sp3d hibridisasie opgestel deur 'n kombinasie van hibridisasies op te stel. Hierdie inligting is ingesamel deur die oorlusstruktuur van valensiesdop van Krypton en Fluoor te bestudeer.

Nadat binding geskep is, kry Krypton elektrone in sy d-orbitaal en stel 'n gekombineerde hibridisering van sp3d-manier voor. Hierdie hibridisasie vorm deur elektrone met mekaar te deel of oor te dra. 

Is KrF2 polêr of nie-polêr?

Polariteit word ook bewerkstellig deur die teenwoordigheid van alleenpare en elektronegatiwiteit van die elemente. Kom ons vind die polariteit van KrF2 met 'n beskrywende studie oor die saak hieronder.

Kripton difluoried is 'n nie-polêre verbinding. Ons definieer hierdie nie-polariteit van Kryptondifluoried deur die beskrywing van die alleenpare in elk van die elemente. Boonop kan Fluoor verwys word as die mees elektronegatiewe element in die periodieke tabel, wat beteken dat Krypton minder elektronegatief is as Fluoor.

KrF2 as nie-polêre verbinding

Hoekom is KrF2 nie-polêr?

Die rede waarom dit nie-polêr is vir Kryptondifluoried is nogal interessant. Kom ons maak 'n kort beskrywing van daardie faktor hieronder.

KrF2 is nie-polêr aangesien Kr groot spanning van albei kante af voel. Daar is die mees elektronegatiewe fluoratome teenwoordig. Albei die atome het drie alleenpare. Daarom is spanning van elke kante dieselfde en dit het die effek op middelatoom uitgekanselleer. Dit is die hoofrede om KrF2 nie-polêr te noem.

Elektronegatiwiteit is die kenmerke van chemiese elemente wat gevind word dat dit verskillend is vir elke atoom. Sy faktor effek op die polêre en nie-polêre aard van die verbinding wat gevind word as 'n waardevolle fisiese eienskap van verbindings.

Hoe is KrF2 nie-polêr?

Die proses om nie-polêre struktuur te maak deur Kryptondifluoried word hieronder geïllustreer.

Die hoeveelheid polêre spanning vanaf linker fluoratoom is dieselfde as die spanning van regter fluoratoom. Die gevolglike spanning word nul wat geen effek op die Kripton-atoom het nie. Albei die Fluooratome skep soortgelyke aantrekkingskrag op die elektrone van Kr. Op hierdie manier word die polariteit van KrF2 nul.

Is KrF2 ionies of kovalent?

Ioniese en kovalente eienskappe van verbindings kan geïdentifiseer word om die bindingstruktuur uit te lig. kom ons identifiseer die rede waarom KrF2 as Ionies of kovalent gekategoriseer word.

KrF2 is 'n kovalente verbinding. Dit word opgemerk dat dit gevorm word deur elektrondeling metode. Kripton het twee elektrone gedeeltelik van sy valensdop na twee Fluooratome gedeel. Dit help daardie atome om stabiliteit te verkry vir die bestaan ​​in die periodieke tabel.

Ioniese aard van verbinding word vertoon deur elektrone van een element na 'n ander een oor te dra. Die skep van binding deur elektrone te deel, informeer oor die kovalente eienskappe van verbindings.

Hoekom is KrF2 kovalent?

Die belangrikste rede om Kryptondifluoried as kovalent te erken, word hieronder bespreek.

KrF2 is kovalent as gevolg van sy vorming deur elektrondeelproses. Dit ondergaan nie elektronoordragmetode nie. Gedeeltelike elektrondeelproses het die beide atome geaktiveer om twee sigma-bindings met mekaar te genereer en gee 'n eenvoudige verbinding genaamd Kryptondifluoried uit.

Hoe is KrF2 kovalent?

Kom ons ontwikkel 'n kort bespreking oor die proses om kovalente struktuur deur KrF2 te vorm.

KrF2 verteenwoordig kovalensie deur Lae smelt- en kookpunt. Kripton deel sy een elektron met een Fluooratoom en ander elektron met 'n ander Fluoor. Elkeen van die kante van Krypton kry een sigma-binding wat na kovalente vormingsproses verwys.

Is KrF2 lineêr?

Lineêre verbinding kan beskryf word deur 180-grade bindingshoek van verbindings. 'n Ondersteunende beskrywing oor die onderwerp word hieronder gegee deur opkomende eksklusiewe studie van KrF2.

KrF2 is 'n goeie voorbeeld van lineêre verbindings. Dit het presies 'n hoek van 180 grade tussen twee sigma-bindings. Aangesien die twee ligande dieselfde is vir die verbinding, is beide newe-effekte soortgelyk en dit laat nie toe dat die verbinding van die ideale bindingshoek afwyk nie.

Hoekom is KrF2 lineêr?

Kom ons definieer die rede om KrF2 'n lineêre verbinding hieronder te noem.

KrF2 is Lineêr as gevolg van die eenvoudige binding tussen die elemente. Hier lê die bindings tussen Kripton en twee Fluooratome op 'n enkele reguit lyn. dit is die sleutelrede om die verbinding as lineêre verbinding te definieer.

Die verbinding wat slegs twee ligande bevat en die ligande is aan die teenoorgestelde kante van die sentrale atoom op 'n enkele reguit lyn geheg, kan na verwys word as lineêre verbindings.

Hoe skep KrF2 Lineêre vorm?

Kom ons ondersoek kortliks die proses om lineêre vorm te maak deur Kryptondifluoried hieronder.

'n Reguit lyn word deur die elemente geskep van KrF2. Hulle maak dit nadat hulle met mekaar gebind het. daardie lyn wyk nie van sy ideale posisie af nie aangesien daar geen eksterne kragte op die bindings werk nie. Dit is hoe dit 'n Lineêre en eenvoudige struktuur verwerk.

Op KrF2 is daar altesaam 9 alleenpare, maar nie een van daardie pare beïnvloed die verbande nie. Daarom word geen spanning op die bindingshoek geskep deur eksterne kragte nie (gewoonlik geskep deur alleenpare en elektronegatiwiteit). Dit kan die ideale lineêre struktuurformaat handhaaf.

Het KrF2 'n dipoolmoment?

Dipoolmoment is die eienskap wat beheer kan word deur die teenwoordigheid van alleenpare op die deelnemende elemente. Kom ons maak 'n kort beskrywing van die feite hieronder.

Kripton difluoried het Zero Dipool moment as aantal alleenpare aan beide die kante van Krypton. Die eensame pare word deur Fluoor gehou is dieselfde. Beide fluooratome het drie alleenpare en die alleenpare het 'n groot gaping tussen hulle, wat geen alleen-paar-alleen-paar afstoting in die verbinding toelaat nie.

Hoekom en hoe het KrF2 nul Dipool-moment?

Kom ons herken die effektiewe rede wat die feit ondersteun dat 'n nul dipoolmoment deur KrF2 hieronder is.

KrF2 het nul dipoolmoment as gevolg van nul resultant van polêre bewegings in die verbinding. die dipoolmoment wat deur linkerfluoraatatome geskep word, word uitgekanselleer deur die dipoolmoment wat deur regterfluoratoom geskep word.

Afstotings van enkelpaar-eenpaar en alleenpaarbindingpaar is die rede wat die hoeveelheid dipoolmoment verhoog. Dipoolmomente kan ook afhang van die teenwoordigheid van pi-bindings in die verbindings. Hierdie redes is ondoeltreffend in die geval van KrF2.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die inligting oor Kryptondifluoried gelewer, waar die inligting die proses van formatering van Lewis-struktuur van elemente insluit, wat vyf relevante stappe van tekening bevat. KrF2 het behalwe 'n lineêre vorm met 'n hoek van 180 grade van die verbinding ondersteun met die inligting dat dit nie-resonerende struktuur het. 

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings