Krebs-siklus in mitochondria? 9 Feite wat jy moet weet


Krebs-siklus is een van die algemene roetes vir aërobiese asemhaling. Kom ons ondersoek meer feite oor krebs-siklus en mitochondria.

Sitroensuursiklus en trikarboksielsuursiklus is ander name vir die Krebs-siklus. Dit is 'n tipiese metaboliese pad vir die oksidasie van koolhidrate, lipiede en aminosuur.

Aërobiese respirasie is 'n multi-stap ensiem-gemedieerde energie vrystellende kataboliese proses. Dit behels volledige oksidasie van voedselsubstraat met behulp van suurstof om koolstofdioksied en water te vorm tesame met die generering van 'n groot hoeveelheid ATP.

Kom Krebs-siklus in mitochondria voor?

Mitochondria is die hoofplek vir ATP-sintese. Kom ons bespreek of Krebs-siklus in mitochondria of in die sitosol voorkom. 

Krebs-siklus vind plaas in mitochondria. Dit word hoofsaaklik in die mitochondriale matriks bedryf. In eukariote is die plek vir krebs-siklus mitochondria, maar in prokariote kom dit voor in sitosolstreek.

Respiratoriese ensieme is teenwoordig in beide mitochondriale matriks en binnemembraan. Krebs siklus en die elektron vervoersketting onderling gekoppel is. Die proses van substraatvlakfosforilering produseer min ATP-molekules. Suurstof word met waterstof gereageer om metaboliese water te produseer tydens terminale oksidasie.

Waarom vind Krebs-siklus in mitochondria plaas?

Mitochondria het sy eie DNA en kan sonder die selkern funksioneer. Kom ons vind uit die rede waarom krebs-siklus voorkom in mitochondria in plaas van sitoplasma. 

Krebs-siklus vind in mitochondria plaas omdat dit die ensieme bevat wat nodig is vir die aërobiese oksidasie van piruvaat. Mitochondria het 'n prehistoriese oorsprong van die vervaardiging van energie.  

Die endosimbiotiese teorie stel dit mitochondria word deur die primitiewe selle verswelg vir die energie-uitruiling. Daarom is volledige sel afhanklik van die mitochondria vir die produksie van ATP.

Hoe vind Krebs-siklus in mitochondria plaas?

Krebs-siklus vind plaas in mitochondria van eukariote om energie op te wek. Kom ons ontdek hoe dit in mitochondria voorkom.

Die piruvaat van glikolise kan nie direk die krebs-siklus in mitochondria binnegaan nie. Hieronder is die stappe wat ons help om te verstaan ​​hoe krebs-siklus in mitochondria voorkom.

 • Die piruvaat van glikolise word eers in asetiel-CoA omgeskakel.
 • Laasgenoemde betree die krebs-siklus vir verdere agteruitgang.
 • Oksaloasetaat is die eerste aanvaardermolekule wat met asetiel-CoA kombineer om die eerste produk genaamd trikarboksielsuur te vorm.
 • Organiese molekules word in piruvaat verdeel tydens glikolise in die sitoplasma.
 • Dan vind oksidatiewe dekarboksilering van piruvaat plaas om asetiel-CoA te vorm.
 • Met die hulp van piruvaat dehidrogenase kompleks ondergaan piruvaat oksidasie en dekarboksilering, produseer 'n tweekoolstof asetaatgroep of asetiel CoA saam met NADH en CO2.

Waar kom Krebs-siklus in mitochondria voor?

Krebs-siklus vind nie in die sitoplasma van die sel plaas nie, in teenstelling met glikolise. Kom ons bepaal die presiese plek waar dit gebeur.

Krebs-siklus kom hoofsaaklik in die mitochondriale matriks voor. Anders as glikolise, is die Krebs-siklus 'n geslote pad van agt stap. Oksaloasetaat word in die finale stadium van die sitroensuursiklus geskep en is dan gereed om met asetiel CoA gekombineer te word om 'n nuwe siklus te begin.

Krebs siklus in mitochondria diagram

Een molekule glukose begin die aanvang van sellulêre respirasie. Kom ons ondersoek die verskillende stappe van krebs-siklus met behulp van die diagram.

In die mitochondriale matriks sal twee piruvaatmolekules wat tydens glikolise geproduseer word, die Krebs-siklus binnegaan. In die voorbereidende stap het twee piruvaatmolekules omgeskakel in 2 asetiel CoA met behulp van ensiem piruvaat dehidrogenase kompleks.

krebs-siklus in mitochondria
Krebs-siklus in mitochondria

Die krebs-siklus vind plaas in agt stappe in 'n sikliese pad, wat energie in die vorm van ATP produseer. Al die ensieme wat vir die sitroensuursiklus benodig word, is binne die matriks teenwoordig, behalwe suksinaatdehidrogenase wat in die binneste mitochondriale membraan teenwoordig is. Die volledige sikliese pad kan in die bostaande diagram gesien word.

Funksies van Krebs-siklus in mitochondria

Mitochondria is die kraghuis van die sel. Dit verskaf energie aan die hele sel in die vorm van ATP. Kom ons vind die funksies van krebs-siklus in die produksie van energie uit.

Lys van funksies van krebs-siklus in mitochondria is soos volg:

 • Die primêre funksie van Krebs-siklus is om energie op te wek, wat dan as ATP of GTP oorgedra en gestoor word.
 • Krebs-siklus tree op as amfiboliese, beteken dit het beide anaboliese en kataboliese rolle.
 • Die algemene pad vir die oksidasie van aminosure, koolhidrate en vette is Krebs-siklus.
 • Die hoogste aantal energiemolekules ATP word uit Krebs-siklus gegenereer.
 • Die sintese en afbraak van vetsure, steroïede, karotenoïede, terpene en aromatiese chemikalieë word albei aangehelp deur asetiel-CoA. 
 • Krebs-siklus is 'n sikliese pad wat uit agt ensieme bestaan, waarvan een in die binneste mitochondriale membraan voorkom, dws suksinaatdehidrogenase.
 • Krebs-siklus benodig geen suurstofmolekules nie. Suurstof word egter benodig tydens die laaste stap van aërobiese respirasie.
 • Die meerderheid van die energie wat deur aërobiese selle benut word, word deur die Krebs-siklus geproduseer wanneer dit die terminale oksidasie binnegaan.
 • Krebs-siklus speel 'n deurslaggewende rol in selontwikkeling en -groei.
 • Energie wat uit die krebs-siklus geproduseer word, help met die groei van endoteelselle.

Hoeveel ATP word in Krebs-siklus geproduseer?

Een NADH-molekule sal 3 ATP genereer en een FADH produseer 2 ATP in die metaboliese pad. Kom ons ondersoek hoeveel ATP-molekules in Krebs-siklus geproduseer word.

Slegs twee ATP word tydens Krebs-siklus geproduseer vanaf twee piruvaatmolekules by substraatvlak-fosforilering. Daar is ook 'n produksie van ses NADH en twee FADH2 molekule, maar hulle sal ATP in die elektronvervoerstelsel genereer.

In glikolise is daar 'n produksie van 8 ATP (2ATP is direk en 6 ATP word gevorm uit 2 NADH). Tydens piruvaat oksidasie of gateway stap, vorm dit 6 ATP van 2 NADH. In Krebs-siklus word maksimum aantal ATP geproduseer, dit lewer 24 ATP-molekules. Daarom lewer 'n enkele molekule glukose ongeveer 36 ATP-molekules in baie eukariote.

Wat is elektronvervoerketting?

Die verminderde koënsieme wat in die krebs-siklus gevorm word, sal in die elektronvervoerketting ingaan. Kom ons bespreek die elektronvervoerketting en hoe dit werk.

Elektronvervoerketting is 'n groep koënsieme en sitochrome wat help om die elektrone afdraand langs die dalende redokspotensiaal te vervoer met verlies aan energie by elke stap. Daar is vyf komplekse teenwoordig in elektronvervoerketting en verskillende elektrondraers.

Hierdie elektrondraers is flaviene, FeS-kompleks, kinone en sitochrome. Hierdie draers dra elektrone en stoot protone na die buitenste mitochondriale kamer. Hierdie protone skep 'n gradiënt oor die binneste mitochondriale membraan, wat dan met behulp van F in ATP omgeskakel word.0-F1 kompleks.

Waar vind elektronvervoerketting plaas?

Krebs siklus is gekoppel aan elektron vervoer ketting. Kom ons vind die plek waar dit voorkom.

ENS of elektronvervoerketting voorkom in die binneste membraan van mitochondria. Dit bevat elektrondraers en verskillende komplekse daarin. Al die NADH wat in die mitochondriale matriks geproduseer word, sal elektrone aan die elektrondraers gee en van NADH na NAD geoksideer word+.

Wanneer elektrone saam met die elektrondraersisteem beweeg, beweeg hulle van hoër energietoestand na laer energietoestand. So, dit maak die versameling van elektrone in die binneste membraanruimte. Hierdie elektrone sal dan na die F beweeg0-F1 kompleks en sal ATP genereer.

Gevolgtrekking

Om hierdie pos af te sluit, kom ons tot die gevolgtrekking dat Krebs-siklus in mitochondria voorkom. Dit kom slegs in mitochondria voor omdat spesiale respiratoriese ensieme slegs in mitochondriale matriks teenwoordig is wat nodig is vir oksidasie van piruvaat. Krebs-siklus is gekoppel aan elektronvervoerketting wat die binneste membraan van mitochondria inneem.

Saif Ali

Hallo, ek is Saif Ali. Ek het my Meestersgraad in Mikrobiologie verwerf en het een jaar se navorsingservaring in watermikrobiologie van National Institute of Hydrology, Roorkee. Antibiotiese weerstandbiedende mikroörganismes en grondbakterieë, veral PGPR, is my belangstellings en kundigheid. Tans is ek gefokus op die ontwikkeling van alternatiewe antibiotika. Ek probeer altyd nuwe dinge uit my omgewing ontdek. My doel is om lesers te voorsien van maklik verstaanbare mikrobiologie-artikels. As jy 'n gogga het, behandel dit met omsigtigheid en vermy die gebruik van antibiotika om SUPERBUGS te bestry. Kom ons koppel via LinkedIn: http://linkedin.com/in/saif-ali-80b5098b

Onlangse plasings