KrBr4 Lewis-struktuur en -kenmerke (15 nuttige feite)


Die Lewis-struktuur toon die voorspelling van valenselektrone van molekules in die vorm van kolletjies en lyne. Kom ons bespreek hier kortliks die KrBr4 lewis struktuur.

KrBr4 is die chemiese formule van kriptontetrabromied. Die Lewis-struktuur van KrBr4 is saamgestel uit twee nie-metaalelemente, dws een krypton atoom wat 'n gas is en vier broomatome wat vloeibare stowwe is. Die Kr-atoom is 'n sentrale atoom as gevolg van sy lae elektronegatiwiteit.

Al die 1 Kr en 4 Br atome is met mekaar verbind deur 4 sigma kovalente bindings. Dit is 'n kovalente verbinding en het 2 alleenpare op die sentrale Kr-atoom. Kom ons bespreek nog 'n paar karakteriserings soos die oktetreël, valenselektrone, alleenpare en die vorm van KrBr4 lewis-struktuur met nog 'n paar feite daaroor.

Hoe om KrBr te teken4 lewis struktuur?

Om die Lewis-struktuur van KrBr te teken4 'n mens moet die onderstaande – gegewe stappe volg.

Valenselektrone en binding in Kr- en Br-atome.

Evalueer die totaal van die valenselektrone in die KrBr4 lewis-struktuur deur al die valenselektrone op elke Kr- en Br-atoom by te voeg. Maak later die binding binne die Kr- en 4 Br-atome deur enkel-sigma-kovalente bindings te maak.

Eensame paar elektrone en toepassing van oktetreël op KrBr4.

Die oorblywende valenselektrone na binding word eerste op al die buitenste 4 Br-atome en later op die sentrale Kr-atoom geplaas. Pas dan die oktetreël toe op KrBr4 lewis-struktuur om te weet of al die Kr en Br uitgebreide, onvolledige of volledige oktette het.

Bereken Formele lading op KrBr4 lewis struktuur en sy vorm.

Die formele aanklag wat op die KrBr4 word bereken deur 'n gegewe spesifieke formule te gebruik. Bepaal laastens die vorm, bindingshoek en hibridisering van KrBr4 lewis struktuur.

KrBr4 lewis struktuur

KrBr4 valenselektrone

Die elektrone word in die buitenste valensdop-orbitaal van atome of elemente geplaas en word valenselektrone genoem. Kyk na die verduideliking van die KrBr hieronder4 valenselektrone.

KrBr4 bevat 'n totaal van 36 valenselektrone. Die kripton-atoom behoort aan die 18de periodieke tabel-groep, aangesien dit 'n edelgas is, dit bevat 8 valenselektrone in sy buitenste doporbitaal. Die broomatoom behoort aan die 17de groep en het 7 valenselektrone in sy buitenste doporbitaal.

Die valenselektroneberekening vir die KrBr4 Lewis-struktuur word in die gegewe stappe hieronder verduidelik.

  • Valenselektrone op Kripton-atoom van KrBr4 is = 8 x 1 (Kr) = 8
  • Valenselektrone op Broomatome van KrBr4 is = 7 x 4 (Br) = 28
  • Die totaal van valenselektrone teenwoordig op KrBr4 Lewis-struktuur is = 8 + 28 = 36
  • Die algehele elektronpare op KrBr4 Lewis-struktuur word geëvalueer deur die valenselektrone daarvan te deel deur 2 = 36 / 2 = 18
  • Vandaar dat die KrBr4 Lewis-struktuur het 'n totaal van 36 valenselektrone en 18 elektronpare.

KrBr4 lewis struktuur eensame pare

Die oorblywende elektrone in 'n atoom of molekule wat nie gedeel word na binding nie, word eenpaarelektrone genoem. Hieronder bespreek ons ​​alleenpaar elektrone van die KrBr4 lewis struktuur.

KrBr4 lewis-struktuur het 14 eensame paar elektrone daarop. Dit bevat 36 totale valenselektrone. Van hulle raak 8 valenselektrone betrokke by bindingsvorme 4 kovalente Kr – Br bindings. Oorblywende 28 ongedeelde elektrone word op buitenste Br- en sentrale Kr-atome geplaas tydens paring van 14 alleenpare.

Die evaluering van KrBr4 lewis-struktuur eenpaar elektrone word in die onderstaande stappe verduidelik.

  • Eensame paar elektrone op KrBr4 is = Valenselektrone van KrBr4  (V. E) – Aantal verbande / 2
  • Eensame paar elektrone op die 1Kr-atoom van KrBr4 is = 8 (V. E) – 4 / 2 = 2
  • Eensame paar elektrone op die 4 Br-atome van KrBr4 is = 7 (VE) – 1 / 2 = 3
  • Eensame paar elektrone op die KrBr4 Lewis-struktuur is = 2 (Kr) + 3 x 4 (Br) = 2 + 12 = 14
  • Daarom is die totale eenpaar elektron op die KrBr4 Lewis struktuur is 14.

KrBr4 lewis struktuur oktet reël

Die voorkoms van 8 elektrone in 'n atoom of element toon die stabiliteit wat dit in die oktetreël verduidelik word. Kom ons kyk na die toepassing van die oktetreël op die KrBr4 lewis struktuur.

Die KrBr4 lewis-struktuur toon 'n uitgebreide oktet van die sentrale Kr-atoom en 'n volledige oktet van al 4 Br-atome. Dit het in totaal 36 valenselektrone. Die sentrale Kr-atoom vorm 4 Kr – Br-kovalente bindings met 4 Br-atome dus het dit 8 bindingselektrone. Dit het ook 4 ongedeelde elektrone.

Die sentrale Kr-atoom het dus 'n totaal van 12 elektrone wat sy uitgebreide oktet toon. Die buitenste 4 Br-atome bevat elk 2 bindingselektrone en 6 ongedeelde elektrone, dus het al die 4 Br-atome 8 elektrone rondom hulle met 'n volledige oktet.

KrBr4 Lewis struktuur formele aanklag

Die lading wat op atome of molekules ontstaan ​​deur die elektrone te skenk of te aanvaar, word 'n formele lading genoem. Kom ons voer 'n kort bespreking oor KrBr4 Lewis struktuur formele aanklag.

Die formele aanklag van KrBr4 is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die berekening vir die formele aanklag teenwoordig op die KrBr4 Lewis-struktuur word in die onderstaande tabel gegee.

Atome van KrBr4 lewis struktuurValenselektrone op Kr, en BrNie-bindende elektrone op Kr, en BrBindingselektrone op Kr, en BrDie formele aanklag op Kr, en Br
Kripton (Kr) atoom080408( 8 – 4 – 8 / 2 ) = – 2
Broom (Br) atome070602( 7 – 6 – 2 / 2 ) = 0
Die formele aanklag op KrBr4 Lewis-struktuur, Kr = – 2, Br = 0

KrBr4 Lewis struktuur vorm

Die molekulêre rangskikking van atome met 'n definitief gepakte geometrie word 'n molekulêre vorm genoem. Kom ons bespreek in detail die KrBr4 Lewis struktuur vorm en meetkunde.

Die KrBr4 lewis-struktuur het 'n vierkantige platvorm en oktaëdriese geometrie. Die sentrale Kr-atoom is gekoppel aan 4 Br-atome en het 2 alleenpare daarop. In ooreenstemming met die VSEPR-module en sy teorie van molekulêre orbitale, die KrBr4 toon AX4E2 generiese formule.

Hier is A die sentrale Kr-atoom wat aan 4 buitenste binding Br-atome geheg is, dws X4. Dit het ook 2 alleenpare op dit, dws E2. Gevolglik vorm dit die oktaëdriese meetkunde en vierkantige vlakke vorm van KrBr4.

KrBr4 verbastering

Die orbitale van atome word gemeng en oorvleuel of hervorm om 'n nuwe hibriede orbitaal met dieselfde energie te vorm, word hibridisasie genoem. Kyk bietjie na die besonderhede van die KrBr4 struktuur verbastering.

Die KrBr4 verbinding toon sp3d2 hibridisasie in die sentrale Kr-atoom. Die kripton-atoom toon 'n steriese getal 6. Die steriese getal van sentrale Kr-atoom word geëvalueer as = Bindings gevorm deur sentrale Kr-atoom van KrBr4 + eensame paar elektrone daarop. Daarom, Kr-atoom toon steriese getal is = 4 bindings + 2 alleenpare = 6.

Soos die KrBr4 het steriese getal 6, dus wys dit sp3d2 hibridisasie volgens VSEPR teorie. Dus, in die KrBr4 lewis-struktuur, dit het die oorvleueling van een 's', 3 'p' en 2 'd' orbitale van die sentrale Kr-atoom en vorm 'n nuwe baster 'sp3d2' orbitaal met ekwivalente energie.

KrBr4 Lewis struktuur hoek

Die hoek wat binne die twee onmiddellike of alternatiewe bindings in 'n molekule vorm, word die bindingshoek van daardie molekule genoem. Hier bespreek ons ​​die bindingshoek van die KrBr4 lewis struktuur.

Die KrBr4 Lewis-struktuur het 'n bindingshoek van 90 grade binne die molekule. Al die vier Kr – Br-bindings lê in dieselfde vlak en vorm 'n Br – Kr – Br-bindingshoek van 90 grade. Die twee eensame paar (LP) elektrone lê ook in dieselfde vlak en het 'n LP – Kr – LP-bindingshoek van 90 grade.

Eienskappe van KrBr4

Die eiendomme van die KrBr4 samestelling word in die volgende tabel gegee.

EiendommeWaardes
Molekulêre gewig403.42
Digtheid0.0004034
Eienskappe van KrBr4

KrBr4 oplosbaarheid

Die oplosbaarheid van enige verbinding hang af van sy vermoë om op sy maksimum op te los in die oplosmiddel oplossing word oplosbaarheid genoem. Kyk bietjie na die bespreking van KrBr4 oplosbaarheid.

KrBr4 is oplosbaar in water. Aangesien kripton 'n inerte gaselement is en in water oplos. Die Br-atome kan ook in water oplos. Die KrBr4 is 'n polêre verbinding soos water. Dus word beide polêre - polêre verbindings met mekaar mengbaar. Dit kan 'n komplekse verbinding met water vorm.

Is KrBr4 vaste of vloeibare?

Die definitiewe atoomrangskikking met geslote pakking is vaste stowwe en met los pakking is vloeibare verbindings. Kom ons kyk of die KrBr4 is 'n vaste of vloeibare verbinding.

KrBr4 is 'n vloeibare verbinding. Die Kr-element is gasvormig van aard terwyl die Br in vloeibare vorm teenwoordig is. KrBr4 word gevorm as gevolg van die invoeging van gasvormige Kr-atome in vloeibare Br-molekules. Dit het dus 'n los pakking van rangskikking en Vander Waals kragte tussen Kr- en Br-atome wat 'n vloeibare KrBr vorm4.

Is KrBr4 polêr of nie-polêr?

Die ongelyke elektronverspreiding en elektronegatiwiteitsverskil van atome bepaal die polariteit van molekules. Hieronder bespreek ons ​​of KrBr4 is polêr of nie-polêr.

KrBr4 is 'n polêre verbinding. Die sentrale Kr-atoom en buitenste broomatome het byna dieselfde elektronegatiwiteit maar Kr is effens meer elektronegatief as Br. Die Kr-atoom het 'n uitgebreide oktet met 12 elektrone en dit het 2 alleenpare. Dit het dus nie gelyke elektronverspreiding binne die molekule nie.

Dus, die gedeeltelike negatiewe lading skep op die sentrale Kr-atoom en die gedeeltelike positiewe lading skep op die buitenste 4 Br-atome. Ook die formele aanklag op Kr is -2 wat bevestig dat KrBr4 is 'n polêre molekule.

Is KrBr4 suur of basis?

Die protonskenkers kan as suur optree en protonontvangers kan as 'n basis optree. Kom ons bespreek 'n kort detail oor of KrBr4 is 'n suur- of 'n basisverbinding.

Die KrBr4 is nie-suur of nie-basiese verbinding. Kripton is aanvanklik 'n inerte element en het 'n nul-oksidasiegetal. Dit kan as 'n oksideer- of reduseermiddel optree in reaksie met ander elemente. Dit het geen H+ ione om te skenk. Die Kr- en Br-atome het 'n +4 en -1 oksidasietoestand.

Is KrBr4 elektroliet?

Die dele wat in water kan oplos en ioniseer en in staat is om elektrisiteit te gelei, word elektroliete genoem. Kyk bietjie na 'n kort gedetailleerde bespreking oor of KrBr4 is 'n elektroliet of nie.

KrBr4 is nie 'n elektroliet nie. Aangesien dit oplosbaar is in water, maar nie in water geïoniseer kan word nie. Dit kan 'n komplekse verbinding met water vorm. Dit kan dus nie elektrisiteit gelei op die toepassing van 'n eksterne elektriese veld op die KrBr4 + water oplossing. Dus, KrBr4 wys nie die eienskappe om 'n elektroliet te wees.

Is KrBr4 ionies of kovalent?

Die ioniese verbinding vorm as gevolg van die elektrostatiese krag van aantrekking en kovalente verbindings kan vorm as gevolg van sigma kovalente bindings. Kom ons kyk of KrBr4 is ionies of kovalent.

KrBr4 is 'n kovalente verbinding. Al die Kr- en 4 Br-atome kry met mekaar verbind deur 4 enkelkovalente bindings. Dit is dus moeilik om hierdie sterk kovalente bindings in KrBr te breek4 en kan nie ione vorm nie. Sodat die KrBr4 verbinding toon geen ioniese karakter nie en is dus 'n kovalente verbinding.

Gevolgtrekking:

Die KrBr4 Lewis-struktuur het 36 valenselektrone en 14 enkelpaarelektrone. Dit het 'n uitgebreide oktet van die sentrale Kr-atoom terwyl 'n volledige oktet van al 4 Br-atome. Dit het 'n formele lading van -2 op Kr en nulle op Br-atome. Dit het 'n vierkantige platvorm en oktaëdriese geometrie met sp3d2 hibridisasie en 'n 90-grade bindingshoek. Dit is 'n vloeibare polêre water-oplosbare kovalente verbinding.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings