29 Feite oor KOH Lewis-struktuur en kenmerke: Hoekom en hoe ?


Kaliumhidroksied of bytende potas is 'n anorganiese deel. Sy molêre massa is 56.11 g/mol. Kom ons som KOH Lewis-struktuur en alle feite in detail op.

KOH is die eenvoudige alkalimetaalhidroksied sterk basis. Dit is 'n wit kleur vaste stof wat meestal in korrels of vlokkies voorkom. Kaliumhidroksied is 'n sterk basis en daarom is dit termies hoogs stabiel. KOH absorbeer vog uit die lug, as gevolg van die higroskopiese aard daarvan.

KOH gelei elektrisiteit meer doeltreffend in vergelyking met NaOH. Daarom dien dit as 'n elektroliet. Kom ons bespreek die vorm, hibridisasie, bindingshoek en vele meer kenmerke van KOH.

Hoe om KOH Lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur bepaal die intermolekulêre binding in die molekule. Kom ons probeer om Lewis-struktuur soos volg te teken.

Aantal valenselektrone

KOH-molekule bevat altesaam agt valenselektrone. Uit hulle het suurstof 6 valenselektrone. kalium en waterstof het elk 1 elektron.

Bindingsvorming in KOH

 Ons weet dat kalium 'n alkalimetaal is wat elektrone kan skenk en hidroksied kan elektrone aanvaar. Kalium vorm dus 'n ioniese binding met hidroksiedione.

Lewis-struktuur van KOH

Tydens die vorming van die Lewis-struktuur van KOH het kalium 1 positiewe lading. Suurstof en waterstof deel hul elektrone en voltooi hul oktet.

koh lewis struktuur
Lewis-struktuur van KOH

KOH Lewis struktuur resonansie

Resonansie verteenwoordig die delokalisering van elektrone rondom die dubbelbinding teenwoordig in die molekule. Kom ons sien resonansie in KOH hieronder.

KOH ondergaan nie resonansie nie. Omdat dit 'n ioniese verbinding is wat deur positief en negatief gelaaide ione gevorm word. Dit het geen dubbele binding in hulle vir delokalisering nie.

KOH Lewis struktuur vorm

Die vorm van enige molekule kan volgens VSEPR-teorie bepaal word. Kom ons vind die vorm van KOH uit.

Die Lewis-struktuurvorm van KOH is lineêr. Omdat dit sp3 verbastering. Daardie molekules wat 1 s en 3 p hibriede orbitale het, toon sp3 hibridisasie. KOH molekule het 1s en 3p orbitaal almal gekombineer en vorm 4 gehibridiseerde orbitaal. Hier word al drie atome in sterliglyn geplaas.

KOH Lewis struktuur formele aanklag

Die formele ladings van enige molekule kan bereken word deur die aantal bindingselektrone, nie-bindende elektrone en valenselektrone. Kom ons vind die formele aanklag uit.

Formele lading in KOH-molekule is = Aantal valenselektrone (V) – Aantal nie-bindende elektrone (N) – Aantal bindende elektrone B/2

  • Formele lading van K in KOH-molekule = 1-0-1 = 0
  • Formele ladings van O in KOH-molekule = 6- 3- 3 = 0
  • Formele ladings van H in KOH-molekule = 1-0-1 = 0
  • Daarom, in die KOH-molekule Kalium, het suurstof en waterstofatoom nul formele ladings.

KOH Lewis struktuur hoek

Lewis-struktuurhoek is die hoek wat gemaak word deur die atome wat in die molekule teenwoordig is. Kom ons bepaal die hoekvorm deur KOH-molekule.

Lewis-struktuurhoek van KOH-molekule is 180 o. Omdat hierdie molekule lineêre meetkunde toon. Al die atome is in 'n reguit lyn geplaas en vorm dus 'n lineêre hoek.

KOH Lewis struktuur oktet reël

Volgens die Oktet-reël het enige atoom 8 elektrone in sy valensieskil tydens die bindingsvorming. Kom ons bepaal of die KOH die oktetreël volg.

KOH Lewis-struktuur vereis 8 valenselektrone om hul oktetreël te vervul. Die kaliumatoom het 1 valenselektron, suurstof het 6 valenselektrone en die waterstofatoom het 1 valenselektron. Daarom benodig suurstof 2 elektrone om sy oktet te voltooi.

Kalium skenk een valenselektron aan 'n suurstofatoom en waterstof. Deel ook sy een valenselektron met 'n suurstofatoom. Deur 1 elektron te skenk, voltooi kalium sy oktet. Ook deur die aanvaarding van 2 elektron voltooi suurstof sy oktet. En waterstof deel 1 elektron om sy duplet te voltooi en word stabiel.

KOH Lewis-struktuur alleenpare

Eensame paar elektrone vorm geen binding tussen die atome nie. Kom ons vind die alleenpare in die KOH-molekule uit.

KOH Lewis-struktuur het drie alleenpare. Wat op suurstofatoom teenwoordig is en nie deelneem aan bindingsvorming nie.

KOH valenselektrone

Valenselektrone is teenwoordig in die buitenste orbitaal van die atome wat in die molekule teenwoordig is. Dit is meer reaktief en vorm bindings. Kom ons bespreek valenselektrone.

KOH Lewis-struktuur het 'n totaal van 8 valenselektrone. Uit hulle het kalium 1 valenselektron, suurstof het 6 valenselektrone en waterstof het 1 valenselektron. Daarom het KOH totaal 1+6+1 = 8 valenselektrone.

KOH hibridisasie

Hibridisering is die proses waarin die vermenging van atoomorbitale van atome 'n hibriede orbitaal vorm. Kom ons bepaal die hibridisasie van KOH.

KOH Lewis-struktuur ondergaan geen hibridisasie nie. Omdat dit 'n ioniese verbinding is. Daar is dus geen vermenging van atoomorbitale en vorming van die stabiele hibriede orbitaal nie. Dit is die vermenging van orbitale wat slegs in die kovalente verbinding plaasvind. En Ioniese verbinding ondergaan nie hibridisasie nie.

Is KOH 'n suur of basis?

Die suurheid en basaliteit van enige molekule hang af van die aanvaarding en skenking daarvan van H+-ione. Kom ons bespreek of KOH basies of suur is.  

KOH is basies. Die basiese aard word ook bepaal deur die pH van die oplossing te meet. Daarom is die pH van KOH-oplossing 10 tot 13 dus. dit is basies van aard. KOH skenk die H+ ione aan ander en vorm hidroksiedione.

Hoekom is KOH Basies?

KOH is basies wanneer dit in 'n waterige oplossing opgelos word. Dit dissosieer in ione wat K+ en OH- ione is. Die molekule skenk 'n proton aan die ander atoom dan is daardie doner-atoom basies van aard. Wat elektronepaar aan 'n ander verbinding kan skenk. Dit toon pH 10-13.

Is KOH 'n elektroliet?

Die elektroliet is 'n stof wanneer dit in water opgelos word, dissosieer in katione en anione. Wat elektrisiteit gelei. Kom ons kyk of KOH 'n elektroliet is.

KOH tree op as 'n elektroliet. Omdat dit in waterige oplossing dissosieer in ione wanneer dit in water oplos dissosieer dit in K+ katioon en OH – anioon. Hierdie ione dra elektrisiteit. Ook 'n waterige oplossing van KOH gelei elektrisiteit.

Is KOH 'n sterk elektroliet?

'n Sterk elektroliet is 'n opgeloste stof of oplossing wat heeltemal dissosieer in ione. Wat elektrisiteit dra met behulp van daardie ione.

KOH is 'n sterk elektroliet as gevolg van sy dissosiasie in sterk ione. Wat elektrisiteit uit sy waterige oplossing oordra. Die geleidingsvermoë van hierdie K+ en OH- ione is ook hoog. Boonop sal die dissosiasie van ione meer die aantrekkingskrag tussen hulle wees .

Is KOH 'n sout?

Sout is 'n stof wat gemaak word deur die reaksie van katione en anione. Laat ons dus uitvind of KOH sout is.

KOH dien as sout. Want wanneer die K+ katioon reageer met OH – anioon dan vorm KOH sout. Sout is 'n neutrale stof wat gevorm word deur die reaksie van katioon en anioon.

Is KOH oplosbaar in water?

Byna al die soute word heeltemal in water opgelos en dissosieer in katioon en anione. Kom ons vind die oplosbaarheid van KOH in water uit.

KOH is oplosbaar in water. Wanneer dit in water oplos, dissosieer dit in K+ en OH-ione. Omdat dit 'n ioniese sout is, sal dit maklik die binding wat in die molekule voorkom, breek wanneer dit in water opgelos word. En dissosieer in ione.

Alle soute word nie heeltemal in water opgelos nie omdat dit 'n meer hidrasie-entalpie het. Dit verg dus meer energie om die bindings wat in die molekule teenwoordig is, te breek. Daarom kan dit nie maklik in ione omgeskakel word nie.

Is KOH higroskopies?

Higroskopies beteken dat die molekule geneig is om die water uit die nabygeleë omgewing te absorbeer of te adsorbeer. Kom ons bespreek of KOH higroskopies is of nie.

KOH is hoogs higroskopies. Omdat dit water by normale kamertemperatuur uit die omgewing kan absorbeer.

Waarom en hoe is KOH higroskopies?

KOH is higroskopies. Dit absorbeer watermolekule uit die omgewing en begin dissosiasie in ione. Wanneer dit dus met lug in aanraking kom, reageer dit met vog wat in die omgewing teenwoordig is en watermolekules adsorbeer op KOH. Vermy dus gewoonlik KOH om met die omgewing in aanraking te kom.

Is KOH delikaat?

Deliquescent beteken die vermoë van 'n vaste stof om in vloeistof om te skakel wanneer dit met lug in aanraking kom. Kom ons kyk of KOH delikaat is of nie.

KOH is vervloeiend omdat dit solied is en in vloeistof kan omskep. Hierdie omskakeling vind plaas wanneer die dampdruk van die molekule minder is as die gedeeltelike druk van water in die lug. Die dampdruk van KOH is minder as die parsiële druk van water in die lug.

Is KOH solied of waterig?

Vaste stof is 'n dig verpakte struktuur met 'n vaste volume en vorm. Terwyl 'n waterige oplossing gevorm word wanneer 'n vaste stof in water oplos en dan dissosieer in OH- ioon.

KOH is in vaste vorm met 'n vaste volume en vorm. Maar wanneer dit in water oplos, dissosieer dit in OH- ione of K+ ione. KOH tree dus op as 'n vastestof sowel as 'n waterige oplossing.

Is KOH ionies of kovalent?

Ioniese stowwe wanneer dit in water opgelos word, dissosieer in katioon en anioon. Terwyl die kovalente verbinding 'n sterk intermolekulêre binding bevat. Kom ons sien die aard van KOH.

KOH is die ioniese verbinding. Omdat dit dissosieer in katioon en anione. Die atome in die KOH kan nie 'n sterk intermolekulêre binding hê nie. Wanneer KOH in water opgelos word, vorm dit sy waterige oplossing. Dit dissosieer in K+ katioon en OH- anione.

Is KOH korrosief?

Korrosiewe stowwe is stowwe wat ander stowwe onomkeerbaar beïnvloed. Wat die chemiese reaksie kan beïnvloed. Kom ons vind uit of die KOH korrosief is of nie.

KOH is hoogs bytende in die natuur. Dit beïnvloed die ander stowwe in 'n chemiese reaksie onomkeerbaar. Oor die algemeen handel korrosieterm oor die effek wat veroorsaak word as gevolg van chemikalieë in kontak met lewende weefsels.

Is KOH geleidend?

Geleidende stowwe het die vermoë om hitte en elektrisiteit te dra. Wanneer hierdie stowwe in 'n waterige oplossing is. Kom ons bepaal die geleidingsvermoë van KOH.

 KOH is geleidend van aard. Want in 'n waterige oplossing dissosieer KOH in sy OH- anione en K+ katioon. Albei die ione het die vermoë om elektrisiteit te dra.

Is KOH eksotermies of endotermies?

In die eksotermiese reaksie het stowwe energie in die vorm van hitte vrygestel. Terwyl endotermiese reaksies energie geabsorbeer het. Kom ons bespreek die aard van KOH.

KOH is eksotermies van aard. Wanneer kalium met water reageer, vorm dit KOH in hierdie reaksie, hulle stel energie vry in die vorm van hitte. As gevolg van die eksotermiese aard van kalium stel dit energie vry. KOH kan nie hitte absorbeer nie. 

Is KOH nukleofiel?

Die nukleofiel het die vermoë om elektrone te skenk en het 'n negatiewe lading op homself. Kom ons bepaal of KOH nukleofiel is of nie.

KOH word nukleofiel genoem wanneer dit in OH-ione dissosieer, het hierdie hidroksiedioon 'n neiging om elektrone aan die elektrofiel te skenk. Tree dus op as 'n nukleofiel met 'n negatiewe lading op homself.

Is KOH monoproties diproties of triproties?

Wanneer slegs een OH-ioon by volledige ionisasie gevorm word, word dit monoprotiese basisse genoem. As twee, is dit diproties. As drie is dit triproties. Kom ons vind uit oor KOH.

KOH is 'n monoprotiese basis. Die waterige oplossing van KOH dissosieer in Een OH – ioon en K+ ioon. Dit vorm slegs een OH-ioon.

Is KOH meer basies as NaOH?

Basiese natuur het 'n neiging om elektronpare en die polariseerbaarheid daarvan te gee. Kom ons bespreek wie meer basiese KOH of NaOH is.

KOH is meer basies as NaOH. As gevolg van groot atome en hoë polariseerbaarheid skenk KOH maklik elektronpaar. Terwyl as gevolg van die klein grootte NaOH neem 'n geruime tyd vir ionisasie. KOH dissosieer in K+ en OH - ione.

Is KOH neutraal?

Daar word gesê dat enige stof neutraal is wanneer dit nie suur of basies is nie, beteken dat dit 'n pH van 7 toon. Laat ons weet wat die aard van KOH is.

KOH is nie neutraal nie eerder basies van aard. Omdat dit die kapasiteit het om 'n waterstofioon te aanvaar of elektronpaar te skenk. Dit is hoogs basies van aard omdat dit pH in die reeks van 10 tot 13 toon.

Is KOH oksideermiddel?

Oksidasiemiddels is stowwe wat elektrone aanvaar. Hierdie middels verwyder ten minste een elektron van 'n ander stof. Kom ons bepaal die aard van KOH.

KOH is nie 'n oksideermiddel nie, want dit kan nie elektrone aanvaar nie. Dit dissosieer homself net in ione. Dit is dus 'n ioniese verbinding.

Is KOH organies of anorganies?

Organiese verbindings bestaan ​​uit O, H en koolstof. Terwyl anorganiese verbinding meestal nie koolstof bevat nie. Kom ons vind uit of KOH organies of anorganies is.

KOH is anorganies van aard, meestal wit vaste stof. Dit bevat nie koolstof nie en dit het geen CH-binding nie.

Is KOH polêr of nie-polêr?

Polêre oplosmiddel het gedeeltelike positiewe en negatiewe ladings. Terwyl nie-polêre oplosmiddel het geen ladings. Kom ons kyk of KOH polêr of nie-polêr is.

KOH is polêr van aard. Omdat dit dissosieer in K+ en OH – ioon wat 'n gedeeltelike positiewe en negatiewe lading het .

Is KOH 'n reagens?

Reagense is die mengsel of oplossings wat die chemiese reaksie kan inisieer. Kom ons vind uit of KOH 'n reagens is.

KOH tree op as 'n reagens wat in dehidrohalogeneringsreaksies gebruik word. In hierdie reaksie tree KOH op as reagens en begin die chemiese reaksie deur hidroksiedioon met halogeen te vervang.

Gevolgtrekking

In die bogenoemde artikel het ons oor belangrike feite van KOH bespreek. Sommige van hierdie feite is Lewis-struktuur. Dit toon sp3 hibridisasie met lineêre meetkunde en 1800 bindingshoek, dit het 8 valenselektrone, met nul formele lading, aard van KOH, toestand van KOH ens.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings