3 feite oor die gebruik van kennis in tyd (hede, verlede en toekoms)


Dit is bekend dat werkwoorde in drie verskillende tydvorme verdeel word; hede, verlede en toekoms. Kom ons kyk hoe 'n werkwoord soos "weet" inpas en skuif vorm onder hierdie tye.

"Weet"Is 'n werkwoord wat 'n situasie aandui van bewus wees van iets of sekere inligting. Die werkwoord in die verlede tyd word "geken" genoem en in die toekomende tyd is dit "sal weet". Die genoemde iterasies van die tye is hul basisvorme, hulle kan verder wees gekonjugeerde afhangende van die tipe sub-tyd wat gebruik word.

Kom ons ondersoek verder wat sub-tye is en hoe 'n woord soos "weet" in die kontekste van daardie genoemde tye gebruik kan word.

Ken in huidige tyd

Alle werkwoorde het vervoegingsvorme in al drie die tye. Kom ons kyk vir eers dieper na die huidige tydsvorm van "weet".

"Ken" word in sy basisvorm in die teenwoordige tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting gebeur gedurende 'n deurlopende tyd. Nog 'n aanduiding van "brei" wat in die huidige tyd gebruik is, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'het', 'het', 'is', 'is', ens.

Wanneer kan “weet” in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “weet” in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in eenvoudige teenwoordige tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting het in die hede plaasgevind het.
2. Huidige Deurlopende TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die aanwesig deurlopend gespanne wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting is in die proses om in die hede plaasvind.
3. Present Perfect TenseDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die volmaakte tyd aanwesig wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting het volledig in die hede plaasgevind.
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die perfekte volmaakte tyd aanwesig wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting het in die verlede begin plaasvind en gaan voort om in die hede plaas te vind.
Die werkwoord "weet" word in verskillende vorme in die teenwoordige tyd gebruik.

Voorbeelde van "weet" word in verskillende huidige tydvorme gebruik.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydom Weet die ins en outs van 'n stad asof dit die agterkant van jou handpalm is, is 'n onderskatte talent en ons weet almal dat die mense wat hierdie kwaliteit handhaaf gewoonlik toergidse is.Die eenvoudige teenwoordige tyd vorm van die werkwoord "weet" is hier gebruik, wat in hierdie geval ook die basisvorm is. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk.
2. Huidige Deurlopende Tydom wees weet die ins en outs van 'n stad asof dit die agterkant van jou handpalm is, is 'n onderskatte talent en ons weet almal dat die mense wat hierdie kwaliteit handhaaf gewoonlik toergidse is.Die hulpwerkwoord "is" stel homself voor as 'n betekenaar vir die voortgesette handeling wat tans in die gegewe voorbeeldscenario plaasvind. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "is weet" onder die huidige aaneenlopende tyd vorm.
3. Present Perfect Tenseom geweet het die ins en outs van 'n stad asof dit die agterkant van jou handpalm is, is 'n onderskatte talent en ons weet almal dat die mense wat hierdie kwaliteit handhaaf gewoonlik toergidse is.Nou, in hierdie voorbeeldsin, wys die hulpwerkwoord 'hê' die huidige tyd en die '-ed'-agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit in sy verlede deelwoordvorm, wat verder die voltooiing van die handeling aandui, dus 'n werkwoord te maak in die volmaakte tyd aanwesig vorm.
4. Present Perfect Continuous Tenseom geweet het die ins en outs van 'n stad asof dit die agterkant van jou handpalm is, is 'n onderskatte talent en ons weet almal dat die mense wat hierdie kwaliteit handhaaf gewoonlik toergidse is.Die teenwoordig perfek deurlopend tydsvorm van "het geweet" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydsvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die deurlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' voor dit geplaas wat dui op die voltooiing van die aksie.
Voorbeelde van "weet" in verskillende huidige tydvorme.

Ken in die verlede tyd

Soos die geval is met alle werkwoorde, het selfs 'n woord soos "weet" 'n ander vervoegingstruktuur in die verlede tyd. Kom ons kyk hoe dit werk.

"Ken" is werksaam in die verlede tyd in die vorm van “geken” of soms selfs “bekend”. Wanneer die bewustheid van iets of sekere inligting gebeur het op 'n tyd wat verbygegaan het, word dit as verlede tyd beskou. Nog 'n faktor wat die verlede tyd van werkwoorde ten toon stel, is hulpwerkwoorde soos 'het', 'was' en 'was'.

Wanneer kan “weet” in die verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan “weet” in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die eenvoudige verlede tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting het in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die verlede aaneenlopende tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting was in die proses om in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede Volmaakte TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in verby perfekte tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting het volledig in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in verlede perfek deurlopend gespanne die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting wat het in die verlede begin plaasvind en in die verlede bly plaasvind het.
Die werkwoord "weet" word in verskillende vorme in die verlede tyd gebruik.

Voorbeelde van "weet" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydOns hele span geweet wat die gevolge van die samestelling van 'n optog soos hierdie in die dag sou wees, maar ons was bereid om die risiko te neem.Die eenvoudige verlede tyd vorm van die werkwoord "geken" is hier gebruik, wat in hierdie geval die verlede deelwoordvorm is soos dit in die verlede tyd is. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk.
2. Verlede Deurlopende TydOns hele span geweet het van wat die gevolge van die samestelling van 'n optog soos hierdie in die dag sou wees, maar ons was bereid om die risiko te neem.Die hulpwerkwoord "was" bied homself aan as 'n betekenaar vir die voortgesette handeling wat in die verlede in die gegewe voorbeeldscenario plaasgevind het. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "was knowing" onder die verlede aaneenlopende tyd vorm.
3. Verlede Volmaakte TydOns hele span geweet het wat die gevolge van die samestelling van 'n optog soos hierdie in die dag sou wees, maar ons was bereid om die risiko te neem.Nou, in hierdie voorbeeldsin, vertoon die hulpwerkwoord 'het' die verlede tyd en die '-ed'-agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit in sy verlede deelwoordvorm, wat verder die voltooiing van die handeling aandui, dus 'n werkwoord in die 'geken' te maak verby perfekte tyd vorm.
4. Past Perfect Continue TydOns hele span geweet het wat die gevolge van die samestelling van 'n optog soos hierdie in die dag sou wees, maar ons was bereid om die risiko te neem.Die verlede perfek deurlopend tydsvorm van "het geweet" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydsvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die deurlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' voor dit geplaas wat dui op die voltooiing van die aksie.
Voorbeelde van "weet" in verskillende verledetydsvorme.

Ken in die toekomende tyd

Daar is verskeie maniere om "weet" in die toekomende tyd ten toon te stel, veral met behulp van modale werkwoorde. Kom ons probeer dit verder verstaan.

"Ken" is werksaam in toekomstige tyd met behulp van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' wanneer die bewustheid van sekere inligting gedurende 'n tyd wat nog voorlê sal plaasvind.

Wanneer kan “weet” in die toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan "weet" in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in eenvoudig toekomstige tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting sal in die toekoms plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die toekomstige aaneenlopende tyd die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting sal in die proses wees om in die toekoms plaas te vind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die toekoms volmaakte tyd wanneer die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting sal heeltemal in die toekoms plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie werkwoord "Ken" werk gewoonlik in die toekoms volmaak voortdurende tyd die situasie van bewus wees van iets of sekere inligting sal het in die toekoms begin plaasvind en gaan voort om in die toekoms self plaas te vind.
Die werkwoord "weet" word in verskillende vorme in die toekomende tyd gebruik.

Voorbeelde van "weet" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydWe sal weet van die verkiesingsdag resultate oor 'n paar dae so ons moet net kalm bly en styf sit.Die eenvoudige toekomstige tyd vorm van die werkwoord "sal weet" is hier gebruik, wat in hierdie geval die huidige deelwoord van die werkwoord gebruik. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk. Die modale werkwoord "sal" maak enige werkwoord in sy toekomstige tydvorm.
2. Toekomstige Deurlopende TydWe sal weet van die verkiesingsdag resultate oor 'n paar dae so ons moet net kalm bly en styf sit.Die modale en hulpwerkwoorde "sal wees" stel hulself voor as betekenaars vir die voortgesette handeling wat in die toekoms in die gegewe voorbeeldscenario moet plaasvind. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "sal weet" onder die toekomstige aaneenlopende tyd vorm.
3. Toekomstige volmaakte tydWe sal geweet het van die verkiesingsdag resultate oor 'n paar dae so ons moet net kalm bly en styf sit.Nou, in hierdie voorbeeldsin, wys die hulpwerkwoord 'hê' 'n tyd in die toekoms en die '-ed' agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit uit om in sy verlede deelwoordvorm te wees, wat verder die voltooiing van die handeling aandui , dus maak 'sal geweet het' 'n werkwoord in die toekoms volmaakte tyd vorm.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydWe sal geweet het van die verkiesingsdag resultate oor 'n paar dae so ons moet net kalm bly en styf sit.Die toekoms volmaak deurlopend tydsvorm van "sal geweet het" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydsvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die deurlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' daarvoor geplaas. wat die voltooiing van die aksie aandui.
Voorbeelde van "weet" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

"Ken" die werkwoord funksioneer geredelik onder alle tyd- en subtydvorme en het ook spesifieke vervoegingseienskappe wat met daardie vorme kom.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings