KNO2-struktuur en -kenmerke (13 nuttige feite)


WEET2 of Kaliumnitriet is 'n anorganiese verbinding van K+ en nee2-. Kom ons bespreek 'n paar feite wat met KNO verband hou2 volledig.

WEET2 of Kaliumnitriet is higroskopiese stof met molêre massa 85.10379 g/mol. Dit is vervloeiend en sy digtheid is 1.914 g/cm3. Sy smeltpunt en kookpunt is 440.020 C en 5370 C onderskeidelik. Daar word gevind dat dit 'n goeie oksideermiddel is en is ook baie giftig.

Soms kan kaliumnitriet mutageen van aard wees. Kom ons bespreek die struktuur, formele lading, hoek, verbastering en baie ander feite wat met KNO verband hou2 in hierdie artikel.

Hoe om KNO te teken2 Struktuur?

Kristalstruktuur van 'n verbinding word verkry wanneer atome of groep atome saamgevoeg word. Kom ons kyk na die struktuur van KNO2.

  • Die kristalstruktuur van KNO2 word gevind deur ossillerende enkelkristalfoto's.
  • Die resultate was bolvormige korrelkristalle sonder gesig en was watervry.
  • Sy basiese kristalstruktuur is monoklinies met a,b,c waardes is 4.45 A0, 4.99 A0, 7.31 A0.
  • Die waargenome digtheid is 1.915 g per cc en die aantal molekules in die eenheidsel is 2.01.
  • Die rotasie- en laue-foto's lei tot die volgende monokliniese kristalstruktuur van KNO2.
kno2 struktuur
Monokliniese selstruktuur

WEET2 Struktuur Vorm

Die vorm van 'n molekule kan voorspel word deur die verbastering daarvan te ken. Kom ons kyk na die vorm van KNO2.

Die vorm van KNO2 struktuur is gebuig. WEET2 is 'n ioniese verbinding en die vorm daarvan word bepaal deur die vorm van nitriet. Nitriet is gebuigde molekule of v-vormige molekule omdat stikstof en suurstof beide alleenpare bevat.

WEET2 Struktuur Formele Aanklag

Formele lading is 'n hipotetiese lading wat aan 'n atoom gegee word en dit kan enige heelgetalle wees. Kom ons bereken die formele lading van KNO2.

Die formele aanklag van KNO2 is 0 vir kalium en suurstof. Formele lading is 1 vir stikstof. Die formele ladingbevindingsvergelyking is

Formele lading= valenselektrone — nie-bindende elektrone — nr. van verbande

  • Formele lading van suurstof = 0
  • Formele lading van kalium=0
  • Formele lading van stikstof = 1

WEET2 Struktuurhoek

Hoek kan verwring word vir sekere molekules wat alleenpare in die sentrale atoom het. Kom ons kyk na die bindingshoek van KNO2.

Die bindingshoek van KNO2 struktuur is 1200 as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare in stikstof.

WEET2 Struktuur eensame pare

Eensame pare of nie-bindende elektrone is eintlik een ding. Laat weet ons van die alleenpare in KNO2.

Die eensame paar in WEET2 is 6. Een suurstof het twee, een het drie, en stikstof het een paar. By kombinasie is daar 6 alleenpare of 12 nie-bindende elektrone wat in kaliumnitriet voorkom.

WEET2 Valensie-elektrone

Valenselektrone word gewoonlik tydens chemiese reaksies tussen die atome oorgedra. Kom ons ondersoek KNO2 valenselektrone.

Daar is 18 valenselektrone in KNO2 met een, stikstof met 5 en suurstof met 6 .

WEET2 verbastering

Hibridisering is die vorming van nuwe orbitale as gevolg van oorvleueling van atoomorbitale. Kom ons kyk na die verbastering in KNO2.

Die hibridisering van nitriet in KNO2 is sp2 . Een 2s en twee 2p stikstoforbitale oorvleuel tot vir sp2 hibriede orbitale. Die suurstof se gedeeltelik gevulde 2p orbitale deel elektrone met die sp2 orbitale.

Die ongehibridiseerde p-orbitaal van suurstof oorvleuel met 2p-orbitaal van stikstof om pi-binding te maak.

WEET2 oplosbaarheid

Ioniese verbindings is geneig om nie in nie-polêre oplosmiddels op te los nie. Kom ons ondersoek KNO2 oplosbaarheid.

WEET2 is bewys dat dit wateroplosbaar is. Dit word hoogs opgelos in water en kan nie eers maklik skei nie.WEET2 is oplosbaar in water omdat dit polêr van aard is.

KNO2 is oplosbaar in die volgende oplosmiddels

  • etanol
  • ammoniak

Is KNO2 Vaste of vloeibare?

Vaste stowwe en vloeistowwe het besliste volume en digtheid, maar gas het geen volume nie. Kom ons sien KNO2 is solied of vloeibaar.

WEET2 is 'n vaste stof. Dit is 'n kristallyne stof wat wit of geel van kleur is. Dit is verpoeier van die natuur.

Is KNO2 Polêr of nie-polêr?

Polêre stof het gelaaide ione in en het 'n definitiewe waarde van dipoolmoment. Kom ons kyk of WEET2 polêr is of nie.

WEET2 is 'n polêre stof. K+ en GEEN2- ione bestaan ​​saam om KNO te vorm2 wat polêr is. Die elektronegatiwiteit van kalium, stikstof en suurstof is 0.82,3.04, 3.44 en XNUMX .

Aangesien daar 'n groot verskil in hul elektronegatiwiteitswaardes is en hulle gelaaide molekules is, is hulle polêre verbindings.

Is KNO2 Suur, Basies of Sout?

Sure en basisse kombineer saam om die neutrale stof genaamd sout te gee as gevolg van neutralisasiereaksie. Kom ons kyk na die suurheid, basaliteit en soutagtige aard van KNO2.

Sterk basisse en swak sure kombineer om die sout bekend as KNO te genereer2.WEET2 word gevorm wanneer KOH 'n sterk basis met HNO reageer2 'n swak suur.

Hier word 'n sterk basis en swak suur gekombineer sodat die sout gevorm word genaamd KNO2 is 'n basiese sout met pH-waarde is 8.40.

Is KNO2 Elektroliet?

'n Elektroliet kan elektrisiteit maklik in oplossing gelei. Laat weet ons doen WEET2 dien as 'n elektroliet of nie.

WEET2 is 'n elektroliet omdat dit 'n ioniese verbinding. Dit kan goed in water dissosieer om sy ooreenstemmende ione van sy roosterplek af te gee. Hierdie ione kan maklik elektrisiteit gelei.

Is KNO2 Ionies of kovalent?

Ioniese en kovalente verbindings is twee klasse verbindings. Kom ons sien KNO2 is ionies of kovalent.

WEET2 is 'n ioniese verbinding. Kalium skenk een elektron aan NO2 om die katioon K te vorm+en anioon GEEN2- onderskeidelik. Hierdie ione word deur die eenvoudige elektrostatiese aantrekkingskrag verbind om die verbinding te vorm.

kno2 struktuur
Ioniese struktuur van KNO2

Gevolgtrekking

WEET2 of kaliumnitriet is 'n anorganiese sout wat gebruik word vir die vervaardiging van hitte-oordragselle, as 'n voedseladditief en preserveermiddel. Dit word weg van brandbare materiale, sure en reduseermiddels in koel, droë geventileerde plekke gestoor.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings