3 feite oor die gebruik van breiwerk in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Dit is bekend dat werkwoorde in drie verskillende tydvorme verdeel word; hede, verlede en toekoms. Kom ons kyk hoe 'n werkwoord soos "brei" inpas en skuif vorm onder hierdie tye.

"gebreide"Is 'n werkwoord en dit dui op 'n metode om verskillende soorte kledingstukke te maak deur woldrade te gebruik en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind. Die werkwoord "brei" in die verlede tyd word "gebreide" genoem en in die toekomende tyd word dit "sal brei" genoem.

Die genoemde iterasies van die tye is net hul basiese vorme, aangesien die werkwoord verder kan wees gekonjugeerde afhangende van die tipe sub-tyd waarin dit gebruik word. Kom ons ondersoek dit verder.

Brei in huidige tyd

Alle werkwoorde het vervoegingsvorme in al drie die tye. Kom ons kyk vir eers dieper na die huidige tydsvorm van "brei".

"Brei" word in sy basisvorm in die teenwoordige tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke te maak deur woldrade te gebruik en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind gebeur gedurende 'n deurlopende tyd.

Nog 'n aanduiding van "brei" wat in die huidige tyd gebruik is, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'het', 'het', 'is', 'is', ens.

Wanneer kan “brei” in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “brei” in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in eenvoudige teenwoordige tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind in die hede plaasgevind het.
2. Huidige Deurlopende TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in die aanwesig deurlopend gespanne wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, is in die proses om in die hede plaasvind.
3. Present Perfect TenseDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in die volmaakte tyd aanwesig wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind volledig in die hede plaasgevind.
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in die perfekte volmaakte tyd aanwesig wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind in die verlede begin plaasvind en gaan voort om in die hede plaas te vind.
Die werkwoord "brei" word in verskillende vorme in die huidige tyd gebruik.

Voorbeelde van "brei" word in verskillende huidige tydvorme gebruik.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydAl die oumas gebreide truie en serpe.Die eenvoudige teenwoordige tyd vorm van die werkwoord "brei" is hier gebruik, wat in hierdie geval ook die basisvorm is. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk.
2. Huidige Deurlopende TydAl die oumas besig is om te brei truie en serpe.Die hulpwerkwoord "is" stel homself voor as 'n betekenaar vir die voortgesette handeling wat tans in die gegewe voorbeeldscenario plaasvind. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "is brei" onder die huidige aaneenlopende tyd vorm.
3. Present Perfect TenseAl die oumas het gebrei truie en serpe.Nou, in hierdie voorbeeldsin, wys die hulpwerkwoord 'hê' die huidige tyd en die '-ed'-agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit in sy verlede deelwoordvorm, wat verder die voltooiing van die handeling aandui, dus maak van 'gebrei het' 'n werkwoord in die volmaakte tyd aanwesig vorm.
4. Present Perfect Continuous TenseAl die oumas het gebrei truie.Die teenwoordig perfek deurlopend tydsvorm van "het gebrei" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydsvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die aaneenlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' voor dit geplaas. dui op die voltooiing van die aksie.
Voorbeelde van "brei" in verskillende teenwoordige tydvorme.

Brei in verlede tyd

Soos die geval is met alle werkwoorde, het selfs 'n woord soos "brei" 'n ander vervoegingstruktuur in die verlede tyd. Kom ons kyk hoe dit werk.

"Brei" is werksaam in die verlede tyd in die vorm van "gebreide". In sommige gevalle van verlede tyd kan dit selfs in die basisvorm bly, afhangende van konteks. Wanneer die skepping van verskillende kledingstukke met die hulp van hierdie aksie gebeur het in 'n tyd wat verbygegaan het, word dit as verlede tyd beskou.

 Nog 'n faktor wat die verlede tyd van werkwoorde ten toon stel, is hulpwerkwoorde soos 'het', 'was' en 'was'.

Wanneer kan “brei” in die verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan “brei” in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in die eenvoudige verlede tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in verlede aaneenlopende tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, was in die proses om in die verlede plaasgevind het.
3. Verlede Volmaakte TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in verby perfekte tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind volledig in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in verlede perfek deurlopend gespanne die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, het in die verlede begin plaasvind en in die verlede bly plaasvind het.
Die werkwoord "brei" word in verskillende vorme in die verlede tyd gebruik.

Voorbeelde van "brei" word in verskillende verledetydvorme gebruik.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie studente gebreide 'n paar klein en oulike handskoene.Die eenvoudige verlede tyd vorm van die werkwoord "gebreide" is hier gebruik, wat in hierdie geval die verlede deelwoordvorm is soos dit in die verlede tyd is. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk.
2. Verlede Deurlopende TydDie studente besig was om te brei 'n paar klein en oulike handskoene.Die hulpwerkwoord "was" bied homself aan as 'n betekenaar vir die voortgesette handeling wat in die verlede in die gegewe voorbeeldscenario plaasgevind het. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "was brei" onder die verlede aaneenlopende tyd vorm.
3. Verlede Volmaakte TydDie studente gebrei het 'n paar klein en oulike handskoene.Nou, in hierdie voorbeeldsin, vertoon die hulpwerkwoord 'het' die verlede tyd en die '-ed'-agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit in sy verlede deelwoordvorm, wat verder die voltooiing van die handeling aandui, dus maak 'het gebrei' 'n werkwoord in die verby perfekte tyd vorm.
4. Past Perfect Continue TydDie studente gebrei het 'n paar klein en oulike handskoene.Die verlede perfek deurlopend tydsvorm van "is gebrei" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydsvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die aaneenlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' voor dit geplaas wat dui op die voltooiing van die aksie.
Voorbeelde van "brei" in verskillende verlede tydsvorme.

Brei in toekomende tyd

Daar is verskeie maniere om "brei" in die toekomende tyd ten toon te stel, veral met behulp van modale werkwoorde. Kom ons probeer dit verder verstaan.

"Brei" word in diens geneem toekomstige tyd met behulp van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' wanneer die tegniek om verskillende soorte kledingstukke met die gebruik van woldrade te skep en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, sal plaasvind gedurende 'n tyd wat moet nog kom.

Wanneer kan "brei" in die toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan “brei” in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik eenvoudig toekomstige tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind in die toekoms plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in toekomstige aaneenlopende tyd die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, sal in die proses wees om in die toekoms plaas te vind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in toekoms volmaakte tyd wanneer die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind heeltemal in die toekoms plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie werkwoord "Brei" werk gewoonlik in toekoms volmaak voortdurende tyd die metode om verskillende soorte kledingstukke met behulp van woldrade te maak en dit met behulp van 'n masjien of enige ander handgereedskap te verbind, sal het in die toekoms begin plaasvind en gaan voort om in die toekoms self plaas te vind.
Die werkwoord "brei" word in verskillende vorme in die toekomende tyd gebruik.

Voorbeelde van "brei" word in verskillende toekomstige tydvorme gebruik.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydWe sal brei bietjie wol as 'n ontspanningsaktiwiteit.Die eenvoudige toekomstige tyd vorm van die werkwoord “sal brei” is hier gebruik, wat in hierdie geval die huidige deelwoord van die werkwoord gebruik. Die werkwoord is 'n manier om die aksie wat die onderwerp oor die voorwerp van die sin uitvoer, ten toon te stel, wat duidelik uit die voorbeeld hierbo blyk. Die modale werkwoord "sal" maak enige werkwoord in sy toekomstige tydvorm.
2. Toekomstige Deurlopende TydWe sal brei bietjie wol as 'n ontspanningsaktiwiteit.Die hulpwerkwoord "sal wees" stel homself voor as 'n betekenaar vir die voortgesette handeling wat in die toekoms in die gegewe voorbeeldscenario moet plaasvind. Dit en die '-ing'-agtervoegsel wat by die hoofwerkwoord gevoeg word, plaas gevolglik "sal brei" onder die toekomstige aaneenlopende tyd vorm.
3. Toekomstige volmaakte tydWe sal gebrei het bietjie wol as 'n ontspanningsaktiwiteit.Nou, in hierdie voorbeeldsin, wys die hulpwerkwoord 'hê' 'n tyd in die toekoms en die '-ed' agtervoegsel aan die einde van die werkwoord maak dit uit om in sy verlede deelwoordvorm te wees, wat verder die voltooiing van die handeling aandui , maak dus 'sal gebrei het' 'n werkwoord in die toekoms volmaakte tyd vorm.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydWe sal gebrei het bietjie wol as 'n ontspanningsaktiwiteit.Die toekoms volmaak deurlopend tydsvorm van "sal gebrei het" is 'n mengsel van twee voorheen genoemde tydvorme wat opgemerk kan word deur die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord wat die deurlopende funksie daarvan vertoon en die modale werkwoord 'was' daarvoor geplaas. wat die voltooiing van die aksie aandui.
Voorbeelde van "brei" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

"Brei" die werkwoord funksioneer geredelik onder alle tyd- en subtydvorme en het ook spesifieke vervoegingseienskappe wat saam met daardie vorme kom.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings