19 Feite oor KF Lewis Struktuur en kenmerke: Hoekom en hoe


KF is 'n alkalihaliedmolekule en bron van fluoriedekstraksie uit minerale Kom ons verduidelik kortliks die KNO3 Lewis-struktuur en die ander 11 feite hieronder kortliks.

KF is 'n meer ioniese verbinding eerder as kovalente aard. K is 'n alkalimolekule terwyl F 'n halogeen is, so daar is 'n sterk ioniese interaksie tussen KF-bindings. KF neem 'n kubieke roosterstruktuur soos NaCl aan. Beide atome is eenwaardig in die KF-molekule. K skenk een elektron en F aanvaar dit.

Die KF-molekule bestaan ​​slegs uit twee atome, so ons kan nie die sentrale atoom onderskei nie, maar K speel die sentrale atoomrol. K en F deel 'n enkelbinding. Kom ons fokus op 'n paar belangrike feite oor KF soos Lewis-struktuur, valenselektrone en hibridisasie in die volgende afdeling met behoorlike verduidelikings.

Hoe om die KF Lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur kan die molekulêre vorm, bindingshoek en valenselektrone van 'n spesifieke atoom voorspel. Bespreek nou hoe om die Lewis-struktuur van KF in 'n paar stappe te teken.

Tel die valenselektrone –

Ons moet eers die totale valenselektrone wat betrokke is by die bindingsvorming van die KF-molekule bereken. Die valenselektron van K is 1 en vir F is 7. So, nou voeg ons albei die valenselektrone by om die totale valenselektrone te kry. Dus, die totale valenselektrone vir die KF-molekule is 7+1 = 8.

Die keuse van die sentrale atoom -

Aangesien die KF-molekule uit twee atome bestaan, is dit moeilik om tussen die sentrale atoom en terminale atoom te onderskei. Maar op grond van die grootte en elektropositiwiteit kies ons K as die sentrale atoom en F as die terminale atoom, hoewel die molekule lineêr is wat beide atome betref.

Bevredig die oktet –

Na opeenvolgende bindingsvorming moet ons kyk of beide atome deur die oktetreël bevredig is of nie. K en F benodig albei nog een elektron in hul valensorbitaal om hul oktet te voltooi. Dus, ons benodig 2+8 =10 elektrone vir oktet, en daar is 8 valenselektrone teenwoordig in die KF-molekule.

Bevredig die valensie van elke atoom –

In die laaste afdeling sien ons dat daar 10-8 = 2 elektrone is wat kort is vir die voltooiing van die oktet van die K- en F-atome. Nou word hierdie 2 elektrone bevredig deur die 2/2 = 1 binding. K en f is albei eenwaardig en beide deel een binding tussen hulle om hul valensie sowel as 'n oktet te bevredig.

 Ken die eensame pare toe -

Nadat die oktet en valensie bevredig is as daar ekstra nie-gebonde elektrone teenwoordig is vir enige atoom, sal hulle as alleenpare oor daardie spesifieke atoom toegeken word. K het geen ekstra elektron nie, maar F het ekstra ses elektrone na bindingsvorming. Daardie ses elektrone word as alleenpare oor die F-atoom toegeken.

KF Lewis struktuur vorm

KF lewis struktuur vorm is die spesifieke vorm waar K en F maak na die vorming van 'n binding. Hier het ons die werklike vorm van KF in detail bespreek.

Die molekulêre vorm van KF is lineêr met betrekking tot beide atome. Aangesien die struktuur lineêr is, is daar twee terminale atome teenwoordig, een is K en die ander is F. Hierdie lineêre geometrie word ook gehandhaaf deur die enkelbinding tussen beide atome. Maar as ons die roosterstruktuur sien, is dit kubies vir KF.

Die rede agter die lineêre geometrie is die handhaaf die lae steriese afstoting en dit is die perfekte meetkunde vir twee atome kan maak. Daar is geen ander opsie vir meetkunde teenwoordig nie, ook is daar geen afstoting van alleenpare nie, sodat die vorm nie van sy lineariteit afwyk nie. Dit is hoekom dit lineariteit aanneem.

KF valenselektrone

Valenselektrone is daardie elektrone wat in die valensorbitaal van elke atoom teenwoordig is en betrokke is by die bindingsvorming. Kom ons tel die valenselektrone vir die KF.

Die totale valenselektrone vir KF is 8. Onder hierdie 1 van K en ander en die res van 7 van F. Die elektroniese konfigurasie van K is [Ar]4s1 en vir F is [He]2s22p5. Vir K 4s is sy valensorbitaal en vir F 2s en 2p. Dus, elektrone wat in daardie orbitale teenwoordig is, word as valenselektrone beskou.

Bereken nou die algehele valenselektrone vir die KF-molekule

 • Die valenselektron vir K is = 1
 • Die valenselektrone vir F is = 7
 • Dus, die totale aantal valenselektrone vir die KF-molekule is 7+1 = 8
 • Totale valenselektrone vir KF is die som van individuele valenselektrone vir K en F.

KF lewis struktuur alleenpare

Eensame paar die valenselektrone en is ook teenwoordig in die valensorbitaal, maar neem nie deel aan die bindingsvorming nie. Kom ons kyk watter atoom alleenpare kan bevat.

Die alleenpare KF-molekules is ses pare. Wat kom van die F-werf. K is gebrek aan alleenpare omdat dit nie genoeg elektrone bevat wat as alleenpare kan toeken na bindingsvorming nie. Maar F het oortollige elektrone wat as eensame pare kan bestaan ​​na bindingsvorming. Hulle is nie-gebonde elektrone.

Bereken nou die alleenpare van elke atoom in die KF-molekule deur 'n formule te gebruik,

 • alleenpare = valenselektrone – gebonde elektrone
 • Eensame pare K is, 1-1 = 0
 • Eensame pare F is 7-1 = 6
 • Dus, die algehele eensame pare KF-molekule is 6.

F alleenpare is die alleenpare van KF.

KF lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading kan die lading oor 'n bepaalde atoom in 'n molekule voorspel. Kom ons bereken die formele lading van die KF-molekule om te sien of dit gelaai is of nie.

Die formele lading van KF is nul. Dus, daar is geen lading teenwoordig nie op K nóg op F. K en F is gebind deur kovalente bindings eerder as ioniese interaksie. Albei is eenwaardige atome, so die hoeveelheid positiewe K word geneutraliseer deur die hoeveelheid negatiewe lading oor F.

Die formule wat gebruik word vir die formele aanklag is,

 • FC = Nv - Nlp. -1/2 Nbp
 • Die formele lading oor K is 1-0-(2/2) = 0
 • Die formele lading oor F is 7-6-(2/2) = 0
 • Dus, die algehele formele lading van die KF-molekule is nul.
 • Dit bewys ook dat die KF-molekule neutraal is en geen lading daarop verskyn nie.

KF Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek van 'n molekule is 'n spesifieke hoek wat gevorm word deur die spesifieke oriëntasie van die toms wat in die molekule teenwoordig is. Bespreek nou die KF-bindingshoek in detail.

Die bindingshoek van die KF-molekule is 1800. Dit bewys dat die oriëntasie van die K- en F-atome lineêr is en daar is geen afwyking in hul rangskikking nie. Hulle word eenvoudig via 'n enkelbinding verbind en lê in die terminale posisie van die enkelbinding. Dus, hulle neem lineêre meetkunde en bindingshoek 180 aan0.

KF Bond Angle

1800 is die ideale bindingshoek vir die lineêre molekule. Dus, uit die bindingshoekdata, kan ons sê dat daar geen afwykingsfaktor in die molekule teenwoordig is nie. As daar enige soort steriese afstoting teenwoordig is, probeer die molekule om daardie soort afstoting te verminder deur die bindingshoek te verander.

KF lewis struktuur oktet reël

Elke kovalente of ioniese molekule gehoorsaam die oktetreël deur die valensorbitaal van atome te voltooi deur elektrone te deel. Kom ons kyk hoe die KF-molekule die oktet gehoorsaam.

K stel een elektron uit sy s orbitaal vry en voltooi sy oktet. Nou is daardie vrygestelde elektron deur die F in sy valensiedop aanvaar. So, nou voltooi F ook sy oktet aangesien F sewe elektrone in sy valensorbitaal het nadat hy sy valensorbitaal gevul soos 'n edelgas aanvaar het.

Die elektroniese konfigurasie van K is [Ar]4s1, so wanneer dit een elektron uit sy 4s-orbitaal vrystel, wat die valensorbitaal is, word sy konfigurasie edelgas soos Ar. Weereens, vir F is die elektroniese konfigurasie [He]2s22p5. Deur een elektron te aanvaar is sy oktet ook volledig.

KF Lewis struktuur resonansie

Delokalisering van elektronewolke van een skeletvorm na 'n ander met oormaat elektrondigtheid word resonansie genoem. Kom ons kyk of resonansie in KF voorgekom het of nie.

Daar is geen resonansie in die KF-molekule voorgekom nie. Omdat KF 'n ioniese molekule is en daar geen aandele van elektrondigtheid tussen twee atome is nie. K skenk elektron en F aanvaar. Daar is ook geen teenwoordigheid van oortollige elektrondigtheid nie. Hier het totale oordragte van elektrondigtheid plaasgevind.

Resonansie is slegs in die kovalente molekule waargeneem. Waar twee of baie meer atome elektrondigtheid deel via bindings. Ook, as daar enige oortollige elektronwolke teenwoordig is, word slegs daardie elektronwolke gedelokaliseer deur die sigma-bindings van die molekule oor te dra. Maar kom nie voor in ioniese verbindings nie.

KF hibridisasie

KF is sp-gehibridiseer. Hierdie waarde van hibridisasie is ook in die lineêre geometrie daarvan. Ons kan die hibridisasie van KF uit die onderstaande tabel uit sy meetkunde voorspel.

struktuur        Hibridisering waardeToestand van hibridisasie van sentrale atoom     Bindingshoek
lineêre     2sp /sd / pd    1800
Beplanner trigonaal      3sp2     1200
tetraëdriese    4sd3/ sp3   109.50
Trigonale bipiramidaal5sp3d/dsp3  900 (aksiaal), 1200(ekwatoriaal)
oktaëdriese   6sp3d2/d2sp3      900
Pentagonale bipiramidaal 7sp3d3/d3sp3             900, 720
Hibridiseringstabel

              

                                                                            

Die s-orbitaal van K en p-orbitaal van F ondergaan vorm sp-hibridisasie. Aangesien KF ionies is, kan ons dus nie die hibridisasie met die konvensieformule bereken nie, H = 0.5(V+M-C+A), waar H = hibridisasiewaarde, V die aantal valenselektrone in die sentrale atoom is, en M = monovalent atome omring.

Is KF ionies of kovalent?

Volgens Fajan se reël is geen verbinding suiwer ionies of kovalent van aard nie, elke molekule het van albei eienskappe. Kyk nou of KF ionies of kovalent is.

KF is 'n ioniese molekule eerder as 'n kovalente molekule. Want hier het geen aandele elektrone tydens die bindingsvorming voorgekom nie. K skenk een elektron en F aanvaar daardie elektron om 'n ioniese binding te vorm.

Hoekom en hoe is KF ionies?

Ioniese molekules vorm altyd tydens die totale skenking van elektrone van een spesie aan 'n ander spesie. Geen deling van elektrone in die binding het in die ioniese binding plaasgevind nie.

KF kan totaal geïoniseer word om K+ en F- te vorm. Dus, hier kan totale ladingskeiding moontlik wees en dit is 'n teken dat die KF-binding suiwer 'n ioniese binding is, anders is totale ladingskeiding nie moontlik nie. Dus, die KF-binding is suiwer ionies en KF is 'n ioniese molekule en ook ioniese potensiaal van K is baie hoog.

Ioniese of kovalente aard hang ook af van die ioniese potensiaal van die katioon en die polariseerbaarheid van die anioon. Die ioniese potensiaal van K is hoog, maar die polariseerbaarheid van F is baie laag. Aangesien die ioniese grootte van F baie laag is, kan dit nie deur die hoë elektroniese ladingsdigtheid gepolariseer word nie.

Is KF 'n suur of basis?

Die spesie wat H vrystel+ ioon word suur genoem en dié wat OH vrystel- word die basis genoem. Kom ons kyk of KF suur of basis is.

KF is nie 'n suur of 'n basis nie. KF word gemaak deur die reaksie van 'n sterk basis en swak suur, so ons kan sê dat daar 'n basiese karakter teenwoordig is binne die molekule. Dit is eerder 'n basiese sout. Die pH-reeks van KF lê tussen 5.5 tot 8. Dit is dus 'n baie wye reeks. Dit is dus moeilik om die suurheid daarvan te sê.

Hoekom en Hoe is KF swak basies?

KF is nie suur of basies nie, maar dit is effens basies, eerder swak basies. Verstaan ​​nou hoe KF as 'n swak basis optree.

KF word gemaak deur die reaksie van 'n sterk basis soos KOH en swak suur soos HF. Dus, toe hulle KF gestig het, is daar 'n basiese karakter wat van 'n sterk basis af kom. Die produk word nie behoorlik geneutraliseer nie as gevolg van die verskil in suurheid. dit is hoekom dit as 'n swak basis optree.

Enige suur-basis reaksie word altyd nie geneutraliseer nie. Die suur of basiese aard van die finale produk hang af van die aanvanklike suur of basis. As albei dieselfde is, sal die finale produk geneutraliseer word anders, wat sterk is, sal die karakter daarvan in die finale produk waargeneem word.

Is KF oplosbaar in water?

'n Molekule wat oplosbaar is in water is afhanklik van hoe dit in water opgelos het deur sy binding te breek. Kom ons kyk of KF in water oplosbaar is of nie.

KF is wateroplosbaar. Want dit is 'n ioniese sout en breek sy binding baie vinnig in water en word daarin opgelos. Die hidrasie-energie van K+ is so hoog dat dit die watermolekule wat dit omring aangetrek het en in die water opgelos word.

Waarom en hoe is KF oplosbaar in water?

KF is 'n ioniese sout, so dit word in water opgelos en dissosieer in twee verskillende ione, en is oplosbaar in water.

KF word geïoniseer om K te vorm+ en F- in die wateroplossing en die hidrasie-energie van K+ is baie baie hoog. Dus, dit het die watermolekules in baie groot hoeveelhede aangetrek en watermolekules het die katioon omring en word oplosbaar in die katioon. Dieselfde het ook gebeur vir die anioon.

Nie al die sout het in die water opgelos nie, want sommige sout het 'n baie hoë hidrasie-entalpie, dan benodig dit hoër energie om sy bindings te breek tot oplosbaar in water. Maar KF het baie minder energie nodig om oplosbaar in water te wees, al is sy hidrasie-energie genoeg vir hierdie taak.

Is KF 'n sterk basis?

Verhoog die neiging om OH vry te stel- hoër sal die basis van daardie spesie wees. Sien nou die neiging om die proton van die KF-molekule te absorbeer.

KF is nie 'n sterk basis nie, want sy vermoë om protone uit die suurmolekule te onttrek is baie laag. Ook word KF gevorm deur die reaksie van 'n sterk basis en swak suur. Dus, die basiese aard daarvan is baie laag. KF is basiese sout eerder as 'n swak basis.

Hoekom en hoe is KF nie 'n sterk basis nie?

KF is swak basis sout, as gevolg van die vorming van 'n reaksie met 'n sterk basis en swak suur.

Wanneer 'n sterk basis met swak suur reageer, is die produk nie ten volle geneutraliseer nie. Die karakter van die basis oorheers altyd daar. KF word gevorm deur die reaksie van 'n sterk basis en swak suur. Swak suur kan nie die sterk basis geneutraliseer word nie en die produk het 'n mate van basiese aard, maar is baie swak.

KF is 'n basiese sout eerder as 'n basis. Ons kan dus nie sê dat dit basies is of as 'n swak basis optree, of met suur reageer nie. KF word nie as 'n basis in die suur-basis-reaksie gebruik nie. Dit is net 'n basiese sout.

Is KF 'n sout?

Reaksie met suur en basis het watermolekule saam met sout gevorm. Sout is 'n ioniese verbinding wat met katioon en anioon gevorm word. Kom ons kyk of KF sout is of nie.

KF is 'n ioniese sout. Dit het gevorm met K+ katioon en F- anioon met behoorlike roosterstruktuur. KF word ook gevorm deur die reaksie van 'n sterk basis soos kaliumhidroksied en swak suur soos waterstoffluoried. Natuurlik het KF swak basiese eienskappe, want nie vir volle neutralisasie nie.

Hoekom en hoe is KF 'n ioniese sout?

Ioniese sout word gevorm deur die reaksie van suur en basis en ten volle geïoniseer wanneer dit in 'n waterige oplossing opgelos word en ook 'n spesifieke roosterstruktuur het.

KF is 'n ioniese sout omdat dit 'n spesifieke roostervorm het, wat kubies is. KF word ook geïoniseer om twee gelaaide deeltjies te vorm wanneer dit in water opgelos word. KF word gevorm na die reaksie van suur- en basismolekule, wat bevestig het dat KF 'n sout is en die aard van die sout ionies is.

KF is ioniese sout en die aard van die sout is effens basies. Die reaksie van suur en basis maak die molekule sout. KF is 'n ioniese sout met 'n roosterstruktuur kubieke.

Is KF 'n elektroliet?

Elektroliete is daardie spesies wat in die waterige oplossing geïoniseer word en elektrisiteit op 'n baie maklike manier gelei. Nou sien ons of KF as 'n elektroliet optree of nie.

KF is 'n elektroliet omdat dit 'n ioniese sout is en op 'n baie maklike manier in die waterige oplossing geïoniseer word. Wanneer 'n waterige oplossing van KF die elektrisiteit deurlaat as gevolg van die vorming van katioon en anioon met 'n hoë ladingsdigtheid. Dit kan dus as 'n elektroliet optree.

Waarom en hoe is KF 'n elektroliet?

KF kan in die waterige oplossing geïoniseer word en ioniese deeltjies gevorm word om die elektrisiteit deur te laat, dus is dit 'n elektroliet.

KF is 'n ioniese sout, so wanneer dit in water opgelos word, word dit gedissosieer deur die hidrasie-energie en die vorming van twee gelaaide deeltjies, een is K-kation en die ander is F anioon. Daardie ladingdeeltjie is 'n baie goeie geleier van elektrisiteit as gevolg van sy hoë ladingsdigtheid.

Die waterige oplossing van KF laat elektrisiteit deur. Dus, die hele oplossing word gelaai wanneer KF binne teenwoordig is. Dus, in baie reaksies waar elektrolietoplossing daar benodig word, kan KF gebruik word.

Is KF 'n sterk elektroliet?

Sterk elektroliete is dié wat baie vinnig in 'n waterige oplossing gedissosieer word en ioniese geleiding sal hoog wees. Kom ons bespreek die elektrolitiese aard van KF.

KF is 'n sterk elektroliet as gevolg van die baie vinnige dissosiasie van die KF-molekule in die waterige oplossing na die onderskeie ioon. Die geleiding van die KF-oplossing is ook hoog as gevolg van sterk ioonvorming.

Waarom en hoe is KF 'n sterk elektroliet?

Die vorming van sterk ioon en die vinnige dissosiasie van die KF maak 'n sterk elektroliet.

Die mobiliteit van die K+ ioon en F- ioon is baie vinnig. Daardie twee ione word gevorm as gevolg van die dissosiasie van die KF in 'n waterige oplossing. As gevolg van die vorming van daardie twee ione, is die elektriese geleiding ook baie hoog.

Hoe hoër die mobiliteit van die ione, hoe hoër sal die interaksie plaasvind en hoe hoër sal die geleiding wees.

Is KF in staat om waterstof te bind?

Die kleiner grootte en hoër elektronegatiewe atome kan met die waterstofatoom in wisselwerking tree om waterstofbinding te vorm. Kyk nou of KF in staat is tot H-binding of nie.

KF is in staat tot waterstofbinding, aangesien KF 'n elektronegatiewe F-atoom bevat. Wat ook kleiner in grootte is vir die vorming van 'n ideale waterstofbinding.

Waarom en hoe kan KF waterstofbinding vorm?

KF het 'n elektronegatiewe F-atoom, wat waterstofbinding kan vorm.

Wanneer KF naby enige waterstofbevattende molekule soos water kom, sal daar 'n baie swak interaksie tussen die waterstofatoom en die F-atoom van KF plaasvind. Dus, waterstofbinding het slegs deur die F-plek in die KF plaasgevind.

Elektropositiewe K-ioon stoot die waterstofatoom af aangesien albei dieselfde lading bevat, net F wat deur die waterstofbinding aangetrek word. As gevolg van die waterstofbinding sal baie fisiese, sowel as chemiese eienskappe van die KF verander word.

Is KF neutraal?

Neutraal word gedefinieer wanneer die twee teenoorgestelde ladings mekaar ten volle kanselleer. Nou praat ons daarvan of KF neutraal is of nie.

KF is 'n neutrale molekule omdat die ioniese lading teenwoordig in hierdie molekule ten volle geneutraliseer word deur beide presiese hoeveelhede.

Waarom en hoe is KF neutraal?

Daar is geen lading teenwoordig oor die KF-molekule wat KF neutraal maak nie.

Wanneer KF geïoniseer word, word twee ione gevorm, een is K+ en nog een is F-. Albei is eenwaardige ione, so die hoeveelheid lading is dieselfde maar teenoorgestelde wat uitgekanselleer kan word.

Alhoewel KF neutraal is, is dit 'n basiese sout deur sy basiese karakter.

Is KF nie-polêr of polêr?

Polariteit hang af van die aard van die binding of die teenwoordigheid van 'n permanente dipoolmoment. Nou moet ons kortliks KF-polariteit bespreek.

Die ioniese binding teenwoordig in die KF-molekule maak die molekule polêr. Daar is 'n groot elektronegatiwiteitsverskil tussen K- en F-atome, so daar sal 'n dipoolmoment teenwoordig wees.

Waarom en hoe is KF polêr?

Die elektronegatiwiteitsverskil tussen twee atome in die KF-molekule maak die molekuul polêr.

Die binding tussen K en F is polêr. Daar is 'n dipool-momentvloei vanaf die K-plek na die elektronegatiewe F-plek. Dus, die binding tussen K en F is polêr. Die ioniese bindings is ook altyd polêr en die dipool-momentwaarde word nie vir die atome uitgekanselleer nie.

Ioniese binding en skenking van elektrone maak die molekule ten volle polêr en om hierdie rede is KF ook oplosbaar in water.

Gevolgtrekking

KF is 'n ioniese en basiese sout wat uit K en F bestaan. die roosterstruktuur is kubies en die molekule word gevorm deur die reaksie van 'n sterk basis en swak suur.

Biswarup Chandra Dey

Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings