3 feite oor die gebruik van hou in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die drie tye verteenwoordig die handelinge van werkwoorde op verskillende tye. Ons kan die werkwoord “hou” in verskillende tydsvorme gebruik. Nou sal ons ondersoek hoe dit in verskillende tye optree.

Ons maak "hou” “hou” deur die “s” by te voeg terwyl 'n sin met die derde persoon en enkelvoudige getal onderwerp raam. Die huidige deelwoordvorm is "hou" wat help om kontinue tyd te raam. "Kept" is die 2de en 3de vorm. Ons kan "hou" gebruik in al die verskillende tipes huidige, verlede en toekomstige tye. 

Kom ons kyk nou na die verduidelikings van die rolle van "hou" in verskillende vorme van drie tye.

 "Hou'' in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord "hou'' word in die teenwoordige tyd gebruik in die vorms "hou'', "hou'' en "hou''. Nou sal ons die gebruik daarvan leer in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord “hou” word in die teenwoordige tyd gebruik om te verwys na die aksie om op dieselfde plek of situasie te bly en ons het nie die posisie daarvan verander nie.

Wanneer kan ons gebruik "hou'' in die huidige tyd?

Wanneer daar 'n behoefte is om die aksie voor te stel wat ons in 'n posisie plaas, moet ons "hou" gebruik. Dit word ook gebruik wanneer ons verwys na verblyf in 'n plek sonder om ons posisie te verander.

Struktuur- of patroonsin met “hou” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydReël van sinvorm met “hou” in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tense(i) Onderwerp + hou/hou + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
(ii) Doen/doen + onderwerp + hou + voorwerp + oorblywende deel +? (ondervragende sin)       
2. Present continuous tense/ Present progressive tense(I) Onderwerp + is/is/is + hou + voorwerp + oorblywende gedeelte (beskrywende sin)
(ii) Is/is/is + onderwerp + hou + voorwerp + res van die sin +?(vra vraag)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het gehou (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (beskrywende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + het/het gehou + voorwerp + rus (beskryf sin)
b. Het/het + onderwerp + seergekry + voorwerp + res van die sin +?(vraag)   
Struktuur- of patroonsin met “hou” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “hou” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseMy ouers hou aan om vir my suster te vertel wat sy in die program gaan doen.Hier word die werkwoord “hou” gebruik om die oorblywende van my ouers op 'n manier te wys om vir my suster te sê wat sy in die geleentheid sal doen.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDavid hou die boeke op die boekrak in sy sitkamer.Die term "hou" word gebruik om die voortdurende aksie te vorm waarin gesien word hoe Dawid die boeke op die plekke van 'n rak in die sitkamer plaas.
3. Hedendaagse volmaakte tydHet jy die reëls van die klas gehou terwyl jy in die oefenboek geskryf het?Hier kom ons agter dat daar 'n vraag ontstaan ​​het of u die klasreëls gehandhaaf het tydens die skryf hiervan.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseMy ma hou al 'n uur lank die groente in die mandjie.In hierdie geval sien ons dat die werkwoord "het gehou" ons help om die optrede van die voortdurende situasie in die huidige tyd te ken.
Voorbeelde en verduidelikings van “hou” in die huidige tyd

"Hou'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd het die funksie om ons voor te hou met gebeure van die verlede. Hier sal ons 'n regverdiging hê vir die funksie van "hou" in die verlede tyd.

Die aksiewoord “hou” kan toegepas word in die vorm “gehou” in die verlede tyd om die aksie voor te stel om 'n ding te plaas of in 'n situasie of posisie te bly sonder om dit vantevore te verwyder.

Wanneer om "hou" in die verlede tyd te gebruik?

Ons pas die onreëlmatige werkwoord “hou” toe in 'n sin wanneer ons 'n begeerte het om die behou van 'n mens se besit in die verlede aan te dui. Ons moet behou/hou saam met was/was, had, was gebruik om te verwys na die beklee van 'n eie posisie.

Sinstruktuur of vorming met “hou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls vir die maak van 'n sin met die werkwoord “hou” in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + gehou + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + gehou + voorwerp + oorblywende gedeelte +? (vraag)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp + was/was  bewaring + voorwerp + oorblywende deel van die sin (verklarende sin)
b. Was/was + onderwerp + hou + voorwerp + oorblywende deel van die sin +?(ondervragende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + gehou (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende of verklarende sin)
b. Het+ onderwerp + gehou + oorblywende gedeelte +? (om vraag te vorm)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp + was + was + hou + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp + gehou + voorwerp + rus +? (vir vraestel)
Sinstruktuur of vorming met “hou” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “hou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie maatskappye het gedetailleerde rekords gehou van die transaksies vir die vorige jare.Hier het ons gesien dat die werkwoord “hou” gebruik is om 'n handeling van die plaas van die rekords van 'n maatskappy in die verlede aan te toon.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydMy vriende het 'n beperkte begroting gehou om 'n piekniek te reël.In hierdie sin, hou die werkwoord "was hou" om 'n formasie van 'n deurlopende aksie van die behoud van die beperkte begroting te bestuur.
3. Verlede volmaakte tydMoumita het haar belofte nagekom voordat haar vriende haar kon blameer.Hier wys die werkwoord "behou'' saam met had ons die konstruksie van aksie in die verlede. Moumita het haar belofte nagekom voordat haar vriende dit kon verstaan.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseRahim het die afgelope vyf jaar die uitgawes van sy gesin op twintigduisend roepies per week gehou.Dit is duidelik dat die werkwoord “hou” sy aktiwiteit getoon het om die uitgawes van 'n gesin vir 'n geruime tyd te hou.
Voorbeelde en verduidelikings van “hou” in die verlede tyd

"Hou'' in die toekomstige tyd.

Die toekomende tyd is 'n ander vorm van tyd waarin die werkwoorde na toekomstige werke verwys. Kom ons kry 'n verduideliking van die toepassing van hoe “hou” optree in die toekomstige tyd.

Die gebruik van die werkwoord "hou" in die toekomende tyd wys dat iets of iemand in 'n toestand, posisie of plek sal bly sonder om te verander of te beweeg. 

Wanneer gebruik ons ​​“hou” in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord "hou'' saam met sal/wil word gebruik om in die toekomende tyd te vertoon wanneer ons moet noem dat iemand of iets sal aanhou om iets te doen sonder om van die plek te verwyder.

Sinstruktuur met die werkwoord “hou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "hou" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp + sal/sal hou + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + hou + voorwerp + oorblywende deel +?(ondervragende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp + sal/sal behou + voorwerp + oorblywende deel (verklarende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + behou + objek + oorblywende deel+?(vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/sal + hê + seermaak + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)  
b. Sal/sal + onderwerp + seergemaak het + voorwerp + oorblywende deel +?(vraagmakende sin)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp + sal/sal + seergemaak het + voorwerp + oorblywende deel(selfgeldende sin)
b. Sal + sal + onderwerp + + gewees het + seergemaak + voorwerp + oorblywende deel +?(maak sin vraag)
Sinstruktuur met die werkwoord “hou” in die toekomende tyd

Voorbeelde en voorbeelde van “hou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydLalkamal sal die aansien van haar gesin behou met haar blink prestasie in die kompetisie.Hier word gesien dat die werkwoord "sal hou'' gebruik word om vir ons 'n voorbeeld te gee om die gesin 'n blink een te maak met die uitvoering in 'n algemene sin.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie besoekers sal hul bagasie in bokse bêre. Ons sien dat die vraagformaat aangegee word as die besoekers hul bagasie op die balkon sal hou.
3. Toekomstige volmaakte tydGouri sal die kranse op die tafel gehou het vir die aanbidding.In hierdie sin het die werkwoord "sal gehou het" 'n sin saamgestel om ons die gevoel te gee dat Gouri die kranse in die toekoms op die tafel sal gesit het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie studente sal reeds vir 'n paar jaar die standaard van hul instelling handhaaf.Ons kry die geval in die voorbeeld dat die werkwoord “sal gehou het” 'n sin in die progressiewe vorm gemaak het waarin ons vind dat die leerlinge van die skool hul skool gaan vereer met hul uitstekende prestasie vir 'n sekere tydperk .
Voorbeelde en voorbeelde van “hou” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Na bogenoemde bespreking kan ons sê dat ons frases met die werkwoord "hou" kan raam soos "hou aan", "hou aan", "hou iets vir jouself" en "hou jouself vir jouself" ', ens. Ons is seker in die raamwerk van frasewerkwoorde soos "hou weg", "hou aan", "hou af", "hou aan", "hou uit", ens.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings