KClO3 Lewis-struktuur en -kenmerke (13 nuttige feite)


Kaliumchloraat of KClO3 is 'n wit kristallyne stof in sy suiwer vorm. Kom ons praat oor belangrike kenmerke van KClO3 in besonderhede hieronder.

KClO3 is een van die mees gebruikte chloraatverbindings. Dit het soutsmaak as 'n anorganiese sout. Dit word gebruik in vuurwerke, in die landbou as komponente van plaagdoders.

KClO3 is 'n chemiese suurstofgenerator. Kom ons bespreek hoe om KClO te teken3 Lewis-struktuur saam met sekere eienskappe soos oplosbaarheid, elektrolitiese aard en ander feite van KClO3 lewis struktuur onder. 

Hoe om KClO te teken3 lewis struktuur?

Oksidasiemiddel KClO3 Lewis-struktuur kan geteken word deur die stappe hieronder te volg.

Stap 1: tel deelnemende elektrone van atome

Totaal 26 valenselektrone het aan KClO deelgeneem3 lewis struktuur binding vorming. Hierdie elektrone kan vanaf die posisies van die atome in die molekule getel word aangesien kalium 'n groep 1-element is; suurstof is van groep 16 en chloor is van groep 17.

Stap 2: elektronoordrag en ioonvorming

Kalium het een oortollige elektron wat verhoed dat dit stabiele konfigurasie kry soos naaste edelgas argon. Gevolglik word hierdie elektron volledig oorgedra om chloraatioon te vorm.

Stap 3: lading neutralisasie

Ione word binne derde hakie getrek terwyl die ladings oor die ione buite die hakie getoon word. In KClO3 Lewis-struktuur beide ione het enkele lading oor hulle wat met die tipe ladings getoon word.

KClO3 Lewis struktuur vorm

Lewis struktuur vorm kan gestel word uit hibridisasie van kovalente molekule wat 'n bepaalde geometrie skep. Kom ons bespreek of ons die vorm van KClO kan identifiseer3.

KClO3 lewis-struktuur het geen spesifieke vorm nie, aangesien dit nie deur verbastering van orbitale gevorm word nie. Teenoorgestelde ione wat kompak gerangskik is deur sterk krag om monokliniese roosterstruktuur te vorm.

kclo3 lewis struktuur

KClO3 lewis struktuur

KClO3 Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is 'n konsep van kovalente verbinding om die mees stabiele kanoniese vorm te kies met minimum lading vir elke atoom. Kom ons bepaal die formele heffing vir KClO3.

Formele aanklag vir KClO3 struktuur kan nie bereken word nie aangesien dit ioniese verbinding is en elektronwolk nie daarin gedeel word nie. Een KClO3 molekule bevat positief gelaaide kaliumioon (K+) en negatief gelaaide chloraatioon (ClO3-). Hierdie teenoorgestelde aanklagte kan mekaar kanselleer om neutraal te word.

KClO3Lewis struktuur hoek

Lewis-struktuurhoek word gemeet vir kovalente verbinding tussen die oorvleuelende hibriede orbitale wat binding vorm. Kom ons vind of ons dit vir KClO kan meet3.

KClO3 Lewisstruktuurhoek kan nie soos kovalente molekules met behulp van bepaal word nie VSEPR teorie. Hier het teenoorgestelde gelaaide ione hulself op sekere maniere gerangskik om rooster te vorm. Kovalente bindingshoek word slegs gemeet deur hibriede orbitaalvorming wat nie vir KClO moontlik is nie3.

KClO3 lewis struktuur oktet reël

Elektrone moet so rangskik dat daar minder afstoting sal wees en dit is moontlik as die laaste wentelbaan oktet gevul is. Kom ons ondersoek dit verder vir KClO3.

Al die atome in KClO3 moenie die oktetreël volg nie, want chloor het uitsondering. In die molekule het chloor van chloraat meer elektrone in die valensieskil as agt. Dit is omdat dit 'd' sub-dop het om elektron in die 3 te aanvaarrd wentelbaan, kan sy oksidasietoestand verhoog.

KClO3 lewis struktuur eensame pare

Eensame pare is die gekonsentreerde elektronwolk wat nie by binding betrokke is nie en by die oueratoom bly. Kom ons vind of KClO3 het so 'n nie-bindende elektron.

KClO3 het geen enkelpaar elektrone nie aangesien dit 'n ioniese verbinding is, elektrone wat ten volle oorgedra word van die aanvaarder na skenker. Alhoewel chloraatioon nie-bindende elektronpaar bevat wat oor chlooratoom konsentreer.

Eensame pare suurstofatome van chloraat word nie getel nie aangesien hulle aan kanoniese struktuurvorming deelgeneem het.

KClO3 valenselektrone

Valenselektrone is dié wat na 'n hoër opgewekte toestand kan gaan om chemiese binding van molekule te vorm. Laat weet ons van hierdie los begrensde elektrone van KClO3.

Totaal 26 valanselektrone neem deel aan die chemiese binding van een KClO3 molekule. Daar is 26 buitenste wentelbaanelektrone in chloraat-ioon, waaronder een elektron na positief gelaaide (K+) ioon oorgedra word om ioniese binding te vorm.

KClO3 verbastering

verbastering is vermenging van laaste dop orbitale waar nuwe hibriede orbitale sommige van persentasie van ouer orbitale bevat. Kom ons ondersoek of ons dit in KClO kan sien3.

Hibridisering kan nie in KClO gesien word nie3 molekule. Dit is omdat dit 'n ioniese verbinding is, het dit nie hibriede orbitaal nodig vir beter oorvleueling in chemiese binding nie. Elektronwolk word direk van chloraat-ioon en ioniese bindingsvorms verskuif deur sterk aantrekkingskrag.

KClO3 oplosbaarheid

Oplosbaarheid van 'n verbinding in enige oplosmiddel word gemeet deur die hoeveelheid wat opgelos het om versadigde oplossing te vorm. Kom ons praat oor oplosbaarheid van KClO3 in verskillende oplosmiddels.

oplosmiddelomvang
Water teen 0 grade Celsius3.13 g/100 ml
Water teen 25 grade Celsius8.15 g/100 ml
Water teen 100 grade Celsius53.51 g/100 ml
Gliserol by 20 grade Celsius1 g/ 100 g
asetoonweglaatbaar
oplosbaarheid van KClO3 in verskillende oplosmiddels

KClO3 is oplosbaar in water en vorm kleurlose oplossing. Oplosbaarheid neem toe met temperatuur, want met toenemende temperatuur verhoog kinetiese energie in opgeloste stof (KClO3), help om meer te dissosieer.

Is KClO3 vaste of vloeibare?

Vaste stof en vloeistof is toestand van materie wat onderskei kan word deur die krag tussen die atome óf elektrostatiese óf vander waals krag. Kom ons ondersoek dit vir KClO3.

KClO3 is kristallyne vaste stof. Dit is omdat ione wat deur sterk elektrostatiese krag begrens word, kompak gerangskik is om monokliniese kristalle te ontwikkel. Hierdie vaste toestand van verbinding kan geregverdig word deur sy hoë smeltpunt wat 356 grade Celsius is aangesien dit baie energie benodig om die rooster energie.

Is KClO3 polêr of nie-polêr?

Polariteit is daardie fisiese eienskap wat gemeet kan word vir kovalente verbinding met dipool in bindings. Kom ons verduidelik hoekom ons nie die polariteit van KClO kan meet nie3.

KClO3 is 'n nie-polêre verbinding omdat dit ioniese binding tussen twee teenoorgestelde gelaaide ione het. Hierdie chemiese binding word gevorm deur volledige elektronoordrag om die oktet te voltooi. Daar is dus geen gedeeltelike lading en dipoolvorming nie, polariteit kan nie gemeet word nie.

Is KClO3 suur of basies?

Suur is die verbindings wat gekonjugeerde basis vorm en basis kan gekonjugeerde suur in reaksie vorm. Kom ons kyk of ons KClO kan bel3 suur of basis.

KClO3 is 'n anorganiese neutrale soutverbinding. Dit is omdat dit die reaksie van chloorsuur (HClO3) en basis KOH. In hierdie neutralisasie reaksie water (H2O) molekule word saam met sout KClO gevorm3. Die pH van die reaksiemedium word neutraal rondom 7.

Is KClO3 elektroliet?

Elektroliete is die stowwe wat elektrisiteit kan dra deur losgebonde elektrone in valensbinding. Laat ons verstaan ​​as KClO3 het hierdie kapasiteit.

KClO3 is swak elektroliet in vaste toestand, maar is 'n sterk elektroliet in vloeibare toestand. In vaste toestand word die ione styf begrens deur sterk intramolekulêre krag en kan nie skei om lading te dra nie. In vloeibare toestand is die ione in mobiele toestand wat maklik stroom kan dra.

kclo3 lewis struktuur
KClO3 lewis struktuur

Is KClO3 ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente verbinding kan deur die elektronoordragmetode onderskei word wanneer chemiese binding gevorm word. Kom ons praat oor die bindingsaard van KClO3.

KClO3 is 'n ioniese verbinding alhoewel dit kovalente bindings in die chloraat-ioon het. Positief gelaaide kaliumioon en negatief gelaaide chloraatioon formuleer die verbinding deur volledig elektronoordrag.

Gevolgtrekking:

KClO3 is 'n ioniese molekule en sterk oksideermiddel wat ander molekules kan oksideer en homself kan verminder. Dit kan gegenereer word as sout in neutralisasie reaksie wat sy eienskappe beïnvloed.

Triyasha Mondal

Hallo...ek is Triyasha Mondal, besig met M.Sc in Chemie. Ek is 'n entoesiastiese leerder. My spesialisering is in fisiese chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/triyasha-mondal-a4b553249

Onlangse plasings