21 Feite oor K2's Lewis-struktuur en -kenmerke


Kaliumsulfied is 'n anorganiese verbinding wat selde gevind word. Kom ons bespreek 'n paar feite oor kaliumsulfied met al sy besonderhede.

Kaliumsulfied(k2s) is 'n kleurlose vaste stof wat geel van kleur is wanneer dit met enige onsuiwerhede besmet is. Die molêre massa van kaliumsulfied is 110.262 g/mol. Die reuk daarvan is soos vrot eier soos soortgelyk aan waterstofsulfied,H2S. Kaliumsulfied se kook- en smeltpunt is 9120 C, 8400C onderskeidelik.

Dit is higroskopies. Dit kan ernstige gevare soos velbrandwonde, brandgevare en omgewingskwessies ook veroorsaak. Kaliumsulfied word berei deur kaliumsulfaat met kooks te verhit of kalium met swael in die teenwoordigheid van ammoniak te laat reageer. Kom ons gaan deur 'n paar besonderhede van kaliumsulfied in die volgende afdelings.


 Hoe om K te teken2S Lewis Struktuur ?

Die Lewis-struktuur van 'n molekule of 'n verbinding word geteken om te verstaan ​​hoe die binding gevorm het. Kom ons verstaan ​​hoe om die Lewis-struktuur van kaliumsulfied uit te beeld.

Tel dit is Valence-elektrone

Eerstens moet ons 'n idee kry oor die valenselektrone wat hier betrokke is. Die valenselektrone teenwoordig in kalium en swael is onderskeidelik 1.

Herken die bandvorming daarvan

Ons weet dat kalium, wat 'n metaal is, altyd sy elektrone skenk en swael wat 'n nie-metaal is, het 'n neiging om daardie elektrone daarin te aanvaar.

Ken dit Lewis-struktuur toe

So hier, in plaas van wedersyds te deel, deel slegs een atoom sy elektrone en die ander aanvaar dit. Vandaar hier vorm ioniese binding. Twee atome van kalium deel dit is een elektron tot een swael om 'n ioniese binding te vorm.

k2s lewis struktuur
Lewis-struktuur van K2S

K2S Lewis Struktuur Oktet Reël

In ooreenstemming met die oktetreël moet daar agt elektrone in die valensiedop van 'n atoom wees as dit 'n stabiele binding maak. Kom ons bespreek of k2s oktetreël gehoorsaam of nie.

K2S Lewis-struktuur gehoorsaam oktetreël. Twee atome van Kalium skenk sy een elektron aan swael om sy oktet bevredig te maak, terwyl swael met ses valenselektrone aanvaar dat twee elektrone van twee Kaliumatome om sy oktet vervul te kry. So hier gehoorsaam beide die atome oktetreël.


K2S Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie is die delokalisering van elektrone wat by 'n molekule betrokke is. Kom ons kyk of kaliumsulfied resonansie ondergaan.

K2S Lewis-struktuur ondergaan nie resonansie nie. Omdat dit 'n ioniese verbinding is wat gevorm word deur die aantrekking tussen 'n positief gelaaide katioon en negatief gelaaide anioon.


K2S Lewis Struktuur Vorm

Die vorm van 'n molekule kan uitgevind word deur middel van valensieskil-elektronpaar-afstotingsteorie. Kom ons bepaal die struktuur van kaliumsulfied.

Die vorm van K2S Lewis-struktuur is 'n kristalagtige struktuur wat soortgelyk is aan antifluorietstruktuur. Die elektroniese meetkunde is viervlakkig. Die vorm van enige molekule word in ooreenstemming met die VSEPR-teorie gevind.


K2S Lewis Struktuur Bindingshoek

Bindingshoek kan gedefinieer word as die hoek tussen die atome teenwoordig in 'n molekule. Kom ons kyk na die hoek van kaliumsulfied.

Kaliumsulfied is 'n verbinding met bindingshoek 109.50. Aangesien dit tetraëdriese elektroniese meetkunde het, het dit hierdie bindingshoek.

K2S Lewis Struktuur Formele Aanklag

Die formele lading van enige verbinding kan gevind word deur 'n eenvoudige formule en dit word hieronder gegee. Kom ons vind die formele lading van kaliumsulfied uit.

Die formele lading van kaliumsulfied is nul en dit is stabiel.

  • Formele lading = Valenselektrone – nie-bindende elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading van kalium = 1-0-1 = 0
  • Formele swaellading = 6-4-2 = 0

K2S Lewis Struktuur Valensie-elektrone

Die elektrone wat in die buitenste dop van enige atoom teenwoordig is, word die valenselektrone genoem. Kom ons kyk hoeveel valenselektrone het kaliumsulfied.

K2S Lewis-struktuur bevat agt valenselektrone. Die buitenste elektroniese konfigurasie van kalium is 4s¹ en swael is 3s² 3p⁴. Hulle het dus onderskeidelik een en ses elektrone in die buitenste dop. Dus altesaam agt elektrone in sy valensieskil.


K2S Lewis Struktuur Eensame pare

Die elektrone wat nie aan binding deelgeneem het nie, word nie-bindende elektrone of alleenpare genoem. Kom ons kyk of kaliumsulfied enige alleenpaar in het.

By kaliumsulfied word alleenpare slegs in swael gesien. Swael met ses elektrone kry twee elektrone van twee atome van Kalium om hul binding te vorm. Uit ses elektrone in swael is daar twee alleenpare of vier nie-bindende elektrone.


K2S Lewis Struktuur Hibridisering

Hibridisering is 'n proses wat volledig met kovalente verbindings hanteer word. Kom ons kyk na verbastering in kaliumsulfied.

Ioniese verbindings kan nie in terme van hibridisasie verklaar word nie. Daar is dus geen verbastering in K nie2S. Hibridisering kan nie hier gebruik word nie, want die ioniese verbindings wat gevorm word deur afwisselende positiewe en negatiewe ladings sal hulself in 'n diggepakte kristalstruktuur rangskik.

Die kristalstruktuur van kaliumsulfied is antifloriet, waar klein kaliumione die tetraëdriese terreine beset, groot sulfiedione in die agt koördinaatplekke.

Is K2Is 'n suur of basis?

Die vermoë van 'n stof om H+ ione is die suursterkte en vermoë om OH te skenk- ione is dit basiese sterkte. Kom ons sien kaliumsulfied is suur of nie.

Kaliumsulfied is 'n basiese stof.

Waarom en hoe is k2s Basies?

Laat weet ons hoekom kaliumsulfied 'n basiese aard het.

Die suurheid of basaliteit van enige stof word gevind deur sy pH-waarde. Die pH van kaliumsulfied is gevind groter as sewe te wees. Dit is dus basies van aard.


Is K2S Oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van 'n stof is sy vermoë om in ander vloeistof op te los. Kom ons kyk na die oplosbaarheidsvermoë van kaliumsulfied in verskeie oplossings.

Kaliumsulfied is heeltemal oplosbaar in water. Dit los met water op om kaliumhidroksied, KSH en kaliumhidroksied, KOH te gee. In plaas daarvan is kaliumsulfied oplosbaar in etanol, gliserol en onoplosbaar in eter.

Waarom en hoe k2s oplosbaar in water?

Kom ons probeer die oplosbaarheid van k2s in water verstaan.

K2S los met water op. Kaliumsulfied is 'n polêre molekule sodat dit maklik met water in wisselwerking kan kom. Want water is ook 'n polêre molekule. Beide die verbindings wat polêr van aard is, kan baie maklik interaksie hê sodat hulle mekaar sal oplos.

Is K2S Ionies of kovalent?

Kovalente verbindings word gevorm deur die onderlinge deling van elektrone tussen die atome. Kom ons verstaan ​​dat kaliumsulfied kovalente of ioniese karakter het.

Kaliumsulfied is 'n ioniese verbinding. Kalium skenk sy een elektron aan swael om Kaliumsulfied te vorm.

Waarom en hoe is k2s Ionies?

Laat ons meer weet oor die ioniese karakter van kaliumsulfied.

K2S is ionies van aard. Wanneer die metaal kalium die elektron skenk, word dit positief gelaai terwyl swael dit aanvaar en negatief gelaai word. Hier skenk een atoom en die ander aanvaar elektron. Beide die teenoorgestelde gelaaide atome word aangetrokke om ioniese binding hier te vorm.

Is K2Is 'n elektroliet?

'n Elektroliet is 'n stof wat in water gedissosieer word om gelaaide ione te vorm. Laat weet ons of kaliumsulfied 'n elektroliet is.

Kaliumsulfied is 'n elektroliet wat elektrisiteit gelei.

Waarom en hoe is k2s 'n elektroliet?

Laat ons meer weet oor die elektrolitiese eienskap van k2s.

K2S is 'n elektroliet. Dit is omdat dit 'n polêre molekule kaliumsulfied is, wanneer dit in water opgelos word, dissosieer in sy ione en gelei elektrisiteit. Dus


Is K2S Polêr of Nie-polêr?

Polariteit is 'n verskynsel wat ontstaan ​​as gevolg van die verandering in die dipoolmoment van atome in 'n molekule. Kom ons sien kaliumsulfied het polêre of nie-polêre aard in die onderstaande beskrywing.

k2s is 'n polêre molekule as gevolg van die verskil in die waardes van dipoolmoment van beide kalium en swael. Kalium is 'n alkaliese metaal terwyl swael 'n nie-metaal is.

Hoekom en hoe is k2s Polar?

Kom ons kyk na watter redes kes polêr is.

Wanneer twee teenoorgestelde gelaaide atome met 'n afstand geskei word, ontstaan ​​'n faktor wat dipoolmoment genoem word en sulke verbindings sal polêr wees. Indien nie, sal hulle nie-polêr wees. In sommige gevalle kan twee teenoorgestelde ladings 'n polêre verbinding skep.

Simmetriese rangskikking van atome kan mekaar die dipoolmoment kanselleer en hulle sal nie-polêr van aard wees. Dus nie net ladings nie, die rangskikking van atome bepaal ook of dit polêr is of nie.

Is K2S Aqueons ?

Waterig beteken of die stof vloeibaar is soos die natuur of in water opgelos is. Kom ons bespreek K2S is waterig of nie-waterig.

Kaliumsulfied is 'n kleurlose vaste stof wat selde gevind word.

Is K2Is 'n sout?

Sout is 'n stof wat gevorm word as gevolg van reaksie tussen suur en basis. Laat weet ons K2S is 'n sout of nie 'n sout nie.

Kaliumsulfied is 'n sout wat gemaak word met kaliumkatioon en sulfiedanioon. Sout is 'n neutrale stof met 'n positief en negatief gelaaide ione.

Is K2Is 'n sterk basis?

Basis is 'n stof wat OH skenk- ione wanneer dit in water opgelos word. Kom ons bespreek die sterkte van basaliteit in K2S.

Daar word gevind dat kaliumsulfied basies van aard is.

Waarom en hoe is k2s 'n sterk basis?

Kom ons bestudeer die sterk basaliteit van k2s.

k2s vorm kaliumhidroksied 'n sterk basis wanneer dit in water opgelos word. Daarom, wanneer dit in water opgelos word, is kaliumsulfied 'n sterk basis.

Doen K2S Vorm 'n kovalente binding?

Kovalente bindings is as gevolg van die gemeenskaplike verdeling van elektrone tussen die atome. Kom ons leer of K2S is kovalent of nie.

Kaliumsulfied is 'n ioniese verbinding nie 'n kovalente verbinding nie. Omdat dit gevorm word deur die aantrekking van twee teenoorgestelde ladings.

Waarom en hoe is k2s nie kovalent nie?

Kom ons kyk hoekom k2s nie kovalent is nie.

k2s word gevorm deur die aantrekking tussen positiewe kalium en negatiewe sulfiedioon. Daar is dus geen kans op kovalente bindingsvorming hier nie.

Is K2Is 'n gas?

Gas is 'n vorm van stof wat geen definitiewe vorm en volume het nie. Kom ons kyk na die aard van K2S dit is of dit solied, vloeistof of gas is.

Pottasiumsulfied is 'n vaste stof, nie 'n gasvormige stof nie. Gas is 'n fase waar daar geen vorm en volume is nie. Maar hier het k2s 'n definitiewe vorm.

Is K2S Dipool- Dipool ?

Dipool- Dipoolinteraksie is 'n intermolekulêre krag wat tussen sekere molekules bestaan. Kom ons kyk of dipool dipool interaksie bestaan ​​in kaliumsulfied.

Dipool Dipoolinteraksie word in kaliumsulfied waargeneem. In k2s is daar 'n moontlikheid vir interaksie tussen die positiewe kalium van een K2S met negatiewe swael van ander K2S. Daar kan dus dipool-dipool interaksie tussen kaliumsulfiedmolekules bestaan.

Aangesien daar aantrekkingskrag is tussen die dipool van een molekule na die ander K2S ondergaan dipool dipool aantrekkingskrag.

Gevolgtrekking

Kaliumsulfied is 'n anorganiese verbinding wat gebruik word in pyro-tegniek-effekte, analitiese chemie, medisinale velde.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n nagraadse chemie met 'n goeie begrip van chemie-konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings