3 feite oor die gebruik van sprong in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoordtyd bepaal of 'n gebeurtenis of aksie in die verlede, hede of toekoms plaasvind. Die drie tye van "spring" sal elk deur alle vorme in hierdie artikel verteenwoordig word.

"Spring” beteken om jouself met bene van die grond af te druk, verby te gaan, 'n skielike of vinnige skuif te maak, skielike toename of verandering, fisies aan te val, iets uit te sluit of nie glad te werk nie. "Spring" kan die verlede, hede en toekomstige tye uitdruk in eenvoudige, deurlopende, volmaak deurlopend, en perfekte vorm na verbuigings.

Hierdie artikel sal in-diepte verduidelikings verskaf van die hoekom, hoe en wanneer die werkwoord "spring" gebruik word om die oomblik te merk waarop die aktiwiteit plaasgevind het, plaasvind of sal plaasvind.

"Spring" in huidige tyd

Die teenwoordige tyd sinspeel op 'n aktiwiteit of toestand van bestaan ​​wat nou of gereeld plaasvind. Ons sal die gebruik van "hou" in alle huidige tydvorme hier ondersoek.

Die werkwoord "hou" in die teenwoordige tyd kan op verskeie verskillende maniere uitgedruk word, insluitend "spring", "spring," "is/is/is/is besig om te spring," "het/het gespring" en "het/het gespring."

Wanneer word "spring" in die teenwoordige tyd gebruik?

"Spring" word in die teenwoordige tyd gebruik om die huidige aanhoudende of gereeld voorkomende handelinge aan te dui, insluitend om jouself met bene van die grond af te druk, 'n skielike of vinnige beweging te maak as gevolg van skok of verbasing, verbygaan of iets uitsluit, fisies aanval, nie werk glad, of skielik styg.

Voorbeelde van "spring" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy spring heeldag om die huis, daarom word ek/ons/jy dikwels moeg.    
 
b. Riya spring heeldag om die huis, daarom word sy dikwels moeg.     
 
c. Die kinders spring heeldag om die huis, daarom word hulle dikwels moeg. 
Die werkwoord "spring" en sy verbuigde vorm, 'spring' (toevoeging van 's' tot die stamwerkwoord) word gebruik in die eenvoudige teenwoordige tyd in hierdie voorbeelde. Die huidige eenvoudige tyd impliseer dat die onderwerp stoot homself/haarself/hulleself van die grond af met sy/haar/hul bene gereeld of gereeld wat hom/haar/hulle moeg maak.
a. ek ek spring soveel as wat ek kan om die heliumballon te vang.   
 
b. Ons besig is om te spring soveel as wat ons kan om die heliumballon te vang.  
 
c. Jy besig is om te spring soveel as wat jy kan om die heliumballon te vang.  
d. Yuvan is besig om te spring soveel as wat hy kan om die heliumballon te vang.  
 
e. Die studente besig is om te spring soveel as wat hulle kan om die heliumballon te vang.  
Die aanwesig deurlopend vorm 'is/is/spring' van die werkwoord "spring" hier werksaam is. Die huidige deurlopende vorm word geskep deur die agtervoegsel by te voeg '-ing' om "spring" om te wys dat die onderwerp se aktiwiteit om hulself in die lug op te stoot soveel as wat hulle kan om die heliumballon te vang is steeds aan die gang (wat nou plaasvind).
a. Die afgelope paar weke het ek/ons gespring het die buurman se hek om mango's uit sy tuin te pluk.
 
b. Die afgelope paar weke het jy gespring het die buurman se hek om mango's uit sy tuin te pluk.
 
c. Vir die afgelope paar weke, Vikram gespring het die buurman se hek om mango's uit sy tuin te pluk.
 
d. Die afgelope paar weke, die stout kinders gespring het die buurman se hek om mango's uit sy tuin te pluk.
Die hoofwerkwoord "spring" word in die huidige volmaakte tyd gebruik as 'het/het gespring' in hierdie gegewe illustrasies. Die werkwoord vorm 'het gespring' en 'het gespring' hier dui aan dat die onderwerp was verbygaan of spring die buurman se hek om mango's uit sy tuin te pluk vir die afgelope paar weke (verlede) en gaan voort om dit te doen vandag (hede).
a. Aangesien Suha daardie vraag gevra het, het ek/ons het gespring van een willekeurige onderwerp na 'n ander.  
 
b. Sedert Suha daardie vraag gevra het, het jy het gespring van een willekeurige onderwerp na 'n ander.  
 
c. Aangesien Suha daardie vraag gevra het, Sujith het gespring van een willekeurige onderwerp na 'n ander.  
 
d. Sedert Suha daardie vraag gevra het, het die broers en susters het gespring van een willekeurige onderwerp na 'n ander.    
In hierdie illustratiewe sinne, die aksiewoord "spring" werksaam is in die teenwoordig perfek deurlopend vorm soos in 'het/het gespring.' Die gebruik daarvan dui daarop dat die onderwerp het die onderwerpe verander skielik of vinnig (teenwoordig) sedert die tyd wat Suha die vraag (verlede) gevra het.
Gebruik van "Spring" in die huidige tydvorme

"Spring" in verlede tyd

'n Handeling of aktiwiteit wat in die verlede (voor nou) plaasgevind het, word aangedui deur die verlede tyd. In hierdie deel sal ons die gebruik van die werkwoord "spring" in al sy verlede tydsvorme bespreek.

Die werkwoord "spring" kan 'n verskeidenheid vorme in die verlede tyd nadat jy deur 'n aantal grammatikale verbuigings gegaan het, insluitend 'gespring', 'was/was gespring', 'het gespring' en 'het gespring'.

Wanneer word "spring" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "spring" in die verlede tyd word gebruik om die verlede aksies ('n aksie wat voor die huidige oomblik plaasgevind het) te impliseer om 'n skielike beweging te maak as gevolg van skok of verbasing, jouself met bene van die grond af stoot, fisies aanval, nie werk nie glad, skielik opstaan, of verbygaan of iets uitsluit.

Voorbeelde van "spring" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Nadat ek/ons/jy/hy/hulle die kompetisie gewen het, het ek/ons/jy/hy/hulle gespring en gedans in geluk.  In die gegewe voorbeeld, die werkwoord "spring" word gebruik in die eenvoudige verlede tyd as 'gespring' na die byvoeging van die agtervoegsel '-ed'. Die gebruik van die aksiewerkwoord 'gespring' in die eenvoudige verlede tyd suggereer dat die onderwerp het hulself in die lug gegooi deur te druk sy/haar/hul liggaam/lywe met sy/haar/hul bene iewers in die verlede nadat hulle die kompetisie gewen het (dws voor die hede).
a. Die studente het dit moeilik gevind om te verstaan ​​soos ek was besig om te spring oor 'n paar onderwerpe weens die gebrek aan tyd.
 
b. Die studente het dit moeilik gevind om te verstaan ​​soos ons besig was om te spring oor 'n paar onderwerpe weens die gebrek aan tyd.
 
c. Die studente het dit moeilik gevind om soos jy te verstaan besig was om te spring oor 'n paar onderwerpe weens die gebrek aan tyd.
 
d. Die studente het dit moeilik gevind om as die onderwyser te verstaan was besig om te spring oor 'n paar onderwerpe weens die gebrek aan tyd.
 
e. Die studente het dit moeilik gevind om as die aanbieders te verstaan besig was om te spring oor 'n paar onderwerpe weens die gebrek aan tyd.
In hierdie sinne is die aksiewoord "spring" word gewysig deur die agtervoegsel by te voeg '-ing.' "Spring" word die 'was/het gespring' in die verlede aaneenlopende tyd. Die verlede aaneenlopende tyd word hier gebruik om uit te lig dat die studente dit moeilik gevind het om te verstaan ​​as die onderwerp het oorgeslaan of verbygegaan (was voort om plaas te vind) 'n paar onderwerpe iewers in die verlede.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle gespring het in die bus in nog voordat dit by die halte gestop het, daarom het ek/ons/jy/sy/hulle seergekry.Om die verlede volmaakte tyd, 'het gespring,' ons moet die werkwoord kombineer 'het' met die verlede deelwoord 'gespring' van die basiswerkwoord "spring." Die verlede volmaakte tyd 'het gespring' dui aan dat, voor na die bus wat by die halte stop, die onderwerp het 'n skielike of vinnige beweging gemaak van in die bus klim, waardeur hy/sy/hulle seergekry het.  
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle was so vol vertroue dat ek/ons/jy/sy /hulle het gespring van vreugde en geluk nog voordat die uitslae bekend gemaak is.Die term 'het vasgehou' hier is niks anders as die verlede perfek deurlopend tyd van die werkwoord "spring." Die volmaakte verlede tyd in hierdie sin word gebruik om die onderwerp oor te dra het hom-/haarself/hulleself in die lug opgegooi deur die liggaam met die bene te druk in vreugde en geluk nog voordat die uitslae bekend gemaak is.
Gebruik van "spring" in die verlede tyd vorms

"Spring" in toekomende tyd

Die toekomende tyd dui op 'n aksie wat een of ander tyd in die toekoms (na nou) sal plaasvind. Hier gaan ons in groot detail deur die verskeie toekomstige tydvorme van die werkwoord "spring."

Die werkwoord "spring" kan verbuig word in die toekomstige tyd in 'n aantal verskillende vorme, soos 'sal/sal spring', 'sal/sal gespring het', 'sal/sal spring' en 'sal/sal gespring het'.

Wanneer word "spring" in die toekomende tyd gebruik?  

Die werkwoord "spring" in die toekomende tyd word gebruik om handelinge oor te dra wat nog nie plaasgevind het nie (sal ná nou plaasvind), soos om jouself van die grond af te druk, verby te gaan, 'n skielike skuif te maak as gevolg van skok of verbasing, skielik opstaan ​​deur 'n groot waarde, fisies aanval, iets uitlaat, nie vlot werk nie.

Voorbeelde van "spring" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal spring in opgewondenheid die oomblik dat Sahana hierdie langverwagte opwindende nuus aan my/ons/haar/hulle bekend maak.    In hierdie voorbeeld, die gebruik van die werkwoord "spring" in die eenvoudige toekomstige tyd as 'sal spring' dui aan dat die subjek het hom-/haarself/hulle nog nie van die grond af gestoot nie in opgewondenheid maar sal dit doen die oomblik (enige tyd daarna) Sahana maak die langverwagte nuus aan hom/haar/hulle bekend.
b. Tensy Shilpa my/ons/jou/hom/hulle nou waarsku, ek/ons/hy/ hulle sal spring oor die heining om in die toekoms die blomme te pluk. Om oor te dra dat die onderwerp se aksies van spring of verby oor die heining om die blomme te pluk het nog nie plaasgevind het nie en sal plaasvind (enige tyd na die hede) as Shilpa nie die onderwerp waarsku nie, die aksiewoord (werkwoord) "spring" word in hierdie geval gebruik in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm 'sal spring."
c. Volgens die plan, ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal gespring het Somith teen hierdie tyd die dag daarna.  Die toekoms volmaakte tyd van die aksiewerkwoord "spring" is niks anders as "sal gespring het." Sy gebruik in hierdie sin dui daarop dat die onderwerp se plan van fisies aanval Somith sal nie plaasvind tot hierdie tyd die dag daarna nie, dit wil sê die onderwerp fisies sal aangeval het Somith deur hierdie keer (teenwoordig) die dag na (toekoms).
d. Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal gespring het uit die gebou wanneer ek/ons/jy/hy/hulle die spookstories wat daarom draai sal hoor.Die toekoms volmaak deurlopend tyd van die werkwoord "spring", 'sal gespring het', dui in hierdie voorbeeld aan dat die onderwerp sal vinnig of skielik beweeg het (sal plaasgevind het) uit die gebou wanneer ('n tyd in die toekoms) hy/sy/hulle hoor die spookstories wat daarom draai.
Gebruik van "Spring" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Ten einde verskeie betekenisse in 'n verskeidenheid kontekste oor te dra, ondersoek hierdie artikel hoe om die aksiewoord (werkwoord) "spring" oor verskeie tydsvorme uit te druk.

              

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings