Is tog 'n konjunksie? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Die woord "nog" dien hoofsaaklik die betekenis "tot nou toe" of "nietemin" in 'n sin. Kom ons kyk na die gebruike van die woord "nog" as "voegwoord".

Die woord "nog" kan gemerk word as 'n "koördinerende voegwoord" aangesien dit frases, klousules of sinne met 'n ander verbind terwyl dit die betekenis "maar" of "nietemin" gee.

Kom ons kyk na feite en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van die woord "nog" as voegwoord.

Wanneer is "nog" 'n voegwoord?

Een spesifieke betekenis kan in 'n sin toegepas word deur die samewerking "nog." Kom ons kontroleer daardie gebruik met behulp van die voegwoord "nog".

Ons kan die woord "nog" as 'n voegwoord gebruik om die betekenis "tot nou toe" of "nietemin" te stel deur frases, klousules of sinne te verbind.

Voorbeeld: Jou woorde is redelik ernstig, maar tog maklik om te verstaan.

Verduideliking:

Hier kan die woord "nog" sekerlik as 'n "voegwoord" gemerk word omdat dit die betekenis "tot nou toe" toepas deur 'n frase met 'n onafhanklike klousule te verbind.

Waarom is "nog" 'n koördinerende voegwoord?

Die woord "nog" kan 'n "koördinerende voegwoord" genoem word omdat dit al die rolle van 'n koördinerende voegwoord dien. Kom ons kyk na die redes om te bel "nog" 'n koördinerende voegwoord.

Die voegwoord "nog" kan 'n "koördinerende voegwoord" genoem word omdat dit die volgende redes dien.

Redes om "nog" 'n koördinerende voegwoord te noemvoorbeeldVerduideliking
1. Dit verbind "frases"Die boek is interessant maar tog groot in grootte.Hier kan die woord "nog" beslis as 'n "voegwoord" gemerk word, want dit pas die betekenis "tot nou toe" toe deur die frase "groot in grootte" te verbind met die hoofklousule "Die boek is interessant."
2. Dit verbind "klousules"Die boek is interessant, maar tog baie groot om te dra.Hier kan die woord "nog" beslis as 'n "voegwoord" gemerk word, want dit pas die betekenis "tot nou toe" toe deur die klousule "baie groot om te dra" te verbind met die hoofklousule "Die boek is interessant."
3. Dit verbind "sinne"Die boek is interessant, tog is die boek baie groot om te dra.Hier kan die woord "nog" sekerlik as 'n "voegwoord" gemerk word omdat dit die betekenis "tot nou toe" toepas op die sin "die boek is baie groot om te dra" met die hoofklousule "Die boek is interessant".
Redes om "nog" 'n koördinerende voegwoord te noem

Voorbeelde van "nog" as koördinerende voegwoorde -

Kom ons kyk nou na verskeie voorbeelde en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van "nog" as 'n voegwoord.

voorbeeldVerduideliking
1. Renu is drie jaar oud en het nog nie 'n enkele woord geleer praat nie.Die woord "nog" kan as 'n koördinerende voegwoord gemerk word, want dit verbind die klousule "het nie 'n enkele woord geleer praat nie" met die hoofklousule "Renu is drie jaar oud."
2. Mina het baie maer geword, tog doen sy voortdurend oefening om skraal te word.Die woord "nog" kan as 'n koördinerende voegwoord gemerk word omdat dit die onafhanklike klousule "sy doen voortdurend oefening om slank te word" verbind met die hoofklousule "Mina het baie maer geword" Ons moet 'n "kommateken" voor die voegwoord "nog" as ons 'n onafhanklike klousule met 'n ander onafhanklike klousule verbind.
3. Pijush het baie geld verdien, maar hy was altyd honger om meer te verdien.Die woord "nog" kan as 'n koördinerende voegwoord gemerk word, want dit verbind die onafhanklike klousule "hy was altyd honger om meer te verdien" met die hoofklousule " Pijush het baie geld verdien" Ons moet 'n "kommateken" voor die voegwoord "nog" as ons 'n onafhanklike klousule met 'n ander onafhanklike klousule verbind.
4. Sandip en Pijush was kinderjare beste vriende, maar hulle het nooit 'n dag spandeer sonder om mekaar teë te staan ​​nie.Die woord "nog" kan as 'n koördinerende voegwoord gemerk word, want dit verbind die onafhanklike klousule "hulle het nooit 'n dag spandeer sonder om met mekaar teë te staan ​​nie" met die hoofklousule " Sandip en Pijush was kinderjare beste vriende" Ons moet 'n "komma sit". teken" voor die voegwoord "nog" as ons 'n onafhanklike klousule met 'n ander onafhanklike klousule verbind.
5. My pa is tagtig jaar oud en kan nog 'n uur lank fietsry.Die woord "nog" kan as 'n koördinerende voegwoord gemerk word, want dit verbind die klousule "in staat om 'n fiets te ry vir 'n uur" met die hoofklousule "My pa is tagtig jaar oud."
Voorbeelde van "nog" as koördinerende voegwoorde

Wanneer word “nog” nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "nog" kan nie as 'n "voegwoord" beskou word wanneer dit die rol van enige ander speel nie dele van spraak. Kom ons kyk watter rol die woord "nog" kan speel behalwe "voegwoord".

Die koördinerende voegwoord "nog" speel ook die rol van 'n bywoord deur 'n bepaalde aksiewerkwoord wat reeds in die verlede begin het, maar nog nie voltooi is, te wysig nie.

Die bywoord "nog" verwys hoofsaaklik na een aspekte en dit is "tot nou toe"

Voorbeeld – Ek moet met Mina die spyskaart vir môre se middagete bespreek, al het ek nog nie gepraat nie.

Verduideliking -

Die woord "nog" word gebruik om die werkwoord "praat" te verander deur die betekenis "tot nou toe" by te voeg in plaas van om enige frase, klousule of sin te verbind.

Voorbeelde van "nog" wat nie as voegwoorde beskou word nie -

Kom ons gaan deur sinne wat met die woord "nog" as 'n "bywoord" geraam is.

voorbeeldVerduideliking
1. Ek het so 'n uur gelede vir die hond kos gegee, maar hy het nog nie klaar kos nie.Die woord "nog" kan as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die werkwoord "voltooi" wysig deur die betekenis "tot nou toe" in die sin by te voeg, terwyl die woord "maar" as 'n "voegwoord" gebruik word.
2. Jy sal vir ons moet wag want my vrou is nog nie gereed om na die partytjie te gaan nie.Die woord "nog" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die werkwoord "gereed" wysig deur die betekenis "tot nou toe" in die sin by te voeg, terwyl die woord "omdat" as 'n "voegwoord" gebruik word.
3. Ek het die liedjies van tien deelnemers gehoor, en die tweede liedjie is die beste nog.Die woord "nog" kan as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die werkwoord "sing 'n lied" wysig deur die betekenis "die beste tot nou toe" in die sin by te voeg, terwyl die woord "en" in gebruik is as 'n " samevoeging”.
4. Ons kan ons huishoudelike take self doen, en ons het nog geen hulp nodig nie.Die woord "nog" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die werkwoord "help" wysig deur die betekenis "tot nou toe" in die sin by te voeg terwyl die woord "en" as 'n "voegwoord" gebruik word.
5. Die publikasie van die boek moet nog gedoen word omdat die voorblad van die boek nie gereed is nie.Die woord "nog" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die werkwoord "publikasie" wysig deur die betekenis "tot nou toe" in die sin by te voeg terwyl die woord "omdat" as 'n "voegwoord" gebruik word.
Voorbeelde van "nog" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Afsluiting -

Ons kan 'n nota maak dat die rol van die koördinerende voegwoord "nog" in 'n sin op een of ander manier soortgelyk is aan die rol van "maar" in 'n sin omdat beide van hulle "kontras" of "teenstrydige" idees of aspekte in 'n sin toon.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings